klik hier voor navigatiemogelijkheden
opent in nieuw scherm
Familiebomen
Gezin-overzichten
documenten
Foto's
terug naar de oorsprong
Terug naar de familieboom van Piebes
  Terug naar de familieboom van Piebes
Welkom bij de puzzelstukjes van de naam Piebes
Weet u een stukje te vinden (en vooral aansluitingsstukjes), mail het naar WeikoPiebes@cs.com

PIEBES

Oene Wyaerda [15xx-1587] Jel Eemes [15xx-15xx]

Pybe Wiarda [15xx-1635] Antje Sjoerds Wiarda [15xx-1xxx]

Sjoerd Wyaerda [1612-1659]
Oene Piebes Wyaerda [16xx-16xx]
Stendert Piebes [1640-1xxx] homepage op internet homepage op internet Trijntje Clasen [1640-1xxx]

Piebe Stenderts [1685-17xx] homepage op internet homepage op internet

Stendert Piebes [1720-1827] homepage op internet homepage op internet Saapje Stevens [1730-1827]

Piebe Stenderts Wassenaar
Steven Stenderts Wassenaar
Daan Stendert Wassenaar [26/10/1749-29/03/1827]
Arjen Stenderts Wassenaar
Gerrit Stenderts Wassenaar
Hendrik Piebes [1695-17xx] homepage op internet Ytje Seerps [1690-17xx]
Piebe Hendriks [17xx-1xxx] Tjimke Rommerts [17xx-1xxx]

Dieuke Piebes [04/07/1771-16/09/1828]
Kuik, Rinske Bartels Tanja, Piebe Piers

Bartel Piebes
Elske Piebes
Pier Piebes
Tijtje Piebes


Willem Piebes (of Pybes) Sjollema [13/07/1704-1766] homepage op internet Elske Jippes (of Jiepes)

Pybe Willems [07/03/1728-1728]
Trijntje Willems [14/08/1729-1761]
Piebe Willems [18/11/1731-1xxx] Jetske Durks Tjessema [17xx-1xxx]

Durk Piebes Sjollema [1760-1840] homepage op internet

Johannes Piebes (of Pybes) Sjollema [13/09/1707-08/04/1782]
Piebe Thomas Wyaerde [22/10/1728-10/01/1776] Hinke Fekkes Droogsma [17xx-08/03/1755]

Thomas Wiarda
Baukje Sipkes van der Werf [17xx-27/07/1784]

Sipke Piebes
Sjoerd Wiarda
Sipke Piebes
Yme Yntes [17xx-17xx] Hiske Piebes [17xx-17xx]

Ynte Ymes Visser [1746-07/10/1769]
Pieter Tjeerds [1738-1xxx] Dieuwke Piebes [1738-1xxx]

Habeltje Pieters [1764-1831]
Pieter [17xx-18xx] Akke Piebes [17xx-18xx] homepage op internet
Akke Rinkes [17xx-18xx] Teeke Piebes Hoekema [17xx-18xx]

Abel Teekes Hoekema [02/06/1803-18xx] Jol Ymberts [02/12/1804-18xx]
Anne Prins [18/11/1758-28/06/1847] Rimkjen Piebes Sjollema [17xx-1xxx] homepage op internet
Piebe [17xx- voor 1812] Sepkje Durks Weistra [17xx- voor 07/06/1831]

Doede Piebes van Kammen [1800-10/5/1880] homepage op internet
Piebe [1735- ] homepage op internet

Tjalling Piebes Andela [1760- voor 1811] homepage op internet Hylkje Bernardus [1760- na 1811]

Piebe Andela [1782- ] zie hieronder homepage op internet

Trientje Piebes Andela [1765- ] homepage op internet
Piepe Klaassens [17xx-1xxx] Anneke Jacobs [17xx-1xxx]

Hinrik (Hindrik) Wilhelm Sanders [17xx - 1xxx]
Reimke (Remke) Piebes [26/09/1770 (Groningen) - 1859]

Overlijden 24-09-1859 Groningen
Overledene Reimke Piebes
Geslacht v
Leeftijd 89 jaar
Geboorteplaats Groningen
Vader Pipe Klaassens
Moeder Anneke Jacobs
Relatie 1 Hendrik Harms
Relatie 2 Hinrik Wilhelm Sanders
Bron Overlijdensregister Groningen 1859
Aktenummer 1002

getrouwd

Haike Sanders [23/12/1789 (Groningen) - 18xx] Aaltjen van Lotten [02/11/1788 (Groningen) - 18xx]
ouders: Wilke van Lotten en Frouwke Derks

getrouwd 24/05/1812 in Groningen

Hendrik Harms [04/05/1768 (Groningen) - 18xx]
ouders: Harm Alberts en Willemtje Taaks
weduwnaar van Eva Jans
Reimke (Remke) Piebes [26/09/1770 (Groningen) - 18xx]
weduwnaar van Hinrik (Hindrik) Wilhelm Sanders

getrouwd 03/05/1835 in Groningen

Huwelijk 03-05-1835 Groningen
Bruidegom Hendrik Harms, arbeider
Vader Harm Alberts, schipper
Moeder Willemtje Taaks
Bruid Reimke Piebes, arbeidster
Vader Piepe Klaassens, gepens. militair
Moeder Anneke Jacobs
Bron Huwelijksregister Groningen 1835
Aktenummer 89

Piebe Andela [1782- ]

Maria Piebes Andela homepage op internet
Age Piebes Douma Geeske Bruins Bruinsma

Froukje Ages Douma [06/01/1828-21/02/1892] homepage op internet
Pylger Piers Heslinga Hittje Piebes

Pier Pylger Heslinga [1797-25/01/1858] homepage op internet
Dirk Klaver [19/03/1792-26/12/1830] Janke Piebes [17xx-18xx]
IJtsen Pieters Piebes [17xx-18xx] Jantje Klaassens Noorman [1769-1837]
Bron: Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie: Groninger Archieven
Algemeen: Gemeente: Nieuwe Pekela
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 41
Aangiftedatum: 21-08-1837
Overlijdensdatum: 20-08-1837
Leeftijd: 68
Overlijdensplaats: Nieuwe Pekela
Vader NN
Moeder
Partner IJtsen Pieters Piebes
Relatie: weduwe
Nadere informatie nalatende 1 dochter; ; beroep overl.: kramersche

Klaas IJtsen Pieters Piebes [23/10/1796 (Nieuwe Pekela) - 18xx] Bouwina Willems Dreewes [16/11/1802 (Oude Pekela) - 18xx]
ouders: Willem Drewes en Grietje Hiskes

getrouwd 28/12/1822 in Nieuwe Pekela
Luppe (Luppo) IJtsens (IJtzens) Piebes [11/10/1801 (Nieuwe Pekela) - 16/10/1825 (Nieuwe Pekela)] Japijn (Japien) Harms Nieboer [25 (30)/05/1802 (Oude Pekela) - 18xx]
ouders: Harm Arends Nieboer en Antje Harms Stobbe

getrouwd 05/07/1823 in Nieuwe Pekela

Harm Mulder [18xx-1xxx] Jantje Luppes Piebes [16/11/1823 (Nieuwe Pekela) - 29-06-1856 (Veendam)]

getrouwd 26/11/1853 in Nieuwe Pekela
Lambertus Jans Jonkhof [19/07/1828 (Veendam) - 1xxx]
ouders: Jan Warntjes Jonkhof en Anna Lambertus Wijnsema
Jantje Luppes Piebes [16/11/1823 (Nieuwe Pekela) - 29-06-1856 (Veendam)]

Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie: Groninger Archieven
Algemeen: Gemeente: Veendam
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 11
Datum: 17-02-1855
Vader bruidegom Jan Warntjes Jonkhof - Moeder bruidegom Anna Lambertus Wijnsema
Vader bruid Luppe IJtzens Piebes - Moeder bruid Japien Harms Nieboer
Nadere informatie: beroep bruidegom: zeeman; beroep vader bruidegom.: huisonderwijzer; bruidegom 27 jaar; bruid 31 jaar; Wettiging 1 kind

Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Veendam
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 98
Aangiftedatum: 30-06-1856
Overlijdensdatum: 29-06-1856
Leeftijd: 31

Hindrik Hindriks Eebes [11/01/1807 (Nieuwe Pekela) - 18xx]
ouders: Hindrik Hindriks Eebes en Marieke Hindriks Bakker
Aaltje IJtsens Piebes [31/12/1805 (Nieuwe Pekela) - 18xx]

getrouwd 17/11/1827 in Nieuwe Pekela
Jantje Ebes [11/05/1840 (Harlingen) - 1xxx]
Gerrit Gerrits Ebling [17xx-18xx], landgebruiker, molenaar Afijn (of Aafien) Klaassens Piebes [17xx-18xx]

Pietyer Jans Zeeven [12/09/1794 (Nieuwe Pekela) - 1xxx]
ouders: Jan Hindriks Zeeven en Jantje Hindriks
Elizabeth Gerrits Ebling [06/06/1794 (Groningen) - 1xxx]

getrouwd 27/07/1816 in Nieuwe Pekela
Jan Garrelts Garrelts [11/08/1797 (Nieuw Beerta) - <1835] landgebruiker
ouders: Garrelt Everts Garrelts en Anna Jans Zijlker
Geesje Geertruida Ebling [17/04/1805 (Oude Pekela) - 1xxx]

getrouwd 11/11/1828 in Oude Pekela
Hendrik van der Brugh [02/02/1813 (Amsterdam) - 1xxx] surnumerair bel.
ouders: Matthijs Leempoel van der Brugh (belastingcontroleur) en Christina Cornelia Theodora Tient
Geesje Geertruida Ebling [17/04/1805 (Oude Pekela) - 1xxx]
weduwe van Jan Garrelts Garrelts

getrouwd 30/12/1834 in Oude Pekela
Wessel Pieter Wessels [18xx-1xxx], schuitvoerder Fermina Piebes [18xx-1xxx]

Willem Addens [1826 (Scheemda) - 1xxx], schipper
ouders: Adde Nannes Addens en Hennechien Hindricus Smit
Hinderika Elisabeth Wessels [1838 (Delfzijl) - 1xxx]

getrouwd 28/10/1863 in Oude Pekela
Klaas Siebrens van der Vlugt [03/06/1829-1xxx] Aukje (Piebes) de Jong [12/01/1828-09/07/1895] homepage op internet homepage op internet

Sijbren Klazes van der Vlugt
Piebe van der Vlugt
Trijtje van der Vlugt
Froukje van der Vlugt