TIP: Schuif het jaartal naast bijvoorbeeld het gezin dat u in de middenkolom heeft staan en zo krijgt u een indruk van de historische omgeving van dit gezin.
Eeuwen:
13e 14e 15e 16e 17e 18e 19e 20e 21e


1277:
Een dijkdoorbraak van de Eemsdijk bij Jansum (tegenover Emden en Larrert) vond plaats op 13 januari 1277. Deze doorbraak werd gevolgd door een zelfde ramp op 25 december van hetzelfde jaar. Hierdoor werd een groot gedeelte van Reiderland prijsgegeven aan de Dollard.
Ook in deze periode waren er verstandige afspraken over dijken en herstelwerkzaamheden.
Echter onvermogen van de inwoners en onwil van de omwonenden verhinderden het nemen van doeltreffende maatregelen om verdere schade te voorkomen.
Eerst omstreeks 1540 heeft de Dollard zijn grootste omvang gekregen. Daarna werd de inpoldering weer begonnen, zie kaart hieronder.
Het aantal verdronken plaatsen is onmogelijk juist op te geven. Tot de voornaamste behoren:
Torum: een kleine stad met markten, een druk handelsverkeer en veel nijverheid;
de dorpen: Wester-Reide, Ooster-Reide, Reiderwolde, Berum, het vroegere Midwolde;
het klooster Palmar.
zie voor een overzicht van kaarten: verdronken Dollard


1543:
pagina 1 van verdrag Op 7 september zorgde het verdrag van Venlo voor vrede, rust en vertrouwen in het midden en noorden van de Nederlanden.

1544:
De Habsburgse Keizer Karel V (met hulp van Koning Henri VIII van Engeland, Christian VIII van Denemarken) bevecht Franšais I. (die hulp heeft van Sultan Soliman II) bij Luxemburg.
Door de ontbinding van de Deense steun aan Frankrijk, kunnen de Hollanders weer door de Sont.