Op zoek naar een mooi, leuk en uniek kado? Ga in nieuw scherm naar mijn Pasfotoboekjes en schrijfboekjes-site.
 
Of bekijk de kleurrijke schilderijen-expositie van m'n broer.


Ontdekking van de
Vrije Friezen
Literatuur van hun route
(Deel 3, Versie 4.15, 25 oktober 2018)

Bestel
De Ommelanden

De presentatie van de boekenset De Ommelanden heeft plaatsgevonden op zondag 25 september 2022 tussen 13.00 en 15.30 uur te Westerwijtwerd!

De Ommelanden maakt deel uit van de reeks Het water verbindt.

Bekijk voor meer informatie - ook over de presentatie - op Het water verbindt of bestel direct de eerste set uit deze reeks.Ook Ontdekking van de Vrije Friezen maakt deel uit van deze reeks en zal in druk verschijnen.

Deze literatuurlijst is begonnen met ons vierde reisverslag. Na enkele algemene buitenlandse reisverslagen, deden we een 'weekendje Noord-Groningen'. Hier begon de 'eye-opener'. Gegrepen door het uitgestrekte landschap en het verhaal van de Vrije Friezen, gaan we op zoek naar het land van deze Friezen (in een gebied wat nu buitenland heet), te weten Ost-Friesland en Nord-Friesland. Oogt dat land hetzelfde wat we ontdekt hebben in Noord-Groningen? Waarom heet Groningen eigenlijk Groningen en niet bijvoorbeeld ook gewoon Friesland (ik noem maar iets)? Is er naast West-Friesland ook nog een Zuid-Friesland? Of zijn dit onzinaanduidingen? Hoe zit het nu eigenlijk met die Friezen en vooral de Vrije Friezen. Kortom een zoektocht naar het verhaal van en over de Friezen.
In 2012 wordt de zoektocht naar de handelende Friezen voorgezet in het reisverslag 'Hanzesteden aan de Oostzee' en in 2013 en 2014 bezoeken we de Friezen in 'Friesland, provincie in Nederland' en 'Friesland uit het veen'. In 2015 bezoeken we twee delen van wat we nu de provincie Zeeland noemen. De passende vondsten (foto's, literatuur, feiten) van deze reizen worden - naast in de indivuele reisverslagen - in het literatuuronderzoek vermeldt en de literatuurvondsten worden in deze lijst opgenomen.
Ontdekking van de Vrije Friezen bestaat uit de delen:
Deel 1: Reisverslag
Deel 2: Literatuuronderzoek
Deel 3: Literatuurlijst
"Literatuur van hun route"
Tijdens de verschillende reizen kwamen we bijzonder veel nieuwe en oude boeken tegen die hopelijk antwoorden bevatten op de gestelde vragen. Naast het reisverslag, mondt deze reis uit in een literatuuronderzoek. De bijzonderheden van de Friese (en Groningse, maar ook Nederlandse en Duitse) geschiedenis probeer ik chronologisch in dit literatuuronderzoek weer te geven. Deze ontdekkingstocht roepen echter weer allerlei nieuwe vragen op, waarop ik een antwoord probeer te vinden.
Met dit deel 3 Literatuurlijst wordt het geheel afgesloten en zal uiteindelijk een moderne bibliografie van de Friese geschiedenis kunnen gaan vormen. Veel van de boeken die hier op de lijst staan, zijn tegenwoordig online te lezen. Deze titels heb ik gelinkt naar de full-text documenten, zodat ze niet meer opgezocht hoeven te worden en de door de auteurs gemaakte bronvermeldingen makkelijk verifieerbaar zijn.

Literatuurlijst volgens sneeuwbaleffectmethode
Aangehaalde titels uit literatuurlijsten, noten
Als bibliothecaris ben ik geïnteresseerd in de bronnen die de auteurs gebruiken om tot hun verhaal en conclusies te komen.
Om deze - door de auteurs gelezen en onderzochte boeken - op een ordentelijke manier weg te zetten, lijkt het mij noodzakelijk om de gebruikte bronnen hieronder alfabetisch op titel te rangschikken. Achter deze verwijzingen staat de afbeelding van de omslag van de brontitel, dus het boek dat hiervan gebruik gemaakt heeft.
Zodoende wordt ook duidelijk of deze bronnen vaker worden aangehaald: de zgn. sneeuwbalmethode*.
In deze literatuurlijst wordt de aanduiding 'scriptie' voor allehande soorten afstudeerrapportages gebruikt zoals daar zijn scriptie, proefschrift, dissertatie, promotieonderzoek etc.

* literatuurrecherche waarbij aan de hand van de literatuurverwijzingen in een publikatie wordt aangehaald, welke oudere publikaties op het onderwerp betrekking hebben. Begrip 3479 uit BDI-terminologie / dr. P.J. van Swigchem en E.J. Slot [red.]. - Den Haag, NBLC, 1990. - ISBN 9062521231
Aangehaalde titels uit literatuurlijsten, noten
UIT Boektitel
's-Gravenhage in zeven eeuwen / H.E. van Gelder. - Amsterdam : Meulenhoff, 1937
't Bloôte-biene-land / T.P. Merkrid [pseudoniem Dirk Rempt]. - Rotterdam : Nijgh & Van Ditmar, 1930
100 jaar georganiseerde baksteenindustrie 1884-1984 / G.B. Janssen en H.J. Timmers. - De Steeg : Koninklijk Verbond van Nederlandse Baksteenfabrikanten, 1984
100 jaar Nederlandsche scheepvaart / M.G. de Boer. - Den Helder : De Boer, 1939
100 jaar spoorwegen in Nederland : overzicht van het ontstaan en de ontwikkeling der spoorwegen in Nederland van 1839-1939. - Utrecht : Nederlandsche Spoorwegen, 1939 uitgegeven ter gelegenheid van het eeuwfeest der Nederlandsche Spoorwegen
100 jaar uitbuiting in de strokarton / Projektgroep Strokarton. - [Sunschrift, 4]. - [Nijmegen] : [SUN], [1969]
100 Jahre Elisabethfehn : Chronik der Siedlung am Hunte-Ems-Kanal, 1880-1980 / Gustav Schünemann. - Rhauderfehn : Ostendorp, 1980
1100 Jahre Calveslage : 890 - 1990 : eine Familien- und Dorfchronik / Karl Tabeling. - [Vechta] : [Stadt Vechta], 1978
hrsg. zur 1100-Jahrfeier d. Bauerschaft u. zur 100jährigen Wiederkehr d. Gründung unserer Volkssch. 1878 - 1978

125 Jaar Christelijk Onderwijs in Nieuwe Pekela : Groen van Prinstererschool / Bedum : Profiel, 1983. - ISBN 90-70287-12-9
125 Jahre Kirchengemeinde St. Ludger Neuscharrel 1857 - 1982 / Kirchengemeinde Neuscharrel (Hrsg). - Friesoythe : H.B. Schepers (drück), 1982
1601-1951 : het leven van Mr. Karel Roorda : leven en streven van de strijder voor de vrijheid van Friesland en voor de vrijheid van godsdienst / G. Kramer. - Assen : De Torenlaan, [1951]
1650 : bevochten eendracht / Willem Frijhoff, Marijke Spies m.m.v. Wiep van Bunge, Natascha Veldhorst. - Nederlandse cultuur in Europese context, 1. - Den Haag : Sdu Uitgevers, 1999. - ISBN 90-12-08621-3
1688 : the first modern revolution / Steve Pincus. - The Lewis Walpole series in eighteenth-century culture and history. - New Haven : Yale University Press, 2009. - ISBN 978-0-300-11547-5
1787 : de Nederlandse revolutie? / Th.S.M. van der Zee, J.G.M.M. Rosendaal, P.G.B. Thissen (redactie). - ANNO-reeks, deel 5. - Amsterdam : De Bataafsche Leeuw, 1988. - ISBN 90-6707-156-0
Congresbundel: 08/09-10-1987, Nijmegen

> p. 112-121: Tussen argwaan en overtuiging : Het katholieke aandeel in de patriottenbeweging / A.W.F.M. van de Sande
1799! : strijd achter de duinen : Brits-Russische invasie in Noord-Holland / Marco van der Hoeven, Graddy Boven, Annelies Aerts-van Bueren (tekst); Graddy Boven [et al.] (redactie); Rob Gieling [et al.] (fotografie). - Den Helder : Marinemuseum, 1999. - ISBN 90-805075-1-2
Uitgegeven n.a.v. gelijknamige tentoonstelling in Marinemuseum, Den Helder, 28 augustus 1999 t/m 9 januari 2000

1800 : blauwdrukken voor een samenleving / Joost Kloek, Wijnand Mijnhardt m.m.v. Eveline Koolhaas-Grosfeld. - Nederlandse cultuur in Europese context, 2. - Den Haag : Sdu Uitgevers, 2001. - ISBN 90-12-08562-4
1942-1990 : Provinciale planologische Dienst in Groningen / Jan Abrahamse, Henk Guichard, Auke Hummel [et al.] (eindredactie); Werkgroep gedenkgroep Provinciale Planologische Dienst. - Groningen : Provincie Groningen, 1990. - ISBN 90-72410-09-2
 • p. 11-33: De ruimtelijke ordening in de provincie Groningen (1942-1990)

 • 350 jaar Veendam en Wildervank / Paul Brood, Otto Doornbos, Hendrik Hachmer, Martin Hillenga, Piet Hoekman, Jannes Houkes, Marja Kiel, Elwin Koster, Jan Molema, Jikke van der Spek, Ties Tepper; Louis van Kelckhoven, Dirk Mulder, Eric van Oosterhout, Gré van der Veen, Bert Visscher en Kees Visscher (literaire bijdrage); Paul Brood, Martin Hillenga, Harm van der Veen (redactie). - Bedum : Profiel Uitgeverij, 2005. - ISBN 90-5294-293-5
  375 jaar Hoogezand en Sappemeer / J. van den Broek. - Bedum : Profiel, 2003. - ISBN 90-5294-291-9
 • p. 14-23: Vroegste bewoningsgeschiedenis / J. Molema
 • p. 27-30: Veenboeren / H. van der Veen
 • p. 87-90: Schuitenbouwers / W. Kerkmeijer
 • p. 90-97: Reformatie / E. van der Werff

 • 40 jaren Nederlandse landarbeidersbond : gedenkboek van de Nederlandse Bond van Arbeiders in het Landbouw-, Tuinbouw- en Zuivelbedrijf 1900-1940 / J. Hilgenga; Nederlandse Bond van Arbeiders in het Landbouw-, Tuinbouw- en Zuivelbedrijf (Utrecht). - [Amsterdam] : [Arbeiderspers], 1940.
  400 jaar Pekela / Jan Molema, Jikke van der Spek, Gerben de Vries. - Bedum : Profiel, 2006. - ISBN 978-90-5294-296-4
  50 Jahre : Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Friesoythe-Sedelsberg-Bösel : Festschrift 1935-1985 / Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde (Hrsg). - Friesoythe : [s.n.], 1985
  50 Jahre katholische Kirchengemeinde Sedelsberg 1929 - 1979 / Kirchengemeinde Sedelsberg (Hrsg). - Rhauderfehn : [s.n.], 1979
  500 jaren Staten-Generaal in de Nederlanden : van statenvergadering tot volksvertegenwoordiging / S.J. Fockema Andreae, H. Hardenberg (redactie). - Assen : Van Gorcum & comp, 1964
  Vijfhonderd jaren Staten-Generaal in de Nederlanden

 • p. 64-98: Naar consolidatie en behoud onder Hollands leiding (1593-1717) /I. Schöffer

 • 600 jaar Bergentheim / H.J. Hilberink. - De Krim : Seinen's Grafische Bedrijven, [1985]
  650 Jahre Stadt Friesoythe : 1308 - 1958 : [12. - 14. September 1958] / Stadt Friesoythe (Hrsg). - Friesoythe : Schepers, 1958
  70 jaar clubtennis in Veendam : 1 juli 1928 - 1 juli 1998 / Willem Veendorp. - Veendam : [s.n.], 1998.
  75 Jahre Kolonie Ellerbrock, 1911-1986 : geschichtlicher Rückblick, Dorfchronik und Familiengeschichte, herausgegeben aus Anlass des Jubiläums am Pfingstfest 1986 / Josef Kleefeld, Benno und Norbert Bögershausen (Redaktion). - Friesoythe : Schepers, [1986]
 • Ellerbrock, eine ehemalige Schiffstation / Benno Bögershausen. - p. 7-14

 • 754: Bonifatius bij Dokkum vermoord / Marco Mostert. - Verloren verleden, deel 7. - Hilversum : Verloren, 1999. - ISBN 90-6550-448-6
  799 - Kunst und Kultur der Karolingerzeit : Karl der Grosse und Papst Leo III. in Paderborn : Katalog der Ausstellung, Paderborn, [Städtische Galerie Am Abdinghof, Museum in der Kaiserpfalz, Erzbischöfliches Diözesanmuseum, vom 23. Juli - 1 November] 1999 / Christoph Stiegemann & Matthias Wemhoff. - 3 Bände: Bd. 1-2: Katalog der Ausstellung; [Bd. 3]: Beiträge zum Katalog der Ausstellung. - Mainz : P. von Zabern, 1999. - ISBN 3805324561, 380532460X, 3805325908, 3805325983
  A Bibliographical Guide to Old Frisian Studies / Rolf Hendrik Bremmer. - Odense : Odense University Press, 1992. - ISBN 8774929062
  A Boat of the Roman Period Found at Bruges, Belgium, in 1899, and Related Type / Peter Marsden (in: International Journal of Nautical Archaeology, Vol. 5 Issue 1, Februay 1976. - p. 23–55)
  A Cognitive Theory of Cultural Meaning / Claudia Strauss, Naomi Quinn. - Publications of the Society for Psychological Anthropology 9. - Cambridge : Cambridge University Press, 1997. - ISBN 0521595414
  A collection of the various styles of clothing which are presently worn in countries of Europe, Asia, Africa and the savage islands : all realistically depicted : 1562 / François Deserps; Sara Shannon (redactie, vertaling); Carol Louise Urness (inleiding). - Minneapolis : James Ford Bell Library : Distributed by the University of Minnesota Press, 2001. - ISBN 0-81664-013-0
  p. 28, 56, 60, 68, 82, 120-121

  A common art: urban ceremonial in Antwerp and Brussels during and after the Dutch revolt / Margit Thøfner; Herman Roodenburg [et al.] (editor). - Studies in Netherlandish art and cultural history, vol. 7; ISSN 1872-9932. - Zwolle : Waanders, 2007. - ISBN 90-400-8295-2
  p. 13-17

  A companion to Bede / George Hardin Brown. - Anglo-Saxon studies, 12; ISSN 1475-2468. - Woodbridge : Boydell Press, 2009. - ISBN 978-1-8438-3476-2
  p. 7-8

  A compleat body of husbandry / Thomas Hale. - 4 delen. - Londen: Printed for Tho. Osborne / Tho. Trye / and S. Crowder and Co, 1758-59
  I, II, III, IV
 • II: p. 116

 • A culture of fact, England 1550-1720 / Barbara J. Shapiro. - Ithaca : Cornell University Press, 2000. - ISBN 0-8014-3686-9
  A dissertation on the Contents, virtues and uses of cold and hot mineral springs, particularly those of Scarborough / Anon. - London : Printed for Ward and Chandler, at the Ship, between the Temple Gates, in Fleetstreet. And sold at their shop at Scarborough, 1735
  'A Dutch miracle' : job growth, welfare reform and corporatism in the Netherlands / Jelle Visser, Anton Hemerijck. - Changing welfare states. - Amsterdam : Amsterdam University Press, 1997. - ISBN 90-5356-271-0
  A financial revolution in the Habsburg Netherlands : "Renten" and "Renteniers" in the County of Holland, 1515-1565 / James D. Tracy. - Berkeley : University of California Press, 1985. - ISBN 0-520-05425-3
  A history of magic and Experimental science / Lynn Thorndike. - New York : The Macmillan Company, 1923-58
  vol. I: During the first thirteen centuries of our era. - 1923. - p. 726
  vol. II: During the first thirteen centuries of our era. - 1923. - p. 24, 39, 172-173, 361, 441, 541
  III: Fourteenth and fifteenth centuries. - 1960
  IV: Fourteenth and fifteenth centuries. - 1934
  V: The sixteenth century. - 1941
  VI: The sixteenth century. - 1959
  VII: The seventeenth century. - 1958

  A history of medieval Europe : from Constantine to Saint Louis / R.H.C. Davis, R.I. Moore. - Harlow, England / New York : Longman, 2006. - ISBN 058278462X
  A history of modern political thought : major political thinkers from Hobbes to Marx / Iain Hampsher-Monk. - Oxford : Blackwell, 1992. - ISBN 1-557-86146-3
  > p. 197-260: "Publius" : The fedaralist / Iain Hampsher-Monk

  A History of Norway and the Passion and Miracles of the blessed Óláfr / Carl Phelpstead (redactie); Devra Kunin (vertaling). - Text series (Viking Society for Northern Research), 13. - Londen : Viking Society for Northern Research, 2001. - ISBN 0-903521-48-2
  p. 4, 11-12

  A history of the Anglo-Saxons / Robert Howard Hodgkin. - 2 delen. - London, Oxford University Press, 1952
  A history of the royal navy, from the earliest times to the wars of the French Revolution / Nicholas Harris Nicolas. - London, R. Bentley, 1847
  A history of the university in Europe / Walter Rüegg (redactie). - Cambridge : Cambridge University Press, 1992
  Vol. I: Universities in the Middel Ages / Hilde de Ridder-Symoens (redactie). - ISBN 978-0-521-54113-8
  Student education, student life / Rainer Christopher Schwinges. - p. 236-238
  Mobility / Hilde de Ridder-Symoens. - p. 282
  Vol. II: Universities in early modern Europe / Hilde de Ridder-Symoens (redactie). - 1996. - ISBN 0-521-36106-0
  Vol. III: Universities in the nineteenth and early twintieth centuries (1800-1945) / Walter Rüegg (redactie). - 2004. - ISBN 0-521-36107-9

  A History of the Vikings / Gwyn Jones. - London/New York : Oxford University Press, 2001. - ISBN 0192801341
  A journey from London to Scarborough, in several letters from a gentleman there, to his friend in London ... With a list of the nobility, quality, and gentry at Scarborough, during the spaw season, in the year 1733. - London : Printed for Csar Ward and Richard Chandler: and sold at their shop in Scarborough, 1734.
  A mad, bad, and dangerous people? : England, 1783-1846 / Boyd Hilton. - Oxford, New York : Oxford University Press, 2006. - ISBN 978-0-19-822830-1
  A marble revolutionary : the Dutch patriot Joan Derk van der Capellen and his monument / Arthur Weststeijn. - Roma : Palombi / Royal Netherlands Institute, 2011. - ISBN 978-88-6060-369-2
  > p. 11-37: Joan Derk van der Capellen : The death and resurrection of a hero / N.C.F. van Sas
  > p. 39-65: Generous republican sentiments : The polical thought of Joan Derk van der Capellen / W.R.E. Velema

  A rhetoric of bourgeois revolution : the Abbé Sieyes and "What is the Third Estate?" / William H. Sewell, Jr. - Bicentennial reflections on the French Revolution. - Durham, NC : Duke University Press, 1994. - ISBN 0-8223-1528-9
  A small cog, wrecked on the Zuiderzee in the early fifteenth century / Frederick M. Hocker and Karel Vlierman; A.M. Koldewey ... [et al.]. - Flevobericht, nr. 408. - ISSN 0923-2893; Excavation report, 19. - [Den Haag] / [Lelystad] : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Directie IJsselmeergebied / Nederlands Instituut voor Scheeps- en onderwaterArcheologie/ROB (NISA). - ISBN 9036911923
  A treatise concerning the causes of the magnificencie and greatnes of cities : deuided into three bookes / Giovanni Botero; Robert Peterson (vertaling van Delle cause della grandezza e magnificenza delle città. - 1588). - At London : Printed by T.P. for Richard Ockould and Henry Tomes, 1606
  p. 51

  A vindication of the rights of woman : with strictures on political and moral subjects / Mary Wollstonecraft. - [Farmington Hills, Mich] : Thomson Gale, 2005
  The third edition. - London : J. Johnson, 1796

  A Zone of Engagement / Perry Anderson. - Londen, New York : Verso, 1992. - ISBN 0860915956
  A.C.W. Staring : dichter en landman, regionalist en nationalist / J.C. Boogman, J. Harenberg [et al.] (redactie). - Zutphen : Walburg Pers, 1990. - ISBN 90-6011-713-1
  > p. 11-27: Biografisch-chronologisch overzicht / J.C. Boogman

  AAG bijdragen / Afdeling Agrarische Geschiedenis, Landbouwhogeschool. - Wageningen : Landbouwhogeschool Wageningen, 1954-2003. - ISSN 0511-0726
  Voortzetting van: AAG
  Afdeling Agrarische Geschiedenis Bijdragen

 • 1965, 13, p. 97-133: 'The economic and social conditions in the Frisian districts from 900 to 1500' / B.H. Slicher van Bath

 • 1965, 13, p. 181-274: Beroep en bedrijf op de Veluwe in het midden van de achttiende eeuw / H.K. Roessingh

 • Aan de rand van de wereld : hoe de Noordzee ons vormde / Michael Pye; Arthur de Smet, Pon Ruiter en Frits van der Waa (vertaling uit het Engels van The edge of the world : how the North Sea made us who we are. - London : Penguin Books Ltd, 2014. - ISBN 978-0-670-92232-1). - Antwerpen : De Bezige Bij Antwerpen, 2014. - ISBN 978-90-8542-573-1
  'Aan den arbeid!' : in de wandelgangen van de Stichting van de Arbeid, 1945-1995 / Maarten van Bottenburg m.m.v. Han Israëls, Jan-Willem Gerritsen, Annet Mooij; Abram de Swaan (nabeschouwing). - Amsterdam : Bakker, 1995. - ISBN 90-351-1558-9
  Aan het veen verknocht : geschiedenis van een veenarbeidersfamilie 1876-1922 / Derk Gort; Renske van de Wall [et al.] (redactie). - Groningen : REGIO-PRojekt / XENO, 1995. - ISBN 90-5028-063-3 / 90-6208-124-X
  Aan het volk van Nederland : het patriottisch program uit 1781 / Joan Derk van der Capellen; H.L. Zwitzer (ingeleid en van annotaties voorzien). - Amsterdam : De Bataafsche Leeuw, 1987. - ISBN 90-6707-144-7
  Fotomechanische herdruk van de 1e dr.: [S.l. : s.n.], 1781

  > p. 7-16: Joan Derk van der Capellen tot den Pol als schrijver van het pamflet 'Aan het volk van Nederland' / H.L. Zwitzer
  Aanval op Van Woensel (1801) : dinsdag 20 januari 2009 / André Hanou. - [s.l.] : Herkauwer's Blog, 2009
  Aanzien doet gedenken : oorlog, verzet, vervolging en bevrijding in Veendam en Wildervank / E. Schut. - Groningen : REGIO-PRojekt/Rijksarchief Groningen, 1995. - ISBN 90-5028-060-9
  Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden / A.J. van der Aa. - 13 delen. - Gorinchem : Jacobus Noorduyn, 1839-1851
  Eerste deel: A. - 1839
  Tweede deel: B. - 1840
  Derde deel: C-D. - 1841
  Vierde deel: E-G. - 1843
  Vijfde deel: H. - 1844
  Zesde deel: I-K. - 1845
  Zevende deel: L-M. - 1846
  Achtste deel: N-O. - 1846
  Negende deel: P-R. - 1847
  Tiende deel: S. - 1847
  Elfde deel: T-V. - 1848
  Twaalfde deel, eerste aflevering: W. - 1848
  Twaalfde deel: W. - 1849
  Dertiende deel, derde aflevering: Aanhangsel. - 1850
  Dertiende deel en laatste deel: Z en aanhangsel. - 1851
  Dertiende deel: Aanhangsel. - 1851

  Aards, betrokken en zelfbewust : de verwevenheid van cultuur en religie in katholiek Utrecht, 1300-1600 / Llewellyn Bogaers. - Utrecht : Levend Verleden Utrecht, 2008. - ISBN 978-90-813194-1-6
  scriptie
  Deel II: Bijlagen en noten

  Aberglaube und Sagen aus dem Herzogtum Oldenburg / Ludwig Strackerjan. - Unveränd. Nachdruck von: Oldenburg : G. Stalling, 1909. - Leer : Schuster, 1972 Band 1. - ISBN 3796300324 Band 2. - ISBN 3796300332
  Abhandlungen und Vorträge zur Geschichte Ostfrieslands / Ostfriesische Landschaft, Niedersächsisches Staatsarchiv. - Aurich : Ostfriesischen Landschaftliche Verlag- und Vertriebsges, 1904-
 • Band 5, 1906: Die älteren Rechtsquellen Ostfrieslands / Conrad Borchling

 • Band 11, 1909: Ältere Geschichte Ostfrieslands / Theodor Pauls

 • Band 15, 1911: Die Jugendzeit Fürst Enno Ludwigs von Ostfriesland / Ernst Käber

 • Band 21, 1924: Ostfriesland unter der hannoverschen Herrschaft 1815-1866 / Helene Borkenhagen

 • Band 26-27, 1934: Mittelalterliche Kirchengeschichte Ostfrieslands / Ernst Kochs

 • Band 41, 1965: Geschichte des Harlingerlandes bis 1600 / Almuth Salomon

 • Band 42, 1966: Studien zur Sozial- und Verfassungsgeschichte Frieslands im Hoch- und Spätmittelalter / Gerhard Teschke

 • Band 45, 1966: Die ostfriesische Fehnsiedlung als regionaler Siedlungsform-Typus und Träger sozial-funktionaler Berufstradition / Jürgen Bünstorf

 • Band 53, 1973-1976: Geschichte des Emsigerlandes vom frühen 13. bis zum späten 15. Jahrhundert (2 Teilen) / Hajo van Lengen [Hayo von Lengen]

 • Band 54, 1973: Der Johanniterorden in Ostfriesland / Enno Schöningh

 • Band 60, 1982: Die Münzen Ostfrieslands : vom frühen 14. Jahrhundert bis 1628 / Anton Kappellhoff; Karl Kennepohl (voorwerk); Bernd Kappelhoff (redactie). - ISBN 3-923668-00-7

 • Band 61, 1985: Aufstrecksiedlungen in Ostfriesland : Ein Beitrag zur Erforschung der mittelalterlichen Moorkolonisation / E. Wassermann

 • Band 78, 2000: Friesische Geschichtsbilder : Historische Ereignisse und kollektives Gedächtnis im Mittelalterlichen Friesland / Almuth Salomon. - ISBN 3932206193

 • Band 82, 2005: Tota Frisia in Teilansichten : Hajo van Lengen zum 65. Geburtstag / Heinrich Schmidt, Wolfgang Schwarz, Martin Tielke (redactie). - ISBN 9783932206511

 • > p. 61-81: Neues vom Upstalsboom : Ergebnisse der Ausgrabungen im Jahre 2003 / R. Bärenfänger
 • Band 83, 2005: Nordsee ist Mordsee : Sturmfluten und ihre Bedeutung für die Mentalitätsgeschichte der Friesen / Bernd Rieken. - Nordfriisk Instituut (Series), Nr. 186. - Münster : Waxmann, 2005. - ISBN ISBN 3-8309-1499-7
  Radio Bremen: "Die Friesen - Gespräch mit Bernd Rieken" (mp3)

 • Abriss der altfriesischen Grammatik : mit Berücksichtigung der westgermanischen Dialecte des altenglischen, altsächsischen und althochdeutschen; mit Lesestücken und Wortverzeichnis / Walther Steller. - Sammlung kurzer Grammatiken germanischer Dialekte. C. Abrisse., Nr. 5. - Halle : M. Niemeyer, 1928
  Academia Groningana MDCXIV-MCMXIV : gedenkboek ter gelegenheid van het derde eeuwfeest der Universiteit te Groningen uitgegeven in opdracht van den Academische Senaat / [J. Huizinga, H. Brugmans, G.C. Nijhoff, Is. Van Dijk, J. Simon van der Aa, J.W. Moll, B. Sijmons, et al. (samenstelling)]. - Groningen : Noordhoff, 1914
  Ach lieve tijd : 2500 jaar Ommelanden / [IJnte Botke (redactie); (et al.)]. - 18 afleveringen. - Zwolle : Waanders, 2004-2006. - ISBN 90-400-1632-1
 • Aflevering 17: Wie niet dijken wil / O.S. Knottnerus. - 2005

 • Ach lieve tijd : 400 jaar Veenkoloniën / [Paul Brood (redactie); (et al)]. - 15 afleveringen. - Zwolle : Waanders, 2002-2003. - ISBN 90-400-1481-7
 • p. 35-54: Langs lange linten / H. Hachmer. - 2002
 • p. 59-78: Boerenleven / H. van der Veen. - 2002
 • p. 107-126: Kapiteins en hellingbazen / W. Kerkmeijer. - 2003
 • p. 153-176: Oefening baart kunst / R. van Eerden-Wigchering. - 2003
 • p. 347-366: De nieuwe Veenkoloniën / H. Huizing, J. Martin. - 2003
 • aflevering 10: Onder dak / Jikke van der Spek

 • Achter de gevels van Delft : bezit en bestaan van rijk en arm in een periode van achteruitgang (1700-1800) / Thera Francine Wijsenbeek-Olthuis. - Amsterdamse historische reeks. Grote serie, deel 3. - Hilversum : Verloren, 1987. - ISBN 90-6550-311-0
  scriptie Universiteit van Amsterdam

  Achter slot en grendel : schrijvers in Nederlandse gevangenschap 1700-1800 / Anna de Haas (redactie) m.m.v. Peter Altena. - Zutphen : Walburg Pers, 2002 Uitgegeven t.g.v. het 25-jarig jubileum van de Stichting Jacob Campo Weyerman
  > p. 207-221: Lieve van Ollefen (1749-1816), Catharina Heybeek (1763-na 1805) : Een ultrarevolutionaire "Loonschrijver", een schrijvende Batavin en een gekwetste natie / Myriam Everard
  Achtkarspelen : oars as oars? / J.J. Spahr van der Hoek. - Fryske Akademy, 745. - Ljouwert [Leeuwarden] : Fryske Akademy, 1992. - ISBN 90-6171-745-0
  Achtkarspelen-Zuid/Eestrum : een historisch-geografisch onderzoek voor de landinrichting / J.A. Mol, P.N. Noomen, J.H.P. van der Vaart. - Ljouwert : Fryske Akademy, 1990
  Across the North Sea: later historical archaeology in Britain and Denmark, c.1500-2000 AD / Henrik Harnow, David Cranstone, Paul Belford, Lene Høst Madsen (eds.). - Studies in History and Social Sciences No. 444. - Odense : Syddansk Universitetsforlag, 2012
  Adventures far from home : hanseatic trade with the Faroe Islands / Simun V. Arge & Natascha Mehler

  Across the North Sea : the impact of the Dutch Republic on international labour migration, c. 1550-1850 / Jelle van Lottum. - Close encounters with the Dutch. - Amsterdam : Aksant, 2007. - ISBN 978-90-5260-278-3
  scriptie Universiteit Utrecht

  Acta der provinciale en particuliere synoden : gehouden in de noordelijke Nederlanden gedurende de jaren 1572-1620 / Johannes Reitsma, Sietse Douwes van Veen. - Groningen : J.B. Wolters, 1892
 • 1e deel, Noord-Holland 1572-1608

 • 2e deel, Noord-Holland 1618-1620, Zuid-Holland 1574-1592

 • 3e deel, Zuid-Holland 1593-1620

 • 4e deel, Gelderland 1579-1620

 • 5e deel, Zeeland 1579-1620, Overijsel 1584-1620

 • 6e deel, Friesland 1581-1620, Utrecht 1586-1620

 • 7e deel, Groningen 1595-1620

 • 8e deel, Drente 1598-1620

 • Acten der partic. Synoden van Zuid-Holland : IV / W.P.C. Knuttel. - 1912. - voorwoord
  Correcte verwijzing: Acta de particuliere synoden van Zuid-Holland, 1621-1700 : Deel 4: 1657-1672 / William Pieter Cornelius Knuttel; Nederlandse Hervormde Kerk. - Deel 1: 1621-1633, Deel 2: 1634-1645, Deel 3: 1646-1656, Deel 4: 1657-1672, Deel 5: 1673-1686, Deel 6: 1687-1700. - Rijks geschiedkundige publicatiën : Kleine serie, 6 delen: 3, 5, 8, 11, 15, 16. - 's-Gravenhage : M. Nijhoff, 1908-1916. - voorwoord

  Actieve burgers : Nederlanders en hun politieke partijen 1870-1918 / Gert van Klinken. - De natiestaat. - Amsterdam : Wereldbibliotheek, 2003. - ISBN 90-284-1988-8
  Ad Flaridingun - Vlaardingen in de elfde eeuw : middeleeuwse bronnen over de Slag bij Vlaardingen en andere Vlaardingse gebeurtenissen / Kees Nieuwenhuijsen, Tim de Ridder (ingeleid en bezorgd); Kees Nieuwenhuijsen [et al.] (vertaling uit het Latijn, bronnen); Marco Mostert (advies/redactie); Eelco Beukers (tekstredactie). - Middeleeuwse studies en bronnen, 135; ISSN 0929-9726. - Hilversum : Verloren, 2012. - ISBN 978-90-8704-258-5
  > p. 167, 206, 224-225 [WP]

  Ad Fontes : opstellen aangeboden aan prof.dr. C. van Kieft ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar in de middeleeuwse geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam / C.M. Cappon (red.). - Amsterdam : Verloren, 1984. - ISBN 9065502025
  > p. 61-67: 'De schenking van het ius forestense in Drente aan de bisschop van Utrecht' / D.P. Blok
  > p. 95-109: Het beeld van steden, handelsnederzettingen en kooplieden in vroegmiddeleeuwse verhalende bronnen / R. Künzel
  Adel en macht : politiek, cultuur, economie / Guido Marnef, René Vermeir (redactie). - Publicaties van de Vlaams-Nederlandse Vereniging voor Nieuwe Geschiedenis, 1. - Maastricht : Shaker, 2004. - ISBN 90-423-0252-6
 • p. 75-93: Eer en geweld in de Oost-Nederlandse adelscultuur (1550-1700) / C. Gietman

 • Adel en ridderschap in de tweede helft van de dertiende eeuw / A. Janse (in: Wi Florens ..., p. 154-172)
  Adel in de Ommelanden : Hoofdelingen, jonkers en eigenerfders van de late middeleeuwen tot de negentiende eeuw / H. Feenstra. - Groningen, 1988
  Adel und Grundherrschaft im Merowingerreich / A. Bergengruen (in: Vierteljahrschrift Sozial- und Wirtschafsgeschichte, Beiheft 41. - Wiesbaden, 1958)
  Adel und Lübeck : Studien zum Verhältnis zwischen adliger und bürgerlicher Kultur im 13. und 14. Jahrhundert / Rainer Demski. - Kieler Werkstücke, Reihe D, Beiträge zur europäischen Geschichte des späten Mittelalters, Band 6. - Frankfurt am Main/New York : P. Lang, 1996. - ISBN 3631497032
  Adelbert en Egmond : het leven van de heilige belijder Adelbert / [Ruopert]; G.N.M. Vis (inleiding, vertaling uit het Latijn van Vita Sancti Adalberti confessoris). - Egmond-Binnen : Sint Adelbertabdij, 1990. - ISBN 90-800295-3-X
  Adels- und Königsfamilien im Spiegel ihrer Memorialüberlieferung : Studien zum Totengedenken der Billunger und Ottonen / Gerd Althoff. - München : Fink, 1984. - ISBN 3-7705-2267-2
  A[d]ministrative en fiskale boarnen oangeande Fryslân yn de ier-moderne tiid / P.L.G. van der Meer, J.A. Mol, P. Nieuwland. - Boarnerige, nr. 3; Fryske Akademy, nr. 763. - Ljouwert [Leeuwarden] : Fryske Akademy, 1993. - ISBN 90-6171-763-9
 • p. 35-153: Rekken fan de kleasteropkomsten yn Fryslân oer it boekjier 1606/1607, opmakke troch Joannes Henrici [Rhala] / P. Nieuwland, J.A. Mol (editors)

 • Adriaan van der Willigen 1766-1841 : Schrijver, liefhebber en criticus van het toneel rond 1800 / Lia van der Heijden. - [s.l.] : [s.n.], 1995
  scriptie Historische Letterkunde, Instituut voor Neerlandistiek, Universiteit van Amsterdam

  Affluence and inequality in the low countries : the city of 's-Hertogenbosch in the long sixteenth century, 1500-1650 / Jord Hanus. - Antwerpen : [s.n.], 2010
  Welvaart en ongelijkheid in de Nederlanden : 's-Hertogenbosch tijdens de lange zestiende eeuw, 1500-1650.

  Afscheidsrede [te Veendam, 24 September 1882] / A. Winkler Prins. - Wildervank, 1882
  After progress : finding the old way forward / Anthony O'Hear. - London : Bloomsbury, 1999. - ISBN 0-7475-4386-0
  Agenda voor de Veenkoloniën / Stuurgroep voor de Veenkoloniën. - [S.l.] : Stuurgroep voor de Veenkoloniën, 2002.
  Agrarische geschiedenis van Nederland : van prehistorie tot heden / P.C.M. Hoppenbrouwers [et al.]; L. Noordegraaf (redactie). - 's-Gravenhage : Staatsuitgeverij, 1986. - ISBN 90-12-05357-9
 • Modernisering en de toenemende betekenis van de overheid: 1800-1950 / J.L. van Zanden

 • Agrarkrisen u. Agrarkonjunktur / W. Abel. - Hamburg-Berlin, 1966
  Agrarstrukturelle Wandlungen in der alten Gemeinde Scharrel seit 1950 / H. Harbers. - Münster, 1976
  Agrarwirtschaft, Agrawerfassung und ländliche Gesellschaft im Mittelalter / Werner Rösener. - Enzyklopädie deutscher Geschichte, Band 13. - München : Oldenbourg, 1992. - ISBN 3-486-55025-X
  Rugtitel: Agrarwirtschaft im Mittelalter

  Agricultural history review / the British Agricultural History Society. - London : British Agricultural History Society, 1953-.... . - ISSN 0002-1490
 • 1991, vol. 39, nr. 2, p. 97-107: The early history of the carp and its economic significance in England / Christopher K. Currie

 • 1999, vol. 47, nr. 2, p. 125-144: The paradox of the marks : The exploitation of commons in the Eastern Netherlands, 1250-1850 / Jan Luiten van Zanden
 • Agriculture in the middle ages: technology, practice and representation / Del Sweeney (redactie). - Middle Ages series. - Philadelphia : University of Pennsylvania Press, 1995. - ISBN 0-585-12741-7
  p. 76-94: Ecology Versus Economics in Late Thirteenth- and Early Fourteenth-Century English Agriculture / Bruce M.S. Campbell. - p. 76-77
  p. 227-308: Peasants in 13th century French stained glass / Jane Welch Williams. - p. 299
  p. 309-336: Farm work in the medieval calendar tradition / Bridget Ann Henisch. - p. 310-316

  Akademie-dagen : verslag en voordrachten / Koninklijke Nederlandsche Akademie van Wetenschappen. - Amsterdam : N.V. Noord-Hollandsche Uitgeversmaatschappij, 1947-1971
  > 1948, deel 2, p. 37-72: Het Friese en het Drentse erfrecht en het huwelijksgoederenrecht / E.M. Meijers (gehouden te Leeuwarden op 30 en 31 maart 1948)
  > 1954, deel 7, p. 59-106: Regionale verscheidenheid in de ontwikkeling van het aantal geboorten in Nederland in de 2e helft van de 19e eeuw / E.W. Hofstee
  Akteure und Gegner der Hanse : zur Prosopographie der Hansezeit : [Konrad-Fritze-Gedächtnisschrift] / Detlef Kattinger, Horst Wernicke, Konrad Fritze. - Abhandlungen zur Handels- und Sozialgeschichte, 30; ISSN 0065-0358; Hansische Studien, 9. - Weimar : Böhlau, 1998. - ISBN 3740009969
  König Waldemar IV. als Politiker und Feldherr / Erich Hoffmann. - p. 271-288

  Alarmfaze oranje : de Fryske oerheid yn de 21ste ieu / Piet Hemminga. - Fryske Akademy, nr. 1056. - Ljouwert [Leeuwarden] : Afûk, 2011. - ISBN 978-90-6273-888-5
  Albrecht Dürer à Venise et dans les Pays Bas : autobiographie, lettres, journal de voyages, papiers divers / Charles Narrey (vertaling). - Paris, Ve Jules Renouard, 1866
  p. 104, 107, 111, 117

  Album studiosorum Academiae Franekerensis (1585-1811, 1816-1844) / S.J. Fockema Andreae, Th.J. Meijer (editors). - Franeker : Wever, 1968
  Aldfryske houlikstaspraken: mei ynlieding, oantekeningen, nammelist, wurdboek en in ingelske gearfetting / Wybren Jan Buma. - Fryske Akademy, nr. 143. - Assen : Van Gorcum, 1957
  Algemeen Handelsblad. - Amsterdam : P. den Hengst en Zoon, 1828-1970


 • 1833-07-10

 • Algemeene denkbeelden over het nationaal onderwijs, ingeleverd in den jaare 1796, van wegen de vergadering van hoofdbestuurders der Nederlandsche Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen, aan de Commissie uit de Nationaale Vergadering, representeerende het volk van Nederland, benoemd en gelast tot het ontwerpen van een plan van openbaar nationaal onderwijs / G Brender à Brandis. - [Amsterdam], [1798]
  Algemeene geschiedenis des Vaderlands van de vroegste tijden tot op heden / J.P. Arend. - Delen: 1, 2 (1e stuk), 2 (2e stuk), 2 (3e stuk), 2 (4e stuk), 2 (5e stuk), 2 (6e stuk), 3. - Amsterdam : J.F. Schleijer, 1841-1883
  Algemeene kunstwoordentolk, bevattende de vertaling en verklaring van alle vreemde woorden en zegswijzen, die in geschriften van allerlei aard, in de taal der zamenleving, in handel, bedrijf enz. voorkomen, met aanduiding van de uitspraak en den klemtoon dier woorden en naauwkeurige opgave hunner afstamming en vorming / J. Kramers Jz. - Gouda : G.B. van Goor, 1847
  Algemene beschryvinge van Oud en Nieuw Friesland, vertonende deszelfs gelegenheid, staatkundige en natuurlyke verdeeling, vrugtbaarheid, voortbrengzelen, aard- en waterwerken, dyken, zylen; mitsgaders der Friesen oorspronk ... van de oudste geheuchenissen af, tot op den tegenwoordigen tyd ... / Door Foeke Sjoerds. - 2 delen. - Te Leeuwarden : by Pieter Koumans, 1765-1768
  I. Deel. I stuk
  I. Deel. II stuk
  II. Deel. I stuk
  II. Deel. II stuk

  Algemene geschiedenis der Nederlanden / Jan A. van Houtte, Jan Frederik Niermeyer, Jacob Presser, J. Romein, H. van Werveke, et al. - Utrecht/Zeist : W. de Haan, 1949-1958
  deel 1. Oudheid en vroege middeleeuwen tot het jaar 925
 • Het tijdperk van de Merowingen. Het tijdperk van de Karolingen tot de grote Noormanneninval / F.L. Ganshof. - p. 751-879

 • deel 2. De volle meddeleeuwen, 925-1305
 • De Instellingen van de Vorstendommen / Jan Buntinx. - p. 175. - p. 134-179

 • deel 3. De late middeleeuwen, 1305-1477
  deel 4. De Bourgondisch-Habsburgse monarchie, 1477-1567
  deel 5. De Tachtigjarige oorlog, 1567-1609
  deel 6. De tachtigjarige oorlog, 1609-1648
  deel 7. Op gescheiden wegen 1648-1748
  deel 8. De revolutie tegemoet, 1748-1795
  deel 9. Omwenteling, vereniging en scheiding, 1795-1840
  deel 10. Liberaal getij, 1840-1885
  deel 11. Van liberaal naar sociaal getij, 1885-1914
  deel 12. In de schaduw van twee wereldoorlogen, 1914-1945
  deel 13. Bladwijzer Deel I-XII

  Algemene Geschiedenis der Nederlanden / D.P. Blok, Walter Prevenier. - Haarlem : Fibula-Van Dishoeck, 1977-1983. - ISBN 9022838005
  1, Middeleeuwen. - De Romeinen in de Nederlanden, Landschap en bewoning tot circa 1000, Het sociaal-economische leven tot circa 1000, Instellingen Merowingische en Karolingische Tijd, Kerstening en kerkelijke instellingen tot circa 1070, Politieke ontwikkeling tot het einde van de 11de eeuw, Cultuur en mentaliteit. - 1981. - ISBN 9022838013
 • p. 305-353: 'Lotharingen, 880-1106' / C.A.A. Linssen
  2, Middeleeuwen. - Het sociaal-economische leven circa 1000-1500, Het stedelijk leven circa 1000-1400, Politieke ontwikkeling circa 1100-1400. - 1982. - ISBN 9022838021
 • p. 282-303: 'Holland, Zeeland en het Sticht 1100-1433' / H.P.H. Jansen
 • p. 346-371: 'Noordelijke gewesten 1100-1423' / W. Ehbrecht
  3, Middeleeuwen. - Staatsinstellingen en recht circa 1100-1400, Kerkelijk en godsdienstig leven circa 1070-1384, Kunsten, Typologisch overzicht van het bronnenmateriaal. - 1982. - ISBN 9022838048
  4, Middeleeuwen. - Sociaal-economische geschiedenis 1300-1482, Politieke ontwikkeling, instellingen en recht 1384-1482, Socioculturele en intellectuele ontwikkeling 1384-1520, Kerkelijk en godsdienstig leven 1384-1520. - 1980. - ISBN 9022838056
  5, Nieuwe tijd. - Sociaal-economische geschiedenis, geografie en demografie 1500-1800, Instellingen 1480-1780, Politieke- en religiegeschiedenis na 1480. - 1980. - ISBN 9022838064
 • p. 9-36: De nieuwe geschiedenis in een nieuwe gedaante : Inleiding op de delen 5 tot en met 9 / A.M. van der Woude
 • p. 37-78: Het landschap in beweging / J.D.H. Harten
 • p. 196-252: De noordelijke Nederlanden van 1480 tot 1780 : Structuren in beweging / J.A. Faber
 • p. 350-387: Staatsinstellingen in de Noordelijke Nederlanden 1579-1780 / A.Th. van Deursen
  6, Nieuwe tijd. - Sociaal-economische geschiedenis 1490-1580, Politieke geschiedenis 1555-1648, Religiegeschiedenis 1517-1648. - 1979. - ISBN 9022838072
 • p. 12-26: Nijverheid in de Noordelijke Nederlanden / L. Noordegraaf
 • p. 61-88: Staats- en rechtsleven onder de Republiek / S.J. Fockema Andreae
  7, Nieuwe tijd. - Sociaal-economische geschiedenis 1490-1650, Overzeese geschiedenis circa 1590-1680, Socioculturele geschiedenis 1500-1800. - 1980. - ISBN 9022838080
 • p. 66-86: Nijverheid in de Noordelijke Nederlanden 1580-1650 / L. Noordegraaf
  8, Nieuwe tijd. - Sociaal-economische geschiedenis 1650-1800, Politieke geschiedenis 1648-1700, Religiegeschiedenis tweede helft 17de eeuw. - 1979. - ISBN 9022838099
 • p. 15-73: Landbouw in de Noordelijke Nederlanden 1650-1815 / H.K. Roessingh
 • p. 102-124: Nijverheid in de Noordelijke Nederlanden 1650-1780 / P.C. Janssen
  9, Nieuwe tijd. - Politieke- en religiegeschiedenis 18de eeuw, Socioculturele geschiedenis 1500-1800, Overzeese geschiedenis 17de en 18de eeuw. - 1980. - ISBN 9022838102
 • p. 126-138: Institutioneel onvermogen in de 18de eeuw / J. Hovy
  10, Nieuwe tijd. - Het sociaal-economische leven, geografie en demografie circa 1770-heden, Het sociaal-economisch leven circa 1770-circa 1844. - 1981. - ISBN 9022838110
 • p. 60-88: Demografische ontwikkeling van de Noordelijke Nederlanden circa 1800-circa 1975 / E.W. Hofstee
 • p. 219-253: Ambacht en nijverheid in de Noordelijke Nederlanden, 1770-1844 / R.Th. Griffiths
  11, Nieuwe tijd. - Socioculturele geschiedenis 1794/1795-circa 1840, Politieke geschiedenis 1794/1795-1840/1846, De Nederlandse koloniën 1795-1914. - 1983. - ISBN 9022838129
 • p. 158-186: 'De Noordellijke Nederlanden in de Bataafse en de Franse tijd 1795-1813' / C.H.E. de Wit
  12, Nieuwe tijd. - Nederland en België 1840-1914 : Eerste helft. - 1977. - ISBN 9022838137
 • p. 53-77: Het economisch leven in Nederland 1844-1873 / J.A. de Jonge
  13, Nieuwe tijd. - Nederland en België 1840-1914 : Tweede helft. - 1978. - ISBN 9022838145
  14, Nieuwe tijd. - Nederland en België 1914-1940. - 1979. - ISBN 9022838153
  15, Nieuwe tijd. - De tweede wereldoorlog, Het economische leven 1945-1980, Het maatschappelijk-politieke leven 1945-1980, Het socio-culturele leven 1945-1980, De internationale politiek 1945-1980, Dekolonisatie. - 1982. - ISBN 9022838161

 • Alkuin : I. Leben und Wirken / Wilhelm Heil (in: Lexikon des Mittelalters / Robert Auty [et al.] - 4 delen. - München : Artemis, 1977; Band 1, p. 417-419)
  All life is problem solving / Karl R. Popper. - London/New York : Routledge, 2003
  "Alles electrisch" : over de elektriciteitsvoorziening in de Groninger Veenkoloniën / Aalje Tiktak. - Scheemda : Meinders, 1995. - ISBN 90-72672-31-3
  Catalogus bij de tentoonstelling 'Licht in de Veenkoloniën' gehouden van 22 september 1995 tot en met 14 januari 1996 in het Veenkoloniaal Museum in Veendam

  Alles had zijn tijd : de registratie en beleving van de tijdsorde onderzocht / Wim Knulst. - Amsterdam : Dutch University Press, 2005. - ISBN 90-361-0033-X
  Almanach der griets-luyden van de Seven-Wolden in Frieslandt, mitsgaders derselver resolutien en contracten ... : Als mede de privilegen van keyser Carel de vijfde, aen de ingesetenen van Frieslandt, den 3. november 1524 vergundt ... ende seeckere remonstrantie voor de edelluyden ende eygen-erfden in Frieslandt tegens de grietsluyden ende officieren, tot afweringe van den Landtsdagh, den laetsten november 1598 ... - [S.l.] : [s.n.], [1665]
  Almanak voor de Volkspartij in Friesland / P.J. Troelstra (samensteller). - 1892. - Sneek : Poutsma, 1891
  Aloude Hollandsche histori der keyzeren, koningen, hertogen en graaven / Gerard van Loon. - 's-Gravenhage : Pieter de Hondt, 1734; 2 delen: deel I, deel II
  Aloude staat en geschiedenis des vaderlands / G. Acker Stratingh. - 2 delen in 3 banden. - Groningen : R.J. Schierbeek, 1847-1852
  Deel 1: De bodem en de wateren
  Deel 2: De bewoners. - 1e stuk: Vóór en onder de Romeinen. - 2e stuk: In en sedert het Frankische tijdvak

  Alphabetisches Handbuch der besonderen Rechte und Gewohnheiten des Hochstiftes Osnabrück mit Rücksicht auf die benachbarten westfälischen Provinzen / Johann Aegidius Klöntrup. - 3 Bände. - Osnabrück : Karl, 1798-1800
  Band 1 1798
  Band 2 1799
  Band 3 1800

  Alte Chirurgie : Legende und Wirklichkeit / Detlef Rüster. - 3e druk. - Berlijn : Verlag Gesundheit, 1991. - ISBN 3333005409
  Altfriesische Rechtsquellen, Texte und Übersetzungen / Wybren Jan Buma, Wilhelm Ebel (Hrgb.). - 6 Bander. - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 1963-1977
  Band 1: Das Rüstringer Recht;
  Band 2: Das Brokmer Recht;
  Band 3: Das Emsiger Recht;
  Band 4: Das Hunsingoer Recht;
  Band 5: Das Fivelgoer Recht, ISBN 3525181566;
  Band 6: Westerlauwerssches Recht I : Jus Municipale Frisonum (2 vols), ISBN 3525181582

  Altfriesisches Wörterbuch / Ferdinand Holthausen en Dietrich Hofmann. - 2e herziene druk. - Heidelberg : Winter, 1985. - ISBN 3533036413
  Altfriesisches Wörterbuch / Karl Otto Johannes Theresius Richthofen. - Göttingen : Dieterichsche buchhandlung, 1840
  Altgermanische Religionsgeschichte (ARG) / Jan de Vries. - 2 delen. - 2e druk. - Berlijn : W. De Gruyter, 1970
  Althochdeutsches Lesebuch / Wilhelm Braune, Karl Helm, Ernst A Ebbinghaus. - 16e Auflage. - Tübingen : M. Niemeyer, 1979. - ISBN 3484100028
  (2e Auflage)

  Altnordische Literaturgeschichte / Jan de Vries. - 2e Auflage. - Berlin : W. de Gruyter, 1964-1967
  Altnordisches etymologisches Wörterbuch / Jan de Vries. - Leiden : E. J. Brill, 1961
  Lieferung (1957-1981): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

  Am Hofe der Herzöge von Burgund; kulturhistorische Bilder / Otto Cartellieri. - Basel, B. Schwabe, 1926
  The Court of Burgundy. - 2008
  Am Wendepunkt der Hanse : Untersuchungen zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte wendischer Hansestädte in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts / Konrad Fritze. - Veröffentlichungen des Historischen Instituts der Ernst-Arndt-Universität Greifswald, Band 3. - Berlin, Deutscher Verlag der Wissenschaften VEB, 1967
  Ambassadeur in de Lage Landen : observations upon the United Provinces / William Temple, [D.J. Roorda, Y.H. Foppema (vertaling)]. - Haarlem : Fibula-Van Dishoeck, 1978. - ISBN 9022838994
  [zie ook]

  Amor fati : zeven opstellen over Bergen-Belsen / Abel J. Herzberg. - Amsterdam : Moussault, 1946 2e druk 1947
  Amsterdam en révolution, 1795-1798 : un Jacobinisme batave? / Annie Jourdan. - Working papers / European Studies Amsterdam, 5; ISSN 1871-1693. - Amsterdam : Opleiding Europese studies, Universiteit van Amsterdam, 2006
  Amsterdamsch jaarboekje voor ... . - Amsterdam : Van Looy, 1888-1903
  titel ook: Amsterdams jaarboekje, Amsterdamsch jaarboekje voor geschiedenis en letteren
  > 1889, p. 196: Focke Simons en Versteegh te Amsterdam / J.A. Heuff Azn

  Amtsblatt für die Provinz Ostfriesland. - Aurich, 1817-1922
 • 1847: Zusammenstellung einiger statischtischen Notizen über die Fehne in Ostfriesland

 • Amurath-Effendi, hekim-bachi / Pieter van Woensel [= pseudoniem van Amurath-Effendi, hekim-bachi]; J.J. Wesselo (inleiding, annotatie). - Klassiek letterkundig pantheon, no. 200. - Zutphen : Thieme, [1974]. - ISBN 90-03-21640-1
  Rugtitel: Pieter van Woensel

  An Electronic Edition of the Life of Adam and Eve / G.A. Anderson en M.E. Stone
  An Enquiry into the contents : virtues and uses of the Scarborough Spaw-waters : with the method of examining any other mineral water / Peter Shaw. - Londen, Printed for the author, and are to be sold by Fletcher Gyles in Holborn, and C. Ward and R. Chandler [London], at the Ship between the two Temple Gates in Fleet-Street, and at their shop in Scarborough, 1735
  Lezing 1733

  An outline of American history. - [s.l] : United States Information Service, 1953
  Anarchisme in Drenthe : levensherinneringen van een veenarbeider / Harmen van Houten; Floor van Gelder, Ger Harmsen (verzorgd, nawoord). - Baarn : Ambo, 1985. - ISBN 90-263-0690-3
  Ancient India and ancient China: trade and religious exchanges AD 1-600 / Xinru Liu. - Delhi/New York: Oxford University Press, 1988. - ISBN 0-19-562050-X
  p. 8-11

  Ancient Laws and Institutes of England : comprising laws enacted under the Anglo-Saxon kings from Aethelbirht to Cnut, with an English translation of the Saxon; the laws called Edward the Confessor's; the laws of William the Conqueror, and those ascribed to Henry the First: also Monumenta Ecclesiastica Anglicana, from the seventh to the tenth century; and the ancient laws and institutes of England, &c. ancient Latin version of the Anglo-Saxon laws / Benjamin Thorpe (ed). - London : G.E. Eyre and A. Spottiswoode/Commissioners on the Public Records, 1840
  Anderhalve eeuw kerk Ommelanderwijk-Zuidwending, 1845-1995 / G.A.G. Meerburg. - Ommelanderwijk-Zuidwending : [s.n.], 1995.
  Anders dan de wereld : anderhalve eeuw gereformeerde kerk in Wildervank 1835-1985 / Dirk Mulder. - Wildervank : Dekker & Huisman, 1985. - ISBN 90-70377-29-2
  Angelsächsische Waffengräber des 5. bis 7. Jahrhunderts / H. Härke. - Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters, Beiheft 6. - Köln : Rheinland-Verlag, 1992. - ISBN 3792712172
  Anglo-Saxon charters, an annotated list and bibliography / Peter Sawyer
  S 134, 160, 186

  Anglo-Saxon Prognostics : A Study of the Genre with a Text Edition / László Sándor Chardonnens. - Zuidveen : s.n., 2006
  Anglo-Saxon prose / Michael Swanton. - Rowman and Littlefield university library. - Londen/Totowa, N.J. : Rowman and Littlefield, 1975
  p. 5-6

  Anglo-Saxon studies in archaeology and history / Sonia Chadwick Hawkes, James Campbell, David Brown. - Oxford : Oxford University Committee for Archaeology, 1985
  > 159-177: Seventh-Century Jewellery from Frisia : A Re-Examination / M. Mazo Karras
  Anglo-Saxon/Irish Relation before the Vikings / James Graham-Campbell, Michael Ryan. - Proceedings of the British Academy, 157. - Oxford: Oxford University Press, 2009. - ISBN 978-0-19-726450-8
  3.: Bede's Chronica Maiora: early Insular history in a universal context / Diarmuid Scully, p. 48
  7.: The practicalities of communication between Northumbrian and Irish churches c.635-735 / Fiona Edmonds
  16.: 'All that Peter stands for' : the romanitas of the Codex Amiatinus reconsidered / Jennifer O'Reilly, p. 367- , 379

  Angst im Abendland : die Geschichte kollektiver Ängste im Europa des 14. bis 18. Jahrhunderts / Jean Delumeau. - 2 Bänder. - Fortführung von: Le Péché et la peur. - Kulturen und Ideen. - Reinbeck bei Hamburg : Rowahlt, 1985. - ISBN 3499179199
  Anmerkungen zum Gebrauch der saterfriesischen Sprache im Jahr 1971 - Ergebnis einer Fragebogenaktion / Jan Drees (in: Friesisches Jahrbuch. - Aurich : Ostfriesische Landschaft, 1973. - p. 159-170)
  Annales d'histoire économique et sociale. - Paris : A. Colin, 1929-1937. - ISSN 0003-441X
  titel later: Annales. Économies, Sociétés, Civilisations. - 1946-1993

 • T. 2, no 8, 15 oktober 1930, p. 481-498: Les raisons intellectuelles d'une suprématie commerciale: la hanse / Fritz Rörig. - p. 486

 • 1969, 24, 6, p. 1370-1390: Contraception, mariage et relations amoureuses dans l'Occident chrétien / Jean-Louis Flandrin. - p. 1374-1375, 1386-1387

 • Annalen des historischen Vereins fur den Niederrhein, insbesondere das alte Erzbistum Köln. - Köln : Historischer Verein, 1855-.... . - ISSN 2194-3818
 • 1971, 173, p. 7-84: 'Die Geschichte des Hamalandes' / A. Wirtz

 • Annalen van Egmond : De Annales Egmundenses tezamen met de Annales Xantenses en het Egmondse leven van Thomas Becket : Het Chronicon Egmondanum / Marijke Gumbert-Hepp, J.P. Gumbert, J.W.J. Burgers. - Middeleeuwse studies en bronnen, 107; ISSN 0929-9726. - Hilversum : Verloren, 2007. - ISBN 978-90-8704-000-0
  > p. 412 [WP]

  Annales historiques de la Révolution française. - Reims/Paris : Firmin-Didot & c. [etc.], 1924-.... . - ISSN 0003-4436
 • 2001, Vol. 73, no. 326, p. 2-23: Introduction : La Révolution batave à l'entrée du troisième millénaire. Nouveaux problèmes, nouvelles approches, nouveaux objets / Joost Rosendaal, Annie Jourdan
 • 2001, Vol. 73, no. 326, p. 93-105: Les femmes dans la Révolution batave : Droits des femmes, droits du peuple / Myriam Everard
 • 2009, Vol. 80, no. 358, p. 19-45: Républicanisme et libéralisme dans le moment révolutionnaire / Jean-Fabien Spitz
 • Annals of the Association of American Geographers. - Washington, D.C. : The Association, 1911-.... . - ISSN 0004-5608
 • 1996, volume 86, no. 4, december, p. 630-653: Recovering the substantive nature of the landscape / Kenneth R. Olwig
 • Annual report of the American Historical Association for the year 1912. - Washington, 1914
  XIV Tenth report of the Historical Manuscripts Commission
  > p. 341-715: Letters of William Vans Murray to John Quincy Adams, 1797-1803 / William Vans Murray, John Quincy Adams; Worthington Chauncey Ford (editor)

  Ansgar, Rimbert and the forged foundations of Hamburg-Bremen / Eric Knibbs. - Farnham : Ashgate, 2011. - ISBN 978-1-4094-2883-1
  p. 135, 153, 207

  Anskar: the apostle of the north 801-865, Translated from the Vita Anskarii by Bishop Rimbert, his Fellow Missionary and Successor / Charles H. Robison (vertaling). - Londen : The Society for the propagation of the gospel in foreign parts, 1921
  p. 38, 54, 56, 104, 105, 116 [MP]

  Anthropological Linguistics : An Introduction / W.A. Foley. - Language in society, 24. - Cambridge, MA : Blackwell Publishers, 1997. - ISBN 0631151214
  Anthropozoologica. - Paris : Muséum national d'Histoire naturelle, 1984- . - ISSN 2107-0881
 • 1992, vol. 16: Pêches locales, côtières ou lointaines: le poisson au menu des parisiens dus Grand Louvre du 14ème au 18ème siècles / Jean Desse, Nathalie Desse-Berset. - p. 119-126

 • Antiquity. - [Gloucester, Eng.] : Antiquity Publications, 1927- . - ISSN 1745-1744
 • 2000, 75, 287, p. 145-154: Diet and ethnicity during the Viking colonization of northern Scotland: evidence from fish bones and table carbon isotopes / James H. Barrett, Rolf P. Beukens, Rebecca A. Nicholson

 • 2004, 78, 301, p. 618–636: Dark age economics revisited: the English fish bone evidence AD 600-1600 / James H. Barrett, Alison M. Locker, Callum M. Roberts. - p. 618-

 • Antwerp and the world: Richard Verstegan and the international culture of the Catholic Reformation / Paul Arblaster. - Avisos de Flandes, 9. - Leuven : Leuven University Press, 2004. - ISBN 90-5867-347-2
  Apparaat voor de studie van Oudfries recht / P. Gerbenzon, B.S. Hempenius-van Dijk. - 2 delen, volume 1 Literatuur: 1991, volume 2 Bronnen: 1981. - [Haren (Gr.) : P. Gerbenzon, 1981-1991]
  'Appingedam' / H. Halbertsma, (in: Bulletin KNOB 77 (1978), p. 101-102)
  Approaches to Old Frisian Philology / Rolf H. Bremmer Jr, Thomas S.B. Johnston, Oebele Vries (redactie). - Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik, Band 49; ISSN 0165-7305; Estrikken / SSFYRUG, Groningen/Grins, 72. - Amsterdam/Atlanta : Rodopi, 1998. - ISBN 90-420-0651-X
 • p. 1-76: The Relation between Frisia and the Empire from 800-1500 in the Light of the Eighth of the Seventeen Statutes / N.E. Algra
 • p. 179-214: 'Old Frisian Law and the Frisian Freedom Ideology' / T.S.B. Johnston

 • Approaches to Vínland : a conference on the written and archaeological sources for the Norse settlements in the North-Atlantic region and exploration of America : the Nordic House, Reykjavík, 9-11 August 1999 : proceedings / Andrew Wawn, Þórunn Sigurðardóttir (editors). - Rit Stofnunar Sigurðar Nordals, 4. - Reykjavik : Sigurður Nordal Institute, 2001. - ISBN 99-799-1114-X
  p. 52-59: Prerequisites for Saga Writing / Árni Björnsson, p. 53-55
  p. 107–121: Navigation and Vínland / Þorsteinn Vilhjálmsson, p. 108-

  Arab culture and Ottoman magnificence in Antwerp' Golden Age / Alistair Hamilton. - Londen/Oxford : Arcadian Library / Oxford University Press, 2001. - ISBN 0-19-714401-2
  p. 9, 26

  Arabische Berichte von Gesandten an germanische Fürstenhöfe aus dem 9. und 10. Jahrhundert / Georg Jacob. - Quellen zur deutschen Volkskunde, Heft 1. - Berlin : De Gruyter, 1927.
  Arbeid voor Oostelijk Groningen / J. Tuin (voorzitter); Dr. Wiardi Beckman Stichting. - Rapport van de Dr. Wiardi Beckman-stichting, [42]. - Amsterdam : Dr. Wiardi Beckman Stichting, 1953
  Omslag: Ontwikkelingsgebieden in Nederland

  Arbeidersleven in Nederland : 1850-1914 / Jacques Giele. - Sunschrift, 133. - Nijmegen : Socialistische Uitgeverij Nijmegen, 1979. - ISBN 90-6168-133-2
  Arbeidersverzet in de lage veenderijen in Friesland voor de Eerste Internationale en de reacties van de overheid daarop / Kerst Huisman. - Leeuwarden : [Eigen beheer], 1982
  scriptie MO geschiedenis Noordelijke Leergangen Leeuwarden

  Arbeitsdienstlager, Strafgefangenenlager und Konzentrationslager im Emsland und damit verbundene Erschließungsmaßnahmen / Heinz Spiekermann. - Schriftliche Hausarbeit, vorgelegt im Rahmen der Ersten Staatsprüfung für das Lehramt für Sekundarstufe I. - Münster : [Universität Münster], 1980
  Arbeitskreis für Heimatkunde : Der Kreis Cloppenburg vor 100 Jahren im Spiegel der Namen und Zahlen / Katholischer Oldenburgischer Lehrerverein (Hrsg). - Oldenburg, 1958
  Årbok for Bergen Museum. - Bergen : Bergen Museum, 1995-

 • 2006, jrg. 11, 2005, p. 42-47: Kontekst, avsetningshistorie og frekke runeristere I Bergen / Gitte Hansen. - p. 44-47

 • 'Archaeomagnetic dating of seven archaeological fireplaces in the Netherlands' / A.A.M. Hoof et al. (in: Geologie en Mijnbouw 76 (1997), 155-162)
  Archäologische Bodenfunde aus dem Oldenburger Münsterland : Ausstellungs-katalog / Günter Wegner; Helmut Ottenjann (hrsg), Museumsdorf Cloppenburg. - Cloppenburg : Museumsdorf Cloppenburg, Niedersächsisches Freilichtmuseum, 1985. - ISBN 3923675054
  Archäologische Denkmale und Funde im Landkreis Oldenburg / Heino Gerd Steffens. - Wegweiser zur Vor- und Frühgeschichte Niedersachsens, Heft 11. - Hildesheim : Lax, 1980. - ISBN 3784819117
  Omslagtitel: Archäologischer Wegweiser, Landkreis Oldenburg

  Archeobrief / Stichting voor de Nederlandse Archeologie. - Leiden : SNA, 1996-2016. - ISSN 1386-2065
  Voortzetting van: AIC-nieuwsbrief. - ISSN 0928-8643
  Samengevoegd met: Westerheem = ISSN 0166-4301 en voortgezet als: Archeologie in Nederland = ISSN 2542-5455

 • 2014, jrg 18, nr. 2, p. 23-29: Te mooi om waar te zijn! Een vroegmiddeleeuwse muntschat op het Domplein / N. Kerkhoven, H. Wynia

 • Archeologie en Landschap = Archaeology and landscape / M. Bierma, O.H. Harsema, W. van Zeist (redactie). - Groningen : Biologisch-Archaeologisch Instituut, Rijksuniversiteit Groningen, 1988. - ISBN 90-367-0104-X
  Bijdragen aan het gelijknamige symposium gehouden op 19 en 20 oktober 1987, t.g.v. afscheid van H.T. Waterbolk, van 1954-1987 hoogleraar in de Prehistorie en Germaanse archeologie aan de RUG
 • p. 133-164: 'Die mittelalterliche Neubesiedlung der niedersächsischen Marsch' / P. Schmid

 • Archeologie in Tiel / Gemeente Tiel, Afdeling Monumentenzorg; Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, Onderzoeksgroep Urbanisatie van het Rivierengebied in de Middeleeuwen; BATO, Beoefenaren Archeologie Tiel en Omgeving. - [Amersfoort] : ROB, 1995-
 • Archeologisch onderzoek aan de Achterweg te Tiel / M. Bartels, H. Jansen, A. de Haan. - 1995, 1

 • Archeologisch onderzoek aan de Koornmarkt te Tiel / M. Bartels, J.W.M. Oudhof. - 1995, 2

 • De Middeleeuwse haven van Tiel / J.W.M. Oudhof, M. Bartels. - 3

 • Het Middeleeuwse handelskwartier van Tiel / J. Buurman & J. Dijkstra. - 1997, 4

 • De Middeleeuwse haven van Tiel (2) / J. Dijkstra & K. Vlierman. - 1997, 5

 • Scheepsfragmenten uit de Viking-scheepsbouwtraditie. - 5

 • Tiel Bleekveld / J. Dijkstra & M. Stafleu. - 1999, 7

 • Tiel Agnietenhof / J. Dijkstra & M. Stafleu. - 1999, 8

 • Archeologie van een houding : Nederlandse identiteit in de Friesche volksalmanak 1836-1899 / Elizabeth Joanna Brouwer. - Estrikken, nr. 73; ISSN 0921-7657. - [S.l. : s.n.], 1998. - ISBN 90-801325-3-5
  proefschrift

  Archeologisch onderzoek in de binnenstad van Tiel juni t/m september 1996 : lokaties Koornmarkt en Tol-zuid / Juke Dijkstra; Janneke Buurman, O. Goubitz en Karel Vlierman (bijdragen); Herbert Sarfatij (red.); F.F. Hoedemans (fotogr.), [et al.]. - Rapportage archeologische monumentenzorg, 57; ISSN 1383-5025. - Amersfoort : Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, 1998. - ISBN 907310484X
  Scheepsfragmenten uit de Viking-scheepsbouwtraditie / K. Vlierman. - p. 56-58

  Archeologische begeleiding van het uitgraven van een bouwput op het wettelijk beschermd monument dorpswierde Oling (gemeente Appingedam) / E.M. Theunissen et al.. - Amersfoort 2005
  Archieven van de Friese stadhouders : inventarissen van de archieven van de Friese Stadhouders van Willem Lodewijk tot en met Willem V, 1585-1795 / A.P. van Nienes, M. Bruggeman mmv H.J. de Muij-Fleurke [et al.]. - Hilversum : Verloren; Den Haag : Koninklijk Huisarchief; Leeuwarden : Tresoar, 2002. - ISBN 90-6550-736-1
 • > p. 146, 201, 375, 387, 499, 537, 569, 626

 • Architectuur en stedebouw in Groningen, 1850-1940 / Margriet Panman, Jans Possel; Jan van Oudheusden (eindredactie); Jur Bosboom (fotografie); Monumenten Inventarisatie Project. - Zwolle/Zeist : Waanders / Rijksdienst voor de Monumentenzorg, 1992. - ISBN 90-6630-374-3
  Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht : bijdragen / Z.D.H. den Aartsbisschop (o.l.v. verzameld en uitgegeven). - Utrecht : Van Rossum, 1875-1957. - ISSN 0921-996X
  Samengegaan met: Haarlemsche bijdragen = ISSN 0927-7870
  Voortgezet als: Archief voor de geschiedenis van de Katholieke Kerk in Nederland = ISSN 0003-8326
  Online Jaargangen: 1902, 1906, 1907

 • 1922, 47, p. 168-277: Het Sint Bernardsklooster te Aduard : Eene bijdrage tot de geschiedenis der kloosters in de provincie Groningen (I) / R.R. Post
 • 1923, 48, p. 1-236: Het Sint Bernardsklooster te Aduard : Eene bijdrage tot de geschiedenis der kloosters in de provincie Groningen (II) / R.R. Post
 • 1930, 54, p. 305-334: De kloosteradministratie van Klaarkamps abdij in haar nadagen / A. Hallema

 • 1977, 19, p. 147-169: Het aandeel van de katholieken in de Friese bevolking tussen 1663 en 1796 / M.G. Spiertz

 • 1979, 21, p. 262-292: De ontwikkelingsgang van de katholieke missie in Friesland 1609-1689 / M.G. Spiertz

 • 1988, 30, p. 112-144: In een grensgebied van staties. Katholieken in Baarderadeel onder de Republiek / H. Oldenhof

 • Achieving our Country: Leftist Thought in Twentieth-Century America / Richard Rorty. - Cambridge, Mass. : Harvard University Press, 1998. - ISBN 978-0-674-00311-8
  Archiv für die Geschichte des Niederrheins / Theodor Joseph Lacomblet. - Erste Abtheilung, Erste Band - Düsseldorf, 1832. - p. 30-156 (Die Ritter- und Landrechte von Berg und Jülich)
  Archives ou correspondance inédite de la maison d'Orange-Nassau / Willem, prince of Orange, Jacob van Wesenbeeck, G. Groen van Prinsterer. - Utrecht, Kemink et fils, 1857-61
  1. serie.
  I. 1552-1565
  II. 1566
  III. 1567-1572
  IV. 1572-1574
  V. 1574-1577
  VI. 1577-1579
  VII. 1579-1581
  VIII. 1581-1584
  [IX] Supplément.
  2. serie.
  I. 1584-1599
  II. 1600-1625
  III. 1625-1642
  IV. 1642-1650
  V. 1650-1688

 • 2. serie.

 • III. 1625-1642
  p. 141: Le même à la même. Situation de la Frise

 • Archives parlementaires de 1787 à 1860 : recueil complet des débats législatifs & politiques des Chambres françaises / J. Mavidal [et al.]. - Première série, 1787 à 1799. - Paris : CNRS, 1867-....
  Archivum Latinitatis Medii Aevi (ALMA): Bulletin Du Cange. - Paris : Campion, 1924-1994. - ISSN 0994-8090
 • tome XIX, 1946, p. 407-417: Le titre du Marquis à l'époque carolingienne / Jan Dhondt. - Bruxelles : Union Académique Internationale, 1948

 • Argonauts of the Western Pacific : An Account of Native Enterprise and Adventure in the Archipelagoes of Melanesian New Guinea / Bronislaw Malinowski. - Londen / New York : Routledge & Kegan Paul/E. P. Button, 1922
  Armenzorg in Friesland 1500-1800 : publieke zorg en particuliere liefdadigheid in zes Friese steden : Leeuwarden, Bolsward, Franeker, Sneek, Dokkum en Harlingen / Joke Spaans. - Fryske histoaryske rige, nr. 15; FA nr. 850. - Hilversum/Leeuwarden : Verloren / Fryske Akademy, 1997. - ISBN 90-6550-574-1
  Art history : journal of the Association of Art Historians. - London : Routledge and Kegan Paul for Association of Art Historians, 1978-.... . - ISSN 0141-6790
 • 1987, Jrg. 10, nr. 4, p. 455-466: Cost and value in seventeenth-century Dutch art / M. Montias
 • Arte Gladiatoria Dimicandi : 15th Century Swordsmanship of Master Filippo Vadi / Filippo Vadi; Luca Porzio, Gregory Mele (ed. en vert.). - Union City : Chivalry Bookshelf, 2002. - ISBN 1891448188
  Artushöfe im Ostseeraum : Ritterlich-höfische Kultur in den Städten des Preußenlandes im 14. und 15. Jahrhundert / Stephan Selzer. - Kieler Werkstücke, Reihe D, Beiträge zur europäischen Geschichte des späten Mittelalters, Band 8. - Frankfurt am Main / New York : P. Lang, 1996. - ISBN 3631308922
  Arzt und Heilkunde in den frühmittelalterlichen Leges : Eine wort- und sachkundige Untersuchung / Annette Niederhellmann . - Arbeiten zur Frühmittelalterforschung, Volume 12. - New York / Berlin, de Gruyter 1983. - ISBN 3110096072
  Asega, is het dingtijd? De hoogtepunten van de Oudfriese tekstoverlevering / Oebele Vries. - Leeuwarden / Utrecht : Steven Sterk, 2007. - ISBN 9789056151423
  Aspects of Old Frisian Philology / Rolf H. Bremmer Jr, Geart van der Meer and Oebele Vries (redactie). - Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik, Band 31/32, ISSN 0165-7305; Estrikken, 69. - Amsterdam/Groningen/Grins : Rodopi / SSFYRUG, 1990. - ISBN 90-5183-158-7
 • p. 1-25: 'Friesisch und Sächsisch : Zur Problematik ihrer gegenseitigen Abgrenzung im Früh- und Hochmittelalter' / N. Århammar

 • p. 242-254: 'Frana und Schulte in den Ommelander Rechtshandschriften' / J. Krolis-Sytsema

 • At home : A short history of private life / Bill Bryson. - London : Doubleday, 2010. - ISBN 978-0-385-60827-5
  At the roots of medieval society = An den Wurzeln der mittelalterlichen Gesellschaft. - Instituttet for sammenlignende kulturforskning; Serie A: Forelesninger. - Oslo/Cambridge, Mass. : H. Aschehoug / Harvard University Press, 1958
  1. Western empire / Petrus Wernerus Adam Immink
 • p. 10-11

 • 2. Oströmische Reich / H.J. Scheltema

  Athenaeum Illustre : elf studies over de Amsterdamse Doorluchtige School, 1632-1877 / E.O.G. Haitsma Mulier [et al.] (redactie). - Amsterdam : Amsterdam University Press, 1997. - ISBN 90-5356-256-7
  > p. 287-309: H.C. Cras (1739-1820), hoogleraar en natuurrechtsgeleerde in hart en nieren / C.J.H. Jansen

  Atlantis der Nordsee / Gabriele Wengler. - ZDF, 2010
  Atti del Convegno Internazionale "Repubbliche Sorelle" : Istituto Olandese a Roma, 13 - 16 maggio 1998 / Catrien Santing (editor). - Mededelingen van het Nederlands Instituut te Rome, 57; ISSN 0169-6572. - Assen : Van Gorcum, 2002
  > p. 21-38: Les Républiques soeurs dans le projet du Directoire / Michel Vovelle
  > p. 39-57: Sister republics : Images of discord and harmony / Frans Grijzenhout
  > p. 197-206: Colloque "Les républiques soeurs", Rome 13-16 mai 1998 / W.Th.M. Frijhoff

  Audun and the Polar Bear : luck, law and largesse in a medieval tale of risky business / William Ian Miller. - Medieval law and its practice, volume 1; ISSN 1873-8176. - Leiden : Brill, 2008. - ISBN 978-90-04-16811-4
  p. 7 e.v.
  p. 18

  Auf der Suche nach dem verlorenen Reich: Lotharingien im 9. und 10. Jahrhundert / J. Schneider. - Publications du CLUDEM, teil 30. - Köln : Böhlau, 2010. - ISBN 978-3-412-20401-3
  Aufstrecksiedlungen am Dollart / J. Ey (in: R. Bärenfänger (Red.), Ostfriesland. Führer zu archäologischen Denkmälern in Deutschland 35, Stuttgart 1999, p. 237-240)
  Aus der Geschichte von Wolthusen, Uphusen, Marienwehr / Fokko Pannenborg. - Emden, 1981
  Aus Mittelalter und Neuzeit : [Festschrift] Gerhard Kallen zum 70. Geburtstag dargebracht von Kollegen, Freunden und Schülern / Josef Engel, Hans Martin Klinkenberg. - Bonn, P. Hanstein, 1957.
 • Die Englandpolitik der Stadt Köln und ihrer Erzbischöfe im 12. und 13. Jahrhundert / Karl Wand. - p. 77-96

 • Aus Verfassungs- und Landersgeschichte : Festschrift Theodor Mayer / H. Büttner, O. Feger en B. Meyer (redactie). - 2 delen. - Lindau, Jan Thorbecke Verlag, 1954
 • Teil 1, p. 49-64: 'Die Freien im karolingischen Heer' / Heinrich Dannenbauer

 • Ausgewählte Quellen zur Deutschen Geschichte des Mittelalters. - Berlin : Rütten & Loening, 1955-.... . - ISSN 0067-0650
 • Band 2: Zehn Bücher Geschichten [= Historiarum libri decem] / Gregor von Tours; Auf Grund der Übersetzt W. Giesebrechts neubearbeitet von Rudolf Buchner. - Band 1: Buch 1 - 5. - 1970
 • Band 3: Zehn Bücher Geschichten [= Historiarum libri decem] / Gregor von Tours; Auf Grund der Übersetzt W. Giesebrechts neubearbeitet von Rudolf Buchner. - Band 2: Buch 6 - 10. - Darmstadt : Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1974. - ISBN 3534068106
 • Band 4a: Continuationes Fredegarii Chronicarum / Herwig Wolfram, Andreas Kusternig, Herbert Haupt. - Darmstadt : Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1982. - ISBN 3534014146; p. 272-324
 • Band 4b: Briefe des Bonifatius ; Willibalds Leben des Bonifatius : nebst einigen zeitgenössischen Dokumenten = Bonifatii epistulae ; Willibaldi Vita Bonifatii : quibus accedunt aliquot litterarum monumenta coaeva / M. Tangl, Ph. H. Külb [vert.]; Reinhold Rau (Bearb.). - 1963. - ISBN 3534014154
 • Band 5: Quellen zur karolingischen Reichsgeschichte / Helmold von Bosau, neu übertragen und erläutert von Heinz Stoob; Reinhold Rau
  1 Teil. Die Reichsannalen; Einhard Leben Karls des Großen; Zwei "Leben" Ludwigs. Nithard Geschichten = Annales regni Francorum; Einhardi vita Karoli; Duae vitae Hludowici; Nithardi historiae . - 1955
 • Annales Regni Francorum, p. 10-155
 • Nithardi Historiarum Libri IIII, p. 386-461

 • 2 Teil. Jahrbücher von St. Bertin. jahrbücher von St. Vaast. Xantener Jahrbücher. - 1958
 • Annales Bertiniani, p. 11-287
 • Annales Vedastini, p. 290-337
 • Annales Xantenses, p. 339-371

 • 3 Teil. Jahrbücher von Fulda. Regino: Chronik. Notker: Taten Karls. - 1960
 • Annales Fuldenses, p. 19-177
 • Reginonis Prumensis Chronica, p. 180-319
 • Reginonis Chronica, p. 179-319
 • Notkeri Gesta Karoli, p. 321-427
 • Band 19: Slawenchronik / Helmold von Bosau, neu übertragen und erläutert von Heinz Stoob. - 2e verb. Aufl. - 1973. - c. 49, 57, 86
 • Ausgewählte Schriften: Zur altsächsischen Stammegeschichte (bd 1) / M. Lintzel. - Berlin, 1961
  Ausklang und Nachklang der Hanse im 19. und 20. Jahrhundert / Antjekathrin Graßmann (Hrsg.). - Hansische Studien, Band 12. - Trier : Porta Alba Verlag, 2001. - ISBN 3933701023
  Nutzbares Erbe oder belastende Relikte einer glorreichen Vergangenheit? : Der hanseatische Umgang mit dem Londoner Stalhof und dem Antwerpener Haus der Osterlinge in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts / Hans-Dieter Loose. - p. 31-42
  Vom öffentlichen Gebrauch der Hansegeschichte und Hanseforschung im 19. und 20. Jahrhundert / Thomas Hill. - p. 78
  Die Hanse in der Dichtung / Hans-Jürgen Vogtherr. - p. 101-122
  Die Hanse in der Geschichtsmalerei des 19. und 20. Jahrhunderts / Detlev Ellmers. - p. 123-142

  Authentique bylagen tot de gebeurtenissen van den 12 Juny 1798. - Leyden : Herding en Dumortier, 1798. - (Den Haag 1799)
  Autobiografie (1778-1854) / Willem van den Hull; Raymonde Padmos (uitgever); Bert Sliggers (persoonsnamenregister). - Egodocumenten, deel 10; ISSN 0929-9807. - Hilversum : Verloren, 1996. - ISBN 90-6550-134-7
  Auxilia Historica : Festschrift für Peter Acht zum 90. Geburtstag / Ludwig Holzfurtner (redactie); Peter Acht, Walter Koch, Alois Schmid, Wilhelm Volkert. - Schriftenreihe zur bayerischen Landesgeschichte, Band 132. - München : C.H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, 2001. - ISBN 3-406-10713-3
 • p. 133-162: 'Die familiären Verbindungen der Brunonen' / E. Hlawitschka

 • Avond-praatje of Zamenspraak tusschen eenige burgers over de een en onverdeelbaarheid van de Bataavsche Republiek, zo wel van alle schulden, als regeringe enz. enz. enz. - [1796-1797]
  B Alberti Magni Opera Omnia / Augustus Borgnet (redactie). - 38 banden. - Parijs : Vivès, 1890-1899
 • Vol. 5: De mineralibus - Boek 2, tractaat II. - 1890. - p. 39b, 42b-43a

 • Backsteintechnologien in Mittelalter und Neuzeit / E. Badstübner en D. Schumann (red.). - Berlijn 2003
  Baedae Opera historica / J.E. King (vertaling). - 2 delen in 5 boeken. - The Loeb classical library: 246, 248. - London/Cambridge, Mass. : Heinemann/Harvard University Press, 1930
  rugtitel: Historical works / Bede
  I: Ecclesiastical history of the English nation, based on the version of Thomas Stapleton, 1565, books I-III
  > p. 4, 6: Praefatio
  > p. 446: Epistola ad Ecgbertum
  II: Ecclesiastical history of the English nation, based on the version of Thomas Stapleton, 1565, books IV and V; Lives of the abbots; Letter to Egbert
  > book IV, h. II, p. 10-
  > book IV, h. XIV, XV, p. 66, 68-74, 74-76, 76, 80, 98, 122-124
  > book IV, h. XIV, XVI, XVII, XXII
  > book V, h. XXIV, p. 382, 384, 384-388

  Baflo / W.F. van Spengler. - Baflo : Historische Kring Baflo, 1990
  Baksteenfabricage in Nederland : van nijverheid tot industrie 1850-1920 / G.B. Janssen. - Gelderse historische reeks, 17. - Zutphen : De Walburg Pers, 1987. - ISBN 90-6011-544-9
  scriptie Tilburg: Ondertitel/auteur: haar eerste mechanisering met name in het gebied van de Grote Rivieren (ca. 1850-ca. 1920) / Gerardus Bernardus Janssen

  Balthasar Bekker : de bestrijder van het bijgeloof / W.P.C. Knuttel. - 's-Gravenhage : Nijhoff, 1906
  Bar en boos : zeven eeuwen winterweer in de Lage Landen / J. Buisman. - Baarn : Bosch & Keuning, 1984. - ISBN 90-246-4412-7
  Barre tijden : crisis en sociale politiek rondom de Zuiderzee, 1650-1850 / R.P. Zijp [et al.] (redactie). - Zutphen] : De Walburg Pers, 1989. - ISBN 90-6011-666-6
  Jaarboek van de Vereniging van Vrienden van het Zuiderzeemuseum

  Bataafsch verleden, (Dorus' droefheid) / W.G.C. Byvanck. - Zutphen : Thieme, [1917]
  Bataafse Terreur : de betekenis van 1798 / Niek van Sas. - Daendels lezing, 2011. - Nijmegen/[Amsterdam] : Vantilt / Stichting Daendels, 2011
  Lezing gehouden op 21 januari 2011 in Felix Meritis te Amsterdam

  Bataven! : Nederlandse vluchtelingen in Frankrijk, 1787-1795 / Joost Rosendaal. - [Nijmegen] : Vantilt, 2003. - ISBN 90-77503-06-4
  scriptie Katholieke Universiteit Nijmegen

  Bäuerliches Hauswesen und Tagewerk im alten Niedersachsen / Wilhelm Bomann. - Weimar, Böhlaus, 1927
  Bauern im Mittelalter / Werner Rösener. - München : C.H. Beck, 1985. - ISBN 3406304486
  Bauern, Bürger und Hansa : nach zeitgenössischen Quellen / Johannes Bühler. - Deutsche Vergangenheit. - Leipzig, Inselverlag, 1929.
  Bauern, Heuerleute, Siedler : Landwirtschaft im Emsland / Werner Franke; Emsländischer Heimatbund (Hrsg.). - Emsland - Raum im Nordwesten, Band 7. - Sögel : Emsländischer Heimatbund, 1985
  Bayle en Voltaire als mensch en als schrijver / C.J. Wijnaendts Francken. - Haarlem : [s.n.], 1933
  Bede: the reckoning of time / Beda, il Venerabile santo; Faith Wallis (redactie en vertaling). - Translated texts for historians, 29. - Liverpool : Liverpool University Press, 2012. - ISBN 978-0-85323-693-1
  p. LXXI- ; p. 78, 202, 255- , 260, 405-

  Bede's ecclesiastical history of the English people / Bertram Colgrave en R.A.B. Mynors (ed.). - Oxford : Clarendon Press, 1969. - ISBN 0198222025
  Historia ecclesiastica gentis Anglorum / Beda. - [Strassburg: Heinrich Eggestein, not after 1475], 1475
  [The ecclesiastical history of The English Nation / Mr. Stevens (translation). - London : E. Lumley, 1815]
  The Ecclesiastical History of the English Nation / Saint Bede the Venerable. - London : J.M. Dent & Sons Ltd., 1910
  Andere versies uit Archive.org:

  Beelden en zelfbeelden van middeleeuwse mensen : Historisch-antropologische studies over groepsculturen in de Nederlanden, 7de-13de eeuw / Rudi E. Künzel. - Nijmegen : SUN, 1997. - ISBN 9061684919
  Beer in the Middle Ages and the Renaissance / Richard W. Unger. - Philadelphia : University of Pennsylvania Press, 2004. - ISBN 978-0-81223-795-5
  Beggars, iconoclasts, and civic patriots : the political culture of the Dutch Revolt / Peter J. Arnade. - Ithaca : Cornell University Press, 2008. - ISBN 978-0-8014-4681-8
  Omslagtitel: Beggars, iconoclasts, & civic patriots

  Beim Moorbrennen / Franz Brägelmann. - Lesebuch für das 3. Schuljahr. - Dortmund, 1925
  Beiträge zur deutsche Verfassungsgeschichte des Mittelalters / Walter Schlesinger. - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 1963
  Band 1. Germanen, Franken, Deutsche
  Band 2. Städte und Territorien

  Beiträge zur Geschichte des Großherzogthums Oldenburg / Christian Friedrich Strackerjan. - Bremen, Kaiser, 1837
  Erster Band
 • XIV Das Saterland. - p. 484

 • Zweiter Band
  Dritter Band
  Vierter Band

  Beiträge zur Geschichte des Großherzogthums Oldenburg / C.H. Nieberding. - Band 1. - Vechta, 1837
 • Das Saterland / Carl Heinrich Nieberding. - p. 436-488

 • Beiträge zur Geschichte des oldenburgischen Staatsrechts / Kurt Hartong. - Oldenburger Forschungen, 10. - Oldenburg : Stalling, 1958
  Beiträge zur hansischen Kultur-, Verfassungs- und Schiffahrtsgeschichte / Herbert Wernicke, Nils Jörn. - Hansische Studien, Band 10; Abhandlungen zur Handels- und Sozialgeschichte, Band 31; ISSN 0065-0358; Orbis Biblicus Et Orientalis, Band 31. - Weimar : H. Böhlaus Nachfolger, 1998. - ISBN 3740010479
  Erscheinungsbild und Erfahrungswelt des hansischen Kaufmanns / Franz Irsigler. - p. 11-22

  Beiträge zur Stadt- und Regionalgeschichte Ost- und Nordeuropas : Herbert Ludat zum 60. Geburtstag / Klaus Zernack (hrsg.). - Osteuropastudien der Hochschulen des Landes Hessen. Reihe 1: Giessener Abhandlungen zur Agrar- und Wirtschaftsforschung des europäischen Ostens, Band 55. - Wiesbaden : Harrassowitz, 1971
 • Der europäische Norden als Städtelandschaft der Frühzeit / Klaus Zernack. - p. 13-48

 • Beiträge zur Geschichte der Vitalienbrüder / Hans Christian Cordsen. - Halle, Bärensprungschen hofbuchdruckerei, 1907.
  (Jahrbücher des Verein für mecklenburgische Geschichte und Altertumskunde. Jahrgänge 73, 1908)

  Beiträge zur Geschichte und Verfassung des ehemaligen Niederstifts Münster als der früheren Ämter Meppen, Cloppenburg und Vechta / Clemens August Behnes. - Emden, 1830
  unveranderter Nachdruck, Leer, 1974

  Beiträge zur Wirtschaftsgeographie von Ostfriesland / Proffe. - Würzburg, 1937
  Beiträge zur wirtschaftlichen Entwickelungsgeschichte der vereinigten Niederlande im 17. und 18. Jahrhundert / Otto Pringsheim. - Staats- und socialwissenschaftliche Forschungen, H. 44 (= Band 10, 3). - Leipzig : Duncker & Humblot, 1890
 • Sechstes Kapitel, p. 60-71: Zur Geschichte der Soc
 • Beknopte beschrijving van Nienoord en zijne bewoners vanaf de stichting in het begin van de zestiende eeuw / J. Sijbolts. - [S.l. : s.n.], 1939
  Beknopte Geschiedenis van Friesland in hoofdtrekken / Wopke Eekhoff. - Leeuwarden : W. Eekhoff, 1851
  Belastingen, in de veertiende eeuw door het bisdom Utrecht aan de pauselijke Curie verschuldigd / R.R. Post (in: Mededelingen Koninlijk Nederlands Instituut te Rome tweede reeks, deel 3, p. 37-113)
  Belastingheffing in Drenthe 1600-1822 / Paulus Brood. - Meppel : Boom, 1991. - ISBN 90-5352-005-8
  scriptie Leiden

  België onder het Frans bewind : 1792-1815 / Hervé Hasquin (wetenschappelijke coördinatie); François Antoine, [et al]. - Brussel : Gemeentekrediet, 1993. - ISBN 90-5066-114-9
  Belgische vluchtelingen in de provincie Groningen 1914-1918 : een onderzoek naar de houding van de bevolking en de lokale overheden ten opzichte van de Belgische vluchtelingen / T.M.L. Veen. - [Groningen] : [Veen], 1989
  Belgium and Holland, including the grand-duchy and Luxembourg : Handbook for travellers / Karl Baedeker. - Leipzig/Londen : Karl Baedeker, 1894
  p. 255
  [fifteenth edition, 1910]

  Beneficiaal-boeken van Friesland : opgemaakt ter voldoening aan het bevel gegeven door de Vrouwe Gouvernante Maria van Hongarijen te Brussel den 25 Augustus 1542 : uitgevaardigd in name van ... Karel V door Het Hof van Friesland ... den 3 November 1542; vernieuwd door de landvoogdesse ... den 28 Mei 1543 en door het Hof herhaald en aangedrongen ... den 1 November 1543 / J. van Leeuwen. - Leeuwarden : G.T.N. Suringar, 1850
  [Het grootste gedeelte van dit werk bestaat uit een in ca. 1774 gedrukt, doch nooit uitgegeven gedeelte van het derde Deel van het "Groot Placaat- en Charterboek van Vriesland". Gevolgd door Beneficiaal-boeken bevattende het quartier van de Zevenwouden.
  Titel tweede deel: Van Vriesland. Beneficiaal boeken inhoudende een zekere specificatie of register van de grootheid, limiten en jaarlyksche waarde der landeryen en renthen, toebehorende aan kerken, pastoryen, en andere geestelyke persoonen of gestichten, in Vriesland gelegen. vervattende het quartier van Oostergo. Titel derde deel: Beneficiaal-boeken. bevattende het quartier van de Zevenwouden.]

  Beowulf / vertaald [uit het Oud-Engels van Beowulf / ed. by Fr. Klaeber. - Boston : D.C. Heath, 1922] door Jan Jonk. - [Breda] : Papieren Tijger, 2002. - ISBN 9067281131
  Beowulf : an Anglo-Saxon poem. The fight at Finnsburh : a fragment : with text and glossary on the basis of M. Heyne / Robert Sharp. - Boston : Ginn, 1894
  Beowulf : with the Finnesburg fragment / C.L. Wrenn (editor). - London/Toronto/Wellington/Sydney : George G. Harrap & Co. Ltd, 1958

  Beredeneert constitutioneel woordenboek, waarin [...] gevonden word alles wat een burger [...] nodig heeft te weten tot verstand van zijne rechten en plichten. / By Jan Greeven. - Dordrecht : A. Blussé [et al.], 1800
  Berend Korre vertelt : uut 't leven van Nije Pekelders om en bie Deursnee / Berend Korre. - Wildervank : Dekker & Huisman, 1982. - ISBN 90-70377-11-X
  Bergen : Entwicklungsbild einer norwegischen Hafenstadt, besonders in Hinblick auf Bergens Beziehungen zur Hanse / Richard Carstensen; Rolf Köster. - Mitteilungen der Geographischen Gesellschaft in Lübeck, 53. 1973. - Lübeck : Geographischen Gesellschaft, 1973.
  Bergen : Handelszentrum des beginnenden Spätmittelalters : Referate und Diskussionen des Hansischen Symposions in Bergen vom 8. bis 11 September 1970 / Klaus Friedland (Bearb.); Karl-Friedrich Krieger, Detlev Ellmers (Mitarb.). - Quellen und Darstellungen zur Hansischen Geschichte 17, neue Folge. - Köln/Wien : Böhlau, 1971. - ISBN 3412246719
  Kaufmannsgruppen im frühen hansisch-norwegischen Handel / Klaus Friedland. - p. 41-55

  Bergen bys historie / Knut Helle; Anders Bjarne Fossen; Egil Ertresvaag. - Bergen : Universitetsforlaget, 1979-
  Band 1: Kongssete og kjøpstad : fra opphavet til 1536 / Knut Helle. - 2e oplage. - Bergen : Alma mater, 1995. - ISBN 8241901879
  Band 2: Borgerskapets by 1536-1800 / Anders Bjarne Fossen. - 1982
  Band 3: Et bysamfunn i utvikling 1800-1920 / Egil Ertresvaag. - 1979
  Band 4: Byen sprenger grenserne 1920-1972 / Anders Bjarne Fossen, Tore Grønlie. - 1982

  Bericht über die Voruntersuchung zum Hunte-Ems-Kanal : gedruckt und vertheilt auf Veranlassung des Handels- und Gewerbe-Vereins / Iona Hayen Fimmen. - Oldenburg : Stalling, 1847
  Bericht van den boek-handelaar D. M. Langeveld, te Amsteldam. Wegens de uitgaave van een tafreel van omwenteling, of, zegenryke herstelling der Batavische vryheid : welk tafreel de vrye burgers van het door de Franschen verloste Nederland by intekening wordt aangeboden, op zeer voordeelige voorwaarden / Dirk Meland Langeveld. - [Amsterdam] : [D. M. Langeveld], [ca. 1795]
  Berichte zur deutschen Landeskunde. - Meisenheim : Hain Leipzig : Hirzel
  Band 8, 1950: Das naturräumliche Gefüge des oldenburgisch-ostfriesischen Geestrückens und der Hunte-Leda-Niederung / Heinz Lehmann. - p. 324-339

  Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek = Proceedings of the National Service for Archaeological Heritage in de Netherlands. - 's-Gravenhage/Amersfoort : Staatsuitgeverij / ROB, 1950-2006. - ISSN 0167-5443 Berichten R.O.B. (BROB)

 • 1959, 9, p. 98- : De verspreiding van vroegmiddeleeuwse vondsten in Nederland / J. Ypey

 • 1962-1963, 12-13, p. 273-285: Oudheidkundig onderzoek te Oldehove, Groningen : Bijdrage tot de oudste geschiedenis van Humsterland / H. Halbertsma

 • 1969, 19, p. 183-207: Excavations at Dorestad; a Pre-preliminary Report: 1967-1968 / W.A. van Es

 • 1970-1971, 20-21, p. 7-25: The Morphology of the Pleistocene Surface in the Marine-Clay District of Groningen (The Netherlands) / W. Roeleveld

 • 1973, 23, p. 435-458: Le Chateau du XIIIe siècle aux Pays-Bas Bilan de vingt-cinq année de recherches / J.G.N. Renaud

 • 1974, 24, p. 43-106: Carolingian Medemblik / J.C. Besteman

 • 1974, 24, p. 171-174: Frisian Salt and the Problem of Salt-Making in North Holland in the Carolingian Period / J.C. Besteman

 • 1974, 24, Supplement: The Groningen Coastal Area : A study in Holocene geology and low-land physical geography / W. Roeleveld

 • 1976, 26, p. 181-188: The Dorestad Quernstones / Jonathan Parkhouse

 • 1976, 26, p. 189-197: Schuhe aus Wijk bij Duurstede / W. Groenman-Van Waateringe

 • 1977, 27, p. 191-215: Trade and urban origins in Dark Age England: an archaeological critique of evidence / Richard Hodges

 • 1980-1983, 30-33, 8 delen: Early-Medieval Dorestad, an Archaeo-Petrological Study / Henk Kars. - Dissertatie. - Amsterdam / Heerhugowaard : VU / Drukkerij Casparie, 1984

 • 1981, 31, p. 369-413: Diachronie Dental Research on Human Skeletal Remains Excavated in the Netherlands, I: Dorestad's Cemetery on the Heul / W.R.K. Perizonius & Tj. Pot

 • 1986, 36, p. 447-599: The Lower Delta of the Rhine and the Maas : Landscape and habitation from the Roman period to ca. 1000 / P.A. Henderikx

 • 1996/97, 42, p. 163-208: Die einheimische Keramik der nördlichen Niederlande, 600 v.Chr. bis 300 n.Chr. : Teil V: Übersicht und Schlußfolgerungen / Ernst Taayke. - 1997
  ook verschenen als scriptie Rijksuniversiteit Groningen

 • 2000, 43: Wierden in Middag-Humsterland / N. Habermehl

 • 2002, 45, p. 57-80: Outside the Terp Landscape: Detecting Drowned Settlements by using the Geo-genetic Approach in the Coastal Region North of Grijpskerk (Groningen, the Netherlands) / Henny Groenendijk, Peter Vos

 • Beschaafde burgers : Burgerlijkheid in de vroegmoderne tijd / Harald Hendrix, Marijke Meijer Drees (redactie). - Utrecht renaissance studies, 6; ISSN 0923-0084. - Amsterdam : Amsterdam University Press, 2001. - ISBN 90-5356-511-6
 • p. 23-42: Het oude recht der burgeren : De betekenis van burgerschap in het Amsterdam van de zestiende en zeventiende eeuw / Maarten Prak
 • Beschaven! : letterkundige genootschappen in Nederland 1750-1800 / Marleen de Vries. - Nijmegen : Vantilt, 2001. - ISBN 90-75697-49-X
  scriptie Universiteit van Amsterdam

  Beschouwingen over het belang van eene Kanaal-verbinding Groningen-Gorredijk-Heerenveen-Lemmer : naar aanleiding van een ontwerp kanaalverbinding Blokzijl-Groningen door B. Prakken / F.O. Sleeswijk, K.S. van Andringa. - Amsterdam : Van Bakkens, [1868]
  Beschouwingen uit de veenkoloniën / A. Winkler Prins. - Groningen : Smit, 1866
  Beschreibung der Stadt und des Amtes Norden / H. W. Grems. - Norden, 1735
  Beschreibung Frieslands / H. Ubbius. - Hrgb. Fr. Ritter, Emder JB Nr. 18
  Beschreibung und Geschichte der vormaligen Grafschaft nun des Amts Vechte im Niederstift Münster / Friedrich Matthias Driver. - Münster : Waldeck, 1803
  Beschreibung vnd Contrafactur der vornembster Stät der Welt / Georg Braun. - [Köln] : Hogenberg, 1582
  > Band 1: p. 35
  Beschrijving der feestviering van het vijftigjarig bestaan van het departement Pekela der Maatschappij tot nut van 't algemeen / Commissie. - [Oude Pekela] : s.n., [1855]
  Beschrijving der stad Tiel / Egbert Dirk Rink. - Tiel : A. van Loon, 1836
  Beschrijving van de doop-, trouw- en begraafboeken, enz. in de provincies Groningen en Drente, dagtekenende van vóór de invoering van de Burgerlijke Stand / A. Pathuis, E.J. Werkman. - 's-Gravenhage : Ministerie van onderwijs, kunsten en wetenschappen, 1953
  Beschrijving van de provincie Groningen, behorende bij de waterstaatskaart : bijgewerkt tot 1 Januari 1959 / Directie Algemene Dienst van de Waterstaat. - [7de deel uit serie van 11]. - 's-Gravenhage : Staatsdrukkerij- en Uitgeverijbedrijf, 1961
  Rugtitel: Groningen

  Beschrijving van den watervloed in Gelderland in Maart 1855 / Ludolf Anne Jan Wilt baron Sloet van de Beele en H.F. Fijnje. - Arnhem : G. J. & D. A. Thieme, 1856
  Beschrijving van het tegenwoordige standpunt onzer kennis van de Nederlandse terpen / J.M. van Bemmelen (in: Oudheidkundige mededelingen van het Rijksmuseum van oudheden te Leiden, 1908, 1-3)
  Beschryvinge ende chronijck vande heerlickheydt van Frieslandt, tusschen 't Flie ende Lauwers / Christianus Schotanus. - Franeker-Leeuwarden : Albertsz. & Prigge, 1655
  Besluiten Staten-Generaal 1626-1630 / I.J.A. Nijenhuis, P.L.R. De Cauwer, W.M. Gijsbers, M. Hell, C.O. van der Meij, J.E. Schooneveld-Oosterling (bewerkt). - Den Haag : Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, 2009
  Betje Wolff in verband met het geestelijk leven van haar tijd : jeugd- en huwelijksjaren / Hendrika Catharina Maria Ghijsen. - Rotterdam : W.L. & J. Brusse, 1919
  scriptie Leiden
  Betoog, dat eene onverdeelde regeeringsvorm, in een gemeene-best, uit haren eigen aart, onbestendig en voor de vrijheid van den staat gevaarlijk zijn moet / Gerhard Dumbar. - Amsterdam : Ten Brink, [1801]
  Bevölkerungsgeschichte Deutschlands / Erich Keyser. - 3., umgearb. und verm. Auflage. - Leipzig : Hirzel, 1943
  Bevolkingsgroei en energie-verbruik : symposium der Universiteit van Amsterdam gehouden in de zomer van 1957. - Assen : Van Gorcum, Hak & Prakke, 1958
 • p. 15-23: Energievoorziening en bevolkingsgroei door de eeuwen (Historisch overzicht) / R.J. Forbes

 • p. 35-56: Grondstofvoorziening voor de energiebehoeften / T.R. Seldenrath

 • Bewegende beelden, witte doeken : van kermistent tot bioscooptheater : een rondreis langs verdwenen en nog bestaande bioscopen in de Kanaalstreek en de regio Oost-Groningen / Jan Mooibroek; Helen Hofman-Kämink (eindredactie). - Stadskanaal : Streekhistorisch Centrum, 1998
  Uitgave t.g.v. gelijknamige tentoonstelling in Streekhistorisch Centrum Stadskanaal van 8 mei tot en met 2 augustus 1998

  Bewind en beleid bij de VOC : de financiële en commerciële politiek van de bewindhebbers, 1672-1702 / Femme Simon Gaastra. - Zutphen : [Walburg Pers], 1989. - ISBN 90-6011-661-5
  scriptie

  Bewoningsgeschiedenis van Borgercompagnie
 • Geschiedenis
 • Beyond the catch : fisheries of the North Atlantic, the North Sea and the Baltic 900-1850 / Louis Sicking, Darlene Abreu-Ferreira. - Northern world, vol. 41. - Leiden: Brill, 2009. - ISBN 978-90-4744-200-4
 • p. 155–186: The medieval herring fishery in the western Baltic / Carsten Jahnke. - p. 172-176

 • Bezeten van vroeger : erfgoed, identiteit en musealisering / Rob van der Laarse (redactie). - Amsterdam : Het Spinhuis, 2005. - ISBN 90-5589-242-4
  Bibliografie voor de Eems Dollard Regio : Oost-Friesland, Eemsland en de provincies Groningen en Drenthe : een literatuuroverzicht op het gebied van economie, politiek, statistiek en geschiedenis = Bibliographie für die Ems Dollart Region : Ostfriesland, Emsland und die Provinzen Groningen und Drenthe : einen Literaturübersicht zu den Themen Wirtschaft, Politik, Statistik und Geschichte / Aukje Mennens-van Zeist (samenstelling); Rainer Fremdling [et al.] (redactie); [R. Fremdling (vertaling)]. - Groningen/Leer : Regio Projekt / Schuster Verlag, 1994. - ISBN 90-5028-047-1
  Bibliographie zur Städtegeschichte Deutschlands / Erich Keyser. - Acta Collegii Historiae Urbanae Societatis Historicum Internationalis. - Köln : Böhlau, 1969.
  Bibliotheca germanorum nuptialis : Verzeichnis von Einzeldrucken deutscher Hochzeitsgedicht und Hochzeitscherze in Prosa von Mitte des XVI Jahrhunderts bis zur Neuzeit / Hugo Hayn. - Köln am Rhein : Frans Teubner, 1890
  Bibliotheek der Nederlandsche geschiedschrijvers / S. de Wind. - Te Middelburg : bij de gebroeders Abrahams, 1835
  Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten : verzameling van Frederik Muller te Amsterdam : naar tijdsorde gerangschikt en beschreven / P.A. Tiele. - Amsterdam : Frederik Muller, 1858-1860
  Eerste Afdeling, Eerste Deel: 1500-1648
  Eerste Afdeling, Tweede Deel: 1649-1672 Mei

  Bibliotheekleven in Opsterland / K.A. Postma, S.J. van der Molen. - Gorredijk : [s.n.], 1963
  uitgave tgv 10-jarig bestaan Openbare leeszaal en bibliotheek Opsterland

  Biekorf : Westvlaams archief voor geschiedenis, oudheidkunde en folklore. - Brugge : Westvlaams archief, 1890-.... . - ISSN 1781-5150
 • 1971, jrg. 72, p. 33-38: Een aanslag tegen het Brugse Begijnhof | De ontvoering van Kateline Vedelaers / Jos De Smet. - p. 33-37

 • 'Bij gebrek aan bekwamer mannen' : regenten in het Noorden : een comparatief onderzoek naar de toegankelijkheid van de stadsbesturen van Appingedam, Sloten en Stavoren (1700-1750) / Sam Faber. - Groningen : Faber, 2005
  scriptie

  'Bij uijtlandigheijt van haar man': echtgenotes van VOC-zeelieden, aangemonsterd voor de kamer Enkhuizen (1700-1750) / Danielle van den Heuvel. - Amsterdam : Aksant, 2005. - ISBN 90-5260-156-9
  Bijbel
 • Job 41 : 5, 12, 22, 23, 24, 25

 • Timotheüs I 4 : 1-3

 • Bijdrage tot de geschiedenis van de gemeente Avereest : zijnde de historie van Dedemsvaart, Oud-Avereest, Balkbrug en het kanaal de Dedemsvaart / Jacob Drent. - Dedemsvaart : Boekhandel Rooseboom, 1978
  omslagtitel: Geschiedenis van de gemeente Avereest

  Bijdrage tot de geschiedenis van het Utrechtsche schisma / J. de Hullu. - Leiden : M. Nijhoff, 1892
  Bijdrage tot de historische geografie van Kennemerland in de Middeleeuwen op fysisch-geografische grondslag / J.K. de Cock. - Groningen : J.B. Wolters, 1965
  scriptie

  Bijdrage tot de kennis van Gelderland / Ludolf Anne Jan Wilt baron Sloet van de Beele. - Amsterdam, 1852-1855
  Bijdrage tot de kennis der geologische ontwikkeling van Nederlands hoogvenen / Andries Borgman. - Winsum : Mekel [drukker], 1890
  scriptie
  Omslagtitel en rugtitel: De hoogvenen van Nederland

  Bijdragen en mededeelingen : [Historisch jaarboek voor Gelderland] / Gelre, Vereeniging tot Beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht. - Arnhem : Gouda Quint, 1898-.... . - ISSN 0923-2834
 • 2001, 92, p. 11-32: Tiel in de 10de en 11e eeuw, opvolger van Dorestad in archeologie en historie / Herbert Sarfatij
 • 2001, 92, p. 57-79: 'Het (palts?)graafschap Zutphen en het Hamalandse gravenhuis' / J.M. Van Winter
 • 2002, 93, p. 18-38: 'Otto de Rijke van Zutphen (ca. 1050-1113). Een legpuzzel' / J.M. Van Winter
 • Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden / Nederlands Historisch Genootschap (NHG). - Utrecht : NHG, 1969-...
  ook met titel: BMGN. - M.i.v. Jrg. 121 (2006) met Engelse paralleltitel: The Low Countries historical review

 • Jrg. 91 (1976), afl. 1, p. 44-55: Staat van Oorlog en Generale Petitie in de jonge Republiek / A.Th. van Deursen
 • Jrg. 95 (1980), afl. 1, p. 35-63: The civic militia in the County of Holland, 1560-81 : Politics and public order in the Dutch Revolt / J.C. Grayson
 • Jrg. 98 (1983), afl. 3, p. 430-459: Katholieke toekomstverwachting ten tijde van de Republiek : Structuur, en grondlijnen tot een interpretatie / Willem Frijhoff
 • Jrg. 102 (1987), afl. 1, p. 1-28: De Friese hoofdeling opnieuw bekeken / J.R.G. Schuur
 • Jrg. 102 (1987), afl. 4, p. 562-609: De economie van Holland in de periode 1650-1805: groei of achteruitgang? : Een overzicht van bronnen, problemen en resultaten / J.L. van Zanden
 • Jrg. 104 (1989), afl. 4, p. 275-291: Scenario's voor een onvoltooide revolutie, 1975-1798 / N.C.F. van Sas
 • Jrg. 104 (1989), afl. 4, p. 546-553: Natievorming in het revolutietijdvak / W.W. Mijnhardt
 • Jrg. 107 (1992), afl. 4, p. 614-634: Identiteit en identiteitsbesef. De historicus en de spanning tussen verbeelding, benoeming en herkenning / Willem Frijhoff
 • Jrg. 110 (1995), p. 27-37: De terugdringing van de rooms-katholieken uit de verlicht-protestantse natie / Th. Clemens
 • Jrg. 111 (1996), afl. 3, p. 344-367: De Bataafse mythe opnieuw bekeken / E.O.G. Haitsma Mulier
 • Jrg. 112 (1997), afl. 4, p. 469-486: Het beeld van de adel bij Melis Stoke : De adelspolitiek van de Hollandse graven in het begin van de veertiende eeuw / J.W.J. Burgers
 • Jrg. 114 (1999), afl. 1, p. 16-38: Het politiek bestel van de Republiek. Een anomalie in het vroegmodern Europa? / G. de Bruin
 • Jrg. 118 (2003), afl. 1, p. 1-21: Van godsdienstvrijheid naar mensenrecht : Meningsvorming over censuur en persvrijheid in de Republiek, 1579-1795 / Joris van Eijnatten
 • Jrg. 120 (2005), afl. 3, p. 362-378: Het ontstaan van het Nederlandse Statenbewind. Monarchomachistische import of product van eigen bodem? / F. Postma
 • Jrg. 120 (2005), afl. 3, p. 397-407: De representatieve fictie : Politieke vertegenwoordiging tussen oude orde en moderniteit / N.C.F. van Sas
 • Jrg. 125 (2010), afl. 2-3, p. 209-237: Civil society or democracy? A Dutch paradox / Remieg Aerts
 • Jrg. 125 (2010), afl. 2-3, p. 329-354: Pillarization, Multiculturalism and Cultural Freezing : Dutch Migration History and the Enforcement of Essentialist Ideas / Marlou Schrover
 • Bijdragen tot de geschiedenis en oudheidkunde, inzonderheid van de provincie Groningen / G. Acker Stratingh [et al.] (redactie). - 10 delen. - Groningen : J.B. Wolters, 1864-1873
  Eerste Deel. - 1864
  Tweede Deel. - 1865
  Derde Deel. - 1866
  Vierde Deel. - 1867
  Vijfde Deel. - 1868
  Zesde Deel. - 1869
  Zevende Deel. - 1870
  Achtste Deel. - 1871
  Negende Deel. - 1872
  Tiende Deel. - 1873

  Bijdragen tot de Geschiedenis van Overijssel / J.L. van Doorninck, J. Nanninga Uitterdyk. - Zwolle : De erven J.J. Tijl, 1874 - 1902
 • 2e Serie, 1e deel, 2e aflevering: Blauwvingers / J. Nanninga Uitterdijk
 • 2e Serie, 1e deel, 4e aflevering: De haringvangst van Kampen op Schonen in de 14e eeuw / N. U. [J. Nanninga Uitterdijk]. - p. 289-336
 • 8e deel, 1886: Aanteekeningen betreffende het Oude Raadhuis te Kampen / J. Nanninga Uitterdijk. - p. 39-72

 • Bijdragen tot de kennis der middeleeuwsche geslachten van Holland en Zeeland : De Heeren van Teylingen en van Brederode I / H. Obreen (in: De Nederlandsche Leeuw, Jrg. 44 (1926), p. 193-207)
  Bijdragen tot de kennis van den tegenwoordigen staat der provincie Groningen / Commissie voor de Statistieke Beschrijving der Provincie Groningen. - 7 delen in 18 stukken. - Groningen : C.M. van Bolhuis Hoitsema, 1858-1874
  Deel 1, 1860
 • p. 61-89: Huishoudelijke toestand der arbeidende klassen in de provincie Groningen / H.A. Wijnne
 • p. 379-394: Over het ter school gaan der kinderen in het 7de schooldistrict van de provincie Groningen / G.A. Venema

 • Deel 2, 1861
 • p. 90-107: Bijdrage tot de kennis van de instellingen ter voorkoming van schade in Groningen / H.A. Wijnne, G.J. Weijland
 • p. 340-353: Over het ter school gaan der kinderen in het 7de schooldistrict van de provincie Groningen, gedurende het jaar 1859 / G.A. Venema
 • p. 427-445: Staat van den scheepsbouw in de provincie Groningen, over 1860-1861 / G.J. Weijland

 • Deel 3, 1865
 • p. 1-102: Over den bodem van het Oldambt en Westerwolde / G.A. Venema

 • Deel 4, 1869
  Deel 5
  Deel 6
  Deel 7

  Bijdragen tot de kennis van de gemeente Loppersum / G.A. Brongers et al.. - Groningen 1981
  Bijdragen tot de kennis van de provincie Groningen en Omgelegen Streken / P.R. Bos [et al.] (redactie). - Groningen-Batavia : J.B. Wolters, 1899-....

  > Eerste deel. - 1901
 • p. 165-167: Grafveld te Faan / W.J. Koppius
 • p. 285-294: Mededeeling over de ontwikkeling van de veenkolonie Stadskanaal en naaste omgeving in de vervlogen eeuw 1800-1900 / R. Reijnders Sz.
 • p. 295-303: Algemeen overzicht van de volkstellingen in de laatste eeuw in Groningen en van de dichtheid van bevolking in deze provincie / P.R. Bos
 • p. 327-370: Overzicht van de Groningsche landbouw 1800-1900 / J.T. de Boer
 • > Tweede deel, tweede stuk. - 1903
 • p. 129-151: De voormalige Fivelboezem en de geschiedenis zijner bedijking / S.P. Rietema
 • > Tweede deel, derde stuk. - 1907
 • p. 189-217: Beschrijving der Wierde van Toornwerd / J. Oost Elema, J. Elema
 • > Tweede deel. - 1918
 • p. 23-95: Het Eemskanaal, het Winschoter, het Muntendammer-, Dwars- en Oosterdiep en het Stadskanaal, benevens de Noord-Willemsvaart en het 1ste pand van het Reitdiep, beschouwd als scheepvaart- en afwateringskanalen / D.H.S. Blaupot ten Cate
 • > 1939
 • Het waterstaatsverleden van de provincie Groningen / J. Kooper [pdf deel 1 ]
 • Bijdrage tot de kerkgeschiedenis van Friesland / Elpidius Bruna (redactie); Eelcko Ypma, M.P. van Buijtenen, Amatus van Straaten, R. Post, J. Witteveen, H. Oldenhof, H.B.P.A. Letschert, Manfred Staverman, T. Roorda. - Franeker : Wever, 1951
  Bijdragen tot de Nederlandsche rechtsgeschiedenis / Sybrandus Johannes Fockema Andreae. - 5 delen. - Haarlem : F. Bohn, 1888-1914
  1e bundel, 1888; 2e bundel, 1889; 3e bundel, 1892; 4e bundel, 1900; 5e bundel, 1914

 • 4e bundel, 1900, p. 51-88: Rechters en rechtvorming in Friesland
 • 5de bundel, 1914, p. 320-337: 'Über den Ursprung der niederländischen Rechte mit Rücksicht auf ihre Stammeszugehörigkeit (1904)' / S.J. Fockema Andrea
  (eerder verschenen in: Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, 1909, 30, p. 1-17)
 • Bijdragen tot de rechtsgeschiedenis van de gemeene dorps-gronden in Oostergo / Doede Jelle Cuipers. - 's-Gravenhage : Nijhoff, 1949.
  Bijdragen tot de statistiek van Drenthe / Hermanus Hartogh Heys van Zouteveen. - Delft : Molenbroek, 1864
  scriptie Leiden

  Bijdragen tot de statistiek van Nederland / Centrale Commissie voor de Statistiek. - 's-Gravenhage : Van Weelden en Mingelen, 1894-1922. - ISSN 0923-795X
  voortgezet als: Statistiek van Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek. - 's-Gravenhage : Belinfante, 1922-1934
 • no. 327, 1921: Statistiek van loon en arbeidsduur : Stroocartonfabrieken in de provincie Groningen. - 1e halfjaar 1920

 • Bijdragen tot het menschelijk geluk. - Utrecht : G.T. v. Paddenburg [and] zoon; Amsteldam, M. Schalekamp, 1789-1791
  voortgezet als: Nieuwe bijdragen tot het menschelijk geluk
  Eerste deel
  Tweede deel
  Derde deel
  Vierde deel
  Vijfde deel
  Zesde deel

  Bijdragen voor de geschiedenis der Nederlanden. - 's-Gravenhage [etc.] : Martinus Nijhoff [etc.], 1946-1969. - ISSN 0169-457X
 • Deel I (1946)
  Lieuwe van Aitzema en Hugo de Groot / J.D.M. Cornelissen. - p. 47-71
 • Deel V (1950)
  Gijsbert Karel van Hogendorp en zijn Verklaaring aan het Staatsbewind 1801 / L.G.J. Verberne. - p. 31-62
 • Deel IX (1954)
  Het ontstaan van de stad Tiel / H. Müter. - p. 161-189
 • Deel XII (1957)
  De elect Jan van Nassau en zijn tijd / E. Ketner. - p. 1-25
 • Deel XV (1960)
  De regeringsverandering te Amersfoort in 1703 : Een bijdrage tot de geschiedenis der "plooiereijen" in de provincie Utrecht / J. Hovy. - p. 177-216
 • Negentiende deel (1965)
  De Raad van State en de Generaliteit (1590-1606) / A.Th. van Deursen. - p. 1-48
 • Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde / A. Nijhoff, N. Japikse. - 75 delen. - 's-Gravenhage : Martinus Nijhoff, 1836-1946
  1e reeks, 1e deel (1837)
  1e reeks, 2e deel (1840)
  1e reeks, 3e deel (1842)
  1e reeks, 4e deel (1844)
  1e reeks, 5e deel (1847)
  1e reeks, 6e deel (1848)
  1e reeks, 7e deel (1850)
  1e reeks, 8e deel (1852)
  1e reeks, 9e deel (1854)
  1e reeks, 10e deel (1856)
  2e reeks, 1e deel (1859)
  2e reeks, 2e deel (1861)
  2e reeks, 3e deel (1864)
  2e reeks, 4e deel (1866)
  2e reeks, 5e deel (1868)
  2e reeks, 6e deel (1870)
  2e reeks, 7e deel (1872)
  2e reeks, 8e deel (1875)
  2e reeks, 9e deel (1877)
  2e reeks, 10e deel (1880)
  3e reeks, 1e deel (1882)
 • p. 76-102: Oligarchische misbruiken in het Friesche staatsbestuur / F.G. Slothouwer

 • p. 176-263: De politieke kruyer / W.P. Sautijn Kluijt, p. 196-231

 • 3e reeks, 2e deel (1885)
  3e reeks, 3e deel (1886)
  3e reeks, 4e deel (1888)
  3e reeks, 5e deel (1889)
  3e reeks, 6e deel (1892)
 • p. 1-56: Studien over Friesche toestanden in de middeleeuwen / P.J. Blok. - p. 30

 • 3e reeks, 7e deel (1893)
  3e reeks, 8e deel (1894)
  3e reeks, 9e deel (1896)
  3e reeks, 10e deel (1899)
  4e reeks, 1e deel (1900)
  4e reeks, 2e deel (1902)
  4e reeks, 3e deel (1903)
  4e reeks, 4e deel (1905)
  4e reeks, 5e deel (1906)
  4e reeks, 6e deel (1907)
  4e reeks, 7e deel (1909)
  4e reeks, 8e deel (1910)
  4e reeks, 9e deel (1910)
  4e reeks, 10e deel (1912)
  5e reeks, 1e deel (1913)
  5e reeks, 2e deel (1915)
  5e reeks, 3e deel (1916)
  5e reeks, 4e deel (1917)
  5e reeks, 5e deel (1918)
  5e reeks, 6e deel (1919)
  5e reeks, 7e deel (1920)
 • p. 188-216: Iets over de verhoudingen in de Republiek in 1684 / J.S. Theissen

 • 5e reeks, 8e deel (1921)
 • p 81-97: Iets over de verhoudingen in de Republiek in 1684 / J.S. Theissen

 • 5e reeks, 9e deel (1922)
  5e reeks, 10e deel (1923)
  6e reeks, 1e deel (1924)
  6e reeks, 2e deel (1925)
  6e reeks, 3e deel (1926)
  6e reeks, 4e deel (1926)
  6e reeks, 5e deel (1927)
  6e reeks, 6e deel (1928)
  6e reeks, 7e deel (1928)
  6e reeks, 8e deel (1929)
  6e reeks, 9e deel (1930)
  6e reeks, 10e deel (1930)
  7e reeks, 1e deel (1931)
  7e reeks, 2e deel (1932)
  7e reeks, 3e deel (1933)
  7e reeks, 4e deel (1934)
  7e reeks, 5e deel (1935)
  7e reeks, 6e deel (1935)
  7e reeks, 7e deel (1936)
  7e reeks, 8e deel (1937)
 • p. 1-33: Over het staatsgezag in Midden-Friesland, voornamelijk in de twaalfde eeuw : een diplomatisch onderzoek / Jan Frederik Niermeyer

 • 7e reeks, 9e deel (1938)
  7e reeks, 10e deel (1939)
  8e reeks, 1e deel (1940)
  8e reeks, 2e deel (1941)
  8e reeks, 3e deel (1942)
  8e reeks, 4e deel (1943)
  8e reeks, 5e deel (1944)

  Bijstand in Amsterdam, ca. 1800-1850 : armenzorg als beheersings- en overlevingsstrategie / M.H.D. van Leeuwen. - Publikaties van het Gemeentearchief Amsterdam / uitg. door de Stichting H.J. Duyvisfonds, nr. 19. - Zwolle : Waanders, 1992. - ISBN 90-6630-324-7
  scriptie Utrecht: ICS-reeks, 2

  Bilderdijk : zijn leven en zijn werken / R.A. Kollewijn (bijeengebracht en samenstelling). - 2 delen. - Amsterdam : Van Holkema & Warendorf, 1891
  Bildgedächtnis eines welthistorischen Ereignisses : die Tableaux historiques de la Révolution française / Christoph Danelzik-Brüggemann, Rolf Reichardt. - Formen der Erinnerung, 10. - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2001. - ISBN 3-5253-5428-2
  diese Arbeit ist im Sonderforschungsbereich 434 "Erinnerungskulturen" an der Universität Gießen entstanden
  > p. 85-142: Die »Tafereelen van de Staatsomwenteling in Frankrijk« oder Die Französische Revolution in den Niederlanden

  Binnendiken en slieperdiken yn Fryslân / K.A. Rienks en G.L. Walther. - Fryske Akademy, Nummer 103; 2 delen: Dl. [1]: Tekst, Dl. [2]: Atlas. - Ljouwert [Leeuwarden] / Bolswert : Fryske Akademy / A.J. Osinga, 1954
  Binnenlandse zaken : ontstaan en ontwikkeling van een departement in de Bataafse tijd, 1795-1806 : een reconstructie / Hendrik Boels. - [Den Haag] : Sdu Uitgeverij Koninginnegracht, 1993. - ISBN 90-12-08048-7
  scriptie Groningen

  Biografisch woordenboek van het socialisme en de arbeidersbeweging in Nederland (BWSA) / P.J. Meertens; Stichting Beheer IISG, Nederlandse Vereniging tot beoefening van de Sociale Geschiedenis [et al]. - 9 delen. - Amsterdam : Stichting tot Beheer van Materialen op het gebied van de Sociale Geschiedenis IISG / Nederlandse Vereniging tot beoefening van de Sociale Geschiedenis, 1986-2003
 • Deel 1, 1986: Bymholt, Berend / Mies Campfens
 • Deel 1, 1986: Schaper, Johan Hendrik Andries / Johanna M. Welcker. - p. 103-107

 • Biografisch woordenboek van Nederland / J. Charité (eindredactie); I. Schöffer (voorzitter redactiecommissie) [et al.]
  1780-1830:
 • FOKKE [Simonsz.], Arend (1755-1812) / Lotte Jensen

 • Wiselius, Samuel Iperuszoon (1769-1845) / Johan Joor
 • 1880-2000. - 's-Gravenhage : Martinus Nijhoff, 1979-2008. - ISBN 90-247-2278-0:
  Deel 1: 's-Gravenhage : Martinus Nijhoff, 1979

 • SMID, Jan (1865-1945) / L. Buning

 • Deel 2: Amsterdam : Elsevier
  Deel 3-6: 's-Gravenhage : Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, 1989-
 • SCHAPER, Johan Hendrik Andries (1868-1934) / A.A. de Jonge


 • Biographisch woordenboek der Nederlanden, bevattende levensbeschrijvingen van zoodanige personen, die zich op eenigerlei wijze in ons vaderland hebben vermaard gemaakt / A.J. van der Aa. - 21 delen in 27 banden. - Haarlem : Brederode, 1852-1857
 • > XVI, p. 448-449: Karel Roorda

 • > XVII, 2e stuk: Sohnius

 • Bischof Albert von Riga : ein Bremer Domherr als Kirchenfürst im Osten (1199-1229) / Gisela Gnegel-Waitschies. - Nord- und osteuropäische Geschichts-studien, Band 2. - Hamburg : A.F. Velmede, 1958.
  Black mass : apocalyptic religion and the death of utopia / John Gray. - London : Allen Lane, 2007. - ISBN 978-0-7139-9915-0
  Bloeiende kompasrozen / W.N. Wouters (in: Olie, p. 382-387)
  Blood of the Vikings / Julian C. Richards. - London : Hodder & Stoughton, 2001. - ISBN 0340733853
  Bloodfeud : Murder and Revenge in Anglo-Saxon England / R. Fletcher. - Londen : Allen Lane, 2002. - ISBN: 019516136X
  Bloodtaking and Peacemaking : Feud, Law, and Society in Saga Iceland / William Ian Miller. - Chicago : University of Chicago Press, 1990. - ISBN 0226526798 (herdruk)
  Boats, ships and shipyards / Carlo Beltrame (Redakteur). - Oxford : Oxbow, 2003. - ISBN 1-84217-093-7
  Proceedings of the Ninth International Symposium on Boat and Ship Archaeology, Venice 2000
  [inhoud]

 • 41: Large cargo vessels in Danish waters 1000-1250; archaeological evidence for professional merchant seafaring before the Hanseatic period / Anton Englert. - p. 273-280

 • Bodemkaart van Nederland : schaal 1:50.000 / Stichting voor Bodemkartering. - Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, [1950-....], 1964-....
  Uitgever midden 1989: Wageningen : Staring Centrum (Stichting voor Bodemkartering). - Later: Wageningen : Staring Centrum, Instituut voor onderzoek van het Landelijk Gebied. - Vanaf 1991 uitg.: SC-DLO. - Later: Wageningen : DLO-Staring Centrum, Instituut voor onderzoek van het Landelijk gebied
 • Toelichting bij kaartblad 7 West Groningen / Stiboka. - 1973

 • Blad 12 Oost Assen / Stiboka. - 1977

 • Body, Self, and Society : The View from Fiji / Anne E. Becker. - Philadelphia : University of Pennsylvania Press, 1995. - ISBN 0812213971
  Bodywork : dress, demeanour and worldview in the south of Senegal / Janet Sheila van der Does de Willebois-Andrewes. - Amsterdam : Vrije Universiteit, 2001
  Boer en heer : 'de Groninger boer' 1760-1960 / IJnte Botke. - Groninger historische reeks, 23. - Assen : Koninklijke Van Gorcum, 2002. - ISBN 90-232-3826-5
  Boerderijen in Groningen / P.W. Havik. - Stad en lande, 7. - Utrecht : Stichting Matrijs, 1988. - ISBN 9070482738
  Boerderijen in het Halfambt / G. Boerma, A.F. Kruizenga, R. van der Tuuk (red.). - Groningen, 1992
  Boerderijenboek gemeente Stedum / J. Jensema-Vos (red.). - Stedum 2002
  Boerderijenboek Middelstum-Kantens : bijdragen tot de plattelandsgeschiedenis met een beschrijving van de boerderijen en hun bewoners / A. Elema e.a. (red.). - Kantens : Landbouwvereniging Middelstum-Kantens, 1983. - ISBN 9070287110
  Boerderijenboek Oude Groningse Veenkoloniën : Kleinemeer, Kalkwijk, Borgercompagnie, Tripscompagnie / M. Hillenga (eindredactie) m.m.v. K.S. Biezeveld, C. Pennink. - Groningen/[S.l.] : REGIO-PRoject Uitgevers / Stichting Boerderijenboek Oude Groningse Veenkoloniën, 2000. - ISBN 90-5028-153-2
 • 'Gelijk de geheel bodem hier kunst is...' / M. Hillenga
 • 'Scharrelen in de schemering' / A. Tiktak en H. van der Veen

 • Boeren op het Drentse zand 1600-1910 : een nieuwe visie op de 'oude' landbouw / Jan Bieleman. - A.A.G. bijdragen, 29; ISSN 0511-0726; Hes studie historica, deel 15. - Wageningen : Afdeling Agrarische Geschiedenis, Landbouwuniversiteit, 1987
  scriptie Wageningen

  Boeren op toegemaakte grond : geschiedenis van de veenkoloniale landbouw / Harm van der Veen. - Groningen : Van Dijk en Foorthuis REGIO PRojekt, 1992. - ISBN 90-5028-029-3
  Boerenvrijheid / Bernard Hendrik Slicher van Bath. - Rede uitgesproken op 13 november 1948. - Groningen : Wolters, 1948
  Boor en spade : verspreide bijdragen tot de kennis van de bodem van Nederland = Auger and spade. - Utrecht/Wageningen : Oosthoek / Veenman & Zonen, 1948-1981. - ISSN 0490-9917
  titel ook: Mededelingen van de Stichting voor Bodemkartering

  1956, nr. 8, p. 56-72: Het Drentse hoogveen, de dalgronden en hun toekomst = The high moor peat of Drente, reclaimed peat moors and their future / A.H. Booy
  1956, nr. 8, p. 142-159: De bodemkundige opbouw van het Groninger kleigebied = Soil conditions in the clay area in the province of Groningen / L.A.H. de Smet, J.J. Vleeshouwer
  1972, nr. 18, p. 155-162: Fivel en Fivelhuisjes = The river Fivel and Fivel houses / A.R. Klungel
  "Boukum' en zijn bewoners' / J. Vinhuizen (in: Groningen 2 (1917), 340-349)
  Bourgondië voorbij : de Nederlanden 1250-1650 : liber alumnorum Wim Blockmans / Mario Damen, Louis Sicking (redactie). - Middeleeuwse studies en bronnen, 123; ISSN 0929-9726. - Hilversum : Verloren, 2010. - ISBN 978-90-8704-166-3
  > p. 263-278: De marktpositie van Deventer van de veertiende eeuw tot het begin van de Opstand / Job Weststrate
  Bouwheer en bouwmeester : bouwkunst in Groningen, Stad en Lande (1594-1795) / Gea van Essen. - Groninger historische reeks, Volume 38. - Assen : Van Gorcum, 2010. - ISBN 9789023246725
  > p. 79, 212-213, 251

  Bouwkunst der Nederlandsche Renaissance in Denemarken / D.F. Slothouwer. - Amsterdam : Van Kampen, 1924
  Bouwstenen voor een geschiedenis van "Dark-Age Frisia" / A. Russchen. - 2 delen. - [S.l.] : [s.n.], 1979, 1981
  Bowling alone : the collapse and revival of American community / Robert D. Putnam. - New York/London/Toronto [etc.] : Simon & Schuster, 2000. - ISBN 0-7432-0304-6
  Brakteaten / E. Munksgaard [et al.] (in: Reallexikon der germanischen Altertumskunde / H. Beck [et al.] (red.). - band 3. - Berlijn/New York, 1979; p. 337-361)
  Brakteatenikonologie / K. Hauck (in: Reallexikon der germanischen Altertumskunde / H. Beck [et al.] (red.). - band 3. - Berlijn/New York, 1979; p. 361-401)
  Brände, Stürme, Hungersnöte. Katastrophen in der mittelalterlichen Lebenswelt / Kay Peter Jankrift. - Ostfildern : Thorbecke, 2003. - ISBN 9783799501422
  Bredasche Courant. - Breda : W. van Bergen, 1814-1941


 • 1833-06-16
 • 1833-06-21
 • 1833-10-31

 • Bremen, Geschichte einer deutschen Stadt / Georg Bessell. - 3. Auflage. - Bremen, H. Döll, 1955
  Bremisches Jahrbuch / hrsg. von der Abtheilung des Künstlervereins für Bremische Geschichte und Alterthümer. - Bremen : C. Ed. Müller, 1864- . - ISSN 0341-9622
 • Das niederländische Kampen als althansische Schiffahrts- und Reederstadt - ein Parallelfall zu Bremen / J. Don. - vol. 51 (1969), p. 67-83

 • Bremisches Urkundenbuch. - 7 delen. - Bremen : Müller, 1873-1993
  1: Urkunden bis 1300 / Dietrich Rudolf Ehmck, Wilhelm von Bippen. - Bremen : Müller, 1873
  2: Urkunden von 1301 - 1350 / Dietrich Rudolf Ehmck, Wilhelm von Bippen. - Bremen : Müller, 1876
  3: Urkunden von 1351 - 1380 / Dietrich Rudolf Ehmck, Wilhelm von Bippen. - Bremen : Müller, 1880
  4: Urkunden von 1381 - 1410 / Dietrich Rudolf Ehmck. - Bremen 1886
  5: Urkunden von 1411-1433 / Diedrich R. Ehmck. - Bremen : Diercksen & Wichlein, 1902
  6, lfg 1: 1434 - 1436 / Hermann Entholt. - Bremen : Geist, 1940
  6, lfg 2: 1437 - 1441 / Hermann Entholt. - Bremen : Geist, 1941
  7: 1442 - 1447 / Adolf E. Hofmeister. - Bremen : Hauschild, 1993. - ISBN 3926598913

  Briefwechsel / Georg Christoph Lichtenberg, Ulrich Joost, Albrecht Schöne; Akademie der Wissenschaften in Göttingen. - München : C.H. Beck, 1983-<2004
  Band IV: 1793-1799 und Undatiertes / Georg Christoph Lichtenberg. - 1992. - ISBN 3-406-30959-3
  Briefwisseling / Johannes Kinker; A.J. Hanou en G.J. Vis (uitgegeven, inleiding, commentaar). - 3 delen. - Atlantis; ISSN 0926-3195. - Amsterdam : Rodopi, 1992-1994. - ISBN 90-5183-689-9
  Deel 1: 1792-1822. - 4. - ISBN 90-5183-332-6
  Deel 2: 1823-1828. - 6. - ISBN 90-5183-445-4
  Deel 3: 1829-1843. - 9. - ISBN 90-5183-700-3

  Briefwisseling van Bakhuizen van den Brink met zijne vrienden gedurende zijne ballingschap (1844-1851) / Reinier Cornelis Bakhuizen van den Brink (1810-1865); S. Muller Fz (uitgave). - 2 delen. - Haarlem : Bohn, 1906-1907
  [1:] 1906
  [2:] Nalezing. - 1907
  Briefwisseling van eenige regtsgeleerden over de aanstaande Nederlandsche wetgeving / Jonas Daniel Meyer, Hendrik Willem Tydeman. - Leyden : H.W. Hazenberg Jr., 1819
  Briefwisseling van Hugo Grotius / Hugo de Groot; P.C. Molhuysen, B.L. Meulenbroek, P.P. Witkam, Henk J.M. Nellen, Cornelia M. Ridderikhoff (redactie). - 17 delen. - Rijks geschiedkundige publicatiën: grote serie 64, 82, 105, 113, 119, 124, 130, 136, 142, 154, 179, 197, 213, 222, 238, 246, 248. - Assen/'s-Gravenhage : Van Gorcum [12 delen] / Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, 1928-2001
  Brieven, geschreven ende gewisselt tusschen den Heer Johan de Witt, raedt-pensionaris en groot-segelbewaerder van Hollandt en West-Vrieslandt; ende de gevolmaghtigden van den Staedt der Vereenighde Nederlanden, so in Vranckryck, Engelandt, Sweden, Denemarcken, Poolen, enz. beginnende met den jaere 1652. tot het jaer 1669. incluys. - 7 delen. - 's Gravenhage : Hendrick Scheurleer, 1723-1727
  Eerste deel. - 1723
  Tweede deel. - 1723
  Derde deel. - 1724
  Vierde deel. - 1724
  Vyfde deel. - 1725
  Sesde deel. - 1725
  volkoome register. - 1727

  Brieven aan den schryver van het Betoog dat een onverdeelde regeringsvorm uit zyn eigen aart onbestendig en voor de vryheid des Lands gevaarlyk is : est modus en [sic] rebus. - Amsterdam : Ten Brink; [etc.] : [etc.], [1801]
  Brieven aan R. M. van Goens en onuitgegeven stukken hem betreffende / [uitg. door W.H. de Beaufort]. - 3 delen. - Werken van het Historisch Genootschap, gevestigd te Utrecht; N.S., no. 38, 43, 56. - Utrecht : Kemink, 1884-1890
  Brieven aan Sophië : [over den geest van de Kantiaansche wijsbegeerte, vooral met betrekking tot het christendom : in verzen, met aanteekeningen] / Rhijnvis Feith. - Amsterdam : J. Allart, 1806
  Brieven en gedenkschriften van Gijsbert Karel van Hogendorp / Gijsbert Karel van Hogendorp. - 7 delen. - 's Gravenhage : Nijhoff, 1866-1903
  Eerste deel 1762-1786. - 1866
  Tweede deel van het jaar 1787. - 1866
  Tweede deel van het jaar 1789. - 1866

  Brieven van en aan Joan Derck van der Capellen tot den Pol : aanhangsel van de Brieven, door Mr. W.H. de Beaufort uitgegeven in no. 27 van de werken van het Historisch Genootschap / uitgegeven door J.A. Sillem. - Utrecht : Kemink, 1883
  Brieven van Johan de Witt / Johan de Witt; Robert Fruin (bewerking). - Amsterdam : Müller, 1906-1913
 • Deel 2: (1657) 1658-1664 / N. Japikse, F. Fruin

 • Brieven van Sophië aan Mr. Rhynvis Feith / door J. Kinker. - Amsterdam : bij J.S. Van Esveldt-Holtrop, 1807
  Britain and the Netherlands / J.S. Bromley, E.H. Kossmann (editors). - London : Chatto & Windus, 1960-64. - ISSN 0066-1821
 • volume V: Some political mythologies : papers delivered to the fifth Anglo-Dutch historical conference / J.S. Bromley, E.H. Kossmann (editors). - The Hague : Martinus Nijhoff, 1975. - ISBN 90-247-1763-9

 • > p. 78-101: The Batavian myth during the 16th and 17th centuries / Ivo Schöffer
 • > p. 133-155: Holland and Six Allies: the Republic of the Seven United Provinces / H. Wansink
 • volume VI: War and society : papers delivered to the Sixth Anglo-Dutch Historical Conference / A.C. Duke, C.A. Tamse (editor). - The Hague : Martinus Nijhoff, 1977. - ISBN 90-247-2012-5
 • > p. 79-93: Holland's Financial problems (1713-1733) and the wars against Louis XIV / J. Aalbers

  Brits-Nederlandse handel en scheepvaart, 1870-1914 : een analyse van machtsafbrokkeling op een markt / Roeland Wilhelmus Johannes Marie Bos. - Tilburg : [s.n.], 1978
  scriptie Tilburg, Katholieke Hogeschool

  BRM 0/18959. - Bryggen Museum, Bergen [stok, mda Gitte Hansen voor citaat, vertaling, datering]
  Bronnen van volkswelvaart : voorlezing, gehouden in de vergadering der Overijsselsche Vereeniging tot Ontwikkeling van Provinciale Welvaart op den 14 december 1849 / J. Zeehuisen. - Zwolle : R. van Wijk Anthszn, 1850
  Portret van ... W.J. van Dedem tot de Rollecate, stichting van de Dedemsvaart

  Bronnen voor de geschiedenis der kerkelijke rechtspraak in het bisdom Utrecht in de Middeleeuwen / J.G.C. Joosting, S. Muller, Hzn. - 8 afdelingen in 7 delen. - 's-Gravenhage : Nijhoff, 1906-1924
  [Deel 1 en 2: 1e Afdeling: De indeeling van het bisdom; deel 3: 2e Afdeling: De begrenzing der wereldlijke en kerkelijke rechtspraken tegenover elkander; deel 4: 3e Afdeling: De begrenzing van de rechtspraken der kerkelijke rechters onderling; deel 5: 4e Afdeling: Provinciale en synodale statuten; 5e Afdeling: Seendgerechten; deel 6: 6e Afdeling: Ordonnantien voor de hoven der officialen; 7e Afdeling: Handleidingen voor het procesrecht; deel 7: 8e Afdeling De proosdij van West-Friesland]
  Werken der Vereeniging tot Uitgave der Bronnen van het Oude Vaderlandsche Recht. - 1880-1975
  Voortgezet als: Werken der Stichting tot Uitgaaf der Bronnen van het Oud-Vaderlandse recht
  Titel ook: Oud-vaderlandsche rechtsbronnen, Oude vaderlandsche rechtsbronnen, Werken der Vereeniging tot Uitgaaf der Bronnen van het Oud-Vaderlandsche Recht

 • Deel 2: 1e afdeling, p. 92: De indeeling van het bisdom / S. Muller

 • 1967, 9, p. 614-655: 'Een Westfriesche Grondwet' / A. De Goede

 • Bronnen voor de Geschiedenis van Westerwolde / Harm Gras. - Groningen : Stichting Gebroeders Hesse Fond / Van Dijk & Foorthuis, 1991. - ISBN 90-5028-018-8
  Brueghel Enterprises = De firma Brueghel / Peter van den Brink (samenstelling); Dominique Allart [et al.] (bijdragen); Marijke van der Glas, Ted Alkins [et al.] (vertaling); Derk H. van Wegen (redactie); Peter van den Brink [et al.] (eindredactie). - Maastricht : Bonnefantemmuseum / Brussel : Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België / Gent : Ludion, 2001. - ISBN 90-5544-389-1
  tentoonstelling: Maastricht, 13 October 2001-17 February 2002, Musées royaux des beaux-arts de Belgique, Brussels, 22 March-23 June 2002
  12-43: The art of copying: copying and serial production of paintings in the Low Countries in the sixteenth and seventeenth centuries / Peter van den Brink. - p. 13- , 44

  Bruges : Essais d'histoire urbaine / J.A. Van Houtte. - Collection "Notre Passé". - Bruxelles : La Renaissance de livre, 1967
  [vertaald als: Brugge vroeger en Nu. - Fibulareeks, 1. - Bussum : Fibula-Van Dishoeck, 1969]

  Bruges et Anvers : Huit siècles de commerce flamand / Hans Van Werveke. - [vertaling van: Brugge en Antwerpen : Acht eeuwen Vlaamsche handel. - Gent : Rombaut-Fecheyr, 1941]. - Bruxelles : Librairie Encyclopedique, 1944.
  Bruges, cradle of capitalism 1280-1390 / James M. Murray. - Cambridge : Cambridge University Press, 2005. - ISBN 0-521-81921-0
 • p. 178- , 306-326, 340-343

 • Brugge / Marc Ryckaert. - De Reizen van Tristan / Ferry Van Vosselen (artist), Jacques Martin (scenario). - Antwerpen : Casterman, 2011. - ISBN 978-90-303-6410-8
  Brugge / Theo Luykx, Jan L. Broeckx Jr. - Steden en landschappen / Stan Leurs; deel IX. - Antwerpen : De Sikkel, 1943
  Brügges Entwicklung zum mittelalterlichen Weltmarkt / Rudolf Häpke. - Berlin : Curtius, 1908
  Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde genehmigt von der Philosopheschen Fakultät der Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin (1907)

  Bryggen : das Hanseatische Kontor in Bergen / Knut Helle, Marco Trebbi, Halfdan Wiberg, Espen Bowitz Andersson. - Det Hanseatiske Museums skrifter, 25. - Bergen : Det Hanseatiske Museum, 1982. - ISBN 8299079411
  Die Deutschen in Bergen während des Mittelalters / Knut Helle. - p. 12-29

  Bulletin / Werkgroep "Elites". - Leiden : Werkgroep "Elites", 1978-.... . - ISSN 1383-908X
  omslagtitel: Werkgroep "Elites" bulletin

 • 1983, 5, p. 9-13: Regenten en regering : Enige institutionele en politieke aspecten van stedelijk bestuur binnen en buiten de provincie Holland / A.J.C.M. Gabriëls

 • Bulletin de l'Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique / Académie Royale des Sciences des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique. - Bruxelles : M. Hayez, 1835-
  Tome XVIII. - Ie partie (1851), p. 133

  Bulletin of medieval canon law. - Berkeley, California : The Institute of Medieval Canon Law, 1971- . - ISSN 2372-2509
 • 1990, vol 20, p. 1-29: The recovery of Justinian's Digest in the middel ages / Wolfgang P. Müller. - p. 1-6, 25-27

 • Buitenkerkelijkheid in Friesland / Manfred Staverman. - Bouwstenen voor de kennis der maatschappij, no. 15; ISSN 0520-6820. - Assen : Van Gorcum, Prakke, 1954
  scriptie Nijmegen odt Volk in Friesland buiten de kerk / Rudolf Jozef Staverman

  Burger / Joost Kloek, Karin Tilmans (redactie). - Reeks Nederlandse begripsgeschiedenis, 4. - Amsterdam : Amsterdam University Press, 2002. - ISBN 90-5356-500-0
  Omslagondertitel: Een geschiedenis van het begrip 'burger' in de Nederlanden van de Middeleeuwen tot de 21ste eeuw

  > p. 155-173: De verlichte burger / J.J. Kloek, W.W. Mijnhardt
  > p. 173-229: De burgeres : Geschiedenis van een politiek begrip / Myriam Everard, Mieke Aerts
  > p. 235-244: Burgerschap, sociale stratificatie en politieke uitsluiting in de negentiende eeuw / Ido de Haan
  > p. 313-347: De erenaam van burger: geschiedenis van een teloorgang / Remieg Aerts
  Bürgerliche Eliten in den Niederlanden und in Nordwestdeutschland : Studien zur Sozialgeschichte des europäischen Bürgertums im Mittelalter und in der Neuzeit / Heinz Schilling, Herman Diederiks (hrsg). - Städteforschung. Reihe A, Darstellungen, Band 23. - Köln : Böhlau, 1985. - ISBN 3-412-06085-2
 • p. 37-64: Patrizier und Regenten: Städtische Eliten in den nördlichen Niederlanden 1500-1850 / A.J.C.M. Gabriëls

 • Bürgereinung und Städteeinung : Studien zur Verfassungsgeschichte der Hansestädte und der deutschen Hanse / Ernst Pitz. - Quellen und Darstellungen zur Hansischen Geschichte, neue Folge, Band 52. - Köln : Böhlau, 2001. - ISBN 3412115002
  Burgers in het geweer : de schutterijen in Holland, 1550-1700 / Paul Knevel. - Hollandse studiën, 32; ISSN 0929-9718. - [Haarlem]/Hilversum : Historische Vereniging Holland / Verloren, 1994. - ISBN 90-70403-36-6
  scriptie Universiteit van Amsterdam

  Burgers in verzet tegen regenten-heerschappij : onrust in Sticht en Oversticht (1703-1706) / W.F. Wertheim, A.H. Wertheim-Gijse Weenink. - Werken / Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis, nr. 33. - Amsterdam : Van Gennep, 1976. - ISBN 90-6012-274-7
  Burgers, broeders en bazen : het maatschappelijk middenveld van 's-Hertogenbosch in de zeventiende en achttiende eeuw / Aart Vos. - Hilversum : Verloren, 2007. - ISBN 978-90-8704-011-6
  scriptie Universiteit Utrecht

  Bürgertum — Handelskapital — Städtebünde / Konrad Fritze, Eckhard Müller-Mertens und Johannes Schildhauer (Hgg.). - Hansische Studien, III; Abhandlungen zur Handels- und Sozialgeschichte, Band 15. - Weimar : H. Böhlaus, 1975
  By Weapons Made Worthy : Lords, Retainers and Their Relationships in Beowulf / J.G.A. Bazelmans. - Amsterdam Archeological Studies 5. - Amsterdam : Amsterdam University Press 1999. - ISBN 9053563253
  By Word of Mouth : metaphor, metonymy and linguistic action in a cognitive perspective / Louis Goossens, Paul Pauwels, Brygida Rudzka-Ostyn, Anne-Marie Simon-Vandenbergen, Johan Vanparys. - Pragmatics & beyond, 33 ; ISSN 0922-842X. - Amsterdam : John Benjamins Publishing, 1995. - ISBN 9027250456
  Bydragen ta pleatslike skiednis. - Ljouwert [Leeuwarden] : Fryske Akademy, 1984-....
  Omslagtitel: Pleatslike skiednis

 • 1996, IV, 57-78: Dirck Jansz. syn Memorijen / W. Bergsma

 • Byvoegsels en aanmerkingen voor de Vaderlandsche Historie van Jan Wagenaar / H. van Wijn. - Amsterdam, 1793
  Cadovius-Müller: Memoriale linguae frisicae 1691 / E. König (Hrgb.). - Norden, 1911
  Caesarius Heisterbacensis, Dialogus Miraculorum (in: Caesarii Heisterbacensis monachi ordinis cisterciensis dialogus miraculorum / J. Strange (ed.). - 2 delen. - 1e dr. 1851, fotomech. herdr.; Ridgewood 1966)
  California Law Review. - Berkeley, CA : School of Jurisprudence of the University of California, 1912- . - ISSN 0008-1221
 • 1971, vol. 59, 5, September, p. 1145-1193: The Enforcement of informal contracts in the later middle ages / William M. McGovern jr.

 • Calvinism and religious toleration in the Dutch Golden Age / R. Po-chia Hsia, Henk F.K. van Nierop / Cambridge, U.K./New York : Cambridge University Press, 2002. - ISBN 0-511-02070-8
 • p. 159-175: The politics of intolerance: citizenship and religion in the Dutch Republic (seventeenth to eighteenth centuries) / Maarten Prak
 • Calvinist of Libertijnsch? : (1572-1631) / J.C. Naber. - Utrecht : Beijers, 1884
  Campen : Chronik eines Dorfes im Krummhörn/Ostfriesland / Jannes Ohling, Weerd Alberts Ohling, Harm Tönjes Wiemann. - Leer, 1970
  Capitalisme contre capitalisme / Michel Albert. - L'Histoire immédiate. - Paris : Seuil, 1991. - ISBN 2-02-013207-9
  Carel van Mander (1548 - 1606) : dichter en prozaschrijver / Reindert Jacobsen. - Rotterdam : W.L. & J. Brusse, 1906
  Rugtitel: Carel van Mander scriptie Leiden
  Cargoes, embargoes, and emissaries : the commercial and political interaction of England and the German Hanse, 1450-1510 / John D. Fudge. - Toronto / Buffalo : University of Toronto Press, 1995. - ISBN 0802005594
  Caricatures and the Constitution, 1760-1832 / H.T. Dickinson. - English satirical print, 1600-1832. - Cambridge [Cambridgeshire] ; Alexandria, VA : Chadwyck-Healey, 1986. - ISBN 0859641716
  Carolingian Art / Roger Hinks. - Londen : Sidgwick & Jackson, 1935
  Carolingian coinage and the Vikings : studies on power and trade in the 9th century / Simon Coupland. - Collected studies, 847. - Aldershot / Burlington, VT : Ashgate/Variorum, 2007. - ISBN 0860789918
  Carolingian Painting / Florentine Mütherich & Joachim E. Gaehde. - Londen : G. Braziller, 1976. - ISBN 0807608513
  Cartularium der abdij Marienweerd / J. de Fremery. - 's-Gravenhage : Nijhoff, 1890
  Catalogue of political and personal satires preserved in the Department of Prints and Drawings in the British Museum : Vol.7, 1793-1800 / M. Dorothy George. - London : The Museum, 1942
  Catalogus der inventarissen van de archieven der voormalige zijlvestenijen en dijkrechten in de provincie Groningen, meerendeels gedeponeerd in het Rijksarchief te Groningen / J.A. Feith (saamgesteld). - Groningen : Erven B. van der Kamp, 1901
  Catalogus testivm Veritatis, Qvi ante nostram ætatem reclamarunt Papæ / Matthias Flacius. - Basileae : Oporinus, 1556
  p. 876

  Catalogus van de Pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek / W.P.C. Knuttel. - 's Gravenhage : Algemeene Landsdrukkerij, 1889
  Eerste Deel, Eerste Stuk: 1486-1620
  Eerste Deel, Tweede Stuk: 1621-1648
  Tweede Deel, Eerste Stuk: 1649-1667
  Tweede Deel, Tweede Stuk: 1668-1688
  Derde Deel: 1689-1713
  Vierde Deel: 1714-1775
  Vijfde Deel: 1776-1795
  Zesde Deel: 1796-1830
  Zevende Deel: 1831-1853
  Achtste en Negende Deel: Supplement, Alfabetisch register van onderwerpen 1486-1795

  Categories of medieval culture / Aron Akovlevic Gurevic; G.L. Campbell (vertaling uit Russisch van Kategorii srednevekovoj kultury). - London : Routledge & Kegan Paul, 1985. - ISBN 0-7100-9578-3
  Cato's tears and the making of Anglo-American emotion / Julie Ellison. - Chicago : University of Chicago Press, 1999. - ISBN 0-226-20595-9
  Centraal gezag en Friesche vrijheid : Friesland onder Karel V / Johan Samuel Theissen. - Groningen, M. de Waal, 1907

 • p. 39- , 42- , 62-

 • Centrifugal and centripetal forces in the early Dutch Republic : the States of Overijssel 1566-1600 / Rients Reitsma. - [Amsterdam] : [s.n.], 1982
  scriptie Vrije Universiteit

  Charlemagne, Barbarian & Emperor / Derek Wilson. - Londen : Random House, 2005. - ISBN 0712602178
  Chauken, Friesen und Sachsen zwischen Elbe und Flie / Carsten Heinz Rehder. - Hamburg, 1941
  Chemisch weekblad : orgaan van de Nederlandsche Chemische Vereeniging. - Amsterdam : Nederlandsche Chemische Vereeniging, 1904-1975
  Voortzetting van: Tijdschrift voor toegepaste scheikunde en hygiène Gesplitst in: Chemische weekblad : Chemische courant = ISSN 0378-1887 en Chemisch weekblad : Magazine = ISSN 0378-1895

 • 1913, nr. 6: De exploitatie der Nederlandsche veengronden / E.C. Verschoor

 • 1914, nr. 45 + 1916, nr. 19: Over de beteekenis van turf voor de industrie / E.C. Verschoor

 • 1914, nr. 49: Over het gebruik van turf in de industrie / E.C. Verschoor

 • Children in medieval Bergen : an archaeological analysis of child-related artefacts / Sigrid Samset Mygland. - The Bryggen papers. Main series, no 7. - Bergen : Fagbokforlaget, 2007. - ISBN 978-82-450-0712-1
  China, Empire and Civilization / Edward L. Shaughnessy (red.) - New York, Oxford University Press, 2005. - ISBN 0195182871
  Chirurgie de maître Henri de Mondeville / E. Nicaise (redactie) m.m.v. Saint-Lager, F. Chavannes. - Parijs : F. Alcan, 1893
  p. 591-593

  Chisungu : A girl's initiation ceremony among the Bemba of Zambia / Audrey I. Richards. - Londen/New York : Faber and Faber, 1956
  Christoph Bernhard von Galen, Politische Geschichte des Fürstbistums Münster, 1650-1678 / Wilhelm Kohl. - Westfälische Biographien, 3; Historische Kommission für Westfalen; Veröffentlichungen. - Münster : Regensberg, 1964
  Chronik der Gemeinde Apen / Wilhelm Korte, Heinrich Borgmann. - 2. Auflage. - Apen : Selbstverlag der Gemeinde Apen, 1980
  Chronographia / Jan Beke. - [RGP, GS 143]. - 's-Gravenhage : H. Bruch, 1973
  Chroniqve ofte historische geschiedenisse van Vrieslant beginnende vanden jaere nae des werelts scheppinghe 3635 ende loopende tot den jaere nae de gheboorte Christi 1622 : Met schoone figúyren ende een landts. ende steed, caerten verciert / Pierivm Winsemivm. - Gedruckt tot Franeker : by Ian Lamrinck, 1622
  Chronijk van Friesland / Pier Winsemius
  XIII boek

  Chronographia Johannis de Beke / H. Bruch. - Rijks geschiedkundige publicatiën - Grote serie, 143. - 's-Gravenhage : Martinus Nijhoff, 1973. - ISBN 90-247-1562-8

  Chronyck oft historie van Oost-Frieslant / Eggerick Beningha. - Leiden : Schouten, 1706
  Volledige Chronyk van Oostfrieslant / Eggerik Beninga. - Emden : Harkenroht, 1723
  [ook: Chronica der Fresen]

  Circulaire missive van eenen vryen Hollandschen burger aan de representanten des volks en aan alle plaatselyke burger-regenten door geheel Nederland / Johan Hendrik Swildens. - Haarlem : C. Plaat; Amsteldam, P.E. Briet; Hoorn, Vermande [etc], 1795 / 1
  Cities of Ladies: Beguine communities in the Medieval Low Countries 1200-1565 / Walter Simons. - Middle Ages series. - Philadelphia : University of Pennsylvania Press, 2001. - ISBN 0-8122-3604-1
  p. 63-64, 71-72, 73-74, 80, 123, 124, 139, 188 - n. 71-73

  Citoyens et étrangers sous la République Helvétique (1798-1803) / Silvia Arlettaz; Gérard Noiriel. - Ars historica & politica, 1 . - Genéve : Georg, 2005. - ISBN 2825709069
  scriptie Th. lett. Fribourg Suisse, 2002.

  City of laughter : sex and satire in eighteenth-century London / Vic Gatrell. - London : Atlantic, 2006. - ISBN 1-84354-321-4
  Claiming rural identities : dynamics, contexts, policies / Tialda Haartsen, Peter Groote, Paulus P.P. Huigen (editors); [Tamara Kaspers-Westra (figures); Gina Rozario (English editor)]. - Assen : Van Gorcum, 2000. - ISBN 90-232-3567-3
  Classis Westerkwartier 1597-1816 2,60 m.
  Inventaris: M. E. Scholten, Het archief van de voormalige Classis Westerkwartier in: Gebundelde inventarissen, IV (Groningen 1978) 1-11
  > Notulenboeken

  Clauwgerechtigde Ommelander heerd en de eisch van gegoedheid van den redger / R.P. Cleveringa. - Amsterdam : Noord-Hollandsche Uitg.-Mij, 1963.
  "Cley Oldambt". Geschiedenis van Klein en Groot Termunten / R. Georgius. - Scheemda 1980
  Climate and history : studies in interdisciplinary history / Robert I. Rotberg, Theodore K. Rabb (editors); Andrew B. Appleby [et al.] (bijdragen). - Princeton, N.J. : Princeton University Press, 1981. - ISBN 0-691-05331-6
 • p. 19-50: Measuring the impact of climate on history: the search for appropriate methodologies / Jan de Vries

 • p. 85-116: The little ice age: thermal and wetness indices for central Europa / Christian Pfister

 • Codex Aysma, die altfriesichen Texte / Pieter Gerbenzon, Martina Tragter-Schubert, Wybren Jan Buma (red.). - Fryske Akademy, Volume 742. - Assen/Maastricht : Van Gorcum, 1993. - ISBN 9023227956
  Codex diplomaticus Fuldensis / Ernst Friedrich Johann Dronke (redactie). - Cassel : Theodor Fischer, 1850
  Codex Hummercensis (Groningen, UB, PEIP 12) : An Old Frisian Legal Manuscript in Low Saxon Guise / Thomas Stanley Baker Johnston. - Fryske Akademy, Volume 858. - Amsterdam/Leeuwarden : Vrije Universiteit / Fryske Akademy, 1998. - ISBN 9061718589
  Codex Laureshamensis / K. Glöckner (ed.). - Arbeiten der Historischen Kommission für der Voldsstaat Hessen, 3 bänder. - Darmstadt : Verlag des Historischen Vereins für Hessen, 1929-1936, herdruk 1963. Band 1. Einleitung, Regesten, Chronik [latijn]
  Band 2. Kopialbuch. 1. Teil: Oberrhein- , Lobden- , Worms- , Nahe- , und Speiergau [latijn]
  Band 3. Kopialbuch. 2. Teil: Die übrigen fränkischen und die schwäbischen Gaue [latijn]

  Codex traditionum Westfalicarum / Verein für Geschichte und Altertumskunde Westfalens (hrsg) II Band: Die ältesten Verzeichnisse der Einkünfte des Münsterschen Domkapitels: Im Auftrage des Vereins für Geschichte und Altertumskunde Westfalens / Franz Darpe. - Münster : Theissing, 1886
  Codificatie en staatsvorming : de politieke en politiek-theoretische achtergronden van de codificatie van het privaatrecht in Pruisen, de Donaumonarchie, Frankrijk en Nederland, 1450-1811 / Peter Arend Jan van den Berg. - Groningen : Wolters-Noordhoff, 1996. - ISBN 90-01-07456-1
  scriptie Rijksuniversiteit Groningen

  Coercion, capital, and European states, AD 990-1990 / Charles Tilly. - Cambridge, Mass.: B. Blackwell, 1990. - ISBN 1-55786-067-X
  Cog - Kogge - Kaag : Træk af en frisisk skibstypes historie / Ole Crumlin-Pedersen. - Handels- og Søfartsmuseets årbog. - Helsingör : Handels- og Søfartsmuseet, 1965
  Cognitive Linguistics : An Introduction / Vyvyan Evans, Melanie Green. - Edinburgh : Routledge, 2006. - ISBN 0805860142
  Cogs, Cargoes and Commerce : Maritime Bulk Trade in Northern Europe, 1150-1400 / Lars Berggren, Nils Hybel and Annette Landen (eds.). - Toronto : Pontifical Institute of Mediaeval Studies, 2002. - ISBN 0888448155
  Lübeck and the Baltic Trade in Bulk Goods for the North Sea Region 1150-1400 / Rolf Hammel-Kiesow. - p. 53-91

  Cohieren van Oostergoo. - Deel 1. - [S.l.] : [S.n.], [1698]
 • Cohier der stemmen van de grietenie Leeuwarderadeel : de annis 1640. en 1698. : zijnde de eerste in order in Oostergoo
 • Cohier der stemmen van de grietenie Ferwerderadeel : de annis 1640. en 1698. : zijnde de twede in ordre in Oostergo
 • Cohier der stemmen van de grietenie Dongeradeel west zijde Paesens : de annis 1640. en 1698. : zijnde de derde in ordre in Oostergo
 • Cohier der stemmen van de grietenie Oostdongeradeel : de annis 1640. en 1698. : zijnde de vierde in ordre in Oostergo
 • Cohier der stemmen van de grietenie Collumerlant : de annis 1640. en 1698. : zijnde de vijfde in ordre in't quartier Oostergoo
 • Cohieren van Oostergoo. - Deel 2. - [S.l.] : [S.n.], [1698]
 • Cohier der stemmen van de grietenie Achtkarspelen : de annis 1640. en 1698. : zijnde de sesde in order in Oostergoo
 • Cohier der stemmen van de grietenie Dantumadeel : de annis 1640. en 1698. : zijnde de sevende in order in Oostergoo
 • Cohier der stemmen van de grietenie Tietzjercksteradeel : de annis 1640. en 1698. : zijnde de achtste in order in Oostergoo
 • Cohier der stemmen van de grietenie Smallingerlant : de annis 1640. en 1698. : zijnde de negende in ordre in Oostergoo
 • Cohier der stemmen van de grietenie Ydaarderadeel : de annis 1640. en 1698. : zijnde de tiende in ordre in Oostergoo
 • Cohier der stemmen van de grietenie Rauwerderahem : de annis 1640. en 1698. : zijnde de elfde, en laetste in ordre in Oostergoo
 • [Stem-cohieren van Oostergoo, Westergoo en Zevenwouden, bevattende de namen der eigenaars en meyers van de stemvoerende plaetsen in alle dorpen in Friesiand, in 1640 en 1698, 6 vol.]

  Cohieren van Wester-Goo. - Deel 1. - [S.l.] : [S.n.], [1698]
 • Cohier der stemmen van de grietenie Menaldumadeel : de annis 1640. en 1698. : zijnde de eerste in ordre in Westergoo
 • Cohier der stemmen van de grietenie Franequeradeel : de annis 1640. en 1698. : zijnde de tweede in ordre in Westergoo
 • Cohier der stemmen van de grietenie Barradeel : de annis 1640. en 1698. : zijnde de derde in ordre in Westergoo
 • Cohier der stemmen van de grietenie Baerderadeel : de annis 1640. en 1698. : zijnde de vierde in ordre in Westergoo
 • Cohier der stemmen van de grietenie Hennaerderadeel : de annis 1640. en 1698. : zijnde de vijfde in ordre in Westergoo
 • Cohieren van Wester-Goo. - Deel 2. - [S.l.] : [S.n.], [1698]
 • Cohier der stemmen van de grietenie Wonseradeel : de annis 1640. en 1698. : zijnde de sesde in ordre in de Westergoo
 • Cohier der stemmen van de grietenie Wijmbritzeradeel : de annis 1640. en 1698. : zijnde de sevende in ordre in de Westergoo
 • Cohier der stemmen van de grietenie Hemelumer-Oldephaart, en Noordwolde : de annis 1640. en 1698. : zijnde de achtste in ordre in de Westergoo
 • Cohier der stemmen van de grietenie vander Bilt : de annis 1655. en 1698.: zijnde de laetste in ordre in't quartier van Westergoo
 • [Stem-cohieren van Oostergoo, Westergoo en Zevenwouden, bevattende de namen der eigenaars en meyers van de stemvoerende plaetsen in alle dorpen in Friesiand, in 1640 en 1698, 6 vol.]

  Cohieren van de Wouden. - Deel 1. - [S.l.] : [S.n.], [1698]
 • Cohier der stemmen van de grietenie Utingeradeel : de annis 1640. en 1698. : zijnde de eerste in ordre in de Seven-wouden
 • Cohier der stemmen van de grietenie Aengwirden : de annis 1640. en 1698. : zijnde de tweede in ordre in de Seven-wouden
 • Cohier der stemmen van de grietenie Donjawerstal : de annis 1640. en 1698. : zijnde de derde in ordre in de Seven-wouden
 • Cohier der stemmen van de grietenie Haskerland : de annis 1640. en 1698. : zijnde de vierde in ordre in de Seven-wouden
 • Cohier der stemmen van de grietenie Schooterland : de annis 1640. en 1698. : zijnde de vijfde in ordre in de Seven-wouden
 • Cohier der stemmen van de grietenie Lemsterland : de annis 1640. en 1698. : zijnde de sesde in ordre in de Seven-wouden
 • Cohieren van de Wouden. - Deel 2. - [S.l.] : [S.n.], [1698]
 • Cohier der stemmen van de grietenie Opsterland : de annis 1640. en 1698. : zijnde de sevende in ordre in de Seven-wouden
 • Cohier der stemmen van de grietenie Gaesterland : de annis 1640. en 1698. : zijnde de aghste in ordre in de Seven-wouden
 • Cohier der stemmen van de grietenie Stellingwerf-Oost-Eijnde : de annis 1640. en 1698. : zijnde de negende in ordre in de Seven-wouden
 • Cohier der stemmen van de grietenie Stellingwerf-West-Eijnde : de annis 1640. en 1698. : zijnde de tiende in ordre in de Seven-wouden
 • [Stem-cohieren van Oostergoo, Westergoo en Zevenwouden, bevattende de namen der eigenaars en meyers van de stemvoerende plaetsen in alle dorpen in Friesiand, in 1640 en 1698, 6 vol.]

  Collection de lois maritimes antérieures au XVIIIe siècle / Jean-Marie Pardessus. - Paris : Imprimerie royale, 1828-45
  Tome 1. - Des peuples anciens dont il n'existe aucun monument de législation maritime. Législation maritime des Grecs, des Romains, de l'Europe pendant l'invasion des peuples du Nord. Droit maritime de l'empire d'Orient, des Rhodiens, des pays conquis par les Croisés en Orient. Rooles ou jugemens d'Oléron. Jugemens de Damme ou Lois de Westcapelle. Costumes d'Amsterdam, d'Enchuysen et de Stavern. Droit maritime de Wisby. - 1828
  Tome 2. - Consulat de la mer. Guidon de la mer. Droit maritime de la Ligue anséatique. - 1831
  Tome 3. - Droit maritime de la Norvége, le l'Islande, de la Suéde, du Danemarck, de Bréme, Hambourg, Lubeck, des états prussiens, de la Russie. - 1834
  Tome 4. - Droit maritime des Pays-Bas méridionaux et septentrionaux, de l'Angleterre, de la France, de la république de Gênes. de Pise et de Florence. - 1837
  Tome 5. - Droit maritime de Venise et des pays appartenant à la monarchie autrichienne, des États pontificaux. du royaume des Deux-Siciles, de la Sardaigne, de la Catalogne, de l'Aragon, de Valence et de Majorque. - 1839
  Tome 6. - Droit maritime des provinces méridionales et occidentales de l'Espagne. situées sur l'océan, du Portugal, de l'île de Malte, de la mer des Indes, de la presqu'île Malaye et de l'archipel d'Asie. Table chronologique de tous les documens dont les textes sont contenus dans cette collection. Table alphabétique des maitères. - 1845

  Colloquium: To sea or not to sea – 2nd international colloquium on maritime and fluvial archaeology in the southern North Sea area = Colloquium: Ter zee of niet ter zee – 2de internationaal colloquium over maritieme en fluviale archeologie in het zuidelijke Noordzeegebied / Marnix Pieters, Glenn Gevaert, Jan Mees and Jan Seys (eds.). - VLIZ Special Publication 32. - ISSN 1377-0950
  Scheepsvondsten uit de oudheid en de middeleeuwen van België / Aleydis Van de Moortel. - p. 14-16

  Colloquy Ælfric / G.N. Garmonsway (ed.). - Exeter: University of Exeter Press, 1999. - ISBN 0859890988
  Comiecque tafereelen : over 18de-eeuwse Nederlandse spotprenten / Paul Knolle. - Amsterdam : Amsterdams Historisch Museum / Meulenhoff/Landshoff, [1983]. - ISBN 90-290-8342-5
  Commentaire sur l'esprit des lois de Montesquieu / Antoine Louis Clement Destutt de Tracy. - Paris : Th. Desoer, 1828 > p. 361-391: Observations de Condorcet sur le vingt-neuvième livre de L'esprit des lois / M.J.A.N. Condorcet.
  Commentarius ad partem Unionis Ultrajectinae / N. Bondt. - 1756
  Commerce before capitalism in Europe, 1300-1600 / Martha C. Howell. - Cambridge : Cambridge University Press, 2010. - ISBN 978-0-521-76046-1
  p. 38-41, 61-63, 94, 104-107, 208- , 210-211

  Commercial Republicanism in the Dutch Golden Age : the Political Thought of Johan & Pieter De La Court / Arthur Weststeijn. - Studies in the history of political thought, vol. 7; ISSN 1873-6548. - Leiden : Brill, 2012. - ISBN 978-90-04-22139-0
  Commercio delle stampe e diffusione delle immagini nei secoli XVIII e XIX = Trade and circulation of popular prints during the XVIII and XIX centuries = Bilderhandel und Bildverbreitung im 18. und 19. Jahrhundert / Alberto Milano; Nicholas Boerma. - Rovereto : ViaDellaTerra, 2008. - ISBN 9788875580438
  > p. 333-349: Holland herboren - Europa in nood / W. Cillessen

  Comparative Mythology / Jaan Puhvel. - Baltimore : Johns Hopkins University Press, 1987. - ISBN 0801834139
  Comptes Rendus du congrès international de géographie Amsterdam. - Leiden : Brill
 • 1938, Tome Deuxième, Travaux de la section V: Paysage Géographique: Eschprobleme in Norddeutschland und in den östlichen Niederlanden / Georg Niemeier. - p. 27-40

 • Conference on Waterfront Archaeology in North European Towns, no. 2, Bergen, 1983 / Asbjørn E. Herteig. - Bergen : Historisk Museum, 1985. - ISBN 8299135400
  Jetties in Birka and Stockholm and the Changing Water Levels in the Mälaren Area / B. Ambrosiani. - p. 66-68

  Conoscenza e Immagine della Finlandia e del Settentrione nella Cultura Classico-Medievale / Luigi de Anna. - Turun yliopiston julkaisuja, Sarja B, Humaniora, osa 180. - Turku : Turun yliopisto, 1988. - ISBN 951-880-136-3
  p. 111

  Conquering the American market : ABN AMRO, Rabobank and Nationale-Nederlanden working in a different business environment, 1965-2005 / Gerarda Westerhuis. - Amsterdam : Boom, 2008. - ISBN 978-90-8506-600-2
  scriptie Universiteit Utrecht

  Conrad Busken Huet / J.B. Meerkerk. - Haarlem : Tjeenk Willink, 1911
  omslagtitel: C. Busken Huet
  Consent and coercion to sex and marriage in ancient and medieval societies / Angeliki E. Laiou (redactie). - Washington : Dumbarton Oaks Research Library and Collection, 1993. - ISBN 0-88402-213-7
  > p. 257-270: Consent and the marital debt : Five Discourses in Northern France around 1200 / John W. Baldwin. - p. 262, 263, 266, 269

  Constructie van het eigene : culturele vormen van regionale identiteit in Nederland / Carlo van der Borgt, Amanda Hermans, Hugo Jacobs (redactie). - Publicaties van het P.J. Meertens-Instituut voor Dialectologie, Volkskunde en Naamkunde van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, deel 25; ANNO-historische reeks, deel 8. - Amsterdam : P.J. Meertens-Instituut, 1996. - ISBN 90-70389-49-5
 • p. 141-154: Het Fries eigene / Jurjen van der Kooi
 • Contact, continuity and collapse: The Norse colonization of the North Atlantic / James H. Barrett (redactie). - Studies in the early Middle Ages, 5. - Turnhout : Brepols, 2003. - ISBN 978-2-503-51291-4
  > The Vikings and Ireland / Harold Mytum, p. 128
  > Inuit-Norse contact in the Smith Sound Region / P. Schledermann, K.M. McCullough, p. 184-185
  > L'Anse aux Meadows and Vinland / Birgitta Linderoth Wallace, p. 207-

  Continuity and Change : A journal of social structure, law and demography in past societies. - Cambridge : Cambridge University Press, 1997- . - ISSN: 0268-4160
 • 2011, vol. 26, 3, december, p. 333-365: Floods and money: funding drainage and flood control in coastal Flanders from the thirteenth to the sixteenth centuries / Tim Soens. - p. 333-

 • Continuity, chance and change : the character of the industrial revolution in England / E.A. Wrigley. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 1988. - ISBN 0-521-35648-2
  Contraception and Abortion from the Ancient World to the Renaissance / John M. Riddle. - Cambridge, Mass. : Harvard University Press, 1992. - ISBN 0-6741-6875-5
  p. 104, 114-115, 116-117

  Contracten van correspondentie en andere bijdragen tot de geschiedenis van het ambtsbejag in de Republiek der Vereenigde Nederlanden / J. de Witte van Citters (inleiding). - 's-Gravenhage : Nijhoff, 1873
  met "Aanteekeningen en bijvoegselen"; 1875

  Contribution of Increased Life Expectancy to Living Standards / Markus Haacker. - 2010
  Contributions à la Géologie des Pays-Bas / Dr. J. Lorie. - Haarlem : Les Heritiers Loosjes, 1885-1889. - Archives du Musee Teyler, 5 delen
  Controlling time and shaping the self : developments in autobiographical writing since the sixteenth century / Arianne Baggerman, Rudolf Dekker and Michael Mascuch (editors). - Egodocuments and history series, vol. 3; ISSN 1873-653X. - Leiden : Brill, 2011. - ISBN 978-90-04-19500-4
  > p. 455-541: Lost time : Temporal discipline and historical awareness in nineteenth-century Dutch egodocuments / A. Baggerman

  Convent Chronicles: women writing about women and reform in the late Middle Ages / Anne Winston-Allen. - University Park, Pa. : Pennsylvania State University Press, 2004. - ISBN 0-271-02460-7
  p. 66-68

  Conversations with his nephew : "On the same and the different", "Questions on natural science", and "On birds" / Adelardus, Bathoniensis; Charles S.F. Burnett (redactie); Italo Ronca. - Cambridge medieval classics, 9. - Cambridge : Cambridge University Press, 1998. - ISBN 0-521-39471-6
  Quaestiones Naturales, p. 92, 94

  Copie van de consideratien door eenige gevolmagtigden van erf- en ingezetenen in de Ommelanden op den 18. October 1754 en vervolgens overgegeven an haer Ed.Mog.de H.Heeren, wegens Haar Koninkl. Hoogheid ter examinatie der zylvestenien en dykrechten van de Ommelanden extraordinaris gecommitteert, op de publicatien, hier annex; met bijvoeginge der wetten, waer in haer funderen; en de projecten, soo door deselven worden verantwoordet, en verdere bewijzen / Heeren Gedeputeerde Staaten der Provincie Groningen. - Groningen, 1891.
  Corporate governance 1602-2002 : Ondernemingen en hun aandeelhouders sinds de VOC / Paul Marie Louis Frentrop. - Amsterdam : Prometheus, 2002. - ISBN 90-446-0253-5
  Omslagtitel: Ondernemingen en hun aandeelhouders sinds de VOC : corporate governance, 1602-2002
  Scriptie Universiteit van Tilburg

  Corporatieve middengroepen : aspiraties, relaties en transformaties in de 16de-eeuwse Gentse ambachtswereld / Johan Dambruyne. - Verhandelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, deel 28; ISSN 0779-8482. - Gent : Academia Press [etc.], 2002. - ISBN 90-382-0427-2
  Bijgewerkte versie van 2e en 3e deel van proefschrift Gent, 2000

  Corpus van Middelnederlandse teksten (tot en met het jaar 1300) / uitg. door Maurits Gysseling; Willy Pijnenburg. - Bouwstoffen voor een woordarchief van de Nederlandse taal. - 's-Gravenhage : Nijhoff, 1977-1987
  Correspondance de Frédéric-César de La Harpe sous la République helvétique / Frédéric-César de La Harpe, Jean-Charles Biaudet, Marie-Claude Jequier (redactie). - Neuchâtel/Genève : La Baconnière / Slatkine, 1982-2004
  Tome 1: Le révolutionnaire, 16 mai 1796-4 mars 1798. - 1982. - ISBN 2-8252-0956-2
  Tome 2: Le "Chargé d'affaires" à Paris, 5 mars-21 juillet 1798. - 1985. - ISBN 2-8252-0957-X
  Tome 3: Le Directeur helvétique, 26 juillet 1798-7 janvier 1800. - 1998. - ISBN 2-05-101664-X
  Tome 4: L'exilé, janvier 1800-février 1803. - 2004. - ISBN 2-05-101941-X

  Correspondentie van Robert Dudley, Graaf van Leycester en andere documenten betreffende zijn gouvernement-generaal in de Nederlanden, 1585-1588 / H. Brugmans. - 3 delen. - Utrecht : Kemink, 1931
  Correspondenz-Blatt der Deutschen Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte / Deutsche Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte. - Braunschweig : Friedrich Vieweg und Sohn, 1870-1905
  1896, 27 jrg, nr. 6, juni:
  > Die Runeninschrift in der Drachenhöhle bei Dürkheim a.d. Hart (Schluss) / C. Mehlis, p. 47
  Cosmographia Scoti. - Basel, 1436
  Cosmopolitan patriots : Americans in Paris in the age of revolution / Philipp Ziesche. - Charlottesville : University of Virginia Press, 2010. - ISBN 978-0-8139-2891-3
  Courses toward urban life : Archeological considerations of some cultural alternates / Robert J. Braidwood, Gordon R. Willey (Editors). - Viking Fund publications in anthropology, no. 32. - Chicago, Aldine Pub. Co. [1962]
  Conferentie-uitgave: symposium held at the European headquarters of the Wenner-Gren Foundation for Anthropological Research at Burg Wartenstein, Austria, July 3-11, 1960
 • The Lower Rhine Basin / H.T. Waterbolk

 • Coert Lambertus van Beijma : een bijdrage tot de kennis van Frieslands geschiedenis tijdens den patriottentijd / Wouter Wisso van der Meulen. - Leeuwarden : R. van der Velde, 1894
  scriptie Amsterdam

  Craft guilds in the early modern Low Countries : work, power and representation / Maarten Prak, Catharina Lis, Jan Lucassen, Hugo Soly (editor). - Aldershot : Ashgate, 2006. - ISBN 0-7546-5339-0
 • p. 32-73: The establishment and distribution of craft guilds in the Low Countries, 1000-1800 / Bert De Munck, Piet Lourens, Jan Lucassen
 • Creaturen van de macht : cliëntelisme bij Willem Frederik van Nassau (1613-1664) / Geert Herman Janssen. - Amsterdam : Amsterdam University Press, 2005. - ISBN 90-5356-787-9
  scriptie Universiteit Leiden

  "Croniken der Vrescher landen ende zoeven Seelanden ende der stadt Groningen"; -1528. Met een verslag van een reis naar Rome / Sicke Benninge (-ca. 1530)
  titel ook:
  "Croeniecken der Vreescher landen ende soeven Zeelanden ende der stadt Groningen"; -1527. Met hiaten / Sicke Benninge (-ca. 1530)
  Friesche chronyk / Sicke Benninghe. - [S.l. : s.n.], ca. 1625
  De kroniek van Sicke Benninge : 1e en 2e deel (kroniek van van Lemego) / J.A. Feith (uitgave en met kritische aantekeningen voorzien); P.J. Blok (inleiding). - Werken van het Historisch Genootschap, gevestigd te Utrecht; Nieuwe serie, no. 48. - Utrecht : Kemink, 1887
  Chronkkel der Vriescher landen en der Stadt Groningen / Sicke Benninge; J.A. Feith en P.J. Blok (ed.). - Werken Historisch Genootschap, nieuwe serie, no. 48; [De Kroniek van Sicke Bennige : 1e en 2e deel (kroniek van van Lemego) / uitg. en met kritische aant. voorz. door J.A. Feith ; met eene inl. van P.J. Blok]. - Utrecht : Kemink, 1887
  Cronica der Fresen / E. Beninga. - Aurich, 1961/64, Band 1-2
  Kroniek van Sicke Benninge – Croniken der Vreescher landen mijtten Zoeven Seelanden ende der stadt Groningen / Sicke Benninge; F.A.H. van den Hombergh, E.O. van der Werff met medewerking van A.J. Rinzema. - Den Haag : Huygens ING, 2012. - ISBN 978-90-5216-180-8

  Croniken van de Stichte van Utrecht ende van Hollant / Jan Beke = Johannes de Beke & Hans Bruch (red.). - Rijks geschiedkundige publicatieën, Grote Serie 180. - Den Haag: M. Nijhoff, 1982. - ISBN 9024791677
  Cronyck de Geyn / Historische Kring Nieuwegein. - Nieuwegein : Historische Kring Nieuwegein, 1982-.... . - ISSN 1384-7139
  voorzetting van Historische Kring Nieuwegein = ISSN 1384-7120
 • 2002, 25, p. 57-67: De euro wordt niks zonder de kop van Trix (1) : Oud geld, nieuwe euro's en gewokkelde guldens / Jonna Dommerholt, p. 63
 • Crossing cultures : Nineteenth-century anglophone literature in the Low Countries / Tom Toremans and Walter Verschueren (editors). - Leuven : Leuven University Press, 2009. - ISBN 978-90-5867-733-4
  > p. 189-200; Feminism in translation : Re-writing the Rights of Woman / L. Kirkley

  Cultural exchange in early modern Europe / Robert Muchembled (general editor); William Monter (associate editor). - 4 delen. - Cambridge : Cambridge University Press, 2006-2007. - ISBN 978-0-521-85553-2
 • Volume IV: Forging European identities, 1400-1700 / Herman Roodenburg (editor); Bernd Roeck (introductory essay). - Cambridge : Cambridge University Press, 2007. - ISBN 0-521-84549-1
  > 3. Netherlandish painting and early Renaissance Italy: artistic rapports in a historiographical perspective / Bernard Aikema. - p. 110-120

 • Culture : A critical review of concepts and definitions / Alfred Louis Kroeber, Clyde Kluckhohn, Alfred G. Meyer. - New York : Vintage Books, 1963
  Culture and history in medieval iceland : An anthropological analysis of structure and change / Kirsten Hastrup. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 1985. - ISBN 0198232500
  Culture and Religion in Merovingian Gaul A.D. 481-751 / Yetzhak Hen. - Cultures, beliefs and traditions, ISSN 1382-5364: Volume 1: Medieval and early modern peoples. - Leiden etc. : Brill, 1995. - ISBN 9004103473
  Cultures in Contact : Scandinavian Settlement in England in the Ninth and Tenth Centuries / Dawn M. Hadley; Julian Richards (reds.). - Studies in the early middle ages, volume 2. - Turnhout : Brepols, 2000. - ISBN 2503538681
  Cultuurhistorische schetsen uit het verleden van de wetenschap : personen en stelsels / J.J. le Roy. - Zutphen : Thieme, 1926.
  Cultuurlandschapsvormen aan de Westzijde van het Drents plateau / Klaas Bouwer. - Groningen : V.R.B. Offsetdrukkerij [drukker], 1970
  scriptie Groningen
  heruitgegeven als: Brink en streek / K. Bouwer. - Meppel/Oosterwolde : Krips Repro / Stichting Stellingwarver Schrieversronte, 1989. - ISBN 90-6497-021-1 omslagondertitel: Cultuurlandschapsvormen aan de westzijde van het Drents plateau

  Cycles of time and scientific learning in medieval Europe / Wesley M. Stevens. - Collected studies, CS482. - Aldershot : Variorum, 1995. - ISBN 0-86078-47-1
  Bede's scientific achievement / Wesley M. Stevens, h II, p. 27-
  Jarrow Lecture 1985, herzien 1995

  Da Brumaio ai cento giorni : cultura di governo e dissenso politico nell'Europa di Bonaparte / Antonino De Francesco. - Storiografica, 11. - Milano : Guerini e associati, 2007. - ISBN 978-88-8335-880-7
  > p. 39-52: The Dutch, the French and Napoleon : Historiographical reflections on a troubled relationship / W.R.E. Velema

  Daedalus : Journal of the American Academy of Arts and Sciences. - Boston, Mass. : American Academy of Arts and Sciences, 1955-.... . - ISSN 0011-5266
 • 1975, vol. 104, no. 2, p. 133-151: Society and the Supernatural: A Medieval Change / Peter Brown. - p. 134

 • Dag Afrika / Marcia Luyten. - Amsterdam : De Bezige Bij, 2013. - ISBN 978-90-234-7649-8
  Dagblad de Noord-Ooster : met de Winschoter courant hèt dagblad voor Noordoost-Nederland. - Winschoten : J.D. van der Veen, 1986-1992
  Ook verschenen onder de titel: Groninger courant
 • Veenkoloniale Zeemanscolleges / J.Z. - 28 november 1936

 • Dagboek van Hendrik Moerings : Maassluise geschiedenis 1755-1799, gezien door de ogen van een patriot, de katholieke kleermaker Hendrik Moerings / Hendrik Moerings; [Cristel Stolk (transcriptie); Ineke Vink (samenstelling en eindredactie)]. - Maassluis : Historische Vereniging Maassluis, 2012
  inclusief: Geschiedenissen van en in mijn leven / Hendrik Moerings

  Dampfmaschinen gegen Moor und Heide : Ödlandkultivierung zwischen Weser und Ems / Hermann Kaiser. - Materialien zur Volkskultur nordwestliches Niedersachsen, heft 8. - Cloppenburg : Museumsdorf Cloppenburg, Niedersächsisches Freilichtmuseum, 1982. - ISBN 392367502X
  Damster toponiemen. Buurtschappen, straatnamen, pleinen, terreinen, bruggen en wateren in de gemeente Appingedam / A. Hoft. - Bedum 2007
  Dänische geschichte / Robert Bohn. - Beck'sche Reihe; C.H. Beck Wissen. - München : Beck, 2001. - ISBN 3406447627
  Dansen rond de vrijheidsboom : revolutionaire cultuur in Brabant en de Franse invasie van 1793 / J.G.M.M. Rosendaal, A.W.F.M. van de Sande (redactie). - 's-Hertogenbosch : Stichting Brabantse Regionale Geschiedbeoefening, 1993. - ISBN 90-72526-23-6
  Danzigs Geschichte / Erich Keyser. - 4. Auflage. - 1941
  Danzig : A. W. Kafemann, 1921

  Dark age economics : the origins of towns and trade A.D. 600-1000 / Richard Hodges. - London : Duckworth, 1982. - ISBN 0715615319
  Dark age naval power : a re-assessment of Frankish and Anglo-Saxon seafaring activity / John Haywood. - Londen : Routledge, 1991. - ISBN 0-415-06374-4
  > p. 71, 118-119

  Das alte Kirchspiel Barßel : Von Roggenberg bis Harkebrügge / Josef Möller (Hrsg.). - Rhauderfehn : Bürger- und Heimatverein Barßel, 1994
  Das Altwestfriesische jüngere Schulzenrecht / Berend Wijbe van Klaarbergen. - Drachten : Laverman, 1947
  Das altwestfriesische Schulzenrecht / Walther Steller (ed.). - Germanistiche Abhandlungen, Volume 57. - Breslau : G. Olms, 1926
  Das Bergische Ritter, und Landrecht (in: Düsseldorfer Jahrbuch, XXXIX, 1937, p. 109-227)
  Das Bild der Normannen und der Normanneneinfälle in westfränkischen, ostfränkischen und angelsächsischen Quellen des 8. bis 11. Jahrhunderts / Horst Zettel. - München : W. Fink, 1977. - ISBN 3770513274
  Das Bistum Osnabrück vor Einführung der Reformation, 1543 / Wilhelm Berning. - Bistum Osnabrück, Band 3. - Osnabrück, Obermeyer, 1940
  Das deutsche Wohnungswesen von den Ältesten geschichtlichen Zeiten bis zum 16. Jahrhundert / Moriz Heyne. - Leipzig : S. Hirzel, 1899
  > p. 151

  Das Dorf : Landleben in Deutschland – gestern und heute / Gerhard Henkel. - Stuttgart : Theiss, 2011. - ISBN 978-3-8062-2541-9
  Das erste Jahrtausend : Kultur und Kunst im werdenden Abendland an Rhein und Ruhr / Victor Heinrich Elbern [Hsg]. - 3 Bänder: I: Tafelband. - II,III: Textband 1-2. - Düsseldorf : L. Schwann, 1962
  Das friesische Bauernhaus : (seine Verbreitung und Entwicklungsgeschichte) / Kurt Junge. - Niedersächsischer Heimatschutz, 12. - Oldenburg i. O. : Stalling, 1936
  Das Gedächtnis der Hansestadt Lübeck: Festschrift für Antjekathrin Graßmann zum 65. Geburtstag / Michael Hundt, Rolf Hammel-Kiesow (Hg.). - Lübeck : Schmidt-Römhild, 2005. - ISBN 3795055555
  Lübecker Quellen zur demographischen Wirkung der Pest im 14. Jahrhundert / Birgit Noodt. - p. 55-66
  Hansische Selbstdarstellung im Siegelbild / Detlev Ellmers. - p. 413-426

  Das Gelehrte Ost-Friesland / Enno Johann Heinrich Tiaden. - Aurich : Gedruckt bei Johann Hinrich Ludolph Borgeest, 1790 (3 delen: 1, 2 & 3)
  Das Groothuser Pelikan-Wappen, eine Wappenbetrachtung / Dr. Heiko Heikes (in: Ostfriesische Familienforschung, Nr. 2. - 1950)
  Das große Sterben der kleinen Schulen : 1968-1978, 150 aufgelöste Schulen im Oldenburger Münsterland in Kurzchroniken dargestellt / Franz Dwertmann; Heimatbund für das Oldenburger Münsterland. - Vechta : Vechtaer Druckerei und Verlag, 1984. - ISBN 3884410253
  Das große Sterben des Jahres 1350 in Lübeck und seine Auswirkungen auf die wirtschaftliche und soziale Struktur der Stadt / Elisabeth Peters. - Lübeck : Rahtgens, 1939
  (in: Zeitschrift des Vereins für Lübeckische Geschichte und Altertumskunde Band 30, Teil 1, 1940, p. 15-148)

  Das Großherzogtum Oldenburg : topographisch-statistische Beschreibung / Karl Gottfried Böse. - Oldenburg : Stalling, 1861
  Das Großpriorat Deutschland des Johanniter-Ordens im Übergang : vom Mittelalter zur Reformation, anhand der Generalvisitationsberichte von 1494/95 und 1540/41 / Walter Gerd Rödel. - Köln : Wienand, 1966
  Das Gulfhaus : Entstehung und Entwicklung / Menne Feiken Helmers. - Forschungsgemeinschaft für den Raum Wesser-Ems, Oldenburg. - Oldenburg : G. Stalling, 1943
  Das hansische Köln und seine Handelsblüte / Ermentrude von Ranke. - Hansische Volkshefte, 6. - Bremen : Friesen-Verlag, [1925].
  Das hansische Kontor in Antwerpen / Walter Evers. - Kiel: Handorff, 1915
  Das Hansische Kontor zu Bergen und die Lübecker Bergenfahrer / Antjekathrin Graßmann (Hrsg.). - Veröffentlichungen zur Geschichte der Hansestadt Lübeck, Reihe B, Band 41; International Workshop Lübeck 2003. - Lübeck : Schmidt-Römhild, 2005. - ISBN 3795004802
  Der Einfluß des hansischen Handels auf die Entwicklung der norwegischen Wirtschaft / Thomas Riis. - p. 28-40

  Das Herzogtum Lothars von Süpplingenburg 1106-1125 / Herbert W. Vogt. - Quellen und Darstellingen zur Geschichte Niedersachsens, Band 57. - Hildesheim : Lax, 1959
  scriptie Kiel, 1955

  Das Herzogthum Oldenburg in seiner wirtschaftlichen Entwickelung während der letzten fünf und zwanzig Jahre : Auf statistischen Grundlagen dargestellt und herausgegeben / Paul Kollmann. - Oldenburg, 1878
  Das Herzogthum Oldenburg in seiner wirthschaftlichen Entwickelung während der letzten vierzig Jahre / Paul Kollmann. - Oldenburg : G. Stalling, 1893
  Das Herzogtum Oldenburg in Napoleonischer Zeit (1806-1813) / Klaus Dwertmann. - Münster : [ongepubliceerd], 1978
  Das Heuerlingwesen im Oldenburgischen Münsterlande / Hermann Schulte. - Bochum-Langendreer/Bonn : Pöppinghaus, 1939
  Das Heuerlingswesen in Nordwestdeutschland / Hans-Jürgen Seraphim. - Veröffentlichungen des Provinzialinstituts für westfälische Landes- und Volksunde, Reihe I: Wirtschafts- und verkehrswissenschaftliche Arbeiten, Heft 5. - Münster : Aschendorff Verlag, 1948
  Das Hochmoor von Südost-Drente / Jan Visscher. - Utrecht : A. Oosthoek, 1931
  scriptie Utrecht

  Das Karolingische Reichsgut / W. Metz. - Berlin, 1960
  Das Kultplatzbuch : Ein Führer zu den alten Opferplätzen, Heiligtümern und Kultstätten in Deutschland / Gisela Graichen. - Hamburg : Hoffmann Und Campe, 1990. - ISBN 3455082823
  Das Lalebuch, 1597 : mit den Abweichungen und Erweiterungen der Schiltbürger, 1598, und des Grillenvertreibers, 1603 / Karl von Bahder (hrsg.). - Neudrucke deutscher litteraturwerke des XVI. u. XVII. jahrhunderts., no. 236-239. - Halle a.S., M. Niemeyer, 1914.
  Das Lübeckische Patriziat / Carl Friedrich Wehrmann (in: Zeitschrift des Vereins für Lübeckische Geschichte und Altertumskunde, 5, 1888, p. 293-392)
  Das Moorgewand von Reepsholt, Kreis Wittmund/Ostfriesland / H.A. Potratz. - Hildesheim, 1942
  Das niederdeutsche Hochzeitsgedicht / Bruno Clauszen (in: Jahrbuch des Vereins für nederdeutsche Sprachforschung LIV, 1928, p.52 f.)
  Das oldenburgische Münsterland in seiner geschichtlichen Entwicklung : Beitrag zur Förderung der Heimatkunde / Carl Ludwig Niemann. - 2. Bänder. - Oldenburg/Leipzig : Schulze, 1889-1891
  1. Bis 1520 n. Chr. - [1889]
  2. Bis zur Vereinigung mit dem Herzogtume Oldenburg. - [1891]

  Das Osnabrücker Land / Horst Wolfgang Böhme, W. Eckelmann, H. Feldwisch-Drentrup. - Führer zu vor- und frühgeschichtlichen Denkmälern, Bänder 42-44. - Mainz am Rhein : Verlag P. von Zabern, 1979
  Einführende Aufsätze / mit Beiträgen von W. Eckelmann [et al.]. - ISBN 3-8053-0311-4
  Beiträge zur Geschichte der Stadt Osnabrück und ihres Umlandes / mit Beiträgen von H. Feldwisch-Drentrup [et al.]. - ISBN 3-8053-0312-2
  Exkursionen / mit Beiträgen von H.W. Böhme [et al.]. - ISBN 3-8053-0313-0

  Das ostfriesisch-oldenburgische Hochmoorgebiet : die Entwicklung seines Landschafts- und Siedlungsbildes / August Westerhoff. - Veröffentlichungen der Wirtschaftswissenschaftlichen Gesellschaft zum Studium Niedersachsens / Wirtschaftswissenschaftliche Gesellschaft zum Studium Niedersachsens; Reihe A, Heft 36. - Oldenburg : Stalling, 1936
  Das Ostfriesische Landrecht, nebst dem Deich- und Sielrecht / Matthias von Wicht. - Aurich, 1746
  Das Prümer Urbar / Ingo Schwab (ed.). - Rheinische Urbare 5. - Düsseldorf : Droste, 1983. - ISBN 3770075455
  Das Reiderland : Eine geol. gemeinverständl. Abhandlung / Dodo Wildvang. - Upleward : Selbstverl., 1920
  Das Saterland / Carl von Heister (in: Zeitschrift für vaterländische Geschichte und Altertumskunde 17, 1856, p. 315-323)
  Das Saterland / Heinrich Korte (in: Ostfriesischer Hauskalender, 1922)
  Das Saterland / Focko Harders (in: Ostfreesland : Kalender für Jedermann. - Norden : Soltau-Kurier, 1914- .... - 1931, p. 93-99)
  Das Saterland / Franz Poppe (in: Globus, Band 22, 1872, p. 182-184, p. 198-201)
  Das Saterland / Hans Brodt (in: Oldenburger Hauskalender, 1951, p. 49)
  Das Saterland : ein Land der Friesen / Heinrich Schulte. - Fjauer Deele. - Saterland : Selbstverlag Schulzentrum Saterland, 1979
  Deel 1 Grenzen, Besiedlung
  Deel 2 Markenteilung
  Deel 3 Dorfregister des Saterlandes
  Deel 4 Die Johanniterkommende Bokelesch

  Das Saterland : Ein Streifzug durch die Geschichte / Annete Heese. - Saterland : Gemeinde Saterland, 1988. - ISBN 3-9801728-0-5
  Das Saterland : Eine Darstellung von Land, Leben, Leuten in Wort und Bild / Julius Bröring. - 2 delen. - Oldenburg : G. Stalling, 1897-1901
  Band 1. - 1897
  Band 2. - 1901

  Das Saterland : Eine kulturgeschichtliche Skizze / Theodor Siebs (in: Weser-Zeitung : Morgenausgabe, 18.1.1885, 1.2.1885, 2.2.1885. - Bremen : Schünemann Verlag, 1.1.1844-30.9.1934)
  Das Saterland und seine Bewohner / Hermann Meier (in: Globus, Band 7, 1865, p. 274-277, p. 301-305)
  Das Satersche, ein Nachklang der altostfriesischen Sprache / Focko Harders (in: Ostfreesland : Kalender für Jedermann. - Norden : Soltau-Kurier, 1914- .... - 1964, p. 145-150)
  Das Schiff der hansischen Frühzeit / Paul Heinsius. - Quellen und Darstellungen zur hansischen Geschichte. Neue Folge. Band 12. - Weimar : Böhlaus, 1956
  Das Seemannsdorf Barßel: Beiträge zur Schiffahrtsgeschichte des Ortes / Josef Möller, Renate Wendrich, Heino Weyland. - Rhauderfehn : Bürger- und Heimatverein, 1991
  Das Silber des Meeres : Fang und Vertrieb von Ostseehering zwischen Norwegen und Italien : (12. - 16. Jahrhundert) / Carsten Jahnke. - Quellen und Darstellungen zur hansischen Geschichte, Neue Folge, 49. - Köln : Böhlau, 2000. - ISBN 3412105996
   Das späte Mittelalter der Ostseestädte : Studien zur Geschichte der Hanse an der Ostsee im 14. - 15. Jahrhundert / Henryk Samsonowicz. - Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1968
  Das Steinhaus in Bunderhee und die Unkenburg in Leer / H. van Lengen (in: R. Bärenfänger (Red.), Ostfriesland. Führer zu archäologischen Denkmälern in Deutschland 35, Stuttgart, 1999, p. 206-210)
  Das Strafrecht der Friesen im Mittelalter / Rudolf His. - Leipzig : Theodor Weicher, 1901
  Das Suburbium von Alt Lübeck / Werner Neugebauer (in: Zeitschrift des Vereins für Lübeckische Geschichte und Altertumskunde, Band 39 (1959). - p. 11-28)
  Das Territorium des Bistums Osnabrück / Joseph Prinz. - Studien und Vorarbeiten zum historischen Atlas Niedersachens, Heft 15; Historische Kommission für Niedersachsen und Bremen; Veröffentlichungen. - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 1934
  Das Völkerrecht der Hanse / Ernst Reibstein (in: Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, 17, 1, 1956, p. 38-92)
  Das westfälische Hansequartier / Luise von Winterfeld (in: Der Raum Westfalen, Teil II, 1, 1955, p. 257-352)
  Das Wohnhaus Alt-Emdens vom 15. bis 19. Jahrhundert / Dr. Ing. Karl Mählmann. - Bromberg, 1913. - Dissertation
  Das Zollwesen im fränkischen Reich und das spätkarolingische Wirtschaftsleben : Ein Überblick über Zoll, Handel und Verkehr im 9. Jahrhundert / Hildegard Adam (in: Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte – Beihefte. - ISSN 0341-0846. - Band 126; ISBN 9783515068062)
  Dät Ooldenhus / Pyt Kramer, Hermann Janssen. - Westrhauderfehn, 1964
  Dat zijn nou typisch Friezen / Eric Hoekstra; [Janneke Spoelstra (bewerking); Taalwerkplaats (eindredactie)]. - Dat zijn nou typisch... . - [Haarlem] : Krikke Pocket Books, 2011. - ISBN 978-90-5641-070-4
  Omslagondertitel: Gids voor xenofielen

  Datum et actum : opstellen aangeboden aan Jaap Kruisheer ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag / D.P. Blok [et al.] (redactie). - Publicaties van het Meertens Instituut, deel 29. - Amsterdam : Meertens Instituut, 1998. - ISBN 90-70389-58-4
  > p. 431-445: De vroegste vermelding van de tol van Geervliet / C. Verkerk
  David Hess (1770-1843) : sein Leben und seine Werke / Ernst Eschmann. - Aarau : H.R. Sauerländer, 1910
  scriptie Universität Zürich

  De 250 rijksten van de Gouden Eeuw : kapitaal, macht, familie en levensstijl / Kees Zandvliet i.s.m. Clé Lesger m.m.v. Mariëlle Hageman, Gijs van der Ham [et al.]; Paulien Retèl (eindredactie). - Amsterdam : Rijksmuseum / Nieuw Amsterdam, 2006. - ISBN 90-8689-006-7
  De 80-jarige oorlog / A.W. IJzerman; Nederlandse Stichting voor Statistiek. - Verbeeld verleden, 1. - Leiden : Stenfert Kroese, [1948]
  De aanbreng der vijf delen in 1511 en 1514 / Jelle Cornelis Tjessinga. - Utjeften fen de Fryske Akademy, nr. 6, 13, 10, 15-16. - Assen : van Gorcum, 1942-1954
  Aflevering I: I. Franekeradeel 1511. II. Franekeradeel 1514
  Aflevering II: III. Barradeel
  Aflevering III: IV. Hennaerderadeel
  Aflevering IV: V. Menaldumadeel
  Aflevering V: VI. Baerderadeel

  De aap in ons : Waarom we zijn wie we zijn / Frans de Waal. - Amsterdam, Antwerpen : Contact, 2005. - ISBN 9025423450
  De aartsvaders : grondleggers van het Nederlandse bedrijfsleven / Wim Wennekes. - Amsterdam : Atlas, 1993
  8e druk, [Amsterdam etc.] : Olympus, 2000. - ISBN 90-254-1148-7

  De abdij van Corvei en de kerk van Leeuwarden / Eelco Verwijs. - Leeuwarden : Hugo Suringar, 1864

 • p. 62

 • De Abdij van Egmond : archeologie en duizend jaar geschiedenis / E.H.P. Cordfunke; E. den Hartog, G.J.R. Maat, J. Roefstra (bijdragen). - Zutphen : Walburg Pers, 2010. - ISBN 978-90-5730-666-2
  De abtenkroniek van Aduard : studies, editie en vertaling / Jaap van Moolenbroek, J.A. (Hans) Mol (redactie), m.m.v. Jakob Loer. - Middeleeuwse studies en bronnen, 121; ISSN 0929-9726; FA nr. 1035. - Hilversum/Leeuwarden : Verloren / Fryske Akademy, 2010. - ISBN 978-90-8704-116-8
  De achtste maart, verjaardag van zijne doorluchtige hoogheid Prins Willem de Vyfde, in Londen, 1796 / Willem Bilderdijk. - Leipzig : [s.n.], 1797 [is fictief = Leiden, Vincent Herdingh, ca. 1820]
  titel ook: De 8e maart

  De achttiende eeuw : documentatieblad van de Werkgroep Achttiende Eeuw / [Lodewijk Palm, [et al.] (redactie)]. - Amsterdam [etc.] : APA-Holland Universiteits Pers, 1968-.... . - ISSN 0929-9890
 • 1992, 24, p. 57-71: De ontdekking van het vaderlandse recht in de achttiende eeuw / C.J.H. Jansen
 • 1992, 24, p. 175-199: "Heethooftige en speculateur". Petrus de Wacker van Zon (1758-1818) / P.W. van Wissing
 • 1993, 25, p. 93-136: De etiquette van het schertsen. Opvattingen over de lach in Nederlandse etiquetteboeken en spectators uit de achttiende eeuw / Jacqueline de Man
 • 1994, 26, p. 153-168: De achttiende eeuw in de ogen van negentiende-eeuwers : Een lastig af te bakenen terrein / Anton van de Sande
 • 1994, 26, p. 169-176: De achttiende-eeuwse letterkunde door negentiende eeuwse bril / W. van den Berg
 • 1995, 27, p. 127-141: "Onwederstandelyken drang" : Het vrouwelijk schrijverschap in achttiende-eeuws Nederland / Lia van Gemert
 • 1995, 27, p. 141-151: De travestie van de moraal: deugd en ondeugd als uitingen van mannelijkheid en vrouwelijkheid in het achttiende-eeuwse burgerlijke pedagogische discours? / Willeke Los
 • 1996, 28, p. 119-130: Huiselijke versus publieke opvoeding: de vorming van vaderlandslievende burgers en de Revolutie in de Nederlanden / Willeke Los
 • 1996, 28, p. 141-183: "Economische schilderkunst". De verbeelding van broederschap in de laat achttiende-eeuwse genre-schilderkunst, in het bijzonder van Adriaan de Lelie / E. Koolhaas-Grosfeld
 • 1997, 29, p. 61-79: 'Een vrolijke wijsgeer en braaf sansculot : Gerrit Paape in balingschap (1787-1795) / Joost Rosendaal
 • 2008, 38, p. 147-168: Twee 'Dames Hollandoises in Trévoux' / Myriam Everard
 • 2010, 42, p. 217-235: De ambivalente Amurath : De Lantaarn van Pieter van Woensel als relativerende satire / Ivo Nieuwenhuis
 • 2010, 42, p. 236-259: "Eene waare en vrije republiek". Jan Konijnenburg, De republikein en de uitvinding van de moderne republiek / René Koekkoek
 • De accijns op den turf, beschouwd in zijn wezen en gevolgen / Een Gezelschap van Veenlieden [= Gerrit Kniphorst]. - Assen : Van Gorcum en Co., 1841
  De adelaar en het lam : onrust, opruiing en onwilligheid in Nederland ten tijde van het Koninkrijk Holland en de inlijving bij het Franse keizerrijk (1806-1813) / Johan Joor. - Amsterdam : De Bataafsche Leeuw, 2000. - ISBN 90-6707-520-5
  scriptie Universiteit van Amsterdam

  De afdeling Groningen van de Nederlandse Vereniging tot afschaffing van alcoholhoudende dranken in de jaren 1899-1940 / E. de Jonge. - Groningen : De Arbeider, 1986. - ISBN 90-71394-04-0 = 90-71394-04-2 (verbeterd)
  Omslagtitel: Niet alleen tegen wijn en boerenjongens

  De afschaffers : publieke opinie, organisatie en politiek in Nederland 1840-1880 / Maartje Johanna Janse. - [Amsterdam : Wereldbibliotheek], 2007. - ISBN 978-90-284-2218-6
  De afschaffing der gilden in Nederland / Cornelis Wiskerke. - Bijdragen voor economische geschiedenis. - Amsterdam : [s.n.], 1938
  scriptie Rotterdam

  De Afscheiding in haar wording en beginperiode / J.C. van der Does. - Delft : Naamlooze Vennootschap W.D. Meinema, [1933]
  De afscheiding van 1834 in Groningerland / J. Wesseling. - 3 delen. - Groningen : De Vuurbaak, [1973]-1978
  Deel 1. De classis middelstum. - [1973]
  Deel 2. De classes Appingedam en Pekela van de afgescheiden kerken. - 1974
  Deel 3. De classics Groningen van de Afgescheiden kerken. - 1978

  De afscheiding van België / H.T. Colenbrander; N. Beets (illustraties). - Nederlandsche historische bibliotheek, 21; ISSN 1875-3337. - Amsterdam : Meulenhoff, 1936
  De agrarische geschiedenis van West-Europa (500-1850) / Bernard H. Slicher van Bath. - Aula-boeken, 32; ISSN 1873-054X. - Utrecht : Het Spectrum, 1960. - ISBN 90-274-5319-5
  De aloude staat en geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden / door E.M. Engelberts. - 4 delen. - Te Amsterdam : by Johannes Allart
  Eerste deel
  Tweede deel
  Derde deel
  Vierde en laatste deel

  De Amsterdamsche kermis, in derzelver oirsprong, voortgang en tegenwoordigen staat : beschouwd in eene verhandeling, voorgeleezen in en opgedragen aan de beide Amsterdamsche departementen der Bataafsche Maatschappij tot Nut van 't Algemeen / A. Fokke Simonsz. - Haarlem : François Bohn, 1801
  De Amsterdamse jaren van Willem Kloos: Deel I (1859-1888) / J.W.P. Janzen. - Amsterdam : UvA - Faculteit der Geesteswetenschappen, 2013
  De andere achttiende eeuw : opstellen voor André Hanou / Cis van Heertum, Ton Jongenelen, Frank van Lamoen (redactie). - Nijmegen : Vantilt ism Stichting Jacob Campo Weyerman, 2006. - ISBN 90-77503-67-6
  Feestbundel t.g.v. het afscheid van Hanou als hoogleraar oudere Nederlandse letterkunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen
  Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. - Jaargang 29, nummer 2, najaar 2006. - ISSN 0167-4609 > p. 147-165: De kwaadaardige bedrijven van Phillippus Verbrugge (1750-1806) / P.W. van Wissing
  > p. 263-281: Ein wahres Phänomen von neuem Weltkörper : Het tijdschrift De ster: van wereldburger tot pacifist / Inger Leemans

  De arbeidende klasse in Nederland in de 19e eeuw / I.J. Brugmans. - Economisch- en sociaal-historische onderzoekingen, deel 2. - 's-Gravenhage : Nijhoff, 1929
  Franse titelpagina: De arbeidende klasse in Nederland in de 19e eeuw (1813-1870)
  2e herziene en bijgewerkte druk
  De archeologie van de periferie : studies naar de ontwikkeling van bewoning en samenleving in het Maas-Demer-Schelde gebied in de vroege middeleeuwen / Franciscus Cornelis Willibald Josephus Theuws. - [S.l.] : [s.n.], 1988
  scriptie Universiteit van Amsterdam

  De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente / J.G.C. Joosting. - Leiden : Brill, 1909
  ft-pagina, rugtitel: De oude staten-archieven van Drente

  De archieven van de Heren van Hoogersmilde, de Hollandse participanten van de Dieverder en Leggeler Smildervenen en de familie Fledderus te Hoogersmilde / J.D. Jansen. - Assen : [Rijksarchief in Drenthe], 1978
  De arke Noachs. - Amsterdam : Hendrik Gartman, 1799-1800
  De as van de Romantiek : opstellen aangeboden aan prof. dr. W. van den Berg bij zijn afscheid als hoogleraar Moderne Nederlandse Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam / K.D. Beekman, M.T.C. Mathijsen-Verkooijen, G.F.H. Raat (redactie). - Amsterdam : Vossiuspers AUP, 1999. - ISBN 90-5629-077-0
  > p. 100-113: Huiselijkheid versus creativiteit: De vrouw als object en subject in de eerste decennia van de negentiende eeuw / Lotte Jensen

  De Atlas van Kooper : Oude kaarten van de provincie Groningen / Meindert Schroor. - Bedum : Profiel Uitgeverij, 2003
  De bakermat van de beurs : hoe in zeventiende-eeuws Amsterdam de moderne aandelenhandel ontstond / Lodewijk Petram. - Amsterdam : Atlas, 2011. - ISBN 978-90-450-1970-3
  scriptie Universiteit van Amsterdam, met titel The world's first stock exchange : how the Amsterdam market for the Dutch East India Company shares became a modern securities market, 1602-1700

  De baksteenindustrie in Friesland / W.J.A. Arntz (in: Klei 3, 1953, 40-49)
  De Bataafsche menschlijkheid of de Gevolgen der tweedracht : betoogt uit de rampen van het vaderland in vijfhonderd twee-en-zestig scherpdichterlijke sluitvaerzen en rondborstige vraegen naer de rechten van den mensch voor de tribune der eendracht / Janius Laconicus Franco Batavus. - Leyden : J. van Thoir, 1801 Nieuwe uitgave 1804: De Bataafsche menschlijkheid / J. Le Francq van Berkheij
  De Bataafsche Republiek / H.T. Colenbrander; E.W. Moes (illustraties). - Nederlandsche historische bibliotheek, 1. - Amsterdam : Meulenhoff, 1908
  De Bataafse hut : verschuivingen in het beeld van de geschiedenis (1750-1850) / Auke van der Woud. - Amsterdam : Meulenhoff, 1990. - ISBN 90-290-9879-1
  De beeldenaar : munt- en penningkundig nieuws : numismatisch maandblad voor Nederland en België / publikatie van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Munt- en Penningkunde en de Vereniging voor Penningkunst. - ISSN 0165-8654
 • De muntslag van Tiel / G.W. de Wit. - Jaargang 13, 1989, nummer 3, p. 75-80

 • De belasting op het gemaal in Stad en Ommelanden, 1594-1856 : een aspect van onze sociaal-economische geschiedenis waarin molenaars en cherchers centraal staan / B.D. Poppen. - [Uithuizen : Poppen], 2004. - ISBN 90-808503-1-4
  De Belgische opstand van "Dietsche" zijde verklaard / A. Goslinga. - Referaat voor de 17e wetenschappelijke samenkomst der Vrije Universiteit op 6 juli 1932. - Assen : Hummelen, [1932]
  De benandanti : Hekserij en vruchtbaarheidsriten in de zestiende en zeventiende eeuw / Carlo Ginzburg. - Amsterdam : Bert Bakker, 1986. - ISBN 9035103009
  De beroerten in de Vereenigde Nederlanden, van den jaare 1300 tot op den tegenwoordigen tyd : geschetst ter waarschuwing van derzelver tegenwoordige burgers en leden van regeering / Adolf Ypey. - 12 delen. - Te Amsterdam : By Petrus Conradi / Te Harlingen : By V. van der Plaats, 1787-1789
  Deel 1 en 2
  Deel 3 en 4
  Deel 5 en 6
  Deel 7 en 8
  Deel 9 en 10
  Deel 11 en 12

  'De beschavende invloed des tijds' : twee eeuwen sociale politiek, verzorgingsstaat en sociale zekerheid in Nederland / Joop M. Roebroek, Mirjam Hertogh. - Den Haag : VUGA, 1998. - ISBN 90-5749-218-0
  De beteekenis van de omwenteling van 1795 / A. Goslinga. - Amsterdam : De Standaard, 1927
  rede V.U. Amsterdam
  De betekenis van de Nederlandse familienamen / P.J. Meertens. - Bibliotheek voor geslacht- en wapenkunde, 11. - Naarden : Rutgers, 1941
  > p. 49

  De betekenis van levensverhalen : theoretische beschouwingen en toepassingen in onderzoek en praktijk / Ernst Bohlmeijer, Lausanne Mies, Gerben Westerhof (redactie). - Houten : Bohn Stafleu van Loghum, 2007. - ISBN 978-90-313-4874-9
  > p. 85-99: Tegen de tijdstroom in : Het autobiografisch geheugen / I. Wessel

  De betooverde Weereld, zijnde een grondig ondersoek van 't gemeen gevoelen aangaande de Geesten, derselver Aart en Vermogen, Bewind en Bedrijf: als ook 't gene de Menschen door derselver kraght en gemeinschap doen : In Twee boeken / ondernomen van Balthasar Bekker. - Leeuwarden, 1691. - IV, p. 160-167
  De bevolking van Nederland in hare anthropologische samenstelling / L. Bolk. - Utrecht : Oosthoek, 1908
  De Beweging : algemeen maandschrift voor letteren, kunst, wetenschap en staatkunde. - Amsterdam : Versluys, 1905-1919
  Afgesplitsing van: De nieuwe gids. - ISSN 1872-6429
  Jaargang 4, 1908, 3: Multatuli en de romantiek / J. Prinsen J.Lz [. - Rotterdam : W.L. & J. Brusse, 1909]
  [1], [2], [3]
  De boerderijen in het gebied van de Noorder Afdeling en de Afdeling Uithuizen en Omstreken van de Groninger Mij. van Landbouw / P.J. Zandt. - Uithuizen, 1978
  [incl.: Kaarten als model van de ruimtelijke werkelijkheid / door C.G. Reinders]

  De boerderijen in het "Wold-Oldambt" : Scheemda, Midwolda, Ekamp, Meerland, Heiligerlee, Westerlee, Meeden / S.H. Albers [et al] (samenstelling) m.m.v. A. Klungel-Zoutman [et al]; H. Boer [et al] (tekstbijdragen); W. Meijer [et al] (foto's). - 2 delen. - Scheemda : Stichting Boerderijenboek "Wold-Oldambt", 1997. - ISBN 90-9011013-5
 • p. 221-227: Meeden in de Middeleeuwen / J. Molema

 • De Bosatlas van Nederland / [Wolters-Noordhoff Atlasproducties (redactie)]. - Groningen : Wolters-Noordhoff Atlasproducties, 2007. - ISBN 978-90-01-12231-7
  De Bourgondiërs : de Nederlanden op weg naar eenheid 1384-1530 / Wim Blockmans, Walter Prevenier; An Blockmans-Delva (selectie afbeeldingen en tekst bijschriften). - Monografieën over Europese cultuur, deel 2; Meulenhoff editie 1608. - Amsterdam/Leuven : Meulenhoff / Kritak, 1997. - ISBN 90-290-5528-6 / 90-6303-715-5
  De bouwgeschiedenis van het Muiderslot: een correctie op Berden / J.G.N. Renaud (in: Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond, 6e serie, Jrg. 7 (1954), nr. 5, p. 193-212)
  De briefwisseling van Constantijn Huygens, (1608-1687) / J.A. Worp. - Rijks geschiedkundige publicatiën. Grote serie 15, 19, 21, 24, 28, 32. - 's-Gravenhage : Martinus Nijhoff, 1911-1917
  Deel 1: 1608-1634, 1911
  Deel 2: 1634-1639, 1913
  Deel 3: 1640-1644, 1914
  Deel 4: 1644-1649, 1915
  Deel 5: 1649-1663, 1916
  Deel 6: 1663-1687, 1917

  De briefwisseling van Constantijn Huygens, (1608-1687) / J.A. Worp. - 's-Gravenhage : Martinus Nijhoff, 1911-1917
  De briefwisseling van Pieter Corneliszoon Hooft / P.C. Hooft; H.W. van Tricht (redactie); F.L. Zwaan (taalkundig raadsman en bewerker van de Hugeniana); D. Kuijper Fzn. (bewerker van de humaniora); F. Musarra (bewerker van de Italiana). - 3 delen. - Culemborg : Tjeenk Willink/Noorduijn, 1976-1979
  Deel 1: 1976
  Deel 2: 1977
  Deel 3: 1978

  De buitenlandsche politiek van Nederland / C. Smit. - 2 delen. - 's-Gravenhage : Boucher, 1945
  deel I: De Republiek der Vereenigde Nederlanden
  deel II: Het Koninkrijk der Nederlanden

  De burger en de volksschool : ervorming, Nederland 1780-1850 / Jan Lenders. - Sporen. - Nijmegen : SUN, 1988. - ISBN 90-6168-288-6
  scriptie Leiden

  De burger politieke blixem : flectere si nequeo superos, acheronta movebo / Bs. Bosch (redactie). - Leyden : P.H. Trap, 1800-1801
  band 1 (1-50)
  band 2 (51-112)
  Ten dele voortgezet als: De heer politieke blixem : flectere si nequeo superos, acheronta movebo
  Voortgezet als: De politieke blixem : procul a Jove, procul a fulmine [1801-1802]

  De burger van Delft : een schilderij van Jan Steen / Frans Grijzenhout, Niek van Sas. - Amsterdam : Rijksmuseum / Nieuw Amsterdam, 2006. - ISBN 90-8689-018-0
  De Carton- en Papierfabriek voorheen W.A. Scholten N.V. en de Nederlandse strocartonindustrie : gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Carton- en Papierfabriek voorheen W.A. Scholten N.V. te Groningen / D.J. Henstra, J. Sagel. - Groningen : Koninklijke Verenigde Drukkerijen Hoitsema, [1954]
  De Christelijke Gereformeerde Kerk van Nieuwe Pekela : in trouw "door God staande gehouden" in trouw gedenken / M. Drayer [et al]. - Amsterdam : Buijten & Schipperheijn, 1990. - ISBN 9060647491
  Uitgave t.g.v. het 80-jarig bestaan van de Christelijke Gereformeerde Kerk van Nieuw Pekela

  De constitutioneele vlieg / [door J.C. Hespe]. - Amsterdam : C. Romyn, 1798
  De constructie van het verleden : een inleiding in de theorie van de geschiedenis / Chris Lorenz. - Meppel : Boom, 1987. - ISBN 90-6009-753-X
  De cope : bijdrage tot de rechtsgeschiedenis van de openlegging der Hollands-Utrechtse laagvlakte = Contribution à l'histoire du droit du défrichement de la plaine hollandaise et d'Utrecht / Hendrik van der Linden. - Assen : Van Gorcum, 1956
  Bijlagen: Topografische kaart van Rijnland 1:50.000 - Kaart van het hoogheemraadschap Rijnland / J.J. Douw. - 2e dr. - 1687
  scriptie Utrecht. - 1955

  De correspondentie van Rhijnvis Feith, 1753-1824 : 'Zo als men aan gemeenzaame vrienden gewoon is te schrijven' / J.C. Streng (editor). - Epe : J.C. Streng, 1994
  De cultuur van middeleeuws Europa / Jacques Le Goff. - Amsterdam : Wereldbibliotheek, 1987. - ISBN 9028415211
  De dageraad der volksbevrijding : schetsen en tafreelen uit de socialistische beweging in Nederland / W.H. Vliegen. - 2 delen. - Amsterdam : Van Looy, 1905
  De dageraad van de emancipatie der katholieken : de Nederlandsche katholieken en de staatkundige verwikkelingen uit het laatste kwart van de achttiende eeuw / Marinus Josephus Maria van der Heijden. - Nijmegen : [De Koepel], 1947
  scriptie Nijmegen

  De dans om de gouden standaard : economisch beleid in de depressie van de jaren dertig / J.L. van Zanden. - Amsterdam : VU, 1988. - ISBN 90-6256-704-5
  Inaugurele rede Vrije Universiteit van Amsterdam

  De Dedemsvaart / L.F. Teixeira de Mattos; A. Déking Dura (voorwoord). - Zwolle : J.J. Tijl, 1903
  De democraten / [Isaac Gogel, Willem Anthonie Ockerse (redactie)] . - Utrecht : Wilt en Altheer [etc.], 1796-1798?
  De Democraten, 1796-1798 : een politiek weekblad in roerige tijden / Allard de Buijzer. - [s.l.] : [s.n.], 2011
  herziene versie
  scriptie Universiteit van Amsterdam

  De denker. - Te Amsteldam, : by K. van Tongerlo en F. Houttuin, 1763-1774
  Voortgezet als: De Nederlander [1775-1779]

  De directe belastingen in het sticht Utrecht aan deze zijde van den Ysel tot 1528 / J.G. Avis. - Utrecht : Bijdragen Instituut Middeleeuwse geschiedenis Rijksuniversiteit Utrecht, 1930. - Deel XV. - Dissertatie
  De dirigenten van de herinnering : musealisering en nationalisering van de volkscultuur in Nederland 1815-1940 / Ad de Jong. - Nijmegen/[Arnhem] : SUN / Nederlands Openluchtmuseum, 2001. - ISBN 90-5875-022-1
  De Diversitate Temporum - De Theoderico I - Episcopo Mettensi : Codex Hannoveranus 712A / Alpertus Mettensis; C. Pijnacker Hordijk (ed.). - Leiden : A.W. Sijthoff, 1908
  De Dollard of Geschied-, Aardrijks- en Natuurkundige beschrijving van dezen boezem der Eems / Goswin Acker Stratingh, Gerardus Azings Venema. - Groningen : J. Oomkens - B.J. Schierbeek, 1855
  (Herdruk 1979).

  De donkere poort : een boek, behelzende tal van persoonlijke herinneringen van vooraanstaande mannen, stemmingsbeelden, indrukken, beschouwingen, belangrijke en onbelangrijke gebeurtenissen, verhalen en anecdoten over Nederland in de jaren 1914-1918 / P.H. Ritter Jr.. - 2 delen. - 's-Gravenhage : Daamen, [1931]
  De doordringing van het schrift in de samenleving in Holland en Zeeland tijdens graaf Floris V / J.W.J. Burgers, E.C. Dijkhof en J.G. Kruisheer (in: Wi Florens ..., p. 191-211)
  De Drenten en hun taal : terreinverkenningen inzake de dialectgeografie van Drente / Jan Naarding. - Teksten en studieën op het gebied van taal, stijl, en letterkunde, deel 11. - Assen : Van Gorcum, 1948
  scriptie 1947 Groningen met titel: Terreinverkenningen inzake de dialectgeografie van Drente

  De droom van de revolutie : nieuwe benaderingen van het Patriottisme / H. Bots en W.W. Mijnhardt (redactie). - Amsterdam : De Bataafsche Leeuw, 1988. - ISBN 90-6707-149-8
  De duizelingwekkende jaren : Europa 1900-1914 / Philipp Blom. - Vertaald uit Engels door Toon Dohmen: The Vertigo Years : Change and Culture in the West 1900-1914. - Amsterdam : De Bezige Bij, 2010. - ISBN 978-90-234-4060-4
  De dynamiek van religie en cultuur : geschiedenis van het Nederlands katholicisme / Marit Monteiro, Gerard Rooijakkers, Joost Rosendaal (redactie). - Kampen : Kok, 1993. - ISBN 90-242-6972-5
  Uitgegeven bij gelegenheid van het afscheid van Mathieu Spiertz als gewoon hoogleraar in de Geschiedenis van het Nederlands Katholicisme aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, 2 juli 1993

  > p. 261-281: Geloof en Revolutie : De Nederlandse katholieken en oecomenisch christen-radicalisme / Joost Rosendaal
  De economische geschiedenis van Nederland / J.H. van Stuijvenberg (redactie). - Groningen : Wolters-Noordhoff, 1979. - ISBN 90-01-82380-7
  2e druk

 • p. 79-118: De zeventiende eeuw / P.W. Klein

 • p. 119-156: De achttiende eeuw / J.A. Faber

 • p. 157-201: De Patriotse-Bataafse-Franse tijd (1780-1813) / H.F.J.M. van den Eerenbeemt

 • p. 218-260: De negentiende eeuw. Deel 2, De periode 1814-1914 / Th. van Tijn

 • De economische ontwikkeling van de landbouw in Groningen 1800 - 1910 : een kwalitatieve en kwantitatieve analyse / Peter R. Priester. - AAG bijdragen, 31; ISSN 0511-0726; Historia agriculturae, 24; ISSN 0439-2027. - Wageningen : Landbouwuniversiteit, 1991. - ISBN 90-367-0281-X
  scriptie Wageningen

  De economische ontwikkeling van de Nederlandse landbouw in de negentiende eeuw, 1800-1914 / Jan Luiten van Zanden. - A.A.G. bijdragen, 25; ISSN 0511-0726, ISBN 90-6194-494-5; HES Studia Historica, 13. - Wageningen : Landbouwhogeschool, 1985
  Rugtitel: De Nederlandse landbouw 1800-1914
  scriptie Wageningen

  De economische situatie van de Veenkoloniën en Oostelijk Groningen in verleden, heden en toekomst / Jurgen Engbert Duintjer. - Veendam : Kamer van Koophandel en Fabrieken voor de Veenkoloniën en Oostelijk Groningen, 1976
  Jaarrede

  De economist : tijdschrift voor alle standen, tot bevordering van volkswelvaart, door verspreiding van eenvoudige beginselen van staatshuishoudkunde. - Dordrecht : Kluwer Academic Publishers, 1852-.... . - ISSN 0013-063X
  uitgever later: Springer

 • 1926, 75, nr 1, p. 834-853: Emmen / M.J.W. Roegholt

 • De eendracht van het land : cultuurhistorische studies over Nederland in de zestiende en zeventiende eeuw / J.D.M. Cornelissen. - Amsterdam : De Bataafsche Leeuw, 1987. - ISBN 90-6707-147-1
  [incl. een essay over leven en werk door E.O.G. Haitsma Mulier en A.E.M. Janssen]

 • 177-206: Rembrandt – De eendracht van het land. Een historische studie / J.D.M. Cornelissen

 • De eendracht van het land, 1641 : een schilderij van Rembrandt en een tijdvak / J.A. van Hamel. - Amsterdam : Van Kampen, [1945]
  De gids : nieuwe vaderlandsche letteroefeningen. - Amsterdam : G.J.A. Beijerinck, 1837-.... . - ISSN 0016-9730
  44, deel 108 nr 3, p. 53-91

  De eenheid & de delen : zuilvorming, onderwijs en natievorming in Nederland, 1850-1900 / Henk te Velde, Hans Verhage (redactie). - Amsterdam : Het Spinhuis, 1996. - ISBN 90-5589-041-3
 • Inleiding / Henk te Velde, Hans Verhage. - p. 1-12

 • De eenwording van Nederland : schaalvergroting en integratie sinds 1800 / Hans Knippenberg, Ben de Pater. - Nijmegen : SUN, 2002. - ISBN 90-6168-286-X
  7e druk, 2011
  Eerste druk, 1988

  De eerste gouden eeuw : Handel en scheepvaart in de vroege middeleeuwen / Luit van der Tuuk. - Utrecht : Omniboek, 2011. - ISBN 9789059776517
  De eerste Groninger tramway-maatschappij : de geschiedenis van de paardetram in de Veenkoloniën / R.G. Klomp; H.J.A. Duprac (voorwoord). - Stadskanaal : Roorda, 1980. - ISBN 90-70171-05-8
  De eeuw van de grondwet : grondwet en politiek in Nederland, 1798-1917 / N.C.F. van Sas, H. te Velde (redactie) m.m.v. M. van Heteren [et al.]. - Deventer : Kluwer / Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving, 1998. - ISBN 90-268-3326-1
  > p. 20-44: Revolutie, republiek en constitutie : De ideologische context van de eerste Nederlandse Grondwet / W.R.E. Velema > p. 96-112: Klassieke grondrechten / C.J.H. Jansen

  De eeuw van het geluk : Nederlandse opvattingen over geluk ten tijde van de Verlichting, 1658-1835 / Peter Buijs. - Hilversum : Verloren, 2007. - ISBN 978-90-6550-999-4
  scriptie Universiteit Utrecht

  De eigenbaat / Bernardus Bosch. - Amsterdam : M. de Bruyn, 1785
  De eigenbaat : parodie / [Johannes Kinker]. - [S.l.], 1785
  [Parodie op 'De eigenbaat' / Bernardus Bosch]

  De eindeloze jaren zestig : geschiedenis van een generatieconflict / Hans Righart. - Amsterdam : De Arbeiderspers, 1995. - ISBN 90-295-3471-0
  De emotiemarkt : De toekomst van de belevenismarkt / Susanne Piët. - [Amsterdam etc.] : FT Prentice Hall, 2003. - ISBN 9043008052
  De episode van de vernieuwing onzer poëzie, (1880-1894) / Anthonie Donker [pseudoniem van Nicolaas Anthony Donkersloot]. - Utrecht : De Gemeenschap, 1929
  scriptie Utrecht
  De Europese stad in de middeleeuwen / Edith Ennen. - Vertaling van "Die europäische Stadt des Mittelalter". - Haarlem : Fibula-Van Dishoeck, 1978. - ISBN 9022845176
  De expansie van het Nederlands / Marius Valkhoff. - Bibliotheek voor weten en denken, no. 20. - Den Haag : Leopold, 1941
  3e druk 1946
  De familie Van Voorne en haar heerlijkheid / J.C. Kort (in: De Nederlandsche Leeuw, Jrg. 125 (2010), nr. 2/3, p. 30-37)
  De fatale staat : Over de politiek noodzakelijke verzoening met tragiek / P.H.A. Frissen. - Amsterdam : Van Gennep, 2013. - ISBN 978-94-6164240-0
  De Franeker universiteitsbibliotheek in de zeventiende eeuw : beleid en belang van een academiebibliotheek / Jos. M.M. Hermans, Lydia Wierda, Goffe Jensma, Jacob van Sluis (redactie). - FA, nr. 997. - Hilversum : Verloren, 2007. - ISBN 978-90-6550-997-0
  Bundeling van bewerkte lezingen gehouden tijdens het colloquium "Nut en nadeel van een academiebibliotheek", september 2005

  De Franken : hun optreden in het licht der historie / D.P. Blok. - Fibulareeks, 22. - Bussum : Fibula-Van Dishoeck, 1968.
  De Franken in België en Nederland : heersers in de vroege middeleeuwen / Luit van der Tuuk. - [gebaseerd op: Koningen en krijgsheren : de Franken in de Lage Landen. - Kampen : Omniboek, 2009]. - Utrecht : Omniboek, [2016]. - ISBN 978-94-0190912-9
  De Franken in Nederland / D.P. Blok. - Grote Fibula serie. - Bussem : Fibula-Van Dishoeck, 1974. - Tweede herziene druk. - ISBN 90-228-3997-4
  3e druk. - Fibula-reeks. - 1979. - ISBN 90-228-3739-4

  De Franken van hun eerste optreden tot de dood van Childerik / W.J. de Boone. - Amsterdam, 1954
  De Fries : Op zoek naar de Friese identiteit / Erik Betten. - Leeuwarden, Wijdemeer, 2013. - ISBN 9789082073812
  De Friesch-Drentsche stakingen : de opstand in polder en veen / P.R. Harkema. - Amsterdam : NAS, 1925
  De Friesche Beweging / H. G. Cannegieter Dzn.. - Handboekjes 'Elck 't beste'. - Amsterdam : Maatschappij voor goede en goedkoope lectuur, 1917
  De Friesche kleihoeve : bijdrage tot de geschiedenis van den cultuurgrond vooral in Friesland en Groningen met veertien kaarten / O. Postma. - Leeuwarden : Noord-Nederlandsche Boekhandel, 1934
  De Friese Beweging in het tijdvak der beide wereldoorlogen / Gjalt Reinder Zondergeld. - [S.l.] : [s.n.], 1978
  Proefschrift Groningen

  De Friese huizen van de Duitse orde : Nes, Steenkerk en Schoten en hun plaats in het middeleeuwse Friese kloosterlandschap / Johannes Adriaan Mol. - Fryske Akademy, nr. 739; Fryske histoaryske rige, nr. 6. - Ljouwert [Leeuwarden] : Fryske Akademy, 1991. - ISBN 90-6171-739-6
  De Friese spagaat : een Friese canon, Nationaal Historisch Museum en twee eeuwen Friese identiteit en historisch besef in Nederland / Tico Koopmans. - [S.l.] : Tico Koopmans, [2009]
  De Friese Waterlinie : toneel des oorlogs rond Lende en Kuunder / Meindert Schroor; Pieter de Jong, Geert Lanting (redactie); Karin Sjoukes, Nicolette Hartong, Pieter de Jong, Geert Lanting, Sietske Bloemhoff (werkgroep Friese Waterlienie); Pieter de Jong, Klazien Schroor, Nicolette Hartong, Sjoerd Kooiman, Geert Lantiga (foto's); Sape Jan Rosema, Kees Stuurman (kaarten). - SSR, 133. - Berkoop [Oldeberkoop] : Stichting Stellingwarver Schrieversronte, 2008. - ISBN 978-90-6466-142-6
  De Friezen : de vroegste geschiedenis van het Nederlandse kustgebied / Luit van der Tuuk. - Utrecht : Omniboek, 2013. - ISBN 978-94-0190-166-6
  De Friezen en hun taal : een onderzoek naar de lees- en spreekgewoonten in Friesland en naar de houding ten aanzien van het Fries / L. Pietersen. - Fryske Akademy, nr. 350. - Drachten : Laverman, 1969
  De Friezen gedenken zijn wonderbare daden... : De functie van wonderen in de Friese kersteningstijd / Jeannette Nieuwland. - Utrechtse Historische Cahiers jrg. 12, nr.1. - ISSN 0169-5886. - Utrecht : Instituut voor Geschiedenis, 1991
  De Frisia et Frisiorum republica / Ubbo Emmius. - Leiden, 1926
  De Fryske heide yn kultuer : petearen en reizen mei domeny J.A. Visscher to Ljouwert / J.P. Wiersma, J.A. Visscher. - Leeuwarden : Visscher, 1926
  De Fryske taalatlas 2011 : Fryske taal yn byld = Friese taal in beeld / Provinsje Fryslân. - Leeuwarden : Provincie Fryslân, 2011
  De Fryslannen / Piet Hemminga, Hajo van Lengen, Thomas Steensen, Sytze T. Hiemstra; Ynterfryske Rie. - [S.l.]/Ljouwert [Leeuwarden] : Fryske Rie / Afûk, 2008. - ISBN 978-90-6273-773-4
  [kaart fan Grut Fryslân / Kerst Huisman]

  De GADO op weg, 1925-1985 : [60 jaar Groninger autobusdienst onderneming in woord en beeld] / Huib Volker. - Groningen : Technipress, [1985]
  De Gelderse steenindustrie en het geslacht Arntz / J.J. Hooft van Huysduynen, W.P. Thijsen. - Assen : Van Gorcum, Hak & Prakke, [1957]
  Uitgave tgv 75- resp. 85-jarig bestaan der steenfabrieken De Roodvoet en De Lunenburgerwaard te Wijk bij Duurstede

  De gemaskerde God : François HaverSchmidt en het Oera Linda-boek / Goffe Jensma. - FA nr. 973. - Zutphen : Walburg Pers, 2004. - ISBN 90-5730-344-2
  Scriptie

  De gemeente Eenrum : historie van drie dorpen / W. Duinkerken. - Veenwouden : [s.n.], 1982
  De geneeskunde in den dienst der Oost-Indische Compagnie in Nederlandsch-Indië / D. Schoute. - Amsterdam : De Bussy, 1929
  De Gereformeerde kerk in de Ommelanden tusschen Eems en Lauwers, (1595-1796) / Geert Aeilco Wumkes. - Groningen : Noordhoff, 1904
  scriptie Groningen
  Fotomechanische herdruk:
  De Gereformeerde Kerk in de Ommelanden tusschen Eems en Lauwers (1595-1796) / Geert Aeilco Wumkes. - Groningen : H.D. Tjeenk Willink / Bouma's Boekhuis, 1975. - ISBN 90-6243-001-5

  De Gereformeerde Zede / R. Schippers. - Kampen : Kok, 1955
  De gereformeerden en Oranje tijdens het eerste stadhouderloze tijdperk = Les Réformés et Orange pendant le premier gouvernement républicain sans stathouder / Maximiliaan Theodoor uit den Bogaard. - Groningen, Djakarta : J.B. Wolters, 1954. - Ook verschenen als: Historische studies / uitg. vanwege het Instituut voor Geschiedenis der Rijksuniversiteit te Utrecht, ISSN 0924-9060 ; 3. - Proefschrift Utrecht 1955
  De geschiedenis van de Leidsche lakenindustrie / N.W. Posthumus. - 3 delen. - 's-Gravenhage : Martinus Nijhoff, 1908-1939 deel I: De Middeleeuwen (veertiende tot zestiende eeuw). - (1908)
  deel II, III: De Nieuwe Tijd (zestiende tot achttiende eeuw). De lakenindustrie en verwante industrieën. - (1939)

  De geschiedenis van de n.v. stoomtramwegmaatschappij "Oldambt-Pekela" / J.S. Giezen. - Scheemda : Actief, 1982
  De geschiedenis van de Overijsselse kanalen : geschiedenis van de N.V. Overijsselsche Kanalisatie Maatschappij en haar rechtsopvolger de N.V. Maatschappij Overijsselsche Kanalen (1850-1989) / A. Smolders; T. Hettema (voorwoord). - Rijkswaterstaat-serie, 50. - [Zwolle] : Rijkswaterstaat, 1989
  De geschiedenis van de VOC / Femme S. Gaastra. - Zutphen : Walburg Pers, 1991. - ISBN 90-6011-732-8
  Uitgebreide, bewerkte versie van eerste druk: m.m.v. Ellen Haselhoff Lich Kasteleijn. - Haarlem/Antwerpen : Fibula-Van Dishoeck / Standaard, 1982. - ISBN 90-228-3838-2

  De geschiedenis van de vooruitgang / Rutger Bregman. - Amsterdam : De Bezige Bij, 2013. - ISBN 978-90-234-7754-9
  De geschiedenis van den Nederlandschen handel tot den val der Republiek / Hendrik C. Diferee. - 2 delen. - Amsterdam : Akkeringa, 1908
  De geschiedenis van het Damsterdiep. Tentoonstelling [...], georganiseerd door de Vereniging van Vrienden van het Museum voor Groningse Geschiedenis, z.pl. z.j. / G.S. Overdiep et al.. - [Groningen 1995]
  De geschiedenis van het Departement "Wildervank" der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 1837-1987 / N.H. Smit. - Wildervank : Departement "Wildervank" der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 1987
  De geschiedenis van het Huis van Oranje-Nassau / N. Japikse. - 2 delen. - Den Haag : Zuid-Hollandsche Uitgevers Maatschappij, 1937-1938
  De geschiedenis van Nederland. - Amsterdam : Bakker, 2004-
 • deel 2, 2009: In de marge van de beschaving : de geschiedenis van Nederland, 0-1100 / Marco Mostert. - ISBN 978-90-351-2774-6

 • deel 3, 2010: Metropolen aan de Noordzee : de geschiedenis van Nederland, 1100-1560 / Wim Blockmans. - ISBN 978-90-351-2775-3

 • deel 4, 2004: De last van veel geluk : de geschiedenis van Nederland, 1555-1702 / A.Th. van Deursen. - ISBN 90-351-2627-0

 • deel 10, 2013: Nederland en het poldermodel : sociaal-economische geschiedenis van Nederland, 1000-2000 / Maarten Prak, Jan Luiten van Zanden. - ISBN 978-90-351-2780-7

 • De geschiedenis van Nederland in onzen tijd / J.A. de Bruyne. - 6 delen. - Schiedam : Dupont, 1912-1918
  Deel 1: 1848-1853
  Deel 2: 1853-1862
  Deel 3: 1862-1872
  Deel 4: 1872-1883
  Deel 5: 1883-1888
  [Deel 6]: Staatkundige geschiedenis van Nederland in onzen tijd : 1887-1917 / J.A. de Bruyne en N. Japikse. - Leiden : Sijthoff, 1918
  De geschiedenis van Noordwolde / [Titus de Boer, Andries Meyer (samenstelling, redactie); Han Wielick (vooronderzoek)]. - Noordwolde : Het Compagnonshuis, 1984. - ISBN 90-9000634-6
  De geschiedenis van Tiel / E.J.Th.A.M.A. Smit, H.J. Kers. - Tiel : Vereniging Oudheidkamer voor Tiel en omstreken, 2007. - ISBN 9080376728
  De geschiedenis van Westerwolde. - 7 delen. - Groningen : Stichting Gebroeders Hesse Fonds / Van Dijk & Foorthuis Regio-PRojekt, 1991-1998
 • 1: Het landschap / J.J. Delvigne en G.J. Koopman. - 1991. - ISBN 90-5280-218-1

 • De geschiedenissen kerckelyck ende wereldtlyck van Friesland Oost ende West; beginnende van d'eerste geheuchenis ende vol-trocken tot op het iaar na Christi geboorte CICICLXXXIII / Christianum Schotanum. - Tot Franeker, : by Ian Boudewyns Wellens, 1658
  De geschriften van Harm Tiesing over den landbouw en het volksleven van oostelijk Drenthe / C.H. Edelman (verzameld en samengevat). - Assen : Van Gorcum, 1943
  De gids : nieuwe vaderlandsche letteroefeningen. - Amsterdam : Amsterdam : G.J.A. Beijerinck, 1837-....
  Later uitgeven door: Amsterdam : P.N. van Kampen; Amsterdam : Meulenhoff; Vanaf 2005 uitgegeven door: Amsterdam : Balans; m.i.v. voorjaar 2012 uitgegeven door: De Groene Amsterdammer
 • Jrg. 8, 1844, p. 7-26, 208-216, 391-423, 585-595 en 599-609: Het Rijks-museum te Amsterdam / E.J. Potgieter. - Mengelingen
 • Jrg. 11, 1849, p. 203-223, 383-396: Herinneringen uit mijne kinderjaren / H.W. Warnsinck
 • Jrg. 35, 1871, p. 281-329: De hoog venen en het veenbranden / J.M. Bemmelen

 • Jrg. 40, 1876, nr 2, p. 92-93: Het Collegie der scavanten te Utrecht / J. Hartog
 • Jrg. 42, 1878, nr 1, p. 85: De zegepraal der hervorming te Amsterdam / D.C. Meijer Jr
 • Jrg. 49, 1886, p. p. 28-83: Middeleeuwsch Nederland / P.J. Muller
 • Jrg. 72, 1908, nr IV, p. 521-540: Holland onder de regeering van graaf Floris V. 1256-1296 / Otto Oppermann
  tevens als 'Holland unter Graf Florens V. (1256-1296)', Studium Lipsiense Ehrengabe Karl Lamprecht, (1909) p. 100-121)

 • Jrg. 108, 1944, p. III, 32-47: Hugo de Groot en de Friesche gewesten / S.J. Fockema Andreae
 • Jrg. 134, 1971, p. 489-499: Bernardus Bosch : Nutsfiguur, schrijver en politicus / H.F.J.M. van den Eerenbeemt
 • Jrg. 134, 1971, p. 505-515: De politieke actie van een bewuste publieke opinie / H. de Lange
 • De grietenij Idaarderadeel : schets van de ontwikkeling van een Fries plattelandsbestuur / M.P. van Buijtenen. - Dokkum : Kamminga, 1947
  De glimlachende sfinx : kernvragen in de geschiedenis / H.W. von der Dunk. - Amsterdam : Bakker, 2011. - ISBN 978-90-351-3638-0
  De God van Augustinus en het geheim van de gesluierde vrouw : Enkele passages in een traktaat over de Drieëenheid / A. Demyttenaere (in: Vrouw, familie en macht : bronnen over vrouwen in de Middeleeuwen / Marco Mostert (red.) [et al.]. - Amsterdamse historische reeks. Grote serie, deel 11. - Hilversum : Verloren, 1990. - ISBN 9065502319; p. 195-234)
  De Gouden Eeuw van het fluitschip / André Wegener Sleeswyk. - [Franeker : Van Wijnen], 2003. - ISBN 90-5194-259-1
  De Graven van Vlaanderen : 861-1384 / Edward De Maesschalck. - Leuven : Davidsfonds Uitgeverij, 2012. - ISBN 978-90-5826-901-0
  De Grietman Rudolf de Mepsche : historisch-juridische beschouwingen over een reeks crimineele processen, gevoerd in 1731 in den rechtstoel Oosterdeel-Langewold / Gerard Matthijs Cohen Tervaert. - 's-Gravenhage : Mouton, 1921
  scriptie Leiden

  De groene Amsterdammer : weekblad voor Nederland. - Amsterdam : Van Holkema & Warendorf, 1925- . - ISSN 0017-4483
 • 2012-12-05: De meest geweldige show op aarde : Essay Bestaat het kapitalisme wel? / Koen Haegens
 • 2013-01-09: Meer dan een zinsbegoocheling : Het kapitalisme heeft toekomst / Koen Haegens

 • De grondslag van de Friese vrijheid / Maria Petrus Van Buijtenen. - Assen : Van Gorcum, 1953.
  De Groninger schansenkrijg : Drente als strijdtoneel : De strategie van graaf Willem Lodewijk, 1589-1594 / G. Overdiep. - Groningen : Wolters-Noordhoff, 1970
  De Groninger Veenkoloniën : Een sociaal-geografische studie / Hendrik Jakob Keuning. - Groningen : Van Dijk & Foorthuis Regio Projekt, 1989. - ISBN 90-5028-011-0
  scriptie Rijksuniversiteit Utrecht: Amsterdam : H.J. Paris, 1933

  De grote Amerikashow : populisme en wantrouwen in een gespleten land / Tom-Jan Meeus; [Henrieke Korten (tekstred.); Ansfried Scheifes (reg.)]. - [Amsterdam] : Nieuw Amsterdam, 2012. - ISBN 978-90-468-1231-0
  De Grote Friese Oorlog : Partijstrijd in de Friese landen: 1413-1422 / Eise Engelsma. - 2010
  De grote mythen van de wereld / Sergius Golowin, Mircea Eliade, Joseph Campbell [et al]. - Leuven, Kampen : Davidsfonds/Kok, 1999. - ISBN 9058260208, 9043500852
  De haard in ons volksleven / D.J. van der Ven. - [Bergen op Zoom] : [Haardenfabriek De Schelde], [1951]
  De Haarlemse brouwindustrie vóór 1600 / Jacques Cornelis van Loenen. - Amsterdam : Jasonpers / Universiteitspers, [1950]
  scriptie Universiteit van Amsterdam

  De handelsfunctie van Tiel in de periode late negende eeuw tot en met het begin van de elfde eeuw : Een historisch-archeologische verkenning aan de hand van vier stadskernopgravingen in de binnenstad van Tiel / J.W.M. Oudhof. - Amsterdam : (ongepubliceerde doctoraalscriptie UvA), 1996
  De Hanze en Vlaanderen / J.H.A. Beuken. - Maastricht : E. van Aelst, 1950
  De hartslag van het leven : studies over de Republiek der Verenigde Nederlanden / A.Th. van Deursen; G.J. Schutte [et al.] (samenstelling). - Amsterdam : Bakker, 1996. - ISBN 90-351-1780-8
  Feestbundel ter gelegenheid van het emeritaat van Van Deursen

 • p. 13-87: De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden (1588-1780) / A.Th. van Deursen

 • De heer Janus Janus-zoon : 1798-1801 : suum cuique / [Bernardus Bosch] (redactie). - Den Haag : J.L. van Laar Mahuet en Comp., 1801-1802
  61 nummers

  De Heer Politieke Blixem : flectere si nequeo superos acheronta movebo / Bs. Bosch (redactie). - Den Haag : J.L. van Laar Mahuet en comp, 1801-1802
  Waarschijnlijk afgesplitst van: De Burger Politieke Blixem : flectere si nequeo superos acheronta movebo

  De Heeren van den Raede : biografieën en groepsportret van de raadsheren van het Hof van Friesland, 1499-1811 / O. Vries, B.S. Hempenius-Van Dijk, P. Nieuwland en P. Baks. - Hilversum/Leeuwarden : Verloren / Ryksargyf, 1999. - ISBN 90-6550-076-6
 • p. 17-46: 1499-1515: ‘gesteld in Freslant dar man hof ende stat onderhalden sal' / P. Baks

 • p. 47-107: 1515-1578: “totten regiment en justitie van dese landen” / O. Vries

 • p. 109-177: 1578-1795: “tot ’s lands dienst en bevordering van rechts saken” / B.S. Hempenius-Van Dijk

 • p. 179-419: Biografieën / P. Baks, O. Vries en P. Nieuwland

 • De Heerlijkheid Hoogersmilde oftewel Vervening van het Drentse veen door de "Hollandsche Compagnie der Dieverder en Leggeler Smilderveenen" / W. Koning. - [s.l.], [s.n.], [z.j.]
  De heidedorpen in de Noordelijke Wouden : historisch-sociologische studie / J.J. Spahr van der Hoek. - Wâldrige, 8; Fryske Akademy, [177]. - Drachten : Laverman, 1960
  De Heidense Middeleeuwen / Ludo Milis (red.). - Bibliothèque de l'Institut Historique Belge de Rome, 32; ISSN 0073-8522. - Bruxelles/Rome : Institut Historique Belge de Rome, 1991. - ISBN 90-72100-49-2 (Brepols), 90-242-6153-8 (Kok)
  The pagan Middle Ages / ed. by Ludo J.R. Milis ; transl. [from the Dutch] into English by Tanis Guest. - Woodbridge : The Boydell Press, 1998. - ISBN 085115638X

 • p. 19-46: De missionering / M. de Reu
 • p. 47-68: Het getuigenis van de archeologie / A. Dierkens
 • p. 69-89: In het schemergebied tussen het leven en de dood / C. Lebbe
 • De hel van Jipsinghuizen : 1924-1939: werkverschaffing in Groningen / Cees Stolk. - Scheemda : Meinders, 1988. - ISBN 90-72672-04-6
  2de druk, 1989

  De heren als dienaren en de dienaar als heer : het stadhouderlijk stelsel in de tweede helft van de achttiende eeuw / A.J.C.M. Gabriëls. - Hollandse historische reeks, 14. - 's-Gravenhage : Stichting Hollandse Historische Reeks, 1990
  scriptie Leiden

  De heren van Amstel 1105-1378 : Hun opkomst in het Nedersticht van Utrecht in de twaalfde en dertiende eeuw en hun vestiging in het hertogdom Brabant na 1296 / Th.A.A.M van Amstel. - Hilversum : Uitgeverij Verloren, 1999. - ISBN 9065502998
  De heren van Kuyc, 1096-1400 / Jacobus Albertus Coldeweij. - Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland, 50. - Tilburg : Stichting Zuidelijk Historisch Contact, 1981
  De herontdekking van Nederland : over vaderlandse mentaliteiten en rituelen / Herman Pleij. - Amsterdam : Prometheus, 2003. - ISBN 90-446-0312-4
  De historie van boerderijen en molens in de gemeente Appingedam / J.E. Emmelkamp (red.). - Bedum 2005
  De historie van Warffum, Breede en Rottumeroog / W. Duinkerken (red.), J.F. Meijer, J.P.J. Knol, G.G. Reinders [et al]. - Hoogezand : Stubeg, 1989
  De historie van Weststellingwerf : uit het land van de griffioen / M.H. de Vries. - Weststellingwerf : Service-club Weststellingwerf, 1977
  De Hollanders en de Drentse hoogvenen / J. Stienstra. - Vries : J. Stienstra, 1982
  scriptie M.O.-Geschiedenis Noordelijke Leergangen

  De Hollandsche Compagnie en haar opvolgsters : een overzicht van de geschiedenis van de Hollandsche Compagnie, een samenwerkingsverband van Hollandsche investeerders met als doel de vervening van het Hollandsche Veld in Drenthe, gevolgd door een beschrijving van de organisaties die uit haar activiteiten ontsproten zijn : een studie / Albert Metselaar. - Geschiedenis van het Hollandsche Veld, 1. - [Hoogeveen] : Metselaar, 1988
  De Hollandsche handelscompagnieën der zeventiende eeuw : hun ontstaan, hunne inrichting / S. van Brakel. - 's-Gravenhage : Nijhoff, 1908
  scriptie Universiteit van Amsterdam
  De Hollandsche schilderkunst in de negentiende eeuw / G.H. Marius. - 's-Gravenhage : Nijhoff, 1920
  2e geheel herziene druk
  De Hollandsche schilderkunst in de zeventiende eeuw / W. Martin. - 2 delen. - Amsterdam, J.M. Meulenhoff, 1935-1936
  deel 1: Frans Hals en zijn tijd : onze 17e eeuwsche schilderkunst in het algemeen, in hare opkomst en rondom Frans Hals
  deel 2: Rembrandt en zijn tijd : 17e eeuwsche schilderkunst in haren bloeitijd en nabloei
  De Hollandse graanhandel, 1470-1570 : koren op de Amsterdamse molen / [Milja van Tielhof]. - Hollandse historische reeks, 23. - Den Haag : Stichting Hollandse Historische Reeks, [1995]. - ISBN 90-72627-15-6
  scriptie Leiden

  De hooge veenen en het veenbranden / G.A. Venema. - Landbouw-boekjes, [no. 3]. - Haarlem : Kruseman, 1855
  De hunebedden in Nederland (met atlas) / A.E. van Giffen. - 2 delen in 1 band. - Utrecht : Oosthoek, 1925-1927
  Deel 1: Tekst. - 1925
  Deel 2: Tekst. - 1927
  Deel [3]: Atlas. - 1926

  'De huysbou' : a reconstruction of an unfinished treatise on architecture, town planning and civil engineering by Simon Stevin / Charles van den Heuvel; D. Gardner [et al.] (vertaling uit Nederlands). - History of science and scholarship in the Netherlands, vol. 7; ISSN 1569-3481. - Amsterdam : Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, 2005. - ISBN 90-6984-432-X
  De hydrologie van hoogveensystemen : uitgangspunten voor het beheer / J.G. Streefkerk, W.A. Casparie. - Staatsbosbeheer, 1987-19. - Utrecht : Staatsbosbeheer, 1987
  De in de Veenkoloniën bestaande verplichtingen en rechten der gemeente Groningen / H.E. Grommers. - [S.l.] : [s.n.], 1959
  De industrialisatie in Nederland tussen 1850 en 1914 / J.A. de Jonge; W.J. Wieringa (ten geleide). - Nijmegen : Socialistische Uitgeverij Nijmegen, [1976]. - ISBN 90-6168-517-6
  scriptie Amsterdam VU. - Amsterdam : Scheltema en Holkema, 1968

  De ingenieur : orgaan der Vereeniging van Burgerlijke Ingenieurs : weekblad gewijd aan de techniek en de economie van openbare werken en nijverheid. - 's-Gravenhage : De Vereeniging van Burgerlijke Ingenieurs, 1886-.... . - ISSN 0020-1146
  uitgevers opeenvolgend: Utrecht : Oosthoek's Uitgeversmij; Amsterdam : Veen Magazines

 • 1933, 48, p. 241-252: Rationeele turfproductie / R. Sijbolts

 • De instellingen van de middeleeuwen : Geschiedenis van de westerse staatsinstellingen van de Ve tot de XVe eeuw / R.C. van Caenegem. - 2 delen; Deel 1: De eerste Middeleeuwen (5de-11de eeuw), Deel 2: De tweede Middeleeuwen (12de-15de eeuw). - Gent : Wetenschappelijke uitgeverij en boekhandel / Story Scientia, 1978
  De intellectuele verleiding : Gevaarlijke ideeën in de politiek / Frits Bolkestein. - Amsterdam : Bakker, 2011. - ISBN 978-90-351-3667-0
  De invloed der vrouwen op de vier tijdperken des levens : in vier zangen / M. Westerman. - Amsterdam : M. Westerman, 1816
  De Jacobskerk te Zeerijp / w.J. van Neck. - Eenum 1992
  De joodse gemeenschap van Veendam-Wildervank, Muntendam an Meeden / R.C. Hage, J.H. de Vey Mestdagh; Werkgroep Historie Joodse Gemeente Veendam, Wildervank, en Muntendam. - Bouwstoffen voor de geschiedenis van de joden in Groningen, deel 3. - Groningen : Stichting Vrienden van het Rijksarchief in Groningen, 1985. - ISBN 90-800057-1-1
  De jeugd van Isaäc Da Costa (1798-1825) / W.G.C. Byvanck. - 2 delen. - Leiden : S.C. van Doesburgh, 1894-1896
  Titelpaginakop: Hoofdstukken onzer geschiedenis
  De kaarten van Groningerland : de ontwikkeling van het kaartbeeld van de tegenwoordige provincie Groningen : met een lijst van gedrukte kaarten vervaardigd tussen 1545 en 1864 / J.J. Vredenberg-Alink. - Uithuizen : Bakker, 1974
  De kaas en de wormen : Het wereldbeeld van een zestiende-eeuwse molenaar / Carlo Ginzburg. - [Amsterdam] : Bert Bakker, 1981. - ISBN 9060198301
  De "Kamper-uien" ... import : benevens een overzicht der geschiedenis van Kampen's bloei en verval in vroegere eeuwen / J.H. Kok. - Kampen : Kok, 1936
  De kanon fan de fryske skiednis
  De kastelen van Floris V als instrumenten van zijn machtspolitiek / R.P. de Graaf (in: Wi Florens ..., p. 173-190)
  De kat uit het steenhuis : Archeozoölogisch onderzoek van een Laat-Middeleeuws steenhuis te Houwingaham (gemeente Reiderland, provincie Groningen) / J.T. Zeiler. - ArchaeoBone rapport 2008, nr. 62.
  De kathedralenbouwers : portret van de middeleeuwse maatschappij 980-1420 / Georges Duby; [vertaling uit Frans van Le temps des cathédrales. - Bibliothèque des histoires. - Parijs : Gallimard, 1976 door Ger Groot]. - Amsterdam : Elsevier, 1984. - ISBN 90-10-04943-4
  De katholieke Nederlandsche geschiedschrijving in de XVIe en XVIIe eeuw over den opstand / door Bernard Antoon Vermaseren. - Maastricht : Gebrs. Van Aelst, 1941
  proefschrift Nijmegen

  De Katholieke Staatspartij in haar oorsprong en ontwikkeling geschetst / J.H.J.M. Witlox. - 3 delen. - 's-Hertogenbosch : Teulings (later: Bussum : Brand), 1919-1969
  De katholieke zuil in Europa : een vergelijkend onderzoek naar het ontstaan van verzuiling onder katholieken in Oostenrijk, Zwitserland, België en Nederland / Johannes Antonius Righart. - Meppel : Boom, 1986. - ISBN 90-6009-752-1
  Proefschrift Nijmegen

  De katoendrukkerij in Nederland tot 1813 / W.J. Smit. - Amsterdam : Ontwikkeling, 1928
  scriptie Rotterdam, Nederlandse Handelshoogeschool
  De kerk van Westerwijtwerd / W.J. Berghuis. - Groningen : Stichting Oude Groninger kerken, 1979
  De kerkelijke goederen in Friesland : beschrijving van de ontwikkeling van het recht omtrent de kerkelijke goederen in Friesland tot 1795 / Lambertus Johannes van Apeldoorn. - 2 delen. - Leeuwarden, Meijer & Schaafsma, 1915
 • Deel 1: p. 23-37

 • De kerkelijke toestand van het dorp Huizum voor de Hervorming, aangewezen meestal uit onuitgegeven stukken / Godschalk Horatius Borssum Waalkes. - Leeuwarden : Kuipers, 1875
  De klapbrug : Groningse roman / Duut van Goor (pseudoniem van J.H. van Goor-Duut). - Elf-Provinciën-reeks. - Naarden : Strengholt, 1973. - ISBN 90-6010-325-4
  Eerste druk: Amsterdam, 1950

  De kleeding onzer voorouders: 1700-1900 : de kostuumafdeeling in het Nederlandsch Museum voor Geschiedenis en Kunst te Amsterdam / J.H. Der Kinderen-Besier. - Amsterdam : Van Looy, 1926
  De kleinste winkler prins : 125 jaar voortgezet onderwijs in Veendam / Reüniecommissie; H. van der Veen, J.G. Gräper, H.A. Adam, H. Adam-Meijer, J. Gräper-Niemeijer, A. Heeres, J. Houwing, T.Y. Houwing-Mulder, A.L.H. Jager, M. Janmaat-Bakema, F.J. Kamminga, H. Kwebeman, T.H. van der Ley-Alles, G. Mulder, J.H. Nijborg, J. Oldenburger, J. Pater, M.C. Post, E.M.M. van Selling-Wortelboer, W.H. Stokroos. - Veendam : Stichting Winkler Prins 125, 1991
 • p. 29-32: Fusie / P.C. Oudenaarden

 • De kleur van Friesland : beeldende kunst na 1945 / Huub Mous; [Keunstwurk [et al.] (fotografie)]. - Fries Museum, Leeuwarden, 2008. - ISBN 978-90-330-0691-3
  Uitgave ten gevolge van het afscheid van Huub Mous als consulent beeldende kunst bij Keunstwurk, bij de gelijknamige tentoonstelling in het Fries Museum van 20 april t/m 24 augustus 2008

  De komst van de toga : een historisch onderzoek naar het verdwijnen van mantel en bef en de komst van de toga op de Nederlandse kansels 1796-1898 / M.J. Aalders. - Delft : Eburon, 2001. - ISBN 90-5166-857-0
  De koopmansgilderol van Deventer, 1249-1387 / H.R. van Ommeren. - Werken / Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis, nr. 34. - 's-Gravenhage : Martinus Nijhoff, 1978. - ISBN 90-247-2152-0
  > p. 90-94

  De Kop van Schouwen onder het zand : duizend jaar duinvorming en duingebruik op een Zeeuws eiland / Frans Beekman. - [Utrecht] : Beekman, 2006. - ISBN 90-5345-314-8
  scriptie
  > p. 23 [WP]
  > p. 33-34 [LvdT]

  De kracht der zwakken : studies over arbeid en arbeidersbeweging in het verleden / Boudien de Vries, Erik Nijhof, Lex Heerma van Voss, Maarten Prak, Willem van den Broeke (redactie); Frits van Hartingsveldt (illustratie). - IISG-studies+ essays, 18. - Amsterdam : Stichting Beheer IISG, 1992. - ISBN 90-6861-071-6
  opstellen aangeboden aan Theo van Tijn bij zijn afscheid als hoogleraar Economische en Sociale Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Utrecht

 • p. 309-332: De mythe van de veenarbeid : Het ontstaan van het negatieve beeld van het veenarbeidersleven / M.A.W. Gerding

 • De kroniek van het klooster Aduard / Dr. H. Brugmans (in: Bijdragen en mededeelingen van het historische genootschap, 23e deel, 1902 p. 1-188)
  De l'esprit des lois / Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Gonzague Truc. - Paris : Garnier frères, 1962
  Tome I.
  1887-versie

  De la cité romaine à la ville médiévale dans la région de la Moselle et de la Haute-Meuse / Yvette Dollinger-Léonhard (in: Vortrage und Forschungen, band IV: Studien ze den Anfängen des europäischen Städtewesens in Osteuropa / T. Mater. - 1955, p. 195-226)
  De la liberté chez les modernes : écrits politiques / Benjamin Constant; Marcel Gauchet (editer). - Pluriel 8346. - Paris : Le livre de poche, 1980. - ISBN 2-253-02353-1
  > p. 491-515: De la liberté chez les modernes : Ecrits politiques / Benjamin Constant

  De laatste echte schippers : binnenvaart onder zeil / Hylke Speerstra. - De Boer Maritieme handboeken. - Bussum : Unieboek / De Boer, [1973]. - ISBN 90-228-1917-5
  De lage landen bij de zee : geïllustreerde geschiedenis van het Nederlandse volk / Jan en Annie Romein; P.J. Bouman, O. Noordenbos (bijdragen); H. van der Bijll (illustratieverzorging). - Utrecht : De Haan, 1949
  Derde druk

  De Landbrief van 1375 in het licht van de interregionale ontwikkeling / W. Jappe Alberts
  De lantaarn voor ... / Amurath-Effendi, Hekim-Bachi [pseudoniem van Pieter van Woensel]. - Amsterdam : In 't Nieuwe Licht, 1792-1801
  1792

  De late prehistorie en protohistorie van holoceen Noord-Nederland : Nationale onderzoeksagenda archeologie : hoofdstuk 12 / Jos Bazelmans, Henny Groenendijk, Gilles de Langen, Johan Nicolay en Annet Nieuwhof. - Op omslag: Versie 2.0. - Leeuwarden : Waddenacademie, 2009. - ISBN 9789490289133
  De Lauwerszee, nagespoord in hare wording, haren omvang en hare verschillende bedijkingen : met een aanhangsel betreffende de bedijking van het "Cruijslandt" in Kollumerland / A.J. Andreae. - Leeuwarden : Kuipers, 1881
  met kaart (krt-1881-nne.jpg)

  De leerzame praat-al / Bernardus Bosch. - 52 afleveringen in 3 banden. - Amsterdam : W. Wynands en H. Brongers jr., 1790-1792
  band 1
  band 2
  band 3

  De leeuw met de zeven pijlen : het gewest in het landelijk bestuur / Ida Nijenhuis, Joke Roelevink, Ronald Sluijter (redactie). - ING-congresreeks. - Den Haag : Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, 2010. - ISBN 978-90-5216-174-7
  Uitgegeven n.a.v. het gelijknamige symposium, gehouden op 11 mei 2007 te Den Haag, met als aanleiding de publicatie van twee digitale bestanden op de website van het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (ING), het 'Repertorium van ambtsdragers en ambtenaren 1428-1861' en de 'Resolutiën Staten-Generaal 1626-1630'

 • p. 11-26: Regents, office-holders and the Union / J.L. Price

 • p. 49-71: “Uuytten buyck van ’t landt”. Holland en de Staten-Generaal / I.J.A. Nijenhuis

 • p. 73-93: Zonder last of ruggespraak? De ‘Friese Vrijheid’ en de Unie in de eerste decennia van de zeventiende eeuw / H. Spanninga

 • p. 95-110: Amsterdam klem tussen staat en volk. Een bedreigde municipaliteit (1795-1798) / Annie Jourdan

 • De Leeuwarder Stedstiole 1502 – 1504. Tekstuitgave met inleiding, aantekeningen, indices en glossarium / Oebele Vries en M.G. Oosterhout (ed.). - Rige estrikken Volume 60. - Groningen : S.F. Frysk Ynstitút Ryksuniversiteit Grins, 1982
  De Lekstreek : een aardrijkskundige verkenning van een bewoond deltagebied / Dr. Teunis Vink. - Amsterdam : H. J. Paris, 1926. - Dissertatie
  De Leppa : een rechtshistorische-waterstaatkundige bijdrage / Maria Petrus van Buijtenen. - Dokkum : J. Kamminga, 1944
  De levensbeschouwing van Cornelis Pieterszoon Hooft, burgemeester van Amsterdam, 1547-1626 / Herman Arend Enno van Gelder; P.B.M. Blaas (inleiding); E.O.G. Haitsma Mulier (personenregister). - Hes historische herdrukken, 15. - Utrecht : Hes, 1982. - ISBN 90-6194-153-9
  herdruk van: Amsterdam : A.H. Kruyt, 1918
  scriptie Universiteit van Amsterdam

  De levensschets van Geert Reinders 1737-1815 / werkgroep 'Winsumer schrijvers en schrijfsters' [van de] Historische Vereniging Winsum-Obergum; J. Tersteeg (eindredactie). - Historische uitgaven Winsum-Obergum; deel 1. - Winsum : Stichting Historische Uitgaven Winsum-Obergum, 1998. - ISBN 90-5294-164-5
  De locomotief : Samarangsch handels- en advertentie-blad. - Semarang : De Groot, Kolff & Co, 1863-1956?


 • 1877-04-12. - De naties volgens Ernest Renan. - p. 2, k. 3, a. 2

 • De lust om onderwijs in de zaken der godsdienst : 75 jaar christelijke school Doorsnee / Aalje Tiktak, Gozen Beikes [et al]. - [S.l.] : [s.n.], 1996
  I.o. van de Reüniecommissie t.g.v. het vijfenzeventigjarig bestaan van de school in 1996

  De maaltijd en de keuken in de middeleeuwen / Florence Elise Joséphine Marguerite Baudet. - Leiden : A.W. Sijthoff, 1904
  scriptie

  De metamorfose van Nederland : van oude orde naar moderniteit, 1750-1900 / N.C.F. van Sas. - Amsterdam : Amsterdam University Press, 2004. - ISBN 90-5356-675-9
  De Middeleeuwen / Charles Seignobos; Jan Romein (bewerking). - Vertaling van Histoire de la civilisation contemporaine. - Zalt-Bommel : Wink, 1925
  'De militie van den staat' : het leger van de Republiek der Verenigde Nederlanden / H.L. Zwitzer. - Amsterdam : Van Soeren, 1991. - ISBN 90-6881-020-0
  scriptie 1990 Rijksuniversiteit Utrecht

  De miskende taaiheid fan it Frysk / Bertus Mulder. - Friese Pers Boekerij/Polityk, [1]. - Leeuwarden/Ljouwert : Friese Pers Boekerij, 2007. - ISBN 978-90-330-0611-1
  De moanne : algemien-kultureel opinyblêd. - Leeuwarden : Stichting de Moanne, 2002-.... . - ISSN 1571-4020
 • jrg 6, nr. 7, september 2007, p. 4-5: De Fryske identiteit bestiet net / Eeltsje Hettinga
 • jrg 6, nr. 7, september 2007, p. 14-16: Fryske literatuer en Fryske identiteit / Goffe Jensma
 • jrg 6, nr. 7, september 2007, p. 30-31: Aristoteles op Skiphol : Identiteit: komôf, ûntjouwing en winsken fan in wurd / Liuwe H. Westra
 • De moderne Helicon / Arend Fokke Simonsz; Lotte Jensen, Alan Moss (editors). - Nijmegen : Vantilt, 2010. - ISBN 978-94-6004057-3
  > p. 9-52: Inleiding / Lotte Jensen, Alan Moss

  De moderne vakbeweging en de werkloozenzorg in de provincie Groningen / C.J. van Lienden; F. v.d. Walle (inleiding). - Groningen : Drukkerij "Noordelijk trio", [ca 1924]
  De Moeshorn te Uithuizen (ca. 900 - 1994) / Alje Bolt. - Rotterdam-Hoogvliet : Mucop, 1995
  De moord op graaf Floris V / Jan Willem Verkaik. - Hilversum : Uitgeverij Verloren, 1996. - ISBN 9065502580
  De moordzaak Floris de Vijfde : Hernieuwd onderzoek naar de ware schuldigen / Ton Oosterhuis. - Amsterdam : Balans, 1999. - ISBN 9050184294
  De muntslag van de graven van Holland tot de Bourgondische unificatie in 1434, 3 delen / J.J. Grolle. - 2e editie. - Amsterdam : De Nederlandsche Bank, 2000. - ISBN 9080478431
  De mythe van de eeuwige terugkeer : Archetypen en hun herhaling / Mircea Eliade. - Sterrenserie, 18. - Hilversum : De Boer, 1964
  De navorscher : een middel tot gedachtenwisseling en letterkundig verkeer tusschen allen, die iets weten, iets te vragen hebben of iets kunnen oplossen / J.G. de Hoop Scheffer [et al.] (bestuur). - Amsterdam : Frederik Muller; Assen : Van Gorcum-Prakke & Prakke, 1851-1960
  > 1860, tiende jaargang, p. 8: oproep 43

  De Nederduitsche vluchtelingenkerken der XVIe eeuw in Engeland en Duitschland in hunne beteekenis voor de Reformatie in de Nederlanden / Aart Arnout van Schelven. - 's-Gravenhage : Martinus Nijhoff, 1908
  scriptie Vrije Universiteit te Amsterdam
  De Nederlanden en het Hanseverbond / F.E. Berg van Middelburgh. - Nieuwe verhandelingen van het Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, 9. - Utrecht : Joh. Altheer, 1833
  De Nederlanden onder Keizer Karel / Paul Frédéricq. - Uitgaven van het Willems-Fonds te Gent, nr. 110. - Gent : Vuylsteke, 1885
  De Nederlandsche handelspolitiek tot aan de toepassing der vrijhandelsbeginselen / Émile Verviers. - School der Politieke en Sociale Wetenschappen te Leuven, [64]. - Leiden : Futura, [1914]
  De Nederlandsche Hanzesteden tot het laatste kwartaal der XIVe eeuw / P.A. Meilink. - 's-Gravenhage : Nijhoff, 1912
  Rugtitel: Hanzesteden proefschrift Groningen

  De Nederlandsche litteratuur na 1880 / Herman Robbers. - Elsevier's algemeene bibliotheek, deel 8. - Amsterdam : Elsevier, 1922
  De Nederlandsche vrouw in de eerste helft der 18e eeuw / Suzanna Ignatia von Wolzogen Kühr. - Leiden : Brill, 1914
  scriptie Leiden
  De Nederlandsche vrouw in de tweede helft der 18e eeuw / Suzanna Ignatia von Wolzogen Kühr. - Leiden : Brill, 1920
  De Nederlandse baksteenindustrie : Beschouwingen over haar interne en externe organisatie / P.L. van der Velden. - Arnhem : G.W. van der Wiel & co, 1952
  De Nederlandse hanzesteden / Wybe Jappe Alberts. - Fibulareeks 15. - Bussum : Van Dishoeck, 1969
  De Nederlandse koloniale lobby : ondernemers en de Indische politiek, 1914-1940 / Arjen Taselaar. - CNWS publications, volume 62; ISSN 0925-3084. - Leiden : Research School CNWS, School of Asian, African, and Amerindian Studies, 1998. - ISBN 90-73782-97-X
  scriptie Rijksuniversiteit te Leiden

  De Nederlandse Revolutie : vrijheid, volk en vaderland, 1783-1799 / Joost Rosendaal. - Nijmegen : Vantilt, 2005. - ISBN 90-77503-18-8
  De Nederlandse revolutie van de achttiende eeuw, 1780-1787 : oligarchie en proletariaat / C.H.E. de Wit. - Oirsbeek : [de auteur], 1974
  De Nederlandse volkskarakters / P.J. Meertens, Anne de Vries (redactie); Th. van Schelven [et al.] (beschrijvingen); Willem van Malsen (foto's). - Kampen : Kok, 1938
 • p. 41-55: 'De Friezen' / J.P. Wiersma
 • De nederzetting Zandwijk, door een rivier gescheiden van Tiel : bewoningssporen uit de 10de en 11de eeuw na Chr. in het plangebied Tiel-Binnenheuvel / E.M.P. Verhelst, met bijdragen van Gerard Boreel, Liesbeth Van Beurden, Maaike Groot... [et al.]. - Zuidnederlandse archeologische rapporten, 27, ISSN 1874-7817. - Amsterdam : Archeologisch Centrum Vrije Universiteit, 2006. - ISBN 9789086140053
  De negentiende eeuw
 • 1981, 5, p. 31-41: Martinus Stuart / R. Reinsma
 • 1986, 10, p. 195-208: De seksualiteitsbeleving van de burgerij / M. van Tilburg
 • 2006, 30, p. 147-158: Lodewijk Napoleon en het einde van de republikeinse politiek / W.R.E. Velema
 • 2006, 30, p. 159-176: Codificatie en staatvorming in de tijd van Lodewijk Napoleon / P.A.J. van den Berg
 • De neitiid : historie en geschiedenissen. - Houtigehage : Jan Post, 1986-1990
 • 1990, 1 p. 14-16: Grietman Joucke Jochums woonde op “Olma plaats” te Boornbergum / H. Zwart

 • De nieuwe democratie : naar andere vormen van politiek / Willem Schinkel. - Amsterdam : De Bezige Bij, 2012. - ISBN 978-90-234-7182-0
  De nieuwe post van den Neder-Rhijn / door P. t'Hoen. - Utrecht : bij J. Mulder, 1795-1799
  I. Deel
  No. 7 Eerste Stuk
  Bijlage No. 1

  De nieuwe spectator met de bril. - [Bergen op Zoom etc.] : [by van Riemsdyk en Bronkhorst etc.], 1795
  De Noord-Nederlandsche schilderkunst / G.J. Hoogewerff. - 5 delen. - 's-Gravenhage : Nijhoff, 1936-1947
  De Noordnederlandse kustlanden in de vroege middeleeuwen / Egge Knol. - Groningen : [Egge Knol], 1993. - ISBN 90-801405-1-1
  scriptie Vrije Universiteit

  De 'Noordzeecultuur' : een onderzoek naar de culturele relaties van de landen rond de Noordzee in de vroege middeleeuwen : project middeleeuwse archeologie, 1972-1974 / H.A. Heidinga (projectleider); D.P. Hallewas, H.H. van Regteren Altena, G.F. IJzereef (redactie). - Working paper, 2. - Amsterdam : I.P.P., 1975
  > p. 20-23: Taaleenheid rond de Noordzee? / H.A. Heidinga

  De Ommelander borgen en steenhuizen / W.J. Formsma, R.A. Luitjens-Dijkveld Stol, A. Pathuis. - Assen : Van Gorcum, 1973. - ISBN 9023210476
  De Ommelander strijd voor zelfstandigheid in de 16e eeuw (1536-1599) / W.J. Formsma. - Van Gorcum's Historische Bibliotheek, nr. 15. - Assen : Van Gorcum, 1938
  De Omvang van het Haarlemmermeer en de meren waaruit het ontstaan is, op verschillende tijden vóór de droogmaking / J. C. Ramaer. - J. Müller, 1892
  De ontdekking van de Nederlander : in boeken en prenten rond 1800 / Eveline Koolhaas-Grosfeld. - Bijdragen tot de geschiedenis van de Nederlandse boekhandel, Nieuwe reeks, deel 10; ISSN 1879-3738. - Zutphen : Walburg Pers, 2010. - ISBN 90-5730-648-4
  scriptie Universiteit van Amsterdam

  De ontdekking van het Zeeuwse platteland : culturele verhoudingen tussen stad en platteland in Zeeland 1750-1850 / Arno Neele. - Balans tussen stad en platteland, 3. - [Zwolle]/[Utrecht] : Waanders / Universiteit Utrecht, [2011]. - ISBN 978-90-400-7797-5
  De ontwikkeling der Nederlandsche export-industrie / Z.W. Sneller. - Jaarboek der Nederlandsche Vereeniging voor Hooger Handelsonderwijs (Nederlandsche Handels-Hoogeschool) te Rotterdam, 1924/25. - Haarlem : Tjeenk Willink, 1925
  Rede ter herdenking van de stichting der Nederlandsche Handels-Hoogeschool op 9 November 1925
  De ontwikkeling van de collectieve arbeidsovereenkomst in de Groninger en Drentse veenkoloniën / Paul van 't Hooft, Edward Porskamp. - Utrecht : Instituut voor Geschiedenis, Rijksuniversiteit, [1982]
  De ontwikkeling van de landbouw in de veenkoloniën / Landinrichtingsdienst. - [s.l.] : Centrale Cultuurtechnische Commissie, [1965]
  De ontwikkeling van de scheepvaart en scheepsbouw in de Veenkolonie Oude Pekela gedurende de 18e eeuw en de Franse tijd / N. Verdenius. - Groningen : [s.n.], 1968
  scriptie

  De ontwikkeling van het lager onderwijs in Nederland : beknopte geschiedenis van ons schoolwezen / H. Douma. - Zutphen : Thieme, 1922
  De ontwikkeling van keramische bouwmaterialen / G.B. Jansen et al.. - Makkum 2004
  De ontwikkeling van productie en afzet van huisbrandturf in Nederland na den oorlog / J. van Klinken, J. Ozinga, R. Sybolts, S. Tempel. - 1943
  [Doos 1027 20]

  De ontwikkelingsgang van Kampen tot omstreeks 1600, vooral in de laatste jaren der zestiende eeuw / Enneus Rijpma. - Groningen [etc.] J.B. Wolters, 1924
  scriptie

  De onverbloemde geschiedenis van het Bataafsch Patriottismus van deszelfs begin (1782) tot op den 12 Junij 1798 toe / door Gerrit Paape. - Delft : M. Roelofswaart, [ca. 1798]
  Omslagtitel: Geschiedenis van het Bataafsch Patriottismus

  De oogst : denkers die ons wereldbeeld veranderden / [Staal & De Rijk editors (redactie)]. - Amsterdam/Rotterdam : Prometheus / NRC Handelsblad, 2000. - ISBN 90-5333-955-8
  > p. 117-120: Pieter Geyl : Geschiedenis van de Nederlandse Stam / N.C.F. van Sas
  De oorkonden der graven van Vlaanderen (juli 1128-september 1191) / Thérèse De Hemptinne; Adriaan Eduard Verhulst. - Verzameling van de akten der Belgische vorsten; 6 delen. - Brussel : Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België, Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, 1988-....
  Deel II. Uitgave. Band I : Regering van Diederik van de Elzas (Juli 1128-17 Januari 1168), door Th. De Hemptinne en A. Verhulst, 1988

  De oorkonden en de kanselarij van de graven van Holland tot 1299 / J.G. Kruisheer. - Hollandse Studiën II, 2 delen. - 's-Gravenhage-Haarlem : Historische Vereniging voor Zuid-Holland, 1971
  De oorlog die Hitler won / Heinz Wielek [pseudoniem W. Kweksilber]. - Amsterdam : Amsterdamsche Boek- en Courantmij., 1947
  De oorlogen van Hertog Albrecht van Beieren met de Friezen in de laatste jaren der XIVe eeuw, naar onuitgegeven bescheiden / Dr. Eelco Verwijs. - Werken Historisch Genootschap, nieuwe serie, no. 8. - Utrecht : Kemink en zoon, 1869
  De oorsprong en de geschiedenis van de belasting op de floreenen in Friesland / Jan Hendrik Frans Karel van Swinderen. - Leeuwarden : Eekhoff, 1861
  scriptie Leiden

  De oorsprong van de eer en het nut van christelijkheid bij oorlog / Bernard Mandeville; Arne C. Jansen (vertaling en toelichting), Hans Achterhuis (nawoord). - vertaling van An enquiry into the origin of honour and the usefulness of Christianity in war / Bernard Mandeville. - London : Brotherton, 1732. - Verzameld werk, deel IV: Een onderzoek naar de oorsprong van de eer en het nut van christelijkheid bij oorlog, gevolgd door Een onderzoek naar de oorzaken van de veelvuldige terechtstellingen in Tyburn. - Rotterdam : Lemniscaat, 2010. - ISBN 9789047701620
  De oorsprong van de Friese adel / Nikolaas Egbert Algra (in: Jaarboekje Nederlandse Kastelenstichting, 1971, p. 16-26)
  De oorsprongen van de renaissance der litteratuur in Nederland in het laatste kwart der negentiende eeuw / Gerben Colmjon. - Arnhem : Van Loghum Slaterus, 1947
  1e uitgave 1941 met titel De renaissance der cultuur in Nederland in het laatste kwart der 19de eeuw
  De open samenleving en haar vijanden / Karl Popper; Hessel Daalder, Steven Van Luchene (vertaling uit het Engels van The open society and its enemies. - London : Routledge, 2003); Arjen Fortuin (inleiding). - Rotterdam : Lemniscaat, 2007. - ISBN 978-90-5637-917-9
  Deel 1: De betovering van Plato
  Deel 2: Hegel en Marx

  De openbare school in het centrum van Nieuwe Pekela : jubileumboek t.g.v. 75 jaar Jan Ligthartschool, 35 jaar Beudelhorn / Aalje Tiktak, Herman Godlieb [et al]. - Scheemda : Actief, 1992
  De opkomst van de Nederlandsche Republiek / John Lothrop Motley; R.C. Bakhuizen van den Brink (inleiding); herziene vertaling [uit het Engelsch] van The rise of the Dutch Republic. - 12 boeken in 3 delen. - 's-Gravenhage : Van Stockum, 1878-1881
  Eerste deel. - 2e druk, 1860
  Tweede deel. - 2e druk, 1860
  Derde deel: 1860
  Vierde deel. - 2e druk, 1860
  Eerste deel: Tweede afdeeling. - 1861
  Tweede deel: Tweede afdeeling. - 1860
  Derde deel: Tweede afdeeling. - 1862
  Vierde deel: Tweede afdeeling. - 1868
  Vijfde deel: Tweede afdeeling. - 1868
  Zesde deel: Tweede afdeeling. - 1869
  Zevende en Achste deel: Het leven en sterven van Johan van Oldenbarnevelt
  De Opkomst van Veendam : een drietal Voorlezingen gehouden voor het aldaar gevestigde Zeemans-Genootschap, en met eenige Aanteekeningen vermeerderd / Isaac Sannes. - Veendam : T.E. Mulder, 1830
  De opkomst van Veendam en Wildervank / Wim Daudt. - Stadskanaal : Drukkerij Roorda, 1982. - ISBN 90-70171-08-2
  De opkomst van Zutphen / Willem de Vries. - Leidse historische reeks, deel 5. - Leiden : Universitaire Pers, 1960
  De opleiding van de christelijke onderwijzer : het karakter van de protestants-christelijke onderwijzersopleidingen, in het bijzonder in Friesland 1880-1980 / Gerben Eeltje de Vries. - FA, nr. 961; Fryske Histoaryske Rige, XIX. - Ljouwert/Leeuwarden : Fryske Akademy, 2004. - ISBN 90-6171-961-5
  De opmaat tot de Opstand : Zeeland en het centraal gezag (1566-1572) / C. Rooze-Stouthamer. - Hilversum : Verloren, 2009. - ISBN 978-90-8704-091-8
  De Opsterlandse veencompagnie, 1804-1908 : van familiebezit tot naamloze vennootschap / R. Lenstra. - [Emmen] : [s.n.], [1981]
  scriptie

  De opvattingen over onze oudere Vaderlandsche Geschiedenis bij de Hollandsche historici der XVIe en XVIIe eeuw / Herman Kampinga. - 's-Gravenhage : Nijhoff, 1917
  proefschrift Rijksuniversiteit Leiden

  De organisatie van bestuur en rechtspraak in de landschap Drente tot den tijd der republiek / Izaak H. Gosses. - Groningen, J.B. Wolters, 1941
  De oude en nieuwe constitutie der Vereenigde Staten van Amerika uit de beste schriften in haare gronden ontvouwd / door Gerhard Dumbar. - 3 delen. - Te Amsterdam : by J.A. Crajenschot, 1793-1796
  Deel 1
  Deel 2
  Deel 3

  De oude Nederlandse maten en gewichten / J.M. Verhoeff. - Publikaties van het P.J. Meertens-Instituut, deel 3. - Amsterdam : P.J. Meertens-Instituut, 1982. - ISBN 90-70389-07-X
  De oude tijd : geschiedenis, maatschappelijk en huiselijk leven, monumenten, volkseigenaardigheden, overleveringen, kunst, nijverheid, gebruiken, kleeding, volksverhalen, spreekwoorden, liedjes uit Noord- en Zuid-Nederland. - Haarlem : Kruseman, 1869-1874
 • 1869, p. 353-356: De turf

 • De oudste stadsrekeningen van Dordrecht 1283-1287 / J.W.J. Burgers en E.C. Dijkhof (ed.). - Hilversum : Uitgeverij Verloren, 1995). - ISBN 9070403374
  De paardetrams in Noord- en Oostnederland / T. Olthoff. - Trams en tramlijnen, deel 23. - Rotterdam : Wyt, 1976. - ISBN 90-6007-732-6
  De Palimpsest : geschiedschrijving in de Nederlanden, 1500-2000 / Jo Tollebeek, Tom Verschaffel & Leonard H.M. Wessels (redactie). - 2 delen (in foedraal). - Hilversum : Verloren, 2002. - ISBN 90-6550-698-5
 • p. 177-196: Het nationale epos. Geschiedenis in één greep / A. van der Lem

 • De palmridder fan Lissabon / Ype Poortinga. - Bûnte liuwen, 13. - Ljouwert [Leeuwarden] : N. Miedema, 1964
  De papieren oorlog tussen patriotten en prinsgezinden : 'Het Geldersche Zwyn' : 26 september t/m 1 november 1987 / [tekst: Arie van den Berg]. - Nijmegen : Nijmeegs Museum 'Commanderie van Sint-Jan', 1987. - ISBN 90-6829-010-X
  Tentoonstellingscatalogus

  De patriot J. H. Swildens, publicist te Amsterdam, daarna hoogleeraar te Franeker : zijn arbeid ter volksverlichting geschetst / W.B.S. Boeles. - Leeuwarden : Meijer (Kuipers en Wester), 1884
  Bevat phototypie van gecorrigeerde drukproef van het "Plan van een Genoodschap"

  De patriotten en de financiën van de Bataafse Republiek. Hollands krediet en de smalle marges voor een nieuw beleid (1795-1801) / W. Fritschy. - Hollandse historische reeks, 10. - 's-Gravenhage : Stichting Hollandse Historische Reeks, 1988
  scriptie Leiden

  De Patriotten en Oranje van 1747-1787 / J. Hartog. - Amsterdam : G.L. Funke, 1882
  De patriotten te Amsterdam in 1794 / door Theod. Jorissen. - Amsterdam : G.L. Funke, 1875 omslag uitgavejaar: 1874
  De patriottentijd : hoofdzakelijk naar buitenlandsche bescheiden / H.T. Colenbrander. - 3 delen. - 's-Gravenhage : Nijhoff, 1897-99
  Deel 1: 1767-1784. - 1897
  Deel 2: 1784-1786. - 1898
  Deel 3: 1786-1787. - 1899
  De philosooph / door Cornelis van Engelen. - No. 1 (6 jan. 1766) - no. 208 (25 dec. 1769). - Te Amsterdam : by Pieter Meijer en de wed. K. van Tongerlo en zoon, 1766-1769 Eerste en Tweede deel: no 1-104
  De Ploeger : Onafhankelijk socialistisch orgaan voor Friesland / J.P. Wiersma (Red. secr.)
 • 25-06-1926: [kritiek op Visscher] / Jelle Dam
 • 06-08-1926: [gezin met ouders] / Jelle Dam
 • 27-08-1926: Hamsterheide verder zonder hulp / Jelle Dam
 • 12-11-1926: [opschrift gebouwtje Hamsterheide] / Jelle Dam
 • 10-12-1926: recentie 'Fryske heide' / Jelle Dam
 • 10-12-1926: timmerbaas K. de Jong / Jelle Dam
 • 21-01-1927: [vergeving lastervrouw] / Jelle Dam
 • 15-04-1927: [huisvesting] / Jelle Dam
 • artikelreeks: Voorheen en thans / Jelle Dam

 • De politieke blixem : procul a Jove, procul a fulmine. - Den Haage : Sneyders; Delft : J. Wiegman, 1801-1802
  Voortzetting van: De burger politieke blixem : flectere si nequeo superos, acheronta movebo
  Voortgezet als: De oude echte politieke blixem
  Gebonden uitgave: De burger politieke blixem, nu politieke blixem

  De politieke kruyer / J.C. Hespe (redactie). - Amsterdam : J. Verlem, 1782-1787
  De politieke opmerker. - Amsterdam : P.E. Briet, 1795-1795
  De politieke prent in Nederland / Cornelis Veth. - Nederlandsche kunst, 6. - Leiden : Sijthoff, 1920
  De politijcke kuyper onses tydts; ofte Sin-rijck tractaet, handelende, (door in-voeringe eenes sprekenden vaders) van het ambacht der huydendaegsche kvypery / Bernhard Alting. - Gedruckt tot Leeuwarden : by Claude Fonteyne, 1647
  herdrukt als: De politycke kuyper onses tydts; ofte Sin-rijck tractaet, handelende, (door in-voeringe eenes sprekenden vaders) van het ambacht der huydendaegsche kuypery

 • Nieuwe Kuyper, ofte Boertigh Gedicht, van de Kuypery / J.J. Starter

 • De prins voor Amsterdam : reacties uit pamfletten op de aanslag van 1650 / Simon Groenveld. - Fibulareeks 30; 128 p., [16] p. pl. : ill. ; 21 cm. - Bussum : Fibula-Van Dishoeck, 1967
  De prooi : blinde trots breekt ABN Amro / Jeroen Smit. - Amsterdam : Prometheus, 2008. - ISBN 978-90-446-1370-4
  De quotisatiekohieren : namen, beroepen en welstand van de Friese bevolking in 1749 / P. Nieuwland, A. van Dalfsen. - 8 delen. - Monumenta Frisica : Fryske argyfrige; Fryske Akademy. - Ljouwert : Fryske Akademy, 1980-1988
 • Deel 1: Achtkarspelen, Ængwirden, Baarderadeel, Barradeel, Het Bildt, Bolsward. - Monumenta Frisica : Fryske argyfrige, nr. 33; Fryske Akademy, nr. 581. - ISBN 90-6171-581-4. - 1980
  Aengwirden

 • Deel 5: Leeuwarderadeel, Lemsterland, Menaldumadeel, Oostdongeradeel, Ooststellingwerf, Opsterland. - Monumenta Frisica : Fryske argyfrige, nr. 43; Fryske Akademy, nr. 643. - ISBN 90-6171-643-8

 • De rechten van den mensch en burger : een overzicht der Nederlandsche geschriften en verklaringen / Wybo Jan Goslinga. - 's-Gravenhage : A.J. Oranje, 1936
  scriptie Vrije Universiteit Amsterdam

  De rechten van den mensch in Vrankrijk, geen gewaande rechten in Nederland : Of betoog, dat die rechten bij het volk van Nederland in volle kracht genoten worden. En iets over onze vrijheid en patriotismus. / Door een patriot [Adriaan Kluit]. - Te Amsteldam : bij Wouter Brave, 1793
  De rechterlijke organisatie van Humsterland en die van de Marne in de middeleeuwen / Johan Philip de Monté ver Loren. - Utrecht, H. de Vroede, 1948
  p. 160

  De rechtsomgang van Franekeradeel, 1406-1438 / Gerrit Overdiep, Jelle Cornelis Tjessinga. - Fryske Akademy, nr. 52 . - Franeker : Uitgegeven voor de Fryske Akademy door T. Wever, [1950]
  De rederijkkamers in Nederland : hun invloed op letterkundig, politiek & zedelijk gebied / Prudens Van Duyse, Frans De Potter, Florimond Van Duyse. - Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde, Reeks 5; Uitgaven der Commissie voor Nieuwere Taal- en Letterkunde, nr. 7. - Gent : Siffer, 1900-1902
  deel 1
  deel 2
  De regeering van Frederik van Blankenheim, bisschop van Utrecht / L. Schmedding. - Leiden : J.W. van Leeuwen, 1899 (titel genoemd: De regeering van bisschop Frederik van Blankenheim)
  De regeering van Karel V in de Noordelijke Nederlanden / J.S. Theissen; E.W. Moes (illustraties). - Nederlandsche historische bibliotheek, 6. - Amsterdam : Meulenhoff, 1912
  De reiniging der stad Groningen, in verband met de veenkoloniën in hare voormalige jurisdictiën, van 't begin der vijftiende eeuw tot op den tegenwoordigen tijd / H.J. Trip. - Groningen : Versluys, 1880
  De religies in de Veenkoloniën van 1600-1800 / Willem Foorthuis, Jan van Dijk. - Groningen : [s.n.], 1982
  De Republiek en de vrede van Europa : de buitenlandse politiek van de Republiek der Verenigde Nederlanden na de Vrede van Utrecht (1713), voornamelijk gedurende de jaren 1720-1733 = La République et la paix de l’Europe : la politique extérieure de la République des Provinces Unis après la Paix d’Utrecht (1713), notamment pendant les années 1720-1733 / door Johan Aalbers. - Historische studies, 39. - Groningen : Wolters-Noordhoff / Bouma's Boekhuis bv, 1980. - ISBN 90-6243-015-5
  Deel 1: Achtergronden en algemene aspecten = Les circonstances politiques, financieres, personnelles et factieuses
  Scriptie Utrecht

  De Republikein / [Jan Konijnenburg (redactie) m.m.v. Cornelius Rogge, Boudewijn van Rees]. - [Amsterdam] : [s.n.], 1795-1797
  EERSTE DEEL
  TWEEDE DEEL
  DERDE, EN LAATSTE DEEL

  De restitutie der kerken in den Franschen tijd / P. Noordeloos. - Nijmegen : Dekker en Van de Vegt, 1937
  De revolutionaire vraagal of de zwaager van den politiken bliksem / [Gerrit Paape (redactie)]. - Utrecht : J. van der Schroeff Gz., 1798-1798

  De ridderschap van Overijssel : le métier du noble / A.J. Mensema, Js. Mooijweer, J.C. Streng. - Zwolle : Waanders, 2000. - ISBN 90-400-9472-1
 • p. 49-110: Le métier du noble. De Overijsselse Ridderschap tussen 1622 en 1695 / J.C. Streng

 • De Rijmkroniek van Holland en zijn auteurs. Historiografie in Holland door de Anonymus (1280-1282) en door de grafelijke klerk Melis Stoke (begin veertiende eeuw) / J.W.J. Burgers. - Hilversum : Uitgeverij Verloren 1999. - Hollandse Studiën 35. - ISBN 9070403439
  De rol van de intellectueel : een discussie over distantie en betrokkenheid / Lolle Nauta [et al.]. - Amsterdam : Van Gennep, 1992. - ISBN 90-6012-928-8
  > p. 7-21: Schrijven over intellectuelen / Lolle Nauta
  > p. 91-110: Inatellectuelen met en zonder democratie / Lolle Nauta

  De Romeinen in Nederland / W.A. van Es. - Grote Fibula serie. - Bussum : Fibula-Van Dishoeck, 1972
  3e druk. - Haarlem, 1981. - ISBN 90-228-3884-6

  De ronde venen : een sociaal-geografische studie van een gedeelte van het Hollandsch-Utrechtsch weidelandschap / Frederik Hendrik de Bruijne. - Rotterdam : Libertas Drukkerijen, 1939
  scriptie Utrecht

  De runensteen op het Domplein / J.W.C. van Campen (in: Maandblad van "Oud-Utrecht", jaargang 28, 1955, no. 1, p. 8-9
  De saga van Egil, zoon van Skalla-Grím / Snorri Sturluson, Jacoba Maria Cornelia Kroesen (vert.). - Leidse Germanistische en Anglistische reeks, Deel 8. - Leiden : Universitaire Pers, 1970
  De saga van Grettir de Sterke / Tonny Buijs; [vertaling van 'Grettis saga' uit het Engels; getoetst aan en gecorrigeerd naar de oorspr. IJslandse tekst] in samenwerking met: Daisy L. Neijmann. - Arnhem : HORSE-SHOE Publishing Elden, 2002. - ISBN 9080358940
  De saga van Njal : Brennu-Njáls saga / Marcel Otten (vert.), M. C. van den Toorn. - Amsterdam : Ambo, 2000. - ISBN 9026316038
  De sarrieshutten in de provincie Groningen / B.D. Poppen
  De satire in de Nederlandsche kunst der middeleeuwen / Pieter Hendrik van Moerkerken, Jr. - Amsterdam : Van Looy, 1904 scriptie
  De schoonheid van het detail : de Amsterdamse School in de provincie Groningen / Jikke van der Spek [tekst], Marne de Jong [fotografie]. - Groningen : Regio-PRojekt, 2000. - ISBN 90-5028-150-8
  De Sefardim in Amsterdam tot 1795 : aspecten van een joodse minderheid in een Hollandse stad / R.G. Fuks-Mansfeld. - Hollandse studiën, 23. - Hilversum/[Dordrecht] : Verloren / Historische Vereniging Holland, 1989. - ISBN 90-70403-24-2
  Ondertitel scriptie: aspecten van de ontwikkeling van een joodse minderheid in een Hollandse stad

  De scoriis : Eisenverhüttung und Eisenverarbeitung im nordwestlichen Elbe-Weser-Raum / P.T.A. de Rijk. - Wilhelmshaven : Eigen beheer, 2003
  De slach by Warns : 26 septimber 1345 / E.B. Folkertsma. - [s.l. : s.n.], 1952
  De skeletten uit het grafmonument te Rijnsburg: een hernieuwd onderzoek / E.H.P. Cordfunke, K. van der Borg en G.J.R. Maat (in: Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond, Jrg. 97 (1998), p. 1-14)
  De slach by Starum 1345 : biskreaun neffens de âldste boarnen, mei in oersjoch oer it foarkommen en if komôf fan de spreuk en de skiednis fan it oprjochtsjen fan de tinkstien op it Reade Klif, mei originele teksten / G.R. Groustra. - Sudwesthoeke-rige, nr. 15; Fryske Akademy, nr. 538. - Boalsert : Osinga, 1978. - ISBN 90-6066-331-4
  De sleutel van Sint Servaas : uitwisseling, religie, identiteit en centrale plaatsen in de Vroege Middeleeuwen / Frans Theuws. - Amsterdam : Vossiuspers UvA, 2003. - ISBN 9056293001
  De sleutels van de Sont : het aandeel van de Republiek in den Deensch-Zweedschen oorlog van 1644-1645 / Gerhard Wilhelm Kernkamp. - 's-Gravenhage : Nijhoff, 1890 scriptie Utrecht
  De sluizen van Aduarderzijl en hun 17e-eeuwse voorgangers / Jan Delvigne en Johan Woltjer. - (in: Stad & Lande, Jrg. 2 nr. 1, 1993, p. 2-7.)
  De smaak der natie : opvattingen over huiselijkheid in de Noord-Nederlandse poëzie van 1800 tot 1840 / Ellen Krol. - Hilversum : Verloren, 1997. - ISBN 90-6550-552-0
  scriptie Universiteit van Amsterdam

  De snik van Kiel-Windeweer, ofwel het Kielster Veer 1798-1949 : als een voorbeeld van de veenkoloniale trekschuitvaart / Tijtia H.M. Flik. - Bedum : Profiel, 2003. - ISBN 90-5294-281-1
  De sociaal-economische structuur van de gemeente Nieuwe Pekela / P.A. Wolters. - Practische onderzoekingen op sociaal-economisch en planologisch gebied. A, Sociaal-economische onderzoekingen van de Noordelijke Economisch-Technologische Organisatie, 4. - Assen : Van Gorcum, 1952
  De sociale staat van Nederland ... / Sociaal en Cultureel Planbureau. - Den Haag : SCP, Sociaal en Cultureel Planbureau, 2001-.... . - eISSN 1569-4720; ISSN 1570-3606
  > De sociale staat van Nederland 2011 / Sociaal en Cultureel Planbureau. - Den Haag : SCP, Sociaal en Cultureel Planbureau, 2011. - ISBN 978-90-377-0558-4
  De spectatoriale geschriften van 1741-1800 : bijdrage tot de kennis van het huiselijk, maatschappelijk en kerkelijk leven onder ons volk, in de tweede helft der 18de eeuw / J. Hartog. - Utrecht : Gebr. Van der Post, 1890
  2e vermeerderde en verbeterde druk
  De SS'ers : Nederlandse vrijwilligers in de Tweede Wereldoorlog : [interviews] / Armando en Hans Sleutelaar. - [Amsterdam] : De Bezige Bij, [1967]
  De "St. Willibrordus" Oude Pekela : historie en restauratie / G.J. Brunink. - [Oude Pekela] : [s.n.], 1981.
  De staat van Nederland : Nederland en zijn bewoners : de opmerkelijke feiten en hun samenhang / Wilfried Uitterhoeve (eindred.); H. Ferrée [et al.] (tekstbijdragen). - Nijmegen : SUN, 1990. - ISBN 90-6168-330-0
  De staatkundige en rechtsgeschiedenis van Ameland tot deze eeuw / Jan Houwink. - Proefschrift Leiden; [IV], 252 p. ; 23 cm. - Leiden : Eduard IJdo, 1899
  De staatkundige verlichting der Nederlanden, in een wijsgeerig-historisch tafereel geschetst : een geschrift van den jare 1793 / Samuel Iperuszoon Wiselius. - Brussel : Brest van Kempen, 1828
  2de druk

  De staatsomwenteling van 1795, in haren aart, loop en gevolgen beschouwd / Jean Henri Appelius. - Leyden : D. du Mortier en zoon, 1801
  De Staatsregeling van 1798 : bronnen voor de totstandkoming / Leonard de Gou (bewerking). - 2 delen. - Rijks geschiedkundige publicatiën, Kleine serie; ISSN 0921-9064. - 's-Gravenhage : Bureau der Rijkscommissie voor Vaderlandse Geschiedenis, 1988-1990
  Rugtitel: Staatsregeling 1798

  De Staatsregeling van 1801 : bronnen voor de totstandkoming / Leonard de Gou (bewerking). - Rijks geschiedkundige publicatiën, Kleine serie 85; ISSN 0921-9064. - Den Haag : Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, 1995. - ISBN 90-5216-066-X
  Rugtitel: Staatsregeling 1801

  De Staatsregeling van 1805 en de Constitutie van 1806 : bronnen voor de totstandkoming / Leonard de Gou (bewerking). - Rijks geschiedkundige publicatiën, Kleine serie 89; ISSN 0921-9064. - Den Haag : Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, 1997. - ISBN 90-5216-096-1
  Rugtitel: Staatsregeling 1805, Constitutie 1806

  De staatsregeling voor het Bataafsche volk van 1798 : opstellen opgedragen aan de nagedachtenis van dr. mr. L. de Gou : tevens acta van het rechtshistorisch colloquium over de betekenis van deze staatsregeling voor de rechtsontwikkeling in Nederland (Utrecht-Nijmegen, 11 en 12 december 1998) / O. Moorman van Kappen, E.C. Coppens (redactie). - Rechtshistorische reeks van het Gerard Noodt Instituut, nr. 46. - Nijmegen : Gerard Noodt Instituut, 2001. - ISBN 90-71478-67-X
  > p. 35-71: Vaderlandsliefde, vrijheid en mensenrechten aan het eind van de achttiende eeuw : Jacob van Manen Adrz. (1752-1822) en de Staatsregeling van 1798 / P.A.J. van den Berg
  De stadhouders van Friesland uit het Huis van Nassau / A.A. Kleijn. - Nijkerk : Callenbach, 1904
  De stank der welvaart : Industriële waterverontreiniging in de Groninger Veenkoloniën 1850-1980 / K.J.-W. Oosthoek. - Amsterdam : VU, 1996
  The stench of prosperity : Water pollution in the northern Netherlands 1850-1980 / K.J.W. Oosthoek

  De Staten van Gelre en Zutphen tot 1459 / W. Jappe Alberts. - Utrecht : Bijdragen Instituut Middeleeuwse geschiedenis Rijksuniversiteit Utrecht, 1950 / Groningen : J.B. Wolters, 1950. - Proefschrift
  De Staten van Holland en de Opstand : de ontwikkeling van hun functies en organisatie in de periode 1544-1588 / Johannes Wierd Koopmans. - Hollandse historische reeks, 13. - 's-Gravenhage : Stichting Hollandse Historische Reeks, 1990. - ISBN 90-72627-04-0
  scriptie Groningen

  De Sted Warkum / G. Bakker (redactie) m.m.v. K. de Vries [et al.] / Súdwesthoeke-rige, 4; Fryske Akademy, nr. 308. - Boalsert [Bolsward] : Osinga, 1967
 • p. 15-21: De Warkumer magistraetsbistelling yn de jierren 1635 en 1637 / G. Bakker

 • De steenbakkerij in de Nederlanden : tot omstreeks 1560 / J. Hollestelle. - Arnhem : Gysbers & Van Loon, 1976. - ISBN 9062350054
  De steenhuizen Aylbada en Takuma nabij Uithuizen (Gr.) : een zoektocht naar twee middeleeuwse steenhuizen / Bouwe Luurtsema (bewerking), E.E.A. van der Kuijl en J. Molema (bijdragen). - Eemsmond : Gemeente Eemsmond, 2008. - ISBN 9789073319189
  publieksdocument: Archeologisch onderzoek naar twee middeleeuwse steenhuizen nabij Uithuizen (prov. Groningen) : Aylbada en Takuma / Sander Diependaal, Hantzen Kremer (Vitruvius NUMMER 7 APRIL 2009)

  De stem die nimmer zweeg : 300 jaar Hervormde Kerk te Veendam / R.H. van Deest [et al.]. - Veendam : [s.n.], 1962
 • Het Franse Tijdperk / R.C. Vos

 • De stichter van Hollands Zuid-Afrika, Jan van Riebeeck, 1618-1677 / E.C. Godée Molsbergen. - Amsterdam : Van Looy, 1912
  De Stichtse Landbrief
  De Stichtse Landbrief van 1375 / D.Th. Enklaar (in: Mededelingen KNAW, afd. Letteren, N.R., XIII nr. 8, p. 39-41)
  De Stichtse ministerialiteit en de ontginningen in de Utrechtse Vechtstreek / A.L.P. Buitelaar. - Middeleeuwse studies en bronnen, 37. - Hilversum : Verloren, 1993. - ISBN 90-6550-253-X
  ook proefschrift Universiteit Utrecht

  De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners / P.N. Noomen. - Middeleeuwse studies en bronnen, 94; ISSN 0929-9726; FA, nr. 1027. - Hilversum : Verloren, 2009. - ISBN 978-90-6550-916-1
  De stijl van Beatrix : de vrouw en het ambt / C.A. Tamse (redactie). - [Amsterdam] : Balans, 2005. - ISBN 90-5018-659-9
  > p. 198-217: Koningin op krediet : Over nieuwe republikeinen en oude orangisten / N.C.F. van Sas
  De stijl van de burger : over Nederlandse burgerlijke cultuur vanaf de middeleeuwen / Remieg Aerts, Henk te Velde (redactie). - Kampen : Kok Agora, 1998. - ISBN 90-391-0745-9
  > p. 80-100: Beschaafde republikeinen : Burgers in de achttiende eeuw / W.R.E. Velema
  > p. 123-157: Hemelse rozen door 't wereldse leven : Sekse en de Nederlandse burgerij in de negentiende eeuw / J. Blok

  De stoomwasserij en kalkbranderij / Udo Vroom. - Buitenmuseum Zuiderzeemuseum, Deel 3. - Bussum : Moussault [ism Rijksmuseum Zuiderzeemuseum], 1983. - ISBN 90-226-1251-1
  De strijd tegen Nederlands erfvijand / J.W. Thierry. - Rotterdam : D. van Sijn, 1930
  Inaugurele rede T.H. Delft

  De strijd tussen aristocratie en democratie in Nederland, 1780-1848 : kritisch onderzoek van een historisch beeld en herwaardering van een periode / Cornelis Henricus Eligius de Wit. - Heerlen : Winants, 1965
  scriptie Universiteit van Amsterdam

  De strikel : moanneblêd foar Fryslân. - Grou : Utjowerij Fryslân, 1958-1994. - ISSN 0165-3342 uitgever later Ljouwert : Friese Pers in 1972 opgenomen in Dit is Friesland = ISSN 0012-4117
 • 1973, jrg. 16, mei, p. 67-71: Staking - ek doe / Ernst Huisman

 • 1975, jrg. 18, mei: Adel en arbeiders yn Beets / Ernst Huisman

 • De sublieme historische ervaring / F.R. Ankersmit; Ronald Kuil (vertaling uit Engels van Sublime historical experience. - Stanford, CA : Stanford University Press, 2005). - Groningen : Historische Uitgeverij, 2007. - ISBN 978-90-6554-113-0
  De suikerhandel van Amsterdam van het begin der 17de eeuw tot 1813 : een bijdrage tot de handelsgeschiedenis des vaderlands, hoofdzakelijk uit de archieven verzameld en samengesteld / J.J. Reesse. - Haarlem : Kleynenberg, 1908
  De synode van Dordrecht, 1618-1619 / W. Meindersma. - Zalt-Bommel : Wink, 1918
  De Tachtigjarige Oorlog / J. Presser; J. Romein, A.C.J. de Vrankrijker, R.E.J. Weber, J.W. Wijn (medewerkers). - Amsterdam : Elsevier, 1948
  3e druk
  Omslagondertitel: 1568-1648
 • Hoofdstuk 1: Spieghel Historiael van de Tachtigjarige Oorlog / J. Romein
 • De Tachtigjarige Oorlog : opstand en consolidatie in de Nederlanden (ca. 1560-1650) / S. Groenveld, H.L.Ph. Leeuwenberg, M.E.H.N. Mout en W.M. Zappey. - Zutphen : Walburg Pers, 2008. - ISBN 90-5730-537-2
  Eerder verschenen in twee delen: De kogel door de kerk? : de opstand in de Nederlanden 1559-1609. - 1983 en De bruid in de schuit : de consolidatie van de Republiek 1609-1650. - 1985

  De tariefwetgeving van het Koninkrijk der Nederlanden (1816-1819) / W.L. Groeneveld Meijer. - Rotterdamsche bijdragen voor economische geschiedenis, 1. - Rotterdam : Benedictus, [1924]
  De tekstfiliatie van de 17 keuren en de 24 landrechten : een voorbereidend onderzoek / Nikolaas Egbert Algra. - Estrikken, nûmer XXXIX. - Grins : Frysk Ynstitút oan de R.U. to Grins, 1966
  De tied het 't mitnommen : schetsen uit de geschiedenis van het kantongerecht te Zuidbroek en haar omgeving / Melle Vos, Frans Talstra (samenstellers). - Groningen : Kantongerechtsorganisatie in het arrondissement Groningen, 2001
  Uitgave t.g.v. de opheffing van het kantongerecht te Zuidbroek

  De Tielse kroniek : een geschiedenis van de Lage Landen van de volksverhuizingen tot het midden van de vijftiende eeuw, met een vervolg over de jaren 1552-1566 / Jan Kuys [inleiding en vertaling uit het Latijn]. - Amsterdam : Verloren, 1983. - ISBN 9065500049
  De tijd van De Witt en Willem III : historische opstellen / Robert Fruin. - 2 delen. - 's-Gravenhage : Nijhoff, 1929
  De tijrannijen der Franschen in de jaren 1747, 1795-1813, in de Nederlanden gepleegd : ten leerzamen gebruike voor de jeugd, op de scholen en in de huisgezinnen / Cornelis van der Aa (in zamenspraken opgesteld). - Amsterdam : W. Brave, voor rekening van den autheur, 1814
  De toga van Fruin : denken over geschiedenis in Nederland sinds 1860 / Jo Tollebeek. - Historische reeks. - Amsterdam : Wereldbibliotheek, 1990. - ISBN 90-284-1560-2
  scriptie Leuven, 1989

  De tombe van graaf Floris V te Alkmaar / Erich Heinz Pieter Cordfunke (in: Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond, Jrg. 99 (2000), p. 68-73)
  De top 100 van industriële bedrijven in Nederland 1913-1990 / E. Bloemen, J. Kok, J.L. van Zanden. - Achtergrondstudie, 3. - Den Haag : Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid, 1993. - ISBN 90-346-2859-0
  De Trippen in de 17e eeuw : een studie over het ondernemersgedrag op de Hollandse stapelmarkt / Peter Wolfgang Klein. - Historische bibliotheek, nr. 76. - Assen : Van Gorcum, 1965
  scriptie Nederlandse Economische Hogeschool, Rotterdam

  De uitbreiding van het Nederlandsch taalgebied, vooral in de zeventiende eeuw / J.W. Muller. - 's-Gravenhage : Van Stockum, 1939
  Herdruk, herzien en bijgewerkte versie van oorspronkelijk in zeer beknopte vorm gehouden voordracht voor de Handelshogeschool te Rotterdam en voor de Maatschappij der Nederlandse letterkunde te Leiden en verschenen in De nieuwe taalgids deel 15, 1921
  De uitvinding van de mensheid : korte wereldgeschiedenis van het denken over gelijkheid en cultuurverschil / Siep Stuurman. - Amsterdam : Bakker, 2009. - ISBN 978-90-351-3493-5
  De Unie van Utrecht : wording en werking van een verbond en een verbondsacte / S. Groenveld, H.L.Ph. Leeuwenberg (redactie). - Geschiedenis in veelvoud, 6. - Den Haag : Martinus Nijhoff, 1979. - ISBN 90-247-2132-6
  Bundel met artikelen over de Unie van Utrecht (gesloten op 23 januari 1579).

 • p. 5-55: Die originale unie metten acten daernaer gevolcht / S. Groenveld, H.L.Ph. Leeuwenberg

 • p. 19-35: Die originale unie metten acten daernaer gevolcht / S. Groenveld, H.L.Ph. Leeuwenberg

 • p. 136-154: Tussen eenheid en zelfstandigheid : De toepassing van de Unie als fundamentele wet / A.Th. van Deursen

 • De universele mens : Geert Hendrik Streurman tussen Goethe en De Ploeg / J.J. van der Spek (eindredactie); H.J.J. Feikens [et al.] (fotografie); F.J.W. ten Horn [beeldredactie]. - Scheemda/Veendam : Meinders / Veenkoloniaal Museum, 1996. - ISBN 90-72672-33-X
  De Upstalboom bij Aurich niet de algemeene landdagplaats van alle Friezen / Montanus de Haan Hettema (in: Kroniek van het Historisch Genootschap, Deel IV, Stuk II, p 3-38)
  De vaderlandsche historie vermakelijk voorgesteld / Arend Fokke, Simonsz. - Amsterdam : J. van der Hey, 1809
  De val van Prometheus : over de keerzijden van de vooruitgang / Ton Lemaire. - Amsterdam : Ambo, 2010. - ISBN 978-90-263-2289-1
  De vakbeweging in Nederland, 1866-1878 / D. Hudig Jr.. - Amsterdam : Scheltema & Holkema, 1904
  scriptie Amsterdam
  De veenarbeidersstakingen van 1921 : oorzaken en verloop / Marcel van Gastel, Jan Kalter. - Groningen : Projektgroep Regionale Onderontwikkeling, Sociologisch Instituut, 1982
  De veenen en veenkoloniën in de provincie Groningen / G.A. Venema. - [S.l.] : [s.n.], [ca.1862]
 • [I], Over de maat van den turf, over het dagwerk, het vuur en de stobbe en over de maat voor den verkoop van het turf buiten het veen, alles hoofdzakelijk in het arrondissement Winschoten

 • II, Over den aanleg van veenbouwten en veenkoloniën ten oosten van de stad Groningen

 • De veenkolonie Veenendaal : turfwinning en waterstaat in het zuiden van de Gelderse Vallei, 1546-1653 / Taeke Stol. - Stichtse historische reeks, 17. - [Zutphen] : Walburg Pers, 1992. - ISBN 90-6011-770-0
  scriptie Universiteit van Amsterdam, 1990

  De veenkoloniën / Jan W. Hiskes. - Triangelreeks. - 's-Gravenhage : Boekencentrum, 1984. - ISBN 90-239-2797-4
  2e druk

  De veiligheidsutopie : hedendaags onbehagen en verlangen rond misdaad en straf / Hans Boutellier. - Den Haag : Boom Juridische uitgevers, 2005. - ISBN 90-5454-566-6
  3e [uitgebreidde] druk

  De verborgen wereld van Democriet : een kolderiek en dichtlievend genootschap te Haarlem, 1789-1869 / Bert Sliggers (redactie); [Ernest Henkels (fotografie)]. - Haarlem : Schuyt, 2005. - ISBN 90-6097-385-2
  Uitgave t.g.v. gelijknamige tentoonstelling in het Teylers Museum te Haarlem, februari-mei 1995

  De verbroken betovering : Mentaliteitsgeschiedenis van preïndustrieel Europa / Petrus Cornelis Spierenburg. - Hilversum : Verloren, 1988. - ISBN 9065503145
  De verdediging van Nederland in 1672 en 1673 : Bijdragen tot de staats- en krijgsgeschiedenis van het vaderland / Jhr Jan Willem Sypesteyn en Jan Philip de Bordes. - 's-Gravenhage : Gebroeders J. & H. van Langenhuysen, 1850
  De verdienste der vrouwen / gevolgd naar het Fransch van Legouvé door B. Nieuwenhuizen. - Den Hage : J. Immerzeel Jr., 1804
  De verdraagzame gemeente van vrije christenen : remonstranten op de bres voor de Bataafse Republiek (1780-1800) / Simon Vuyk. - Amsterdam : De Bataafsche Leeuw, 1995. - ISBN 90-6707-386-5 scriptie Rijksuniversiteit Leiden
  De verstening van Deventer : huizen en mensen in de 14e eeuw / G.M. de Meijer en G.W.F. van den Elzen (red.). - Groningen : Wolters-Noordhoff, 1982. - ISBN 9062430287
  De vertaling van wetenschap : Nederlandse sociologie en praktijk / Erik Snel. - Utrecht : SWP, 1996. - ISBN 90-6665-201-2
  De vervening in Delfland en Schieland tot het einde der zestiende eeuw / Willem Jacob Diepeveen. - Leiden : Eduard IJdo, 1950
  scriptie Vrije Universiteit, Amsterdam

  De Vita Sancti Adalberti Confessoris / ingel., uitg. en vert. [uit het Latijn] door G.N.M. Vis (in: Egmond en Berne: twee verhalende historische bronnen uit de middeleeuwen. - 's-Gravenhage: Nederlands Historisch Genootschap. - Nederlandse Historische Bronnen, 7. - ISBN 9004088431
  De vlasserij in 's-Gravendeel : economische, sociale en culturele betekenis van de vlasteelt en vlasbewerking voor 's-Gravendeel vanaf de achttiende eeuw tot het einde / Marjon Kunst. - Rotterdam : Erasmus Universiteit, 2003
  De Vlielandse Taal / Harrie Scholtmeijer. - Amsterdam : Meertens Instituut, [z.j.]
  De vlugtende wijsgeer in Holland. (Geen roman.) / Gerrit Paape. - [s.l.] : In Holland, 1789
  De Volkskrant. - Amsterdam : De Volkskrant BV, 1920-
 • 2008-01-10: Discreet patriottisme / Michaël Zeeman
 • 2011-06-04: Wie heeft de scheefste / Wil Thijssen. - ISAN 20110604 90 4422 07 1 1. - Reizen, p. 7
 • 2011-09-24: 'Feitjes stampen verrijkt ons' / Peter Giesen. - INTERVIEW Joshua Foer. - ISAN 20110924 90 4008 06 1 1. - het Vervolg, p. 6-7
 • 2011-10-01: 'Geluk wordt overschat' / Peter Giesen. - INTERVIEW Simon Critchley. - ISAN 20111001 90 4008 06 1 1. - het Vervolg, p. 6-7
 • 2011-11-19: Hef waterschappen niet op / Rik Smits. - Opinie & Debat. - ISAN 20111119 90 4011 31 1 1. - p. 31)
 • 2012-01-03: Wraak / Arnon Grunberg. - Voetnoot. - ISAN 20120103 90 4011 01 5 2. - p. 1
 • 2012-01-05: MISBRUIKZAAK - Geen spreekrecht / ANP. - ISAN 20120105 90 4011 10 5 3. - p. 10
 • 2012-01-05: "Moeten andere bedrijfs-toppers voortaan ook zo stoer opstappen?" / Wilco Dekker. - ISAN 20120105 90 4011 24 3 1. - p. 24
 • 2012-01-26: Calculerende burger / Arnon Grunberg. - Voetnoot. - ISAN 20120126 90 4011 01 4 2. - p. 1
 • 2012-05-03: Post Den Haag te koop / Rob Vreeken. - ISAN 20120503 90 4011 26 2 2. - p. 26
 • 2012-05-09: Eer en goede naam / J.H.L. van der Mortel, Coen Stork. - ISAN 20120609 90 4011 35 2 4. - p. 35
 • 2012-06-30: Een gekozen president, ja dat zou wel kunnen / Martin Sommer. - [interview Sophie in 't Veld]
 • 2012-10-17: Vondst van mogelijk internationaal belang / Ana van Es. - ISAN 20121017 90 4011 11 k r. - p. 11
 • 2012-12-01: Het Westen snapt het niet / Peter Giesen. - ISAN 20121201 90 4011 pp k r. - p. pp
 • 2013-01-17: Software dateert eeuwenoude akten / Peter van Ammelrooy. - Wetenschap. - ISAN 20130117 90 4011 27 k r. - p. 27)
 • 2013-02-07: Worden SP en PVV straks afgekeurd op gebrek aan Europese waarden? / Remco Meijer. - ISAN 20130207 90 4011 pp k. - p. pp
 • 2013-05-11: 'Het meeste geweld is laf' : Oorlog en vrede / Peter Giesen. - INTERVIEW Steven Pinker, evolutionair psycholoog. - ISAN 20130511 90 4116 04 1 1. - Wetenschap, p. V4-V5
 • 2013-05-25: Nul winstbelasting, toch de schatkist spekken / Frank Kalshoven. - Het spel en de knikkers. - ISAN 20130525 90 4011 21 4 1. - p. 21
 • 2013-05-25: Europese visser verlaat Mauritanië : Mauritanië heeft zichzelf in de voet geschoten / Gerard Reijn. - ISAN 20130525 90 4011 23 1 1. - p. 23•
 • 2013-05-25: Overal evenveel winstbelasting: goed idee, maar haalbaar? Nee. / Peter de Waard. - ISAN 20130525 90 4011 29 1 1. - p. 29•
 • 2013-06-10: Wantrouw het moreel vertoon van bedrijven / Jurjen van der Garde. - Opinie & Debat. - ISAN 20130610 90 4011 22 3 1. - p. 22
 • 2013-06-13: 'Kritiek op moraal van bedrijven? Wij gaan van euroknaller naar kiloknaller' / Daan Spaargaren. - Opinie. - 19:30
 • 2013-06-13: Valutakoersen mogelijk jaren gemanipuleerd / Peter de Waard. - ISAN 20130613 90 4011 24 1 1. - p. 24
 • 2014-02-15: Vonk: Iedereen bankier : De burger als bank / Arnon Grunberg. - ISAN 20140215 90 4429 14 1 1. - p. 14-15
 • 2014-04-19: Karakter moet op het rapport / Martin Sommer. - ISAN 20140419 90 4011 31 1 1. - p. 31
 • 2014-06-21: Vonk: Eigenzinnig met zijn allen : Vrijheidsliefde : Onze weerspannigheid is maar betrekkelijk / Sander van Walsum. - ISAN 20140621 90 4429 13 1 1. - p. 13
 • 2014-07-26: 'We zullen onze pap met ze delen' : Reportage Komst maarechaussees / Olaf Koens. - ISAN 20140726 90 4011 06 1 1. - p. 6
 • 2014-12-13: Een ramp wil je niet 'liken', Facebook zoekt andere knop / Peter van Ammelrooy. - ISAN 20141213 90 4011 04 1 1. - p. 4
 • 2015-07-04: De verbazing van Voorhoeve : Ook na Srebrenica verloor Nederland zijn onschuld nog keer op keer / Martin Sommer. - Opinie & Depat | Vrij zicht. - ISAN 20150704 90 4011 17 1 1. - p. 17
 • 2018-05-31: De kern / Caspar Janssen. - Caspar loopt | aflevering 228. - V. - p. 8

 • De volksvlijt : tijdschrift voor nijverheid, landbouw, handel en scheepvaart. - Amsterdam : de Vereeniging : Paleis voor Volksvlijt, 1854-1887
 • 1854, p. 369-390, 481-504; 1855, p. 115-155: Veen en turf : Verslag ter gelegenheid van het Landhuishoukundig congres te Assen, juni 1854 / S. Bleekrode

 • De voorgeschiedenis van het middelbaar onderwijs, 1796-1863 / G. Bolkestein. - Uitgaven van de Vereeniging van Leeraren bij het Middelbaar Onderwijs, 2. - Amersfoort : Van Amerongen, [1914]
  De voorgeschiedenis van Nederland / A. W. Byvanck. - Leiden : Brill, 1946 4e, opnieuw verbeterde en aangevulde druk
  De voormalige Zuiderzee en haar veranderingen / D.D.P. Honijk. - [Enkhuizen] : Enkhuizer Courant, 1941
  De voorspellingen van Intje Janszoon : den Friesen volksprofeet bezien in het licht van zijn tijd [1622] / S.J. van der Molen (in: Volkskunde, 53, 1952; p. 52-66)
  De vorming der Groninger gemeenten / Wiebe J. Formsma. - Groningen : De Waal, 1951
  T.g.v. het 30-jarig bestaan der afdeling Groningen van de Vereniging van Nederlandse gemeenten

  De vorming van het graafschap Holland / I.H. Gosses. - 's-Gravenhage : Nijhoff, 1915
  De vorming van het land : inleiding in de geologie en de geomorfologie / H.J.A. Berendsen; [H.J.A. Berendsen [et al.] (kartografie)]. - Fysische geografie van Nederland. - Assen : Van Gorcum, 1996. - ISBN 90-232-3102-3
  Gedeeltelijke bewerking van: Geologie rondom ijstijden / [cursusteam: J.J.M. Leinders et al.]. - Heerlen : Open universiteit, 1992

  De Vrede van Munster / J.J. Poelhekke. - 's-Gravenhage : M. Nijhoff, 1948
  scriptie Nijmegen

  De vriend des volks / J.H. van der Palm ... [et al.] (redactie). - Middelburg : Weduwen W. en J. Abrahams, 1795-1796
  De vriend van den landman : een handboek voor allen die belang stellen in de bevordering en den bloei van land- en tuinbouw, veeteelt en boomkwekerij / E.C. Enklaar (verzorgd, bewerkt). - Grave/Nijmegen : Haspels, 1837-....
 • 1868, jrg 32: Beredeneerd gebruik van de turf en der veenen / W. Leo

 • De Vrije Fries : mengelingen. - Leeuwarden : Fryske Akademy, 1839 - . - ISSN 0923-6279
 • Jaargang 2, 1842. p. 24-36: Afschriften van de Friesche charters, door den Heer W. Eekhoff, in het Archief der stad Utrecht, gekopiëerd, met afbeelding van derzelver zegels en Iets, betrekkelijk de hiernevens afgebeelde zegels, behoorende bij de charters hierboven medegedeeld / W. Eekhoff

 • Vierde deel, 1846

 • Vijfde deel, 1850

 • Vijfde deel, 1850, p. 193-225: Verhandeling over de benaming van Vrije Friezen, Geschiedkundig toegelicht / L.H.W. van Aylva Baron Rengers
 • Jaargang 7, 1856, p. 324-361: Geschiedenis van de zamenstelling en uitgave van het Groot Plakkaat- en Charterboek van Friesland, benevens Levensschetsen van de bewerkers G.F. Baron thoe Schwartzenberg, Dr. Nicolaas Tholen en Mr. J.F.M. Herbell, met nog twee Bijvoegselen / W. Eekhoff

 • Jaargang 9, 1862, p. 207-269: Rinse Posthumus, in leven kerkleeraar onder de hervormde gemeenten van Waaxens en Brantgum / J.H. Halbertsma

 • Jaargang 10, 1865, p. 101-131, bijlagen 132-143: Markerhoofd / R.C. Bakhuizen van den Brink

 • Jaargang 17, 1890, p. 165-236: De wording van het college der Gedeputeerde Staten in de provincie Friesland / F.G. Slothouwer

 • Jaargang 19, 1900, 1, p. 319-333: 'Oorkonden betrekkelijk Friesland en zijne verhouding tot Frankrijk in de 13e en 14e eeuw' / D.P. Blok
 • Jaargang 19, 1900, p. 435-474: Friesland bij den Vrede van Munster / A.J. Andreae

 • Jaargang 19, 1900, p. 479-798: Geschiedenis van Oud-Friesland : naar de meest vertrouwbare bronnen bewerkt / Ph. van Blom
 • Jaargang 20, 1906, p. 431-448: Das Alter der friesischen Terpen / P.C.J.A. Boeles

 • Jaargang 26, 1918, p. 148-154: 'Cammingehunderi' / S.A. Waller Zeper
 • Jaargang 27, 1924, p. 81-119: Een Friesche familie in de zeventiende eeuw / G. Das

 • Jaargang 27, 1924, p. 77-78: 'Nogmaals Cammingahunderi' / S.A. Waller Zeper
 • Jaargang 29, 1929, p. 61-72: Hooft landeigenaar in Friesland / P. Leendertz jr.

 • Jaargang 31, 1932, p. 70-90: 'Zur ältesten Geschichte Frieslands' / C. Woebcken

 • Jaargang 35, 1939, p. 60: De Saksische jaartax in Friesland / Obe Postma

 • Jaargang 37, 1943, p. 105-157: Het leven van Doecke van Martena (1530-1605) / G. Kramer

 • Jaargang 39, 1948, p. 17-48: Ploeggang en Hoevestelsel / Obe Postma

 • Jaargang 40, 1950, p. 37-67: De Friese hoeve in de zandstreken : (een voorlopige orientering) / Obe Postma

 • Jaargang 40, 1950, p. 216: P. Gerbenzon

 • Jaargang 41, 1953, p. 94-104: De doorgaande plaatsen en de daarbij behorende meente / Obe Postma

 • Jaargang 42, 1954, p. 93-106: Het gemaal in Friesland : Een bijdrage tot de Friese molengeschiedenis / S.J. van der Molen

 • Jaargang 43, 1957, p. 100-104: 'Die vier Grafschaften Frieslands nach Ablauf der Normannenzeit' / C. Woebcken

 • Jaargang 43, 1957, p. 130-173: Bergums kerk, klooster en omgeving / A. Baart jr, M.P. van Buijtenen

 • Jaargang 44, 1960, p. 51- : Over de positie van de vlek in Friesland in de tijd van de republiek / Obe Postma

 • Jaargang 45, 1962, p. 32-67: Bornego, Bijdrage tot de oudste geschiedenis van het Neder-Boornegebied / Herrius Halbertsma

 • Jaargang 46, 1964, p. 62-69: Voordeelsgoederen in Friesland / S.J. Fockema Andreae

 • Jaargang 56, 1976, p. 31-41: 'Een vergeten aspect van een oud probleem: de betekenis van de naam 'Cammingehunderi" / J.R.G. Schuur

 • Jaargang 67, 1987, p. 11-26: Patronage in Friesland in de 17de en 18de eeuw: een eerste terreinverkenning / H. Spanninga

 • Jaargang 70, 1990, p. 61-74: “Liefhebbers der gereformeerde religie”: randkerkelijken of grondbezitters? / J.J. Kalma

 • Jaargang 75, 1995, p. 61-78: De Slaande Ingel gie om de Aldehou. Eat oer de pest yn Ljouwert / H. Nijboer

 • Jaargang 77, 1997, p. 115-124: Wybrand de Geest, schilder van ‘Asch en Stof’. Over de staatsieportretten van de graven van Nassau / F. Hoekstra

 • Jaargang 77, 1997, p. 125-138: It register fan Feicke Tetmans (±1537–1601). Frysk politikus en grytman fan Utingeradiel / O. Hellinga

 • Jaargang 78, 1998, p. 129-162: De suvering fan de Fryske Akademy / Joh. Frieswijk

 • Jaargang 79, 1999, p. 7-73: Zoden aan de dijk : Kleinschalige dijkbouw in de late prehistorie en protohistorie in noordelijk Westergo / J. Bazelmans, D. Gerrets, J. de Koning, P. Vos

 • Jaargang 80, 2000, p. 29-54: Noord-Nederland: een demografisch reservaat? Kanttekeningen bij het 'Friese' genoom / Meindert Schoor

 • Jaargang 81, 2001, p. 9-52: Kapitaal en fortuin. Hessel van Sminia (1588-1670) en de opkomst van zijn familie / H. Spanninga

 • Jaargang 83, 2003, p. 9-46: Harlinger en Bildtse doopsgezinden. Kettingmigratie en elitevorming in Friesland omstreeks 1600 / K. Kuiken

 • Jaargang 84, 2004, p. 29-47: De invoering van de ‘Generale Middelen’ in Friesland. Een aspect van belastingen en staatsvorming ten tijde van de Opstand / C. Trompetter

 • Jaargang 85, 2005, p. 8-36: 'De kruisvormige fibulae van Friesland: een nieuwe benadering in het onderzoek naar de herkomst van de eerste migranten vanaf AD 380/400 en de culturele oriëntatie van het Friese terpengebied tot ca. AD 550' / J.M. Bos, E.W. Brouwer

 • Jaargang 85, 2005, p. 37-103: 'Nieuwe bewoners van het terpengebied en hun rol bij de opkomst van het Fries koningschap : De betekenis van gouden bracteaten en bracteaatachtige hangers uit Friesland (vijfde-zevende eeuw na Chr.)' / J. Nicolay

 • Jaargang 87, 2007, p. 11-28: 'Friese klinkerschepen in de vroege middeleeuwen' / R. Reinders, Y Aalders

 • Jaargang 87, 2007, p. 91-120: Vijf eeuwen J.J. Kalma / Goffe Jensma (inleiding); Onno Hellinga, W. Bergsma, Jacob van Sluis, Johan Frieswijk

 • Jaargang 90, 2010, p. 207-221: Plat land, diepe geschiedenis : Friesland als trauma / Goffe Jensma

 • Jaargang 92, 2012, p. 129-142: Tussen moeder- en vadertaal. Anne Wadman en andere schrijvers in een minderheidstaal / Joke Corporaal

 • De vroedschap van Amsterdam, 1578-1795 / Johan E. Elias; W.R. Veder (inleiding). - Amsterdam : Israel, 1963
  Herdruk van: 2 delen. - Haarlem : Loosjes, 1903-1905 Digitaal als databank

  De Vroeg-Romeinse versterking te Velsen 1 : fort en haven / Jean-Marie André Willem Morel. - [S.l.] : [s.n.], 1988
  De vroege topografie van het Buurkerkkwartier in de stad Utrecht / Luit van der Tuuk (in: Historisch Geografisch Tijdschrift jrg. 15, nr. 2, 1997, p. 60-71)
  De vrouw in de vier tijdperken haars levens / A. Loosjes Pz.; [Vinkeles (gravures)]. - Haarlem : A. Loosjes Pz., 1809
  De vrouw, de vrouwenbeweging en het vrouwenvraagstuk : encyclopædisch handboek / C.M. Werker-Beaujon, Clara Wichmann, W.H.M. Werker (redactie). - 2 delen. - Amsterdam : Elsevier, 1914-1918
  De vrouwen : in vier zangen / H.A. Spandaw; [Velijn (gravures)]. - Groningen : Wijbe Wouters, 1807
  2e [veel verm. en veranderde] druk, 1819

  De waardij van eene vroege opleiding : een onderzoek naar de implicaties van het alfabetisme op het leven van inwoners van Eindhoven en omliggende gemeenten, 1800-1920 / O.W.A. Boonstra. - AAG bijdragen, 34; ISSN 0511-0726. - Hilversum : Verloren, 1993. - ISBN 90-6754-296-2
  Scriptie Wageningen

  De Wachter : Socialistisch Weekblad voor Groningen en Noordelijk Drenthe / Johan Hendrik Andries Schaper (redactie etc). - 4 maart 1893-december 1895
  Voortgezet als : De sociaal-demokraat. Orgaan der S.D.A.P. in Nederland
 • 12-02-1893 (!): ingezonden brief / Jelle Dam

 • De Walcherse werven / P.L. Tack. - Middelburg : Altorffer, 1938
  Archief vroegere en latere mededelingen, voornamelijk in betrekking tot Zeeland, p. 89-

  De warf : cultureel maandblad voor Groningen / H. Roelfsema [et al.] (redactie). - Groningen : Hoitsema, 1955-1956
  Voortgezet als: Groningen = ISSN 0011-2941

  > De Warven in Groningerland / W.J. Formsma [?]
  De wateren van Nederland aardrijkskundig en geschiedkundig beschreven / A.A. Beekman; [W.J.H. Harmsen (voorwoord)]. - 's-Gravenhage : Nijhoff, 1948
  De watergeuzen : piraten en bevrijders / J.C.A. de Meij. - Haarlem : Fibula-Van Dishoeck, 1980. - ISBN 90-228-3742-4
  De waterman / Arthur van Schendel. - Rotterdam : Nijgh & Van Ditmar, 1933
  De wereld / Plinius; vert. [uit het Latijn van (gedeelte) Naturalis historia] Joost van Gelder, Mark Nieuwenhuis en Ton Peters. - Amsterdam : Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2004. - ISBN 9025341845
  De wereld aan boeken : Uit de Bijzondere Collecties van de UB Groningen / Gerda Huisman. - Groningen : RUG, 2008-....
  > Oosterse handschriften: een vroege aankoop
  > De Christmann-collectie, aanvulling

  De wereld van het Friese landschap / Meindert Schroor; [M. Schroor (redactie); Jan Heuff [et al.] (foto's)]. - Groningen : Wolters-Noordhoff, 1993. - ISBN 90-01-95519-3
  De werken van E.J. Potgieter : proza, poezy, kritiek / E.J. Potgieter. - Haarlem : Tjeenk Willink
  Deel I, 1885
  Deel II, 1885
  Deel IV, 1885
  Deel V
 • Leven van R.C. Bakhuizen van den Brink / E.J. Potgieter
  Deel XII, 1886
 • De West-Nederlandsche veenplassen : historisch-planologisch / J. Trouw. - Heemschut bibliotheek, deel 4. - Amsterdam : C.V. Allert de Lange, 1948
  De Westfriesche buurschap / A. De Goede. - De Westfriesche Librije, 1. - Enkhuizen : Fas Frisiae, 1944
  De wetenschap der geschiedenis / J. Huizinga. - Haarlem : H.D. Tjeenk Willink en zoon, 1937
  De wierde van Ezinge op de schop / J.J. Delvigne. - Ezinge : Streekhistorische vereniging Middagherland, 1994
  De Wikingen in de lage landen bij de zee / Jan de Vries. - Haarlem : Tjeenk Willink, 1923
  De wil van de burger : essays over de constitutie van de Nederlandse politiek / Peter van den Berg [et al.]; Dirk Jan Wolffram (redactie). - [Groningen] : Kossmann Instituut, Rijksuniversiteit Groningen, [2011]. - ISBN 978-90-816792-1-3
  > p. 7-31: Demos en democratisering : De invulling van staatsburgerschap en politiek participatie in Nederland in de lange negentiende eeuw (1795-1917) / P.A.J. van den Berg

  De Willekeuren van de Opstalsboom (1323) : een filologisch-historische monografie = (Die altfriesischen Upstallsboomer Satzungen vom Jahre 1323 : eine philologisch-historische Monographie) / Hendrik Derk Meijering. - Groningen : [S.l.] : V.R.B. Offsetdrukkerij ; [s.n.], 1974
  De Wittenoorlog / P. Geyl. - Amsterdam, 1953
  De woekeraar en de hel : Economie en religie in de middeleeuwen / Jacques Le Goff. - Amsterdam : Wereldbibliotheek, 1987. - ISBN 9028415262
  De Wolden en het water : De landschaps- en waterstaatsontwikkeling in het lage land ten oosten van de stad Groningen vanaf de volle middeleeuwen tot ca. 1870 / W.A. Ligtendag. - Groningen : REGIO-PRojekt, 1995
  De woning van heer Dirk van Hodenpijl te Overschie en de geslachten Van Rodenrijs, Van Matenesse, Uter Nesse, Van (der) Spangen, Van den Vene en Van (den) Dorpe / C. Hoek (in: De Nederlandsche Leeuw, Jrg. 82 (1965) p. 32-58)
  De wording van onze volkshuishouding : hoofdlijnen uit de economische geschiedenis der Noordelijke Nederlanden in de Middeleeuwen / J.F. Niermeyer. - Servire's encyclopaedie in monographieeën. Afd. B3, Geschiedenis; 2. - Den Haag : Servire, 1946
  De wording van staat en souvereiniteit in de Middeleeuwen : een rechtshistorische studie in het bijzonder met betrekking tot het Nedersticht / Petrus Vernerus Adam Immink. - Utrecht : Kemink, 1942
  De wording van de Staten van Stad en Lande tot 1536 / Wiebe J. Formsma. - Assen : Van Gorcum & Comp., 1930
  scriptie Amsterdam

  De zedelijke toestand der Nederlandsche Natie op het einde der 18de eeuw / IJsbrand van Hamelsveld. - Te Amsterdam : bij Johannes Allart, 1791
  De zeeweringen, waterschappen en polders in de provincie Groningen / C.C. Geertsema. - Groningen : Erven B. van der Kamp, 1898
  De zeventiende eeuw : cultuur in de Nederlanden in interdisciplinair perspectief : tijdschrift van de Werkgroep Zeventiende Eeuw / Werkgroep Zeventiende Eeuw; L. Noordegraaf, M. B. Smits-Veldt, J. Spaans, [et al.]. (redactie). - Hilversum : Sub Rosa, 1985-... . - ISSN 0921-142X
 • Jaargang 13 1997, p. 67-87: Unie, Religie en Militie. Binnenlandse verhoudingen in de Republiek voor en na de Munsterse vrede / S. Groenveld
 • Jaargang 16 2000, p. 14-28: Vroegmoderne cultuurgebieden in Nederland en Noordwest-Duitsland : Gedachten over behoudzucht en dynamiek / Otto S. Knottnerus
 • Jaargang 20 2004, p. 122-133: Constantijn Huygens en de Friese dichter Willem Staackmans / Frans R.E. Blom
 • De zeventiende eeuwsche beeldhouwkunst in de noordelijke Nederlanden : Hendrick de Keyser, Artus Quellinus, Rombout Verhulst en tijdgenooten / Elisabeth Neurdenburg. - Amsterdam : Meulenhoff, 1948
  De zielegang van Henriëtte Roland Holst / Bernard Verhoeven. - Maastricht : Boosten & Stols, 1925
  De zijlvestenijen in de Groninger Ommelanden / C.C. Geertsema. - Groningen : Wolters, 1879
  De zinnelijke middeleeuwen / Raymond van Uytven. - Historische reeks, nr. 37. - Leuven : Davidsfonds, 1998. - ISBN 9061526965
  De zorg voor de dijken in het baljuwschap Zuid-Holland en in de grensgebieden ten oosten daarvan tot het einde van de 13e eeuw / P.A. Henderikx (in: K.N.A.G. Geografisch Tijdschrift, Nieuwe Reeks, Jrg. 11 (1977), p. 407-427)
  De zwerfsteen : historisch tijdschrift voor de gemeente Borger / Stichting Oud Borger, Stichting Harm Tiesing, Historisch Genootschap voor de gemeente Borger. - Borger : Stichting Oud Borger : Stichting Harm Tiesing, Historisch Genootschap voor de gemeente Borger, 1987-2009. - ISSN 1386-9833
  Voortgezet als: De Zwerfsteen/'t Turfschip = ISSN 2211-6079

 • 1990, IV, nr. 3, p. 2-17: De ontginning van de Buiner-venen / K.P. Timmer

 • 1992, VI, nr. 4, p. 97-113: De vervening in het Oostermoer / M.A.W. Gerding

 • De Zwijndrechtsche nieuwlichters / G.P. Marang. - Dordrecht : De Graaf, 1909
  scriptie Utrecht
  De Zwindersche Veencompagnie / W. van der Zwaag. - Hoogeveen : [s.n.], 1985
  scriptie

  Dead aid : why aid is not working and how there is a better way for Africa / Dambisa Moyo. - New York : Farrar, Straus and Giroux, 2009. - ISBN 978-0-374-13956-8
  Death, War, and Sacrifice : Studies in Ideology and Practice / Bruce Lincoln. - Chicago : University of Chicago Press, 1991. - ISBN 0226481999
  Deense kapers op de kust: Walcheren in de negende eeuw / Luit van der Tuuk (in: Nehalennia nr. 151, 2006, p. 2-24)
  Defining a culture: the meaning of Hanseatic in medieval Turku / Visa Immonen (in: Antiquity, 81, 2007, no. 313. - ISSN 0003-598X. - p. 720-732)
  Defining indigeneity in the twenty-first century : a case study of the free Frisians / Andrys Onsman. - Mellen studies in anthropology, volume 13. - Lewiston, N.Y. : E. Mellen Press, 2004. - ISBN 0-7734-6505-7
  Defining John Bull : political caricature and national identity in late georgian England / Tamara L. Hunt. - Aldershot : Ashgate Publishing, 2003. - ISBN 1-8401-4268-5
  Deiche und Sturmfluten an der deutschen Nordseeküste / Carl Woebcken. - Bremen-Wilhelshaven, 1924
  Deining in Drenthe : historisch-sociografische speurtocht door de 'Olde lantschap' : een studie in acculturatie / Hendricus Johannes Prakke. - Assen : Van Gorcum, [1951]
  scriptie Groningen

  Democratic Enlightenment : philosophy, revolution, and human rights 1750-1790 / Jonathan I. Israel. - Oxford : Oxford University Press, 2011. - ISBN 978-0-19-954820-0
  Democratie en oligarchie in Friesland tijdens de republiek / Cornelis Jan Guibal. - Assen : Van Gorcum, 1934. - Proefschrift Groningen
  Democritische feestzangen bij de eerste verjaaring der Revolutie, van het jaar 1795 / uitgeg. door het Gezelschap Democriet. - [S.l : s.n.], [1796]
  "Den arme gegeven..." : een beschrijving van armoede, armenzorg en sociale zekerheid in Nederland, 1784-1965 / L. Frank van Loo. - Meppel [etc.] : Boom, 1987. - ISBN 90-6009-515-4
  2e [uitgebr.] druk

  Denkbeeldig vaderland : kunst en politiek in de Bataafs-Franse tijd, 1795-1813 / F. Grijzenhout, N.C.F. van Sas. - Den Haag : SDU, 1995. - ISBN 90-12-08263-3
  Catalogus t.g.v. gelijknamige tentoonstelling in Haags Historisch Museum van 24 november 1995 tot 11 februari 1996

  "Denn sie lieben die Freiheit so sehr..." : kommunale Aufstände und Entstehung des europäischen Bürgertums im Hochmittelalter / Knut Schulz. - Darmstadt : Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1992. - ISBN 3-534-10710-1
  Der "Adelsheilige" : Idealtypus und Wirklichkeit, Gesellschaft und Kultur im merowingerzeitlichen Bayern des 7. und 8. Jahrhunderts / Karl Bosl (in: Mönchtum und gesellschaft im Frühmittelalter / Friedrich Prinz [Hrsg.]. - Darmstadt : Wissenschaftliche Buchgesellschaft, [Abt. Verl.], 1976. - ISBN 3534053494; p. 354-386)
  Der Anteil Ostfrieslands an der Reformation bis rum Jahre 1535 / C.A. Comelius. - Aachen, 1852
  Der Aufbau des Emsinger Bussregisters : Eine traditionsgeschichtliche Studie / Johann Gerhard Schomerus. - Estrikken 36. - Grins [Groningen] : Frysk Ynstitút oan de R.U. to Grins, 1964.
  Der berufliche Alltag eines spätmittelalterlichen Hansekaufmanns : Betrachtungen zur Abwicklung von Handelsgeschäften / Thorsten Afflerbach. - Kieler Werkstücke, Reihe A: Beiträge zur schleswig-holsteinischen und skandinavischen Geschichte, Band 7. - Frankfurt am Main/Berlin : Peter Lang Verlag, 1993. - ISBN 3631457375
  Der Deichwart : Beilage der Zeitung Rheiderland. - Weener, 1925-2009
 • 3.10.1959
  Die Saterfriesen hatten das Torfmonopol / Heinrich Drees
 • Nr. 94 Grenzlandzeitung Rheiderland 21.4.1956
  Die Zöllner von Potshausen: Die Zollstelle an der Leda: Durchgangstor zum Saterland / Wilhelm Korte
 • 7.1.1956
  Eine Friesenkirche im Saterland
 • 10.2.1960
  Vom Saterland und dem Schiffsbau an der Sagter Ems
 • 13.11.1954
  Wir blättern in alten Zollakten. Der Handelsverkehr auf der Sagter Ems und seine Behinderung durch Zollstationen

 • Der Denkmalschutz im Herzogtum Oldenburg / Georg Sello. - Bericht über die Tätigkeit des Oldenburger Landesvereins für Altertumskunde und Landesgeschichte - VII. Heft. - (Der Schriften des Oldenburger Vereins für Altertumskunde und Landesgeschichte VIII. Teil). - Oldenburg : Georg Stalling, 1893
 • Nieberdings Verzeichnis der Denkmale der Vorzeit im Großherzogtum Oldenburg, mehrstenteils in den Kreisen Vechta und Kloppenburg und im Amte Wildeshausen vom 25. Okt. 1847. - p. 59-61

 • Der deutsche Buchweizenanbau und seine Entwicklung in den letzten 100 jahren / Heinz Lehmann. - Forschungen zur Deutschen Landeskunde, Band 35. - Leipzig : S. Hirzel, 1940.
  Der deutsche Kaufmann in den Niederlanden / Rudolf Häpke. - Pfingstblätter des Hansischen Geschichtsvereins 7, 1911. - Leipzig : Duncker & Humblot, 1911
  Der Deutsche Orden / Jürgen Sarnowsky. - Beck'sche Reihe, Wissen 2428. - München : Beck, 2007. - ISBN 9783406536281
  Der Einbruch der Nordsee in das Mündungsgebiet der Ems / D. Wildvang (in: Abhandlungen herausgegeben vom Naturwissenschaftlichen Verein zu Bremen 39, 1937, p. 33-53)
  Der ferne Spiegel : Das dramatische 14. Jahrhundert / Barbara Wertheim Tuchmann. - Düsseldorf : Claassen Verlag, 1980. - ISBN 3546491874
  Der französische Einfluß auf die Batavische und die Helvetische Verfassung des Jahres 1798 : Ein Beitrag zur französischen Verfassungsgeschichte / Klaus F. Bauer. - 1962
  scriptie

  Der friesische Handel im frühen Mittelalter / Barbara Rohwer. - Borna-Leipzig : Noske, 1937
  Der germanische Rechtswortschatz im Bereich der Missetaten : Philologische und sprachgeografische Untersuchungen / Horst Haider Munske. - Studia linguistica Germanica, 8:1. - Berlijn/New York : De Gruyter 1973-..... - ISBN 3110035782
  I. Die Terminologie der älteren westgermanischen Rechtsquellen

  Der Gestaltwandel der ostfriesischen Küste im Laufe der Jahrhunderte / H. Homeier (in: J. Ohling (Hrsg.), Ostfriesland im Schutze des Deiches 2, 1969, p. 1-75)
  Der Graf von Mansfeld in Ostfriesland (1622-1624) Vortrag XXXIV / W. Brünink. - Aurich, 1957
  Der Große Kurfürst und Ostfriesland 1681-1688 / Ferdinand Hirsch. - Vortrag Heft 18, Aurich, 1914
  Der Handel deutscher Kaufleute im mittelalterlichen Novgorod / Anika Zeller (in: Hamburger Beiträge zur Geschichte der Deutschen im europäischen Osten, 9, 2002)
  Der hansische Baienhandel / Arthur Agats. - Heidelberger Abhandlungen zur mittleren und neueren Geschichte, Heft 5. - Heidelberg, C. Winter's universitäts-buchhandlung, 1904.
  Der hansische Bergenhandel im Spätmittelalter : Handel - Kaufleute - Netzwerke / Mike Burkhardt. - Quellen und Darstellungen zur Hansischen Geschichte 60, neue Folge. - Köln : Böhlau, 2009. - ISBN 9783412203528 5.4 Netzwerke der Kaufleute im spätmittelalterlichen Bergenhandel (5.4.2 Soziale Netzwerke & 5.4.3 Makro-Meso-Mikro-Analyse). - p. 368-372
  Der Hansische Sonderweg? : Beiträge zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte der Hanse / Stuart Jenks, Michael North (eds.). - conference held in Lübeck, 22-23 April 1991; Quellen und Darstellungen zur hansischen Geschichte, neue Folge, Band 39. - Köln : Böhlau, 1993. - ISBN 3412114928
  Der holländische Durchbruch in der Ostsee / Wim P. Blockmans. - p. 49-58

  Der Herrschaftsbereich der Grafen von Northeim 950 bis 1144 / Karl-Heinz Lange. - Studien und Vorarbeiten zum historischen Atlas Niedersachsens, 24. - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 1969
  Der Johanniterorden in Ostfriesland / Dr. Enno Schöningh. - Aurich : Ostfriesische Landschaft, 1973
  Der Kampf um die Ostsee vom 9. bis 12. Jahrhundert / Adolf Hofmeister. - Greifswald : Bamberg, 1931
  Rede gehalten bei der 26 Croy-Feier der Universität Greifswald am 7. Juli 1930

  Der Kaufmann im Mittelalter : Literatur, Wirtschaft, Gesellschaft / Heribert R. Brennig. - Bibliothek der historischen Forschung, Volume 5. - Pfaffenweiler : Centaurus, 1993. - ISBN 3890855822
  p. 112-120

  Der Kreis Cloppenburg vor 100 Jahren im Spiegel der Namen und Zahlen / Johannes Ostendorf. - Unser Oldenburger Münsterland, 4. - Cloppenburg : Arbeitskreis für Heimatkunde im Katholischen Oldenburgischen Lehrerverein, 1958
  Der Küstenkanal / Ulrike Isensee. - Oldenburg : Holzberg, 1979. - ISBN 3873581078
  Der Landfriede im Ostseeraum während des späten Mittelalters / Wolf-Dieter Mohrmann. - Regensburger historische Forschungen, Volume 2. - Kallmünz : Laßleben, 1972. - ISBN 3784740022
  Der Landkreis Cloppenburg : 50 Jahre Entwicklung / Landkreis Cloppenburg, U. Neubert. - Cloppenburg : [s.n.], 1983
  Der Landkreis Norden / Annemarie Haak-Lübbers. - Bremen-Hom, 1951
  Der Lübecker Rat : Zusammensetzung, Ergänzung und Geschäftsführung, von den Anfängen bis ins 19. Jahrhundert / Friedrich Bruns (in: Zeitschrift des Vereins für Lübeckische Geschichte und Altertumskunde 32, 1951, p. 1-69)
  Der Malteserorden im Bistum Osnabrück / Bernd Holtmann. - Osnabrück : Verlag Kirchenbote, 1980
  p. 147-165

  Der Markt von Lübeck : topographisch-statistische Untersuchungen zur deutschen Social- und Wirtschaftsgeschichte / Fritz Rörig. - [Lübeck, 1921]
  Der Merovingische Adel und die Gebiete östlich de Rheins / R. Sprandel. - Freiburg, 1957
  Der Missionar im Frankenreich im 7. und 8. Jahrhundert : Typus und Individuum / G. Scheibelreiter (in: Willibrord, zijn wereld en zijn werk : voordrachten gehouden tijdens het Willibrordcongres Nijmegen, 28-30 september 1989 / P. Bange, A.G. Weiler (red.). - Willibrordcongres (28/30-09-1989 - Nijmegen). - Middeleeuwse studies, band. 6. - Nijmegen : Centrum voor Middeleeuwse Studies, Katholieke Universiteit Nijmegen, 1990. - ISBN 9080006394; p. 328-347)
  Der Münsterische Archidiakonat Friesland in seinem Ursprung und seine rechtsgeschichtlichen Entwicklung bis zum Ausgang des Mittelalters / Gerda Krüger. - Hildesheim : F. Borgmeyer, 1925
  [herdruk: Geschichtliche Darstellungen und Quellen, 6. - Amsterdam, P. Schippers, 1962]

  Der Norden und die Iberische Halbinsel von der Wikingerzeit bis ins 16. Jahrhundert / Hermann Kellenbenz (in: Germanisch-romanische Monatsschrift, Neue Folge 12, 1962, p. 114-138)
  Der Orden der Schwertbrüder / Friedrich Benninghoven, Johann Gottfried Herder-Forschungsrat. - Ostmitteleuropa in Vergangenheit und Gegenwart, 9. - Köln : Böhlau, 1965.
  Der Reichsepiskopat in spätottonischer und salischer Zeit (1002-1125) / Herbert Zielinski. - Wiesbaden : Steiner, 1984. - ISBN 3-515-03911-2
  scriptie Justus Liebig-Universität Giessen, 1981

  Der Schiffbau der Hansischen Spätzeit : eine Untersuchung zur Sozial- und Wirtschafts-geschichte der Hanse / Karl Friedrich Olechnowitz. - Abhandlungen zur Handels- und Sozialgeschichte, Band 3. - Weimar, H. Böhlaus Nachfolger, 1960.
  Der Stalhof der deutschen Hanse in London in wirtschafts- und kunsthistorischen Bildwerken / Theodor Gustav Werner. - Scripta Mercaturae 2, 1973. - Scripta Mercaturae Verlag, 1974. - ISSN 0036-973X
  Der Stamm der Friesen und die niederländische Seegeltung / Diedrich Schäfer. - (in: Marine-Rundschau Heft 11, 1905)
  Der Stand der Sachsenforschung, archäologisch gesehen / F. Tischler (in: Berichte der Römisch-Germanische Kommission, 35. - 1954/1956. - p. 21 )
  Der Statt Wormbs Reformation. - [Speyer] : [Peter Drach], 27.V.1499
  Digitale versie / Gerhard Köbler
  Der Stralsunder Friede (1370) im Spiegel der historischen Literatur : eine Übersicht / Karl H. Schwebel. - Schriften der Wittheit zu Bremen, [Neue Folge, Band 2]; Jahrbuch der Wittheit zu Bremen, Band 14. - Bremen : Verlag Friedrich Röver, 1970
  Der Übergang der münsterschen Ämter Vechta und Kloppenburg an Oldenburg 1803: ein Beitrag zur landesgeschichtlichen Forschung / Kurt Plesse. - Bückeburg : Prinz, 1937
  Der Übergang zum Nationalsozialismus - das Beispiel ausgewählter Oldenburger Moorgemeinden : [Apen, Barssel und Strücklingen] / Edgar Engelhardt. - Oldenburg, 1979
  als manuscript verveelvoudigd

  Der Untergang der Hanse / Rudolf Häpke. - Hansische Volkshefte, Heft 5. - Bremen : G. Winter, [1923]
  Der Warf in Ezinge, Provinz Groningen, Holland, und seine westgermanischen Häuser / A.E. van Giffen (in: Germania Jrg. 20, 1936, p. 40-47)
  Der Westfälische Friede : Diplomatie, politische Zäsur, kulturelles Umfeld, Rezeptionsgeschichte / Heinz Duchhardt; Eva Ortlieb (Hrsg.). - Historische Zeitschrift, Beiheft, neue Folge, 26. - München : R. Oldenbourg, 1998. - ISBN 3486563289
  Zur "erhaltung dern commercien und darüber habende privilegia" : Hansische Politik auf dem Westfälischen Friedenskongreß / Rainer Postel. - p. 525-540

  Der Zug nach dem Osten : Die Kolonisatorische Grosstat Des Deutschen Volkes Im Mittelalter / Karl Hampe. - Aus Natur und Geisteswelt, Sammlung wissenschaftlich-gemeinverständlicher Darstellungen, 731 Band. - Leipzig/Berlin : B.G. Teubner, 1921
  Des villes en révolte : les "Républiques urbaines" aux Pays-Bas et en France pendant la deuxième moitié du XVIe siècle / Monique Weis (redactie). - Studies in European urban history (1100-1800), 23. - Turnhout : Brepols, 2010. - ISBN 2-503-52664-0
  Conference proceedings
 • p. 35-46: Culture politique et capital social pendant la république calviniste de Gand / Anne-Laure van Bruane
 • Des vrais intéréts de la France, relativement à la Hollande. - [A Paris, De I'Imprimerie de H.J. Jansen et compe, 1790?]
  Design and truth in autobiography / Roy Pascal. - London : Routledge & Kegan Paul, 1960
  Designs upon the land : elite landscapes of the Middle Ages / Oliver H. Creighton. - Woodbridge : Boydell Press, 2009. - ISBN 978-1-8438-3446-5
  p. 114-119

  Det nordiska skeppet : teknologi och samhällsstrategi i vikingatid och medeltid / Björn Varenius. - Stockholm studies in archaeology, 10 . - Stockholm : Stockholms universitet, 1992. - ISBN 9171469710
  Deugd boven geweld : een geschiedenis van Haarlem, 1245-1995 / G.F. van der Ree-Scholtens (eindredactie); Ab van der Kloot (tekeningen); J.Th. Bank [et al.] (redactie); J. van den Assem [et al.] (bijdragen); A.G. van der Steur (beredeneerde bibliografie)
  Uitgave op initiatief van de Historische Werkgroep Haerlem en het Gemeentearchief, t.g.v. het 750-jarig bestaan van de stad Haarlem
 • p. 169-197: Economische en sociale ontwikkelingen / H. Diederiks, P. Spierenburg
 • Deutsch und undeutsch im mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Reval / Paul Johansen, Heinz von Zur Mühlen. - Ostmitteleuropa in Vergangenheit und Gegenwart 15, 1973, ISSN 0474-8379. - Köln/Wien : Böhlau, 1973. - ISBN 3412961728
  Deutsch-russische Handelsgeschichte des Mittelalters / Leopold Karl Goetz (in: Hansische Geschichtsquellen, Neue Folge, Band 5, 1922)
  Deutsche Agrargeschichte / Günther Franz (Hrsg.). - Stuttgart : Fischer, 1943- . - ISSN 0481-3553
 • Band 1. - 1969.
 • Vor- und Frühgeschichte vom Neolithikum bis zur Völkerwanderungszeit / Herbert Jankuhn
 • Band 2. - 1962.
 • Geschichte der deutschen Landwirtschaft vom frühen Mittelalter bis zum 19. Jahrhundert / Wilhelm Abel
 • Band 3. - 2., verb. und stark erw. Aufl., 1967.
 • Geschichte der deutschen Agrarverfassung vom frühen Mittelalter bis zum 19. Jahrhundert / von Friedrich Lütge
 • Band 4. - 2., erg. und erw. Aufl., 1976.
 • Geschichte des deutschen Bauernstandes vom frühen Mittelalter bis zum 19. Jahrhundert / Günther Franz
 • Band 5. - 2. verb. Aufl., 1972.
 • Die deutsche Landwirtschaft im technischen Zeitalter / von Heinz Haushofer
 • Band 6. - 1984
 • Geschichte des deutschen Gartenbaues / unter Mitwirkung zahlreicher Fachgelehrter herausgegeben von Günter Franz
 • Deutsche Geographische Blätter / A. Oppel, W. Wolkenhauer. - Bremen : G.A. v. Halem Band 18. - 1895
 • Die oldenburgische Karthographie bis zum Ende des 18. Jahrhunderts / Georg Sello. - p. 350-372
 • Band 19, Heft 1. - 1896
 • Die oldenburgische Karthographie bis zum Ende des 18. Jahrhunderts / Georg Sello. - p. 41-93

 • Deutsche Landwirtschaftliche Presse / Deutsche Landwirtschaftliche Presse (De). - Berlin : Parey, 1875-1974. - ISSN 0012-0405
 • Die Besiedlung der nordwestdeutschen Hochmoore / Moritz Fleischer. - Jahr 21, 1894, Nr 10. - p. 78

 • Deutsche Mythologie / Jacob Grimm. - 3 delen, (1e dr. 1835, 4e dr. 1875-1878; Herdr. Graz 1968). 3e Ausgabe, Göttingen : Dieterichsche Buchhandlung, 1854
  Deutsche Rechtsalterthümer / Jacob Grimm. - 2 delen. - 4e druk. - Leipzig : Dieterich, 1899
  band I, band II

  Deutsche Rechtsgeschichte / H. Brunner, C.F. von Schwerin. - Systematisches Handbuch der Deutschen Rechtswissenschaft, 2,2. - Zweiter Band. - München/Leipzig : Duncker & Humblot, 1928
  2. Auflage, neu bearbeitet von Claudius Freiherrn von Schwerin

  Deutsche Rechtsgeschichte : ein Studienbuch / Heinrich Mitteis, Heinz Lieberich. - Juristische Kurz-Lehrbücher. - München/Berlijn : Beck, 1969
  11. erg. Auflage, neubearbeitet von Heinz Lieberich

  Deutsche Verwaltungsgeschichte / Kurt G. A. Jeserich, Hans Pohl, Georg-Christoph von Unruh (Hrsg). - Stuttgart : Deutsche Verlags-Anstalt, 1983-1988 Band 1. Vom Spätmittelalter bis zum Ende des Reiches. - ISBN 3421061173
  Band 2. Vom Reichsdeputationshauptschluss bis zur Auflösung des Deutschen Bundes. - ISBN 3421061181
  Band 3. Das Deutsche Reich bis zum Ende der Monarchie / Karlheinz Blaschke. - ISBN 3421061335
  Band 4. Das Reich als Republik und in der Zeit des Nationalsozialismus / Wilfried Berg. - ISBN 3421061343
  Band 5. Die Bundesrepublik Deutschland. - ISBN 3421061351
  Band 6. Registerband. - ISBN 342106136X

  Deutsche Wirtschaftsgeschichte : ein Jahrtausend im Überblick / Michael North (Hg.). - München : C.H. Beck, 2000. - ISBN 3406460933
  Von den archaischen Grundlagen bis zur Schwelle der Moderne (ca. 1000-1450) / Stuart Jenks. - p. 15-191

  Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters / namens der Monumenta Germaniae Historica herausgegeben. - Marburg Lahn : Simons, 1950- . - ISSN 0012-1223
 • Studien zu den Armales Xantenses / Heinz Löwe. - Band 8, 1951, p. 59 - 99

 • Deutsches Städtebuch, Handbuch städtischer Geschichte / Erich Keyser, Heinz Stoob (Hrsg.). - Stuttgart, Kohlhammer, [1939]-
  Band 1. Nordostdeutschland
  Band 2. Mitteldeutschland
  Band 3. Nordwest-deutschland. 2. Westfalen. 3. Landschaftsverband Rheinland
  Band 4. Südwest-deutschland. 1. Land Hessen. 2. Land Baden-Württemberg: Teilband Württemberg. 3. Land Rheinland-Pfalz und Saarland
  Band 5. Bayern.

  Deutsches Rechtswörterbuch
 • Papena Ponten fan Wymbritseradeel = Kuren van Wymbritseradeel. - 1404

 • Detector magazine : verenigingsblad van "De Detector Amateur". - Drachten : De Detector Amateur, 1992-.... . - ISSN 1386-5935
 • 2007, 95, p. 8-9: Klein, maar waardevol grut : De vroegste munten van de Hollandse graven / Jan Post, p. 8
 • Deutschland und das deutsche Volk / Eduard Duller, Julius Döring, Meno Mühsig, Karl Wilhelm Schurig. - 2 Bände. - Leipzig : Wigand, 1845
  1. Band: In Schilderungen 2. Band: In Schilderungen
  Afbeelding: Kirchengängerin aus Saderland, tussen p. 30-31

  Deutschland und Skandinavien im Wandel der Jahrhunderte / Martin Gerhardt; Walther Hubatsch. - Bonn, L. Röhrscheid, 1950.
  Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter / Wilhelm Wattenbach, Wilhelm Levison, Rudolf Buchner. - Zwei Bänden. - Weimar, H. Böhlaus Nachfolger, 1952-
  Erster band: bis zur Mitte des dreizehnten Jahrhunderts. - Berlin : Wilhelm Hertz, 1885;
  Stuttgart/Berlin : J.G. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger, 1904
  Zweiter band: bis zur Mitte des dreizehnten Jahrhunderts / Wilhelm Wattenbach , Ottokar Lorenz , Arthur Goldmann. - Berlin : Wilhelm Hertz, 1887

  Development as freedom / Amartya Kumar Sen. - Oxford : Oxford University Press, 1999. - ISBN 0-19-829758-0
  Deventer, die Stadt der Jahrmärkte / Zeger Wilhelm Sneller. - Pfingstblätter des Hansischen Geschichtsvereins, 25. - Weimar : H. Böhlaus, 1936.
  Dialectatlas van het Nederlands / Nicoline van der Sijs (redactie); Mathilde Jansen [et al.] (tekst en kaarten); Willem van den Goorbergh (kaarten geografiek). - Amsterdam : Bakker, 2011. - ISBN 978-90-351-3378-5
  Diarium Furmerii : dagboek van Bernardus Gerbrandi Furmerius, 1603-1615, landsgeschiedschrijver van Friesland / D.W. Kok (inleider, redactie, vertaler uit het Latijn); Onno Hellinga (annotatie). - FA-nr. 1008. - Ljouwert [Leeuwarden] : Fryske Akademy, 2006. - ISBN 90-6171-008-1
  Diary of Samuel Pepys / John Warrington (redactie). - Everyman's library, Biography, 53-55. - Londen : Dent, 1953
  Vol. I, 461, 26 november 1663; 14 juni 1667, p. 485-486
  [Diary and correspondence of Samuel Pepys, Secretary to the Admiralty in the reign of Charles II and James II / with a life and notes by Rich. Braybrooke. - 4 delen. - London, 1854
  1, 2, 3, 4]

  Dichtmaatige beschouwing der wapenoeffening van de burger compagnie van wyk VII onder commando van den Wel Ed. Manhaften heer capitein Huybert Bastert, op het slagveld te Amsterdam, in tegenwoordigheid van den Hoog wel gebooren heere jonkhr. Joan Derk, Baron van der Capellen tot den Poll [...] / Voorgeleezen in de Maatschappy ... Felix Meritis ... door derzelver medelid Arend Fokke Simonsz. - [s.l. : s.n.], [1783]
  Dichtstukjens op zee, : by mijne te rug reis naar 't vaderland / Willem Bilderdijk. - [Amsterdam] : [G.S. Leeneman van der Kroe en J.W. IJntema], [1806]
  Tweede druk

  Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclesiastiques / Alfred Baudrillart, Albert de Meyer, Roger Aubert. - Parijs : Letouzey et Ané, 1912-....
  Die Acht und ihre Sieben Siele / Jannes Ohling. - Emden, 1963
  Die alte Grafschaft Tecklenburg bis zum Jahre 1400 / Bernhard Gertzen. - Münstersche Beiträge zur Geschichtsforschung, 1939, Heft 20; Paderborn : Schöningh, 1882-1939. - Münster : Verlag der Universitäts-Buchhandlung Franz Coppenrath, 1939
  Die älteren lübeckischen Zunftrollen / Carl Friedrich Wehrmann. - Lübeck, Grautoff, 1872. - 2. Auflage
  1864

  Die ältesten Landesaufnahmen und Flurvermessungen in Niedersachsen : Stand und Fortgang ihrer neuzeitlichen Wiedergabe / G. Schnath (in: Neues Archiv für Niedersachsen, 12, 1963, p. 94-103)
  Die ältesten Lehnsregister der Grafen von Oldenburg und Oldenburg-Bruchhausen / Hermann Oncken (Hrsg). - Schriften des Oldenburger Vereins für Altertumskunde und Landesgeschichte, IX. - Oldenburg : Stalling, 1893
  Die altfriesische Gerichtsverfassung / Philipp Heck; Theodor Siebs. - Weimar : H. Böhlau, 1894
  p. 93

  Die altfriesischen allgemeinen Busztaxen : Texte und Untersuchungen / Klaas Nauta. - Friesch-saksische bibliotheek, Volume 8. - Assen : van Gorcum, 1941
  Die altgermanische Religion in der amtlichen kirchlichen Literatur des Abendlandes vom 5. bis 11. Jh. / Wilhelm Boudriot. - Untersuchungen zur allgemeinen Religionsgeschichte, Heft 2. - Bonn : Ludwig Röhrscheid Verlag, 1928
  Die Anfänge der Herrlichkeit Knyphausen / Carl Woebcken. - OJB 46/47, 1943
  Die Anfänge des Elsflether Weserzolles : Beiträge zur Geschichte von Schiffahrt und Wirtschaft der Unterweser im 17. Jahrhundert / Manfred Richter. - Oldenburger Forschungen, Band 17. - Oldenburg : G. Stalling, 1967
  scriptie

  Die Anfänge des Livländischen Städtebundes innerhalb der deutschen hanse und seine Theilnahme an der Kölner Konföderation / Oskar Stavenhagen (in: Baltische Monatsschrift 52, 1901, p. 43-70)
  Die Anfänge friesischen und sächsischen Christentums / Franz Flaskamp (in: Geschichtliche Darstellungen und Quellen 5, 1929. - Hildesheim : Borgmeyer, 1925-)
  Die Arbeit mit Fachliteratur : Bausteine zur Heimat- und Regionalgeschichte / Karl Heinz Schneider. - Schriften zur Heimatpflege, 1. - Hannover : Landbuch-Verlag, 1987. - ISBN 3784203590
  Die Aufhebung der Leibeigenschaft (Eigenbehörigkeit) im nördlichen Münsterlande : (den vormals Arenbergischen und Bergischen Teilen des französischen Kaiserreiches) / Arnold Knops. - Münstersche beiträge zur Geschichtsforschung, Neue Folge, IX. - Münster (Westfalen) : Coppenrath, 1906.
  Die Aufnahme des Christentums durch die Germanen : Ein Beitrag zur Frage der Germanisierung des Christentums / Walter Baetke. - Libelli, Band 48. - Darmstadt : Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1962
  Die Auseinandersetzung der Hanse mit König Waldemar IV. Atterdag im Zweiten Waldemarkrieg / Erik Fischer. - München GRIN Verlag GmbH 2007. - ISBN 9783638693554
  Die Bedeutung des Hauses Cirksena für Ostfriesland / H. Reimers. - Aurich, 1905
  Die Bedeutung des Stralsunder Friedens von 1370 / Konrad Fritze (in: Zeitschrift für Geschichtswissenschaft Band 19, 1971, p. 194-211)
  Die Begründung der Erstgeburtsnachfolge im ostfriesischen Grafenhause der Cirksena / Hans Heinrich Hobbing. - Aurich, 1915
  Die Besiedlung der mittleren Oldenburgischen Geest / Karl Ostermann. - Forschungen zur deutschen Landes- und Volkskunde, Band 28, Heft 2, p. 149-238. - Stuttgart : Engelhorns, 1931
  Die Besiedlung des Amtes Friesoythe / Heinrich Schulte. - Friesoythe/Barßel : Fr. Niehaus, 1930
  Die Bevölkerungspolitik der Städte des "wendischen" Quartiers der Hanse gegenüber Slaven / Olof Ahlers. - Baruth, Mark-Berlin : Särchen, 1939
  Die Bevölkerungsverschiebung aus den altdeutschen Stadten über Lübeck in die Städte des Ostseegebiets / Ernst Günther Krüger (in: Zeitschrift des Vereins für Lübeckische Geschichte und Altertumskunde 27, 1934, p. 101-158, 263-314)
  Die Beziehungen der Grafschaft Oldenburg zum Westfälischen Reichskreis bis (zum Tode des Grafen Anton Günther von Oldenburg) 1667 / Franz Kohnen. - Oldenburger Forschungen, 6. - Oldenburg : Stalling, 1940
  [gedeeltelijk, herdruk 2012]

  Die Beziehungen der Hanse zu England im letzten Drittel des 14. Jahrhunderts / Friedrich Keutgen. - Gießen : Ricker, 1890
  Die blütezeit deutschen Hanse : hansische geschichte von der zweiten hälfte des XIV. bis zum letzten viertel des XV. jahrhunderts / Ernst Robert Daenell. - 2 bänder. - Berlin/New York : Walter de Gruyter, 1973.
  [Reprint of the 1905-06 ed., published by G. Reimer]

  Die Bohlenwege im Flussgebiet der Ems und Weser / Friedrich von Alten. - Bericht über die Thätigkeit des Oldenburger Landesvereins für Alterthumskunde VI. Heft. - Oldenburg : Gerhard Stalling, 1888
  Die Bremer Hanse-Kogge: Ein Schlüssel zur Schiffahrtsgeschichte : Fund, Konservierung, Forschung / Herbert Abel; Wittheit zu Bremen. - Monographien der Wittheit zu Bremen, 8. - Bremen, Röver, 1969.
  Die Brunonen, ihre Grafschaften und die sächsische Geschichte : Herrschaftsbildung und Adelsbewußtsein im 11.Jahrhundert / Tania Brüsch. - Historische Studien, Heft 459. - Husum : Matthiesen Verlag, 2000. - ISBN 3-7868-1459-7
  scriptie Universität Braunschweig, 1999

  Die Christianisierung Europas im Mittelalter / Lutz E. von Padberg. - Stuttgart : Philipp Reclam, 1998. - ISBN 315017015X
  Die Chronik Arnolds von Lübeck : nach der Ausgabe der Monumenta Germaniae / Arnoldus [Lubecensis]. - Die Geschichtsschreiber der deutschen Vorzeit, 2. Gesamtausgabe, Band 71. - Leipzig : Lorentz, 1940. - übersetzung von Johann Christian Moritz Laurent, mit einem Vorwort von Johann Martin Lappenberg, neu bearbeitet von Wilhelm Wattenbach
  Die Chroniken der niedersächsischen Städte : Bremen / Bayerische Akademie der Wissenschaften, Historische Kommission (Hrsg.). - Die Chroniken der deutschen Städte vom 14. bis ins 16. Jahrhundert, Band 37. - Bremen, Schünemann, 1968
  Die Commende Bokelesch und die Schilderschen Lehen / August Mutzenbecher (in: Zeitschrift für Verwaltung und Rechtspflege im Großherzogthum Oldenburg, Band 15, 1888, p. 160-183)
  Die "Darsser Kogge" : Der aktuelle Stand der archäologischen Untersuchungen / Thomas Förster (in: Nachrichtenblatt des Arbeitskreises Unterwasserarchäologie, 10, 2003. - p. 87-94)
  Die Deutsche Brücke zu Bergen / Friedrich Techen. - Hansische Volksbücher, Heft 1. - Bremen : G. Winter, [1923]
  Die deutsche Hanse / Dietrich Schäfer. - Monographien zur Weltgeschichte, 19 . - Bielefeld / Leipzig : Velhagen & Klasing, 1914
  Die Deutsche Hanse : Eine Heimliche Supermacht / Gisela Graichen, Rolf Hammel-Kiesow. - Reinbek bei Hamburg : Rowohlt, 2011. - ISBN 9783498025199
  Die deutsche Hanse / Ernst Hering. - 2. Auflage. - Leipzig : Goldmann, 1943
  Die deutsche Hanse als Mittler zwischen Ost und West / A. von Brandt - P. Johansen - H. von Werveke - K. Kumlien - H. Kellenbenz. - Arbeitsgemeinschaft für Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen. Wissenschaftliche Abhandlungen, Band 27. - Köln : Westdeutscher Verlag, [1963].
  Die deutsche Ostsiedlung im Mittelalter / Charles Higounet. - Les Allemands en Europe centrale et orientale au Moyen Age; Aus dem Französischen übersetzt von Manfred Vasold. - Dtv, 4540. - München : Deutscher Taschenbuch Verlag, 1990. - ISBN 342304540X
  Die deutsche Stadt im Mittelalter : von der Römerzeit bis zu den Zunftkämpfen / Hans Planitz. - Graz, Böhlau-Verlag, 1954
  Die Deutschen als Seefahrer : kurze Geschichte des deutschen Seehandels und Seeverkehrs von den Anfängen bis zur Gegenwart / Walther vogel, Günter Schmölders (hrsg. und erg.). - Hamburg : Hoffmann und Campe, 1949.
  Die Diözese Bremen und deren Gaue in Sachsen und Friesland / Wilhelm v. Hodenberg. - Celle, 1859
  Die ehemaligen Kammergüter in den Ämtern Cloppenburg und Friesoythe : nebst einer Übersicht über sämtliche Höfe nach Erbesqualität und Hörigkeitsverhältnis / Clemens Pagenstert. - Vechta : Koch, 1912
  Die Eingliederung der Sachsen in das Frankenreich (Wege der Forschung Band CLXXXV) / Walther Lammers. - Darmstadt, 1970
  Die Entdeckung des Wattenmeeres durch Pytheas von Massilia / H. Stronk. - Jahrbuch der Männer vom Morgenstem, 13, Hannover, 1912
  Die Entstehung der Landesherrschaft : Untersuchungen vorwiegend nach mitteldeutschen Quellen / W. Schlesinger. - Sächsische Forschungen zur Geschichte, Band 1. - Darmstadt : Wissenschaftliche Buchges, 1969
  Die Entstehung der Landeshoheit nach Niederrheinische Quellen / H. Aubin. - Bonn : Neudruck, 1961
  Die Entstehung der holländischen Wirtschaft : ein Beitrag zur Lehre von der ökonomischen Landschaft / Rudolf Häpke. - Studien zur Geschichte der Wirtschaft und Geisteskultur, Beiheft 1. - Berlin : Karl Curtius, 1928
  Die Entstehung der Lex Frisionum / Philipp Heck. - Arbeiten zur deutschen Rechts- und Verfassungsgeschichte, Heft 6. - Stuttgart : W. Kohlhammer, 1927
  Die Entstehung der Vineta-Sage / Siegfried Neumann (in: Beiträge zur Erzählforschung in Vorpommern : Studien / Siegfried Neumann. - Kleine Schriften, Volumes 13-14. - Rostock : Wossidlo-Archiv, 2006. - p. 8-60)
  Die Entwicklung der bäuerlichen Kulturlandschaft in Ostfriesland und Westoldenburg / Mechthild Schwalb. - Bonner geographische Abhandlungen, Heft 12. - Bonn : Geographisches Institut, 1953
  Die Entwicklung der Landwirtschaft des Amtes Friesoythe : Friesoythe / Heinrich Schulte. - Vechta : Vechtaer Druckerei und Verlag, 1930
  Die Entwicklung der Oldenburgischen Moorwirtschaft / Paula Bothe. - Vechta : Vechtaer Druck und Verlag, 1925
  Die Entwicklung der ostfriesischen Moorkultur unter bes. Berücks. d. landwirtschaftl. Verhältnisse / Hermann Korte. - Arbeiten zur Landeskunde und Wirtschaftsgeschichte Ostfrieslands, Heft 6 . - Aurich : A.H.F. Dunkmann, 1930
  Die Entwicklung der wichtigsten Schiffstypen bis ins 19. Jahrhundert / Bernhard Hagedorn. - Veröffentlichungen des Vereins für Hamburgische Geschichte. 1. - Berlin : Karl Curtius, 1914
  Die Entwicklung des Deichrechtes in Ostfriesland und im Harlingerland von den Anfängen bis zur Gegenwart / Dieke Noosten. - Göttingen, 1930
  Die erdgeschichtliche Entwicklung des oldenburgisch-ostfriesischen Küstenraumes / Wolfgang Hartung (in: Oldenburg und der Nordwesten; Westfälische Geographische Studien, Heft 25, 1971)
  Die Ergebnisse der Warfenforschung : Vortrag / A. E. van Giffen. - 1929
  Die europaïsche Stadt und die Kultur des Bürgertums im Mittelalter / Fritz Rörig; Luise Rörig (hrsg.). - Kleine Vandenhoeck-Reihe, 12/13. - 4. Auflage. - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 1964
  Die Fauna der Würten / Albert Egges van Giffen. - Thesis Rijksuniversiteit te Groningen, 1913. - Leiden : E.J. Brill, 1913
  Die Fehnsiedlung im deutsch-niederländischen Grenzraum / Lydia Bäuerle (in: Westfälische Geographische Studien, Band 25, p. 131-142)
  Die Fontaneller Heiligenleben / Bruno Albers (in: Historisches Jahrbuch. - München : Freiburg, 1880-...., LVI, 1936; p. 214-226)
  Die Friesen / Prof.Dr. Conrad Borchling und Rudolf Muuß (Hrsg). - Breslau : F. Hirt, 1931
  Die Friesen : Das Volk am Meer / Franz Kurowski. - Berg am Starnberger See : Türmer Verlag, 1987. - ISBN 3881993568
  Die Friesen und die nächstverwandten Stämme : ein Beitrag zur Stammes- und Sprachkunde der Friesen und Engländer / Theodor Siebs. - (in: Mitt. der Schlesischen Ges. für Volkskunde, Nr. 31)
  Die Friesen und ihre Sprache / Anthonia Feitsma, Wybe Jappe Alberts, Bo Sjölin; Thomas Steensen (red.). - Nachbarn (Netherlands. Ambassade (Germany : West). Presse- und Kulturabteilung), 32. - Bonn : Presse- und Kulturabteilung der Kgl. Niederländischen Botschaft, 1987. - ISSN 0945-0092
 • Das Friesische in Ostfriesland und im Saterland / Anthonia Feitsma. - p. 32-33

 • Die Friesenbekehrung bis zum Martertode des Hl. Bonifatius / Josef Jung-Diefenbach. - Missionswissenschaftliche Studien, Neue Reihe, 1. - St. Gabriel, Post Mödling : Missionsdruckerei [Missionsbuchh.], 1931
  Die Friesische Freiheit des Mittelalters – Leben und Legende / Hajo van Lengen, Rainer Driever, Willem Kuppers (red.). - Aurich : Ostfriesische Landschaft, 2003. - ISBN 3932206304
  > p. 14-33: 'Die friesischen Seelande' / E. Knol
  > p. 56-89: 'Tota Frisia: Sieben Seelande und mehr : Die territoriale Gliederung des freien Frieslands im Mittelalter: ein Überblick mit einer Karte' / H. Van Lengen
  > p. 90-133: 'Karl der Grosse, Jungfrau Maria und andere Heilsbringer als Garanten und Patrone Friesischer Freiheit' / H. Van Lengen
  > p. 134-193: 'Gemeinschaft, Land und Bund im Friesland des 12. bis 14. Jahrhunderts' / W. Ehbrecht
  > p. 194-245: 'Friesische Freiheit in Kirchspiel und Kloster' / J.A. Mol
  > p. 266-293: 'Die Friesische Freiheit: ein Randproblem des Reiches' / O. Vries
  > p. 294-317: 'Die Friesische Freiheit in europäischen Vergleich: Island, Schweiz, Siebenbürgen und Schottland' / E. Schubert
  > p. 318-345: 'Zur 'Ideologie' der Friesischen Freiheit im Mittelalter' / H. Schmidt
  Die friesischen Häuptlinge und die Entstehung der Landeshoheit in Friesland / Philipp Heck (in: Drei Studien zur Ständegeschichte : Anwendungen der Übersetzungskritik / Philipp Heck)
  Die friesischen Standesverhältnisse in nachfränkischer Zeit / Philipp Heck, Theodor Siebs. - Tübingen : H. Laupp, 1907
  Festgabe der Tübinger juristenfakultät für Friedrich von Thudichum zum fünfzigjägrigen doktorjubiläum 19. august 1907

  Die frühmittelalterlichen Seehandelsplätze im Nord- und Ostseeraum / H. Jankuhn. - (in: Vorträge und Forschungen, Band IV, Lindau-Konstanz, 1958)
  Die fünf Münsterschen Gaue und die sieben Seelande Friesland's : Ein Beitrag zur Geographie des Mittelalters : Nebst einem urkundlichen Anhange und einer Charte / Leopold von Ledebur. - Berlin : George Gropius, 1836
  Die Geest Ostfrieslands / R. Bielefeld. - Stuttgart, 1906
  Die Gemeinfriesischen Siebzehn Küren / J. Hoekstra. - Assen, 1940
  Die Genossenschaft der deutschen Kaufleute zu Brügge in Flandern / Walther Stein. - Berlin : R. Gaertner's verlagsbuchhandlung (H. Heyfelder), 1890
  Die germanische Religion im Zeugnis der Sprache / Wolfgang Meid (in: Germanische Religionsgeschichte : Quellen und Quellenprobleme / Heinrich Beck [et al.] (hrsg.). - Reallexikon der germanischen Altertumskunde: Ergänzungsbände, Band 5. - Berlin/New York : de Gruyter, 1992. - ISBN 3110128721; p. 486-507)
  Die germanische Religion in den deutschen Volksrechten / Hans Vordemfelde. - Religionsgeschichtliche Versuche und Vorarbeiten, Band 18. - Gießen : A. Töpelmann, 1923
  Die Geschichte Butjadingens und des Stadtlandes bis 1514, Oldenburger Studien Band 13 / Albrecht Graf Finck von Finckenstein. - Oldenburg : Holzberg, 1975
  Die Geschichte der Gerichtsbarkeit vom Gottesurteil bis zum Beginn der modernen Rechtsprechung : 1000 Jahre Grausamkeit : Hintergründe, Aberglaube, Hexen, Folter, Tod / Wolfgang Schild. - Hamburg : Nikol, 1997. - ISBN 3930656744
  Die Geschichte des Deutschen Ordens / Klaus Militzer. - Stuttgart : W. Kohlhammer, 2005. - ISBN 9783170180697
  Die Geschichte des Deutschen Ordens in Preußen : Wirtschaft, Gesellschaft, Staat, Ideologie / Marian Biskup, Gerard Labuda. - Oorspronkelijke titel: Dzieje zakonu krzyzackiego w Prusach / aus dem Polnischen von Jürgen Heyde und Ulrich Kodur. - Osnabrück : Fibre, 2000. - ISBN 9783929759426
  Die Geschichte Zentralasiens und der Seidenstrasse in islamischer Zeit / Hans Wilhelm Haussig. - 2e unveränderte Auflage - Darmstadt : Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1994. - ISBN 3534092716
  Die gesellschaftliche Struktur des spätmittelalterlichen Lübeck / Ahasver von Brandt (in: Untersuchungen zur gesellschaftlichen Struktur der mittelalterlichen Städte in Europa, Vorträge und Forschungen 11, Sigmaringen 1966, p. 215-240)
  Die Gezeiten der Nordsee, Nordsee-Handbuch / A. Merz. - Berlin, 1923
  Die Gotländische Genossenschaft : Der frühhansisch—gotländische Handel in Nord- und Westeuropa / Detlef Kattinger. - Quellen und Darstellungen zur Hansischen Geschichte, neue Folge, Band 47. - Köln : Böhlau, 1999. - ISBN 3412106984
  Die Götterlehre der Snorra-Edda / Walter Baetke (in: Kleine Schriften. Geschichte, Recht und Religion in germanischen Schrifttum / Walter Baetke; Ernst Walter, Kurt Rudolf. - Weimar : H. Böhlaus Nachf., 1973; p. 206-246)
  [Die Götterlehre der Snorra-Edda / Walter Baetke. - Berichte über die Verhandlungen der sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig, Philologisch-historische Klasse, 97. Band, Heft 3. - Berlin : Akademie, 1952]

  Die Grabung Feddersen Wierde : Methode, Hausbau, Siedlungs- und Wirtschaftsformen sowie Sozialstruktur / Werner Haarnagel. - Feddersen Wierde, Band 2. - Wiesbaden : F. Steiner, 1979. - ISBN 3515025111
  Die Grafen von Mittelfriesland aus dem Geschlechte König Ratbods / Hugo Jaekel. - Gotha, F.A. Perthes, 1895.
  Die Grafen von Wöltingerode-Wohldenberg : Adelsherrschaft, Königtum und Landherrschaft am Nordwestharz im 12. und 13. Jahrhundert / Wolfgang Petke. - Veröffentlichungen des Instituts für Historische Landesforschung der Universität Göttingen, 4. - Hildesheim, A. Lax, 1971
  scriptie Göttingen, 1969

  Die Grafschaft Ostfriesland und ihr Verhältnis zum Stift Münster in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts / Engelbert Freisenhausen. - Hildesheim : A. Lax, 1912
  Proefschrift
  (Ook verschenen als: Beiträge für die Geschichte Niedersachsens und Westfalens. Heft 37, 1913)

  Die Grafschaftsverfassung der Karolingerzeit in den Gebieten östlich des Rheins / Hans K. Schulze. - Schriften zur Verfassungsgeschichte, Band 19. - Berlijn : Duncker und Humblot, 1973. - ISBN 3-428-02945-3 scriptie Marburg, 1970
  Die Grenzboten, Zeitschrift für Politik, Literatur und Kunst. - Leipzig : W.Grunow, 1841-1922
 • 1900, 59 Jahrgang, Erste Vierteljahr: Eine Fahrt nach dem Saterlande / Die Grenzboten (Hrsg). - p. 133-144

 • Die Grundherrschaft im späten Mittelalter / Hans Patzke (Hrsg.). - Vorträge und Forschungen, Band 27. - Sigmaringen : J. Thorbecke, 1983
  Die Grundherrschaft in Nordwestdeutschland / Werner Wittich. - Straßburg und Darmstadt : Wittich, 1891
  Die Handels- und Verkehrssperre des deutschen Kaufmannes gegen Flandern : 1358-1360 / Gustav von der Osten. - Kiel : Lipsius & Tischer, 1889
  Die Handelsbucher des hansischen Kaufmannes Veckinchusen / Michail P. Lesnikov. - Forschungen zur mittelalterlichen Geschichte, Band 19. - Berlin : Akademie-Verlag, 1973
  Die Hanse / Heinz Stoob. - Graz : Styria, 1995. - ISBN 3222122725
  Die Hanse / Johannes Schildhauer, Konrad Fritze, Walter Stark. - Berlin : Deutscher Verlag der Wissenschaften, 1974
  Die Hanse / Karl Pagel, Friedrich Naab. - Braunschweig : Westermann, 1983. - ISBN 3145088793
  Die Hanse / Klaus Friedland. - Kohlhammer Urban-Taschenbücher, Band 409. - Stuttgart : W. Kohlhammer, 1991. - ISBN 3170105299
  Die Hanse / Rolf Hammel-Kiesow. - Beck'sche Reihe, 2131. - 4e aktualisierte Auflage. - München : Beck, 2008. - ISBN 9783406583520
  Die Hanse / Rolf Hammel-Kiesow, Matthias Puhle, Siegfried Wittenburg. - [Darmstadt] : Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2009. - ISBN 9783534229901
  Die Hanse : Aufstieg, Blütezeit und Niedergang der ersten europäischen Wirtschaftsgemeinschaft : eine Kulturgeschichte von Handel und Wandel zwischen 13. und 17. Jahrhundert / Uwe Ziegler. - 2. Auflage. - Bern : Scherz, 1997. - ISBN 3502198802
  Die Hanse : Geschichte und Kultur / Johannes Schildhauer. - Stuttgart : Kohlhammer, 1984. - ISBN 3170083791
  Die Hanse : Lebenswirklichkeit und Mythos : eine Ausstellung des Museums für Hamburgische Geschichte in Verbindung mit der Vereins- und Westbank / Jörgen Bracker, Volker Henn, Rainer Postel (Hrsg.). - 2 Bände. - Hamburg : [s.n.], 1989
  Wachsende Spannungen in den hansisch-niederländischen Beziehungen / Volker Henn. - p. 73-79
  Der Niedergang der Hanse / Rainer Postel. - p. 165-193
  Soest - ein westfälischer Vorort der Hanse / Gerhard Köhn. - p. 310-318
  Braunschweig / Matthias Puhle. - p. 322-326
  Wismar: Aufstieg im Schatten Lübecks / Horst Wernicke. - p. 350-353
  Die soziale Gliederung in den Hansestädten / Klaus Militzer. - p. 411-446
  Stadtherrschaft und Herrschaft in der Stadt / Rolf Hammel-Kiesow. - p. 446-479
  Die 'Große Schicht' in Braunschweig / Matthias Puhle. - p. 812-822
  Treuhänder und Erben : Das Nachtleben der Hanse / Rainer Postel. - p. 879-989

  Die Hanse in europäischer Sicht / Heinrich Sproemberg. - Annales de la Société Royale d'Archéologie de Bruxelles, tome 50. - Bruxelles : Société Royale d'Archéologie de Bruxelles, 1961
  Die Hanse und die deutsche Geschichtsschreibung : Überlegungen angeregt durch eine Ausstellung / Uwe Neddermeyer (in: Geschichte in Köln, 28, 1990. - p. 47–77)
  Die Hanse und die nordischen Mächte im Mittelalter / Ahasver von Brandt. - Köln : Westdeutscher Verlag, 1962
  Die Hanse und England : Ein hansisch-englischer Seekrieg im 15. Jahrhundert / Walther Stein. - Pfingstblätter des Hansischen Geschichtsvereins, 1. - Leipzig : Verlag von Duncker & Humblot, 1905
  Die Hanse und England von Eduards III. bis auf Heinrichs VIII. Zeit / Friedrich Schulz. - Abhandlungen zur Verkehrs- und Seegeschichte, Band V. - Berlin, K. Curtius, 1911
  Die Hanse und ihre Städte / Hartmut Schwerdtfeger. - 2. Aufl. - Delmenhorst : Aschenbeck & Holstein, 2008. - ISBN 9783932292538
  Die Hanse, Staat der Städte : ein ökonomisches und politisches Modell der Städtevernetzung / Angelo Pichierri. - Stadt, Raum und Gesellschaft, Band 10. - Opladen : Leske + Budrich, 2000. - ISBN 3810026425
  Die Hansestädte und König Waldemar von Dänemark / Dietrich Schäfer. - Jena : Gustav Fischer, 1879
  Die Hansische Tagfahrten zwischen Anspruch und Wirklichkeit / Volker Henn. - Hansische Studien, 11. - Trier : Porta Alba, 2001. - ISBN 3933701015
  Hansische Ratssendeboten und ihr sozialer und politischer Hintergrund : Braunschweig und Magdeburg im Vergleich / Matthias Puhle. - p. 65-74
  Die Einstellung der Hanse zu den Stadtaufständen im Spätmittelalter / Stuart Jenks. - p. 75-108
  Über Zeichen, Zeremoniell und Hansebegriff auf hansischen Tagfahrten / Thomas Behrmann. - p. 109-124

  Die heidnischen Altertümer Ostfrieslands / Tergast. - Emden, 1879
  Die Heiligkeit von Helgoland : Einblicke in die religiöse Frühgeschichte / Göhler, Johannes (in: Männer vom Morgenstern, Bd. 86. - 2007 - p.23-38)
  Die Herren der Hanse : Delegierte und Netzwerke / Dietrich W. Poeck. - Kieler Werkstücke, 8. - Frankfurt am Main : Peter Lang, 2010. - ISBN 3631601654
  Die Herrschaft der Billunger in Sachsen / Hans Joachim Freytag. - Studien und Vorarbeiten zum Historischen Atlas Niedersachsens, 20 Heft. - Göttingen : Vandenhöck & Ruprecht, 1951
  Die Heuerleute im oldenburgischen Münsterlande / Paul Kollmann. - Jena : G. Fischer, 1898
  Die Holländer und die deutsche Hanse / Friedel Vollbehr. - Pfingstblätter des Hansischen Geschichtsvereins, XXI. - Lübeck : Selbstverlag des Vereins Lübeck, 1930
  Die Hollandgängerei in Hannover und Oldenburg / Johannes Tack (in: Volkswirtschaftliche und wirtschaftsgeschichtliche Abhandlungen, Heft 2, Leipzig, 1902)
  Die Ikonographie der Nation : Nationalstereotype in der englischen Druckgraphik des 18. Jahrhunderts / Silke Meyer. - Beiträge zur Volkskultur in Nordwestdeutschland, Band 104. - Münster : Waxmann, 2003. - ISBN 3-8309-1303-6
  scriptie Universitat Münster, 2002

  Die Johanniter Kapelle in Bokelesch / Miroslaw Piotrowski. - Oldenburg : Isensee, 2005. - ISBN 3899952138
 • Die Johanniterkommende Bokelesch im Mittelalter: Versuch einer Annäherung / Heinrich Schmidt. - p. 45-54

 • Die Kaiserurkunden der Provinz Westfalen 777-1313 / Franz Friedrich Roger Wilmans; Friedrich Philippi. - Münster : Druck und Verlag von Friedrich Regensberg, 1867-1881
  1. Band: Die Urkunden des Karolingischen Zeitalters 777-900
  2. Band: Die Urkunden der Jahre 901-1254. 1. Abteilung: Die Texte, bearbeitet von Dr. F. Philippi

  Die katholische Kirche Oldenburger Land : ein Handbuch : Festgabe für Dr. Max Georg Freiherr von Twickel zum 25. Jahrestag seiner Amtseinführung als Bischöflicher Offizial in Vechta am 25. Oktober 1995 / Willi Baumann, Peter Sieve (Hrsg.). - Vechta : In Kommission bei Plaggenborg, 1995. - ISBN 3929358999
  Die kirchlichen familienkundlichen Quellen des Herzogtums Oldenburg / Ludwig Koch. - Flugschriften der Zentrale für Deutsche Personen- und Familiengeschichte, Heft 13. - Leipzig : Flugschriften der Zentrale für Deutsche Personen- und Familiengeschichte, 1929
  Die Klimakreise Niedersachsens / Johannes Hoffmeister. - Veröffentlichungen (Wirtschaftswissenschaftliche Gesellschaft zum Studium Niedersachsens), Reihe B; Forschungen, Heft 16. - Oldenburg i.O. : Gerhard Stalling, 1937
  Die Klosterkapelle St. Antonius der Johanniter zu Bokelesch. - Bokelesch
  (Faltblatt)

  Die Kogge : Sternstunde der deutschen Schiffsarchäologie / Gabriele Hoffmann, Uwe Schnall (eds.). - Schriften des Deutschen Schiffahrtsmuseums, 60; Kogge von Bremen, Bd. 2. - Hamburg : Convent, 2003. - ISBN 3934613500
  Alltag auf Koggen - nach Bildern, Funden und Texten / Detlev Ellmer. - p. 162-193
  Die Bremer Kogge - ein Schlüssel zur Geschichte des Schiffbaus im Mittelalter / Ole Crumlin-Pedersen. - p. 256-271

  Die Kultur des Mittelalters / Johannes Bühler. - [s.l.] : [s.n.], 1931
  Die kulturtechnische Erschließung der westoldenburgischen Hochmoore / Anton Leder. - Oldenburg : Isensee, 1936
  Die Kunstdenkmäler der Provinz Hannover / Heinrich Siebern. - Hannover : Selbstverlag der Provinzialverwaltung, T. Schulzes Buchhandlung, 1927 (herdruk 1975)
  Die ländlichen Siedlungstypen des Herzogtums Oldenburg / Richard Gerhard Bremer. - Dresden: Liepsch & Reichardt, 1933
  Die Landschaften Niedersachsens : Bau, Bild und Deutung der Landschaft : Ein topographischer Atlas / Erich Schrader. - Hannover : Niedersächsen Landesvermessungsamt, 1957
 • Das oldenburgische Saterland / Mechthild Schwalb

 • Die Landstände der Grafschaft Mark bis zum Jahre 1510/ Rudolf Schulze. - Deutschrechtliche Beiträge, Band I 4. - Heidelberg, 1907
  Die Landwirtschaft im Kreise Norden / Trilling. - Aurich, 1931
  Die lange Geschichte des Waldes / Erich Kramm (in: Jahrbuch des Emsländischen Heimatbundes band 27/1981, p. 135-156. - ISBN 978-3-88077-002-7)
  Die Lübecker Bergenfahrer und ihre Chronistik / Friedrich Bruns. - Hansische Geschichtsquellen, Neue Folge, Band 2. - Berlin : Pass & Garleb, 1900
  Vol I Urkundliche Quelle: p. 15, 16, 64

  Die Lübecker Frankfurt-Händler des 14. Jahrhunderts / Wilhelm Koppe, Gert Koppe. - Veröffentlichungen zur Geschichte der Hansestadt Lübeck, Reihe B, Band 42. - Lübeck : Schmidt-Römhild, 2006. - ISBN 9783795004828
  Die Lütetsburger Chronik : Geschichte eines friesischen Häuptlingsgeschlechts / Udo von Alvensleben. - Dortmund ; [s.n.], 1955
  Die Meeresbuchten an der deutschen Nordseeküste / Carl Woebcken. - (in: Archiv für Landes- und Volkskunde von Niedersachsen, 1943)
  Die Meierhöfe im Oldenburger Münsterlande : mit allerlei Geranke rundherum in Wort und Bild / Clemens Woltermann. - Vechta : Vechtaer Druckerei und Verlag, 1978.
  Die Mennoniten in Ostfriesland / J.P. Müller. - Emden und Amsterdam, 1887
  Die mittelalterliche Hanse / Stephan Selzer. - Geschichte kompakt : Mittelalter. - Darmstadt : Wissenschaftliche Buchgesellschaft (WBG), 2010. - ISBN 9783534203772
  Die mittelalterliche Stadt / Felicitas Schmieder. - Geschichte kompakt : Mittelalter. - 2 bibliogr. aktualisierte Auflage. - Darmstadt : Wissenschaftliche Buchgesellschaft [WBG], 2009. - ISBN 9783534230211
  Die mittelalterlichen Kirchen- und Altarpatrozinien Niedersachsens / Edgar Hennecke, Hans Walter Krummwiede (in: Studien zur Kirchengeschichte Niedersachsens, 11, 1-2, Göttingen, 1960)
  Die mobile Immobilie : Zum traditionellen Wandern von Holzbauten in Europa und Nord-Amerika im 1. und 2. Jahrtausend n. Chr. / W.H. Zimmermann (in: Bauten in Bewegung. Von der Wiederverwendung alter Hausgerüste, vom Verschieben und vom Handel mit gebrauchten Häusern, von geraubten Spolien, Kopien und wiederverwendeten Bauteilen. Denkmalpflege und Forschung in Westfalen, Bd. 47. Mainz, 2007, p. 64-92)
  Die Moorleichen im Museum am Damm / Hajo Hayen; Staatliches Museum für Naturkunde und Vorgeschichte Oldenburg. - Veröffentlichungen des Staatlichen Museums für Naturkunde und Vorgeschichte Oldenburg, Nr. 6. - Oldenburg : Isensee, 1987. - ISBN 3920557735
  Die Münzen Ostfrieslands / Petrus Tergast. - I: bis 1466. - Emden : W. Haynel, 1883
  ongewijzigde herdruk: Leer : Schuster, 1974. - ISBN 3-7963-0053-7

  Die mythologische Grundlage für die nordische Königsideologie / G. Steinsland (in: Germanische Religionsgeschichte : Quellen und Quellenprobleme / Heinrich Beck [et al.] (hrsg.). - Reallexikon der germanischen Altertumskunde: Ergänzungsbände, Band 5. - Berlin/New York : de Gruyter, 1992. - ISBN 3110128721; p. 736-751)
  Die "naringe" Lübecker Frauen im 14. Jahrhundert: Frauenarbeit in Handel und Handwerk / Birgit Noodt (in: Zeitschrift des Vereins für Lübeckische Geschichte und Altertumskunde [ZVLGA] 83, 2003. - p. 9-51)
  Die Naturgeschichte des Cajus Plinius Secundus : ins Deutsche übersetzt und mit Anmerkungen versehen / G.C. Wittstein. - Leipzig : Gressner & Schramm, 1881-1882
  Erster Band: (I-VI Buch)
  Zweiter Band: (VII-XI Buch)
  Dritter Band: (XII-XIX Buch)
  Vierter Band: (XX-XXVII Buch)
  Fünfter Band: (XXVIII-XXXII Buch)
  Sechster Band: (XXXIII-XXXVII Buch)

 • boek 16 p. 2, 3

 • Die Nichtdeutschen in Rostock im 13. und 14. Jahrhundert / Silke Jaster. - Rostocker Studien zur Regionalgeschichte, Band 4. - Rostock : Neuer Hochschulschriftenverlag, 2001. - ISBN 3935319169
  Die niederen Schulen des oldenburgischen Münsterlandes: ihre geschichtliche Entwicklung von den ältesten Zeiten an bis zum Erlaß des ersten oldenburgischen staatlichen Schulgesetzes und unter Berücksichtigung der politischen Heimatgeschichte / Johannes Ostendorf. - Vechta : Vechtaer Druckerei und Verlag, 1924
  Die niederdeutschen Rechtsquellen Ostfrieslands / Conrad Borchling. - I. Die Rechte der Einzellandschaften. - Aurich : A.H.F. Dunckmann, 1908
  Die niedersächsischen Moore und ihre Nutzung / Bruno Tacke, Gustav Keppeler. - Hannover : [s.n.], 1930
  Sonderdruck aus: Wirtschaftswissenschaftliche Gesellschaft zum Studium Niedersachsens

  Die Nordseeküste : Geschichte einer Landschaft / Dirk Meier. - Heide : Boyens, 2006. - 2e druk 2007. - ISBN 9783804211827
  Die Normannen und das Fränkische Reich / W. Vogel. - (in: Heidelberger Abhandlungen zur mittleren und neueren Geschichte, 14, 1906)
  Die Nowgoroder Schra : in sieben Fassungen vom XIII bis XVII Jahrhundert / Wolfgang Schlüter. - Dorpat : [Gesellschaft für Geschichte und Altertumskunde der Ostseeprovinzen Russlands], 1911
  Die onze kracht ontwaken deed : geschiedenis der Sociaaldemocratische Arbeiderspartij in Nederland gedurende de eerste 25 jaren van haar bestaan / W.H. Vliegen. - 3 delen. - Amsterdam : Ontwikkeling, [1924]-1938
  Deel 1: 1924
  Deel 2: 1925
  Deel 3: De jaren 1914-1919. - Arbeiderspers, 1938
  Die ortsnamen des Emslandes in ihrer sprachlichen und kulturgeschichtlichen bedeutung : im auftrage der kreise Meppen, Aschendorf, Hümmling, Lingen, Bentheim / Hermann Abels. - Paderborn, F. Schöningh, 1927
  Die Ostfriesische Landschaft / Dr. Heinz Ramm. - (in: Ostfriesland - Weites Land an der Nordseeküste, Essen, 1961)
  Die politische Stullung der Völker im Frankenreich / E. Zöllner (in: Veröffentlichungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung, 13. - Wien, 1950)
  Die politische Wirksamkeit des Johannes Althusius / H. Antholz. - Aurich 1955. - (Vortrag)
  Die politischen Beziehungen des Bistums Münster zum Fürstentum Ostfriesland während der Regierung des Fürstbischofs Christoph Bernhard von Galen : 1650-1678 / Wilhelm Heimeier. - Münster : Druck der Westfälischen Vereinsdruckerei, 1913
  Die Prediger des Herzogtums Oldenburg seit der Reformation, zusammengestellt bis zum 1.7.1903 / Johannes Ramsauer. - Oldenburg i. Gr. : Littmann, 1909. - (in: Oldenburgisches Kirchenblatt, Jg. 103, Oldenburg, 1903)
  Die Quellen zur Geschichte des Hl. Willibrord / Wilhelm Levison (in: Aus rheinischer und fränkischer Frühzeit / Wilhelm Levison. - Düsseldorf : L. Schwann, 1948)
  Die Rasteder Chronik, 1059-1477 / Hermann Lübbing (red. en vert.), Heinrich Wolters. - Oldenburg : Holzberg, 1976. - ISBN 387358087X
  Der Raum Westfalen / Hermann Aubin [et al.]. - Berlin : R. Hobbing, 1931-
  Band 1: Grundlagen und Zusammenhänge im Auftrag der Provinz Westfalen
  Band 2: Teil 1 (1955) - 2 (1934): Untersuchungen zu seiner Geschichte und Kultur
  Band 4: Wesenszüge seiner Kultur
  Teil 1 (1958):
  Teil 2 (1964): Beiträge zu Volkskunde und Baugeschichte
  Teil 3: Das Westfälische in Malerei und Plastik
  Teil 4: Volkskunst in Westfalen
  Teil 5: Westfälische Mundartliteratur
  Band 5: Teil 1: Untersuchungen zur anthropologischen Gliederung Westfalens

  Die rechtliche Gestaltung der Hanse / Heinrich Laubinger. - Heidelberg, [s.n.], 1930
  Die rechtliche Stellung der katholischen Kirche im Landesteil Oldenburg unter besonderer Berücksichtigung der geschichtlichen Entwicklung / Joseph Wehage. - Vechta, Vechtaer Druckerei, 1928
  Die Reformation in Ostfriesland und ihre konfessionelle Gestaltung / O.G. Houtrouw. - Emden, 1915
  Die Reformation Ostfrieslands nach der Darstellung der Lutheraner vom Jahre 1593 / Heinrich Garrelts. - Aurich, 1925
  Die Regierung Karls V. und der europäische Norden / Rudolf Häpke. - Lübeck. Staatsarchiv. Veröffentlichungen zur Geschichte der freien und Hansestadt Lübeck, Band 3. - Lübeck, M. Schmidt, 1914.
  Die sächsische Gogerichtsbarkeit im Raum zwischen Rhein und Weser / Ewald Schmeken. - Münster : [Universität Münster], 1961
  Die sächsischen Grafen (919-1024) / Ruth Schölkopf. - Studien und Vorarbeiten zum Historischen Atlas Niedersachsens, 22. Heft; Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Niedersachsen. - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 1957
  Die sächsischen Städtebünde zwischen Weser und Elbe im 13. und 14. Jahrhundert / Ulrich Kleist (In: Zeitschrift des Harzvereins für Geschichte und Alterthumskunde Band 25, 1892, p. 1-101)
  Die saterfriesischen Mundarten von Ramsloh, Strücklingen und Scharrel inmitten des niederdeutschen Sprachraumes : Eine Untersuchung über das Verhältnis des Saterfriesischen zum Niederdeutschen unter Berücksichtigung des Wortschatzes / Hans Matuszak. - Dissertatie. - Bonn : [s.n.], 1951
  Die schulische Entwicklung in der Gemeinde Strücklingen - eine Untersuchung zur regionalen Geschichte des Bildungswesens / Monika Niemeyer. - Vechta : [s.n.], 1986
  Die Siedlungsverhältnisse in Ostfriesland / W. Harders. - Aurich, 1927
  Die skandinavische Politik der Hansa 1375-95 / Paul Girgensohn. - Upsala : Akademische Buchdruckerei, 1898
  Die sozial- und wirtschaftsgeschichtliche Entwicklung und Bedeutung der Heide- und Moorsiedlungen im Oldenburger Münsterland seit der Markenteilung / Ursula Böckmann. - Bonn : [s.n.], 1956
  Die Sozialstruktur Braunschweigs um 1400 / Jürgen Bohmbach. - Reihe A, Veröffentlichungen aus dem Stadtarchiv und der Stadtbibliothek, Band 10; Braunschweiger Werkstücke, Band 49. - Braunschweig: Waisenhaus-Buchdruckerei und Verlag, 1973
  Die Sozialstruktur des mittelalterlichen Novgorod / Carsten Goehrke (in: Untersuchungen zur gesellschaftlichen Struktur der mittelalterlichen Städte in Europa. - Vorträge und Forschungen 11, Sigmaringen 1966, S. 357-379)
  Die Stadt Emden in Gegenwart und Vergangenheit / Leo Fürbringer. - Emden : Verlag von W. Schwalbe, 1892, Nachdruck 1974. - ISBN 3796300820
  Die Stadt Friesoythe : Entwicklung u. heutige Struktur e. Wirtschaftsstandortes / Gert Theo Wichmann. - Friesoythe : Stadt Friesoythe, 1978
  Die Stadt- und Gerichtsverfassung der ostfriesischen Residenz Aurich bis rum Übergang Ostfrieslands an PreuBen im Jahre 1744, Vortrag Heft XXXXIII / W. Conring. - Aurich, 1966
  Die Städtebünde und Landfrieden in Westfalen : Ein Beitrag zur Geschichte der Landfrieden in Deutschland / Hans Mendthal. - Königsberg : Dalkowski, 1879
  Die Städtegründungen Heinrichs des Löwen und die Stadtverfassung des 12. Jahrhunderts : rechtsgeschichtliche Untersuchung / Johannes Bärmann. - Forschungen zur deutschen Rechtsgeschichte, 1. Band. - Köln, Böhlau, 1961
  Die Städtehanse, 1280-1418 : Genesis, Strukturen, Funktionen / Horst Wernicke. - Abhandlungen zur Handels- und Sozialgeschichte, Band 22; ISSN 0065-0358. - Weimar : H. Böhlau, 1983
  Die Stellung Hollands im Weltkrieg : politisch und wirtschaftlich / N. Japikse; K. Schwendemann (Handschrift übersetzt). - Haag/Gotha : Nijhoff [etc.] / Perthes, 1921
  Die territoriale Entwicklung der Grafschaft Bentheim bis zum Ende des Mittelalters / Peter Veddeler. - Studien und Vorarbeiten zum Historischen Atlas Niedersachsens, Heft 25; Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Niedersachsen. - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 1970
  scriptie Göttingen
  Das Bentheimer Land, Heft 70

  Die territoriale Entwicklung des Herzogtums Oldenburg / Georg Sello. - Studien und Vorarbeiten zum Historischen Atlas Niedersachsen, Heft 3; Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Niedersachsen. - Nachdruck der Ausgabe Göttingen 1917. - Osnabrück : Wenner, 1977. - ISBN 3878980876
  Die Torf-Industrie : Handbuch der Gewinnung, Verarbeitung und Verwerthung des Torfes im kleinen und großen Betriebe, sowie Darstellung verschiedener Producte aus Torf / Theodor Koller. - A. Hartleben's chemisch-technische Bibliothek, 233. - Wien : Hartleben, 1898
  Die Ukena / Dr. Heiko Heikes (in: Ostfriesland : Zeitschrift der Ostfriesischen Landschaft und der Ostfriesischen Heimatverein, Heft 2, 1950)
  Die Unfreiheit der Friesen zwischen Weser und Jade / Robert Allmers. - Stuttgart, 1896
  Die Unterwerfung Norddeutschlands durch die Merovinger und die Lehre von der Sächsische Eroberung / H. Stöbe (in: Wissenschaftliche Zeitschrift der Friedrich-Schiller-Universität zu Jena, 6. - 1956/57. - p. 153 ev, p. 323 ev)
  Die Upstalsboomer Geschworenen des 13. Jahrhunderts / M. Klinkenborg. - ZS, 1906
  Die Urbare der Abtei Werden an der Ruhr : Die Urbare vom 9.-13 Jh / Rudolf Kötschke (Hrsg.). - Rheinische Urbare, 20 delen; band 2. - Bonn : H. Behrendt/Publikationen der Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde/Schroeder, 1906
  Die Urpfarre Oyte und Gemeinde Altenoythe / Heinrich Schulte. - Friesoythe, 1948
  Die Veränderungen der niedersächsischen Küstenlinien in den letzten 3000 Jahren und ihre Ursachen / K.-H. Behre (in: Probleme der Küstenforschung im südlichen Nordseegebiet, Band 26, 1999, p. 9-34)
  Die Verbreitung der deutschen Stadtrechte in Osteuropa / Gertrud Schubart-Fikentscher. - Forschungen zum deutschen Recht, Band 4, Heft 3. - Weimar : Böhlau, 1942
  Die Verhältnisse der wendischen Hansestädte untereinander, zu den Landesherren, zur Hansa / Hermann Westphal. - Greifswald, 1911.
  Die Verlegung der Flußmündungen und Gezeitentiefe / Otto Jessen. - Stuttgart, 1922
  Die Vitalienbrüder : Klaus Störtebeker und die Seeräuber der Hansezeit / Matthias Puhle. - Frankfurt am Main : Campus Verlag, 1992. - ISBN 3593345250
  Die Vitalienbrüder als Forschungsproblem / Friedrich Benninghoven (in: Kultur und Politik im Ostseeraum und im Norden 1350-1450, p. 41-52. - Acta Visbyensia IV, 1973)
  Die Vita Sturmi des Eigil von Fulda : literarkritisch-historische Untersuchung und Edition / Pius Engelbert (ed.). - Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Hessen und Waldeck, 29. - Marburg : N.G. Elwert, 1968. - ISBN 9783863540579
  Die Vitae Sancti Liudgeri / Altfridus, Bishop of Münster; Wilhelm Diekamp (hrsg.). - Die Geschichtsquellen des Bistums Münster 4. - Münster in Westfalen : Aschendorff, 1881
  Die Wappen und Siegel der deutschen Staedte, Flecken und Doerfer : nach amtlichen und archivalisch. Quellen / Otto Hupp
  Band 1, Koenigreich Preussen
  Heft 1. Ostpreussen, Westpreussen und Brandenburg. - Speyer : Pfälzische Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, 1896. Heft 2, Pommern, Posen und Schlesien. - Frankfurt am Main : Heinrich Keller, 1898
  Heft 3. Sachsen und Schleswig-Holstein. - Pfälzische Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, 1903
  Band 2, Koenigreich Bayern
  Heft 6: Ober- und Niederbayern. - Frankfurt am Main : Heinrich Keller, 1912.
  Heft 2 = Heft 7 [des Gesamtw.]. Enthaltend die Ortswappen und Gemeindesiegel der Rheinpfalz. - Speyer : Pfälzische Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, 1928.

  Die Weinkaufsprotokolle des Amtes Esens von 1554-1811 (Teil 1 + 2) / Heyko Heyken. - Aurich : Upstalsboom-Gesellschaft, 1998. - ISBN 3980602362
  Die welt der Hanse / Albert D'Haenens, Etienne Davignon. - Genf / Antwerpen : Weber / Mercatorfonds, 1984. - ISBN 3295003122
  Die Wikinger : [Begleitbuch zur Ausstellung "Die Wikinger" im Historischen Museum der Pfalz Speyer] / Sabine Kaufmann [et al.], Historisches Museum der Pfalz (Speyer, Germany) [Hrsg]. - München / Speyer : Edition Minerva / Historisches Museum der Pfalz Speyer, 2008. - ISBN 3938832363