klik hier voor navigatiemogelijkheden
opent in nieuw scherm

Welkom bij de familieboom van iedereen
Verwijzigingen alleen op naamdragers

VAN DER TUUK
Wapen Zie voor stamboom, uitleg en (restrictie)gebruik van dit wapen de internet site van: Jacob Albert Hoving van der Tuuk
Hier staat de verklaring, zoals beschreven op deze site (download van 7 april 2009)

Van der Tuuk - Het wapen van de oude Groninger familie Van der Tuuk is als volgt te blazoeneren:
Gedeeld;
1 - doorsneden a; in goud een omgewende rood-gekamde haan, b; in goud drie groene klaverbladen
2 - in zilver op een groene grasgrond een groene boom, waartegen een omgewend zwart hert klimt

Dit wapen zou 'sprekend' zijn, omdat het door een haan voorgebrachte geluid, 'tuk - tuk' met de naam overeenstemt.
Op het eerste gezicht herkent men dit wapen als één van een geslacht uit het noorden. De familie kwam snel tot aanzien, we vinden familieleden terug als burgemeesters van Appingedam, als aanzienlijke kooplieden en als predikanten. Het wapen komt voor op de oudste grafzerken.
De drie klaverbladen in het wapen is het teken der eigengeërfden. Dit zijn zij die hun hofsteden van hun ouders hebben geërfd, in tegenstelling tot hen die hun goed hebben gepacht of gekocht.
Het hert tegen de boom is een oud zinnebeeld, waarin men wil zien Den Upstalboom; de eik waaronder de oude Friezen bij Aurich recht spraken. Het is een oud richtersteken. Het hert zou duiden op jachtrecht.
Het wapen van Van der Tuuk wordt terstond herkend als dat van een geslacht uit het noorden des lands.
__________________________________________

De naam Van der Tuuk is op zich niet voldoende om het wapen te mogen voeren.

Slechts twee zoons van Harmen Lambertus hebben het familiewapen laten registreren, te weten de langstlevende Lambertus uit zijn eerste huwelijk en Pieter uit zijn derde huwelijk. Alleen de nazaten van deze twee zoons zijn daarom gerechtigd het wapen te voeren. De lijn gestart door Pieter is, voorzover bekend, heden uitgestorven. De kindnummers van de nazaten van Lambertus eindigen op 3.1, die van de nazaten van Pieter op 3.3, dus slechts die Van der Tuuken waarvan het kindnummer op één van die beide nummers eindigt mogen het familiewapen voeren als dat van hun familie.

Gedenkteken plaats Upstalboom Gedenkteken Upstalboom bij Aurich
Geschiedenis der Zeventien Nederlanden / P.H. Witkamp; deel III p 625; Arnhem-Nijmegen, gebrs. E.&M. Cohen, 1882
Gedenkteken plaats Upstalboom
gefotografeerd door Catrinus van der Leest gefotografeerd door Catrinus van der Leest

Upstalsboom, Aurich
klik voor Google maps de Zeven Friesche Zeelanden met Upstalsboom bij Aurich in het midden van het Friese rijk.
Eerst tussen de Rijn en Eems (ten tijde van de Romeinen), later uitgebreid tussen Calais en Jutland.

Onbekend, Onbekend [16xx-1xxx] ouder Onbekend, Onbekend [16xx-1xxx]

Van der Tuuk, Albertus [1713-<1787] ouder de Vries, Niesje [1710-1787]

Van der Tuuk, Johannes [1742-1813] ouder Schuur, Geertruid Roelofs [1734-1824]

Van der Tuuk, Albertus [1771-1841] Gezin ouder Zuidema, Hillechien [1777-1xxx]

Van der Tuuk, Jan [1797-1869]
Van der Tuuk, Geertruida [1798-1835]
Van der Tuuk, Johanna [1800-18xx]
Van der Tuuk, Pieterdijna [1802-1863]
Van der Tuuk, Jantje [1804-18xx]
Van der Tuuk, Pieter [1806-1862] Gezin ouder Lesterhuis, Grietje Elzo [1804-1865]

Van der Tuuk, Wilhelmina [1842-1926] getrouwd met Jan Kuiper

Van der Tuuk, Tjaaktje [1809-1851]
Van der Tuuk, Berent [1811-1840]
Van der Tuuk, Grietje [1814-1816]
Van der Tuuk, Albertus [1817-1855]